Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Alajoki Matti Tykistön  kenraali Vilho Petter Nenonen. Hki-Keuruu 1975, 383 s., kartor, fotografier.
Appelroth Eric Pietarsaaren tykistökoulu. (gåva av Sigurd Nylund). Jakobstad 1968, 38 sidor illustrerad.
Finlands frontmän Finlands Frontmän 1939-45. 17. Div. och 8 Div. Historik och matrikel. Chefredaktör Olavi Antila. (gåva av Sigurd Nylund). Lieto 1977, 426+447 sidor, rikt illustrerad.
Finlands frontmän Finlands Frontmän 1939-45. Finlandssvenska frontmän, matrikel. Redaktör Paavo Ruohonen och Rune Knipström. (gåva av Sigurd Nylund). Pieksämäki 1982, 488 sidor, rikt illustrerad.
Finlands frontmän Finlands Frontmän 1939-45. Historik och matrikel. (gåva av Sigurd Nylund). Jyväskylä 1983, 312 sidor, rikt illustrerad. 
Finlands frontmän Finlands Frontmän 1939-45. Högkvarter, krigsledning, avdelta trupper, reserver, sjö-, kust-, och luftförsvar. Chefredaktör Olavi Antila. (gåva av Sigurd Nylund). Tavastehus 1978, 419+495 sidor, rikt illustrerad
Frietsch C.O. Finlands ödesår 1939-1943. 536 s.,  ill. Hfors 1945
Gallén Jarl Tionde regementet. Karhula-Sommee- Viborska viken. 283 sidor. Tammerfors 1940. Ur Th Aspholms bibliotek.
Geust C-F/Tirkeltaub S/Petrov G Red Stars .Vol. 5. Baltic Fleet Air Force in Winter War/Itämeren laivaston ilmavoimat talvisodassa. 192 sidor. Hämeenlinna 2004. Gåva av John Holmström.
Huhtala Svante J. Sodan moni-ilmeiset kasvot. Vaasa 1983.
Isänmaan puolesta Isänmaan puolesta. Talvisodassa 1939-40 kaatuneiden upseerien elämäkerrasto. 1140 muotokuvaa. 640 sidor. Borgå 1949. Ur Th Aspholms bibliotek.
Järv Harry Permanent patrullverksamhet. En dagbok i bild från Svirfronten under ställningskriget 1942-1943. 117 s. Vasa 2000. Gåva av Lisen Jåfs.
Kaldén Nils tidningsurklipp  Tidningsurklipp.  1937-1940. (Nils Kadén f. 1922,  stupade 1942). Krigsbilder Madrid-Tyskland etc.
Kallioniemi Jouni Hemmafronten 1939-1945.  304 s., ill. Jyvskylä 2003.
Kampen om Hangö Kampen om Hangö.  Red. Holger Ström, Vilho Heinämies. 72 s, ill. Hfors 1942.
Karleby veteranmatrikelkommitté Karleby veteranmatrikel 1939-1945. (gåva av Sigurd Nylund). Karleby 1997, 460 sidor rikt illustrerad. 
Koivisto Onni Sotamiehen taskukirja 1942. 128 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Korsholms krigsveteraner Minnesalbum över offer för frihet och fosterland, från Korsholm, Kvevlax, Solf, Replot och Björkö. Gåva av Bernhard Fransholm. Vasa 1992, 122 s., ill.
Krigsbilder från Vasa 1939-40  Krigsbilder från Vasa 1939-1940.   Förlag och foto:  Felix Wester,  Vasa.   45  s., ill.
Maan turva  Kunniamme päivät 1939-1940. Suomen sota 1939-40 kuvina ja päämajan tilannetiedoituksina. Toimittanut Maan Turvan puolesta Toivo Rautavaara ja kustantajan puolesta Juhani Konkka.  232 s.,  ill. Porvoo 1940.
Malax kommun För fosterlandet. Malaxbygdens stupade. Sammanställningen gäller både frihetskriget och de senare krigen. Gåva av Bengt Kålax. 264 s. 2008.
Nykvist Nils-Erik Sextiettan. Infanteriregemente 61, 1941-1944. 450 s. Vasa 1986. Gåva av Lisen Jåfs.
Nykvist Nils-Erik Vaasa 105 Vasa.  1939.30.11-1940.13.3.  70 s., ill. Utg: Österbottens försvarsgille-Pohjanmaan Maanpuolustuskilta. Vaasa 1989.
Oesch K.L. Finlands öde avgöres på Näset år 1944. Hfors 1957.
Puolustusvoimiemme  Puolustusvoimiemme upseeristo 1929.  604 s. Ill. Toim: L.J.Aalto, J S Wallden, Y S Hämeen-Anttila. Hki 1929.
Reserviupseeikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys Ympyröiltä suomalaiseen yhteiskuntaan. RUK:n 60-vuotisjuhlakirja (1980). – Maneesi 12.7 1978. – Maavoimien kurssit Reserviupseerikoulussa 132-161 (1969-1979). – Maavoimien kurssit Panssarikoulussa 139-161 (1972-1979). Esbo 1980, 421 sidor, rikt illustrerad.
Reserviupseerikoulu Ympyröiltä kansalaisvastuuseen. RUK:n 50-vuotisjuhlakirja. (Matrikkeli.) Tapiola 1970, 435 s., rikt illustrerad, personregister.
Rudnäs Jan-Erik Norra Svenska Österbottens Krigsveteraner r.f.  Fotoalbum över veteranernas verksamhet under tiden 1945-2001.  301 s.
Saloila Altti Puolustusvoimain aliupserit. Aliupseriliitto ry. Mikkeli 1959, 548 s. 
Siilasvuo Hj. Striderna i Suomusslmi. 205 sidor. Helsingfors 1940. Ur Th Aspholms bibliotek.
Självständighetsförbundet Finland landet som kämpade. Den första sammanfattade skildringen i ord och bild av det finska kriget 1939-40.  92  s.,  ill. Utg: Itsenäisyyden Liitto-Självständighetsförbundet. Sthlm 1940.
Smeds Helmer Finland och Fredsslutet.  Särtryck ur YMER 1940, h.3.  15 s., ill. Utg: Svenska Sällskapet för antropologi och geografi. Sthlm 1940.
Snickars Einar, redaktör Veteraner minns. Minnesbilder av veteraner från Sydösterbotten. 297 s. Närpes 1988. Gåva av Lisen Jåfs.
Sourander Åke Österbottnisk bataljon. I/JR 9:s strider under vinterkriget 1939-1940. 187 sidor. Helsingfors 1948. Ur Th Aspholms bibliotek.
Suomalainen reservin uupseeri Suomalainen reservin upseeri I. (gåva av Sigurd Nylund). Åbo 1974, 662 sidor rikt illustrerad. 
Suomalainen reservin uupseeri Suomalainen reservin upseeri I. (gåva av Sigurd Nylund). Åbo 1974, 694 sidor rikt illustrerad. 
Suomalainen reservin uupseeri Suomalainen reservin upseeri I. (gåva av Sigurd Nylund). Åbo 1975, 804 sidor rikt illustrerad. 
Svenska upplysningsbyrån i Helsingfors Fallna för Finland. Minnesskrift över i vinterkriget 1939-40 fallna svenska krigare från Nyland, Åboland och det inre Finland. H:fors 1942. 449 s
Svenska Österbottens Ungdomsförbund För fosterlandet. Minnesalbum över i kriget 1939-1940 fallna kämpar från svenska Österbotten. 788 sidor. Tryckt 1941. Gåva från Krigsveteranmuseet.
Tanner Väinö Finlands väg 1939-1940.  389 s., ill. Hfors 1950.
Ulfsson Erik Artillerister. Till artillerister vid Nylands brigad.. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1967, 44 sidor illustrerad. 
Upseerikoulu UK 51,52. Upseerikoulu kurssi 51 ja 52. Hfors 1941.
Westerlund Göran Tienhara, Finlands lås. (ur Runar Franzéns bibliotek) Borgå 1995, 154 sidor, rikt illustrerad, kartor.
Vörå Veteraner r.f. Vöråbor i fält. Underrubriker: Vinterkriget 1939-1940. Fortsättningskriget 1941-1944. Hemfrontens insatser 1939-1944. 371 s. Vörå 1986. Gåva av John Holmström.