Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

 
Dat/Pvm Bokning/Varaus Tid/Aika                                Plats/Paikka
29.11.2021 Höstmöte 18.00 Klubblokal 'Elvan', Rådhusgatan 8
7.12.2021 Styrelsemöte 16.30 Arkivet. Matts Andersén berättar om torrläggningen av Söderfjärden.

 

Höstmöte
 
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f kallas till Höstmöte måndagen 29 november 2021 klo 18.00 i Klubblokal Elvan på adressen Rådhusgatan 8 i Vasa.
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga höstmötes ärenden.
Matts Andersén berättar om torrläggningen av Söderfjärden.
Kaffeservering. Välkomna! 
Ordföranden 

 

Nummer 4 av KalixForskarNytt har utkommit. (2.11.2021)