Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Textil- och metallindustrierna i Finland intill 1880-talet. 334 sidor. Helsingfors 1956. Ur Th Aspholms bibliotek.
Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Adol Törngren d.ä. 367 sidor. Helsingfors 1956. Ur Th Aspholms bibliotek.
Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Gustaf August Wasastjerna. 388 sidor Helsingfors 1956. Ur Th Aspholms bibliotek.
Bring Ernst Brand- och lifförsäkringsaktiebolaget SVEA. Minnesskrift 1866-1916
Ekman Karl Aug. Eklöf Aktiebolag 1864-1924. 168 sidor. Borgå 1924. Ur Th Aspholms bibliotek.
Ekman Karl Nokian Tehdas 1868-1928. Helsingfors 1930, 196 s., ill.  
Ekman Karl Tykö bruk 1680-1936. Ett gammalt herrgårdsbruks historia. 321 sidor. Helsingfors 1937. Ur Th Aspholms bibliotek.
Erävuori Jukka Rautapuodista Kauppahuoneeksi Starckjohann-Telko Oy 120 v. 262 s., ill. Kauniainen 1987.
Erävuori Jukka Teollisuuskonttorista teollisuuden toimittajaksi Starckjohann-Telko Oy.  Telkon vaiheet.  133 s., ill. Kauniainen 1988.
Finska Kabelfabriken Finska Kabelfabriken Aktiebolag 1912-1962. Ett halvsekel kabelindusti. Helsingfors 1965, 400 sidor, illustrerad. 
Finska socker Ab Finlands sockerindustri 1756-1956, 200 år. Helsingfors 1956, 63+31 s., ill. 
Finska socker Ab Sockret i Finland 1500-1917. Av Runar Urbans. Helsingfors 1968, 162 s., ill. 
Finska Ångfartygs Aktiebolaget Finska Ångfartygs Aktiebolaget 1883-1958.
Fram  Fram genom tiderna     53  s.,  ill. Vasa 1985.
Ginström Egidius Julius Tallberg och hans verk. Minnesskrift utgiven i anledning av den Tallbergska firmans femtiårsjubileum. 139 sidor. Helsingfors 1930. Gåva av John Holmström.
Lindström Paula Hartman, Handel i 150 år. Historik med mycket bilder. 127 sidor. Vasa 2011.
Lindström Paula Hartmanin talo / Hartmans hus, 1913-2013. Ett bildcollage om 43 sidor. Vasa 2012.
Hindström Björn Växthusodlingen i Närpes 1916 – 1976. Av Björn Hindström. Boken har 18 sidor personförteckning över växthusodlarna i Närpes. Närpes 1978, 253 sidor, illustrerad. 
Hoffman Kai Expert inom elektrotekniken. Strömberg 1889-1989. 519 sidor. Vasa 1990. Ur Th Aspholms bibliotek.
Hoffman Kai Sähkötekniikan taitaja. Strömberg 1889-1989. 518 s. Vasa 1989. Gåva av Göran Fors.
Holmström John Bröderna Lipkins omfattande affärsverksamhet i Vörå med omnejd: viktiga inslag i närlingslivets utveckling åren 1880-1930. Korsholm 2007.
Hoving Victor Finska Bergningsaktiebolaget Neptun 1898-1948. 134 s. Hfors 1949.
Hoving Victor Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget 1898-1948.111 sidor. Helsingfors 1948. Ur Th Aspholms bibliotek.
Hoving Victor Gustav Paulig. Handelshuset Gustav Paulig 1876-1951. Helsingfors 1952, 210+23 s., ill.  
Hoving Victor Karl Fazer 1891-1951. Helsingfors 1951, 123+56 s., ill.  
Hoving Victor Lojo kalkverk 1897-1950. Virkby 1951, 307 s. ill.
Högström Sirkka Vasa Elektriska, Aktiebolag 1892-1967. 75-års historik berättad av Sirkka Högström. Vasa 1967, 91 sidor, illustrerad. 
Kaukovalta K.V. Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934. 857 sidor. Hämeenlinna 1934. Ur Th Aspholms bibliotek.
Kovero Martti Suomen Sokeriteolisuuden historia del 1 Ruotsin vallan aika. Helsingfors 1946, 462+24s., ill.
Kovero Martti Suomen Sokeriteolisuuden historia del II 1808-1896. H:fors 1955, 376 s., ill.  
Larjomaa Aulis/Långhjelm Erik Oy Strömberg Ab. Glimtar i ord och bild från det sjätte decenniet 1939-1949.  70 s., ill. Hfors 1949.
Lassila & Tikanoja Lassila & Tikanoja Oy 1905-1935. 30-årsskrift, red. Frith. Tikanoja. Vasa 1935, 100 s., ill. 
Launonen Ulla Berga Glasbruk. Arbete utgivet av Pörtom hembygdsförening. Vasa 1982, 71 s., ill.  
Lennart Backman Lennart Backman 1882-1982. Vasa 1982, 108 s., ill. 
Lindfors Gustav V Finlayson-fabrikerna i Tammerfors I.1820-1907. 418 sidor. Helsingfors 1938. Ur Th Aspholms bibliotek.
Lojo Kalkbruk Lohjan Kalkkitehdas Oy. Kiviranta 1972, ill. 
Malmberg Ernst Strömbergs bruk. Uppsala 1917, 298 s., ill. 
Malmberg Thure/Neumann Arnold De vita båtarna. Finska Ångfartygs båtar. 99 sidor. Okänt utgivningsår. Ur Th Aspholms bibliotek.
Nikula Oskar Malmska handelshuset i Jakobstad. 535 s., ill. Hfors 1948.
Nikula Oskar Strengbergs 1762-1962. Helsingfors 1962, 275 s., ill. 
Nikula Oskar Vasa Bomull AB 1856-1956.Verkställande direktörer: A. A. Levon 1857-75, J. Kurtén 1875-76, C. Rahm 1876-84, W. Ramsay 1885-87, Ch. Bruun 1888-97, E. Bruun 1898-1907, B. Hahl 1906-25, L. Sipola 1925-31, K. Rautio 1931-  Helsingfors 1957, 278 sidor, illustrerad.
Nisbeth Åke Värmländska glasbruk I. Carlsdal, Anneberg och Liljedal i Bro. Karlstad 1963, 87 s., ill.
Nisbeth Åke & Fogelberg Torbjörn  Värmländska glasbruk III. Sölje glasbruk. Karlstad 1963, 101 s., ill. 
Fogelberg Torbjörn (se Nisbeth Åke) Värmländska glasbruk V. Glava fönsterglasbruk. Karlstad 1963, 210 s., ill. 
Nokia Aktiebolag Nokia Bruk 1868-1928
Puhelinlaitosten Liitto r.y Telefoonista tietotekniikkaan. Julk.: Puhelinlaitosten Liitto r.y.  Tre (s.a.),  27  s.,  kuv.
Pälsdjur och grönsaker Pälsdjur och grönsaker-specialnäringarnas svenska Österbotten.  256 s., ill.
Rettig historik P.C. Rettig 1845-1945. Helsingfors 1950, 303 s., ill. 
Rinman Ture Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 1869-1944. 223 sidor. Göteborg 1944. Ur Th Aspholms bibliotek.
Sandviken Ab Aktiebolaget Sandvikens skeppsdocka och mekaniska verkstad. Helsingfors skeppsdocka. 1865-1935. 150 sidor. Helsingfors 1935. Ur Th Aspholms bibliotek.
Schybergson Per Med rötter i skog Schauman 1883.1983. 1.  381 s., ill. Hfors 1983.
Schybergson Per Med rötter i skog Schauman 1883-1983. 2.  340 s., ill. Hfors 1983.
Seppälä Raimo Ur forsens kraft. Tampella 125 år. Rubriker: Ur forsens kraft. Wasastjerna. Törngren. Kihlman. Solin. Linnet. Skeppet. Lokomotivet. Slipmaskinen. Turbinen. Energin. Ingerois. Lapinniemi. Det första kriget. Freden. Det andra kriget. Krigsskadeståndet. Tamrock. Pionjärer inom exporten. Arbetet och arbetsmannen. Morgondagen. 98 s. 
Sidbäck Börje, red. Fyrtio år med Närpes Grönsaker. 
Swanljung Walter Wasa Bomull Ab 80 år. 1857-1937. 72 sidor. 1938.
Svedlin Th. Taalintehtaan Rautaruukki ja sen isännät 1686-1936. 434 sidor. Helsingfors 1936. Ur Th Aspholms bibliotek.
Tammerfors Klädesfabrik Ab Tammerfors Klädesfabriks Ab 1797-1947.
Tigerstedt Örnulf Huset Hackman II. En wiburgensis patriciersläkts öden 1790-1897.             741 s., karta. Hfors 1952.
Tikanoja Frith. Lassila & Tikanoja Osakeyhtiö. Kolme vuosikymmentä yksityisyrittäjäin rintamalla.    100 s., ill.  Vasa 1935.
Vaasan Höyrymyllyn Osakeyhtiön johtokunta Vaasan Mylly 1849-1949. Satavuotiaan kauppamyllyn vaiheita. 311 s. Gåva av John Holmström. 
Warkaus Bruk Warkaus Bruk. Historisk översikt. A. Ahlström Osakeyhtiö.   35  s.,  ill. Fors 1925.
Vasa Telefon Aktiebolaget Vasa Telefonförening 1882-1932. 83 s. Vasa 1932.
Vasa Telefon Vasa Telefon. Goij Pauline, text; Gunnar Bäckman, foto:100 år med Vasa Telefon 1882-1982. Initiativet tas av Axel Schauman.. Vasa 1982, 144 sidor, illustrerad. 
Vasa Ångkvarns Aktiebolag Vasa Ångkvarn 1849-1949. Rubriker: Livsmedelsproduktionens industrialisering. A.A. Levóns ångkvarn i det gamla Vasa. Vasa Ångkvarns aktiebolag intill branden år 1889. Den återuppbyggda kvarnen. Krig och reglementering. Utvecklingen till storföretag. Det andra världskrigets år Den hundraåriga kvarnen. En inblick i nutida förmalningsteknik. Förmalningsskydd för vete, en lantbrukspolitisk fråga. Kvarnfolk. Statistiska uppgifter. 311 s. 
Weegar Johannes Våra fäders jord.  Minnesskrift utg. Av Aktiebolaget Svenska Småbruk i Österbotten. 142  s., ill. Vasa 1981.
Wester Holger  Från vaxduk till plastfolier. KWH Plast 1943-1993. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1993, 117 sidor, ill.
Wester Holger  Kimo bruk 300 år, 1703-2003. – Karta över Kimo bruks och Oravais masugns anläggningar. – Kimo bruk och Oravais masugn intill lilla ofreden. – Bruket och masugnen från 1745 till år 1809. - Striden om kolningsskyldigheten till bruket och masugnen under 1700-talet. – Tiden efter år 1809. - Tjänstemän, smeder och arbetare vid bruket och masugnen under 1700- och 1800-talen. – ”U-områdespolitik”. – Nya verksamhetsformer. – Nya ägare och sanering. – Brukssamhället. – Kimo bruks ägare 1703-2003. – Källor och litteratur. – Karta (1978). Vasa 2003, 88 sidor, illustrerad 
Wester Holger  Mirka under fem decennier. Slippappersfabriken på Keppo gård i Jeppo. Vasa 1993, 71 sidor, illustrerad
Wärtsilä Wärtsilä-enheternas historia 1834-1984. Helsingfors 1984, 55 s., ill. 
Wärtsilä Med gränslös energi. Minnen från 50 år av motortillverkning vid Wärtsiläs fabrik i Vasa.