Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bostadsandelslaget Framtid Bostadsandelslagt-Asunto osuuskunta Framtid 1906-2006
Finlands Svenska Andelsförbund Andelsmejerierna i Finlands svenskbygd. Matrikel 1956. Glimtar ur mejerihanteringens historia. Presentation över mejerierna i Svenskfinland.
Karlson, Elis Våra andelslag. 122 s., ill. Hfors 1939.
Karlsson Svenolof Historien om Vasa-mjölken… och mejeriandelslaget Milka under femtio år. Vasa (1985). 329  s.,  ill.
Karlsson Svenolof Vaasalaisen maidon historiaa …  ja meijeriosuuskunta Milkan historiaa viideltä vuosikymmeneltä.  Suom. Tuija Nikko.   295  s ,  kuv. Vasa 1987.
Kvevlax kyrkby andelshandel  Kvevlax Kyrkby Andelshandel M.B.T.  1907-1932 .  31 s., ill. Wasa 1933.
Lindgren Josef och Rachel Södra Vallgrund Handelslag 90 år. Perioden 1910-2000. 74 s. Vasa 2000.
Lingonblad F.O. Karleby Andelsmejeri 1905-1980.  Utarb. Av ---.   87  s., ill. Vasa 1980
Lingonblad Oskar Mejeriet mitt i byn.  En historia om mejerihanteringen i Österbotten.          23 s., ill. Vasa 1978.
Lingonblad Oscar Mejeriförbundet Enigheten 50 år, 1906-1956. 
Telefonandelslaget i Kronoby och Öja På några famnars avstånd. Skriven av Nina Dahlbäck. 10 sidor Karleby 1997
Weegar Johannes Vörå Andelsmejeri 50 år