Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Eklund Kaj Gamla Apoteket i Vasa 225 år, 1763-1988. Från blodiglar till magnetplåster. 1600 och 1700 ett fruktbart kaos. Kvackare och krämare. Två bortglämda genier, Hast och Svid. En riktig apotekare Joakim Kristian Johannis Phillippi Kantzau 1732-1809. Den branderska eran, Helge Sigurd Brander 1865-1932. Miljonärer och terrorister i personalförteckningen. Vasa 1988, 43 sidor, illustrerad.