Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Arbetets vänner Arbetets vänner i Vasa 75 år. Vasa 1971, 36 s.
Bondestam Ann & Helsing, Alf Som en stubbe i en stubbåker.  1899-1974.  460  s., ill. Finlands svenska Arbetarförbund. Vasa 1978.
Jern Kurt Ljus och Frihet. Arbetets vänner i Vasa rf. Arbetets Vänner i Vasa genom hundra år. 1896-1996. Vasa 1996, 104 s., ill.  
Byfält Bruno Svenska Klubben iVasa 1979-1988. – Klubbens ledning. – Verksamheten år för år. – Medlemsförteckning. Vasa 1989, 17 sidor, illustrerad. 
Bäck Bert Kvevlaxnejdens pensionärsklubb r.f. 1975-2010. De trettiofem första åren. 114 sidor. Gåva av John Holmström.
Ehrström Inger Svenska Kvinnoförbundet 75 år. 103 s., ill. 1982.
Finne Jarl Handelsgillet i Vasa 1890 - 1950. 159  s.,  ill. Vasa 1950.
Granö Britt-Louise Folk och Föreningar i Iskmo 1906 - 2006. Handlar om olika föreningar i Iskmo.
Grönroos Björn Traditionsbevararna. De tio första åren.
Laukkonen Ilmari Vaasan Suomalainen Klubi 70-vuotias.  Historiikki ajalta 1978-1987.  12 s.
Meinander Nils En krönika om vattensågen. Festskrift utgiven i anledning av Finska sågverksägareföreningens femtioårs jubileum den 16 december 1945. 316 sidor. Helsingfors 1945. Ur Th Aspholms bibliotek.
Pälsdjursodlarförening Svenska Österbottens Pälsdjursodlaförening r.f. Vasa 1986, 116 s., ill. 
Sundman Carl-Eric &Sjögren Folke Vägen till tornet.  En krönika om Svenska Klubben i Åbo 1889-1989.  84 s., ill. Åbo 1989.
Vasa Pensionstagare rf. Vasa Pensionstagare rf. 1980-2010
Finlands kristl.f.av unga kvinnor Finlands kristliga förening av unga kvinnor 1896-1920. Tavastehus 1921, 42 s.  
Finlands kristl.f.av unga kvinnor Med handen på plogen, festskrift med anledning av Förbundets av Finlands kristliga föreningar av unga kvinnor 50-årsfest 27.10 1946. Helsingfors 1946, 151 s., ill. 
Krigsinvalidernas Brödraförbund  Brödrahjälp, 140-1990. Femtio år av arbete och uppbyggnd. Skriven av Raimo Seppälä.1990, 400 s
Krigsinvalidernas Brödraförbund  Krigsinvalidernas Brödraförbunds Vasanejdens avdelnings verksamhet åren 1968-1982.  Historiken omfattar 15-års perioden 1.1.1968-31.12.1982.  75 s. svenskspråkig och 79 s, finskspråkig. Vasa 1983.
Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf. Pohjola-Nordens distrikt i Österbotten rf, 1980-2005. Nordiskt samarbete i 25 år.
Esse Hembygdssällskap Esse hembygdssällskap 50 år.  36 s. Esse Hembygdssällskaps förlag 982
Finlands svenska hembygdsförbund Hembygd i fokus. 25 års historik. Helsingfors 2009, 109 sidor, illustrerad.
Finlands svenska hembygdsförbund Informationsblad för Finlands Svenska Hembygdsförbund. Jakobstad 1985, 31 s., ill.  
Huddinge Hembygdsförening Huddinge Hembydsförenings årsskrift 1991-1992
Korsnäs Hembygdsförening Att väcka minnen till liv.  Fyrtio år med Korsnäs Hembygdsförening rf.  Redaktionsgrupp Inga-Britt Mannfolk, Rolf Nummelin och Carita Nyström.  85 s., ill. Vasa 2005.
Malax museiförening Medlemsblad Vällingklockan nr 2, 2006
Malax museiförening Medlemsblad Vällingklockan nr 2, 2007. 
Njurunda Hembygdsförening Programblad för hembygdsfesten i Njurunda 1928.
Nykarleby - Oravais Hembygdsförening Vår hembygd under 60 år 1945 - 2005.  Essäer och historik till föreningens 60 års jubileum.  221 s., ill. Vasa 2005.
Nykarlebynejdens Hembygdsförening Nykarlebynejdens Hembygdsförening i Vasa. Historik 1945-1970.  
Skutnabba H Hembygdens Vänner i Pedersöre 50 år.  21 s., ill. Jstad 1957.
Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund. Föredragningslista vid årsmöte 25.02.1984 Jämte bilaga till verksamhetsberättelsen och rapport från de oloka arkeologiska fältkurserna 1983.
Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund. Verksamhetsberättelse för 1988. 8 s.  
Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund. Verksamhetsplan för 1989. 3 s. 
Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund SÖHM  Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund: Infoblad. 
Svenska Österbottningar i Helsingfors Historik 1917-1992. 96 s. Ekenäs 1991. Gåva av John Holmström.
Airisto segelsällskap Airisto segelsällskap 1928. (ur Runar Franzéns bibliotek). Åbo 1928, 68 s
Airisto segelsällskap Airisto segelsällskap 1930. (ur Runar Franzéns bibliotek) Åbo 1930, 36 s. 
Airisto segelsällskap Airisto segelsällskap 1933. (ur Runar Franzéns bibliotek) Åbo 1933, 42 s.
Airisto segelsällskap Airisto segelsällskap 1934. (ur Runar Franzéns bibliotek) Åbo 1934, 26 s.
Atlas  Atlas, Bobäck, Vasa, Klippbok 1947-1962
Finlands svenska centralidrottsförbund  Vår idrott. Årsbok 1953. Red: Stig Häggblom. 234  s., ill. Hfors 1954.
Finlands svenska centralidrottsförbund  Vår idrott. Årsbok 1956. Red.: Stig Häggblom & C-H. Fager. 261  s., ill. Hfors 1957.
Gamlakarleby Segelförening Gamlakarleby Segelförening 1872-1972.  112 s., ill. Gkarleby 1972.
Haavisto Olle Kristinestads segelförening 100 år. 141 sidor. Kristinestad 1982. Ur Th Aspholms bibliotek.
Idrottsföreningen Fyren Idrottsföreningen Fyren i Korsnäs 1939-1989. Historiken är sammanställd av Erik Sepänaho.  50  s.,  ill.
Idrottsföreningen Kamraterna Idrottsföreningen Kamraterna, Jubileumsbok. Vasa 1985, 223 s., ill. 
Korsnäs idrott Korsnäs idrott 40 år.  25 s., ill. Korsnäs 1979.
Royal Yacht Squadron Royalyacht Squadron Regatta 1913. Programme of Races 5-8 August. (ur Runar Franzéns bibliotek) Portsmouth 1913 up. 
Svenska Finlands idrottsförbund Svenska Finlands Idrottsförbunds 25 års jubileumsskrift 1912-1937.  180 s., ill. Hfors 1937.
Wasa Idrottssällskap Wasa Idrottssällskap 1907-1937. Wasa Gymnastik- och fäktklubb  1884-1908. Vasa 1937.
Vasa Idrottssällskap Guld, glädje och gemenskap. Vasa Idrottssällskap 1907-2007 skriven av Mikael Finell
Wasa Segelförening Wasa Segelförening 1878-1978. 100-års historik. Vasa 1978, 236 s., ill.
Wasa Segelförening Wasa Segelförening.Utg.av Wasa segelförening med anledning av dess 50-årsjubileum. 1878-1928. Vasa 1928, 125 s., ill. 
Behm Oskar Finska Sågverksägares Lantbruksförening 1903-1928. Festskrift.  158  s., ill. Hfors 1928.
Kronoby Lantmannagille Kronoby Lantmannagille 1895-1945.   30 s., ill. Jstad 1947.
Närpes Skogsvårdsförening Närpes Skogsvårdsförening 1936-1986. Närpes Tryckeri 1986, 79 s., ill. 
Simonen Seppo Ayrshireföreningens i Finland Historia 1901-1951.  442 s., ill. Borgå 1951.
Trädgårdsodlingens Vänner i Wasa  Trädgårds odlingens Vänner i Wasa Anno 1919. Historik, 1919-2003. 19 sidor.
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap Lantbruket i Svenska Österbotten jämte en översikt av Österbottens Svenska Lantbrukssällskaps verksamhet 1904-1954.  Minnesskrift utarb. På styrelsens uppdrag av Nils Westermarck, Ivar Wahlbäck, K.V. Åkerblom, Joh. Weegar.  520 s., ill. Vasa 1954.
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, 50-årsfest och Lantbruksutställning på Korsholms skollägenhet, Korsholm den 1-4 juli 1954. (ur Runar Franzéns bibliotek) Jakobstad 1954, 182 sidor.
Adertonde Nordiska nykterhetsmötet Adertonde Nordiska Nykterhetsmötet i Helsingfors 3-7 augusti 1950.  Berättelse utg. Av Mötets centralkommitte under redaktion av John Forsberg, mötets generalsekr. 245 s., ill. Vasa 1951.
Finlands svenska nykterhetsförbund Finlands svenska nykterhetsförbund.  Årsskrift 1905-1915.  96 s. Vasa 1915.
Forsberg John I kamp för människovärdet.   Finlands Svenska Nykterhetsförbunds 50-åriga verksamhet 1905-1955. Vasa 1955.
Stadius Uno Några blad ur Nykterhetsrörselsens Historia i Finland.  96 s., ill. Vasa 1927.
Vasa absoluta nykterhetsförening Vasa Absoluta nykterhetsförening 100 år. 17 s. Vasa 1977.
Roine Lars & Sahlström, Anna-Lisa De rödas gård. En berättelse om Vasa svenska arbetarförening.   279  s., ill.   Formgivning Gösta Ågren. Vasa 1981.
Svenska Folkpartiet i Larsmo Svenska Folkpartiet i Larsmo 80 år.  1906-1986.  86 s., ill. Utarbetad av Gösta Karlsson, Lars Forsman, Lars-Erik Östman, Berit Söderman. Larsmo 1986.
Genealogiska Samfundet Protokoll fört vid disskussionsmötet i Riksarkivet 21 april 1979.
Genealogiska Samfundet Protokoll fört vid andra diskussionsmötet för lokala släktforskarföreningar i Riksarkivet 4 april 1981.
Genealogiska Samfundet Andra svenska släktforskarkonferensen i Mariehamn 13-14 oktober 1984.
Kejsar Släktförening Kejsar Släktförening, medlemsbrev IV. 1996, 8 s.
Närpes Släktforskare Närpes släktforskare. Information om föreningen
Sommerschield Finn-E. Akademiska sångföreningen 1838-1938. Redigerad av Finn E. Sommerschield. Medlemsförteckning med biografiska anteckningar. Historiken författad av Guy Topelius, Otto Ehrström, Gunnar Söderlund, Knut von Hertzen och Öyvind Stadius. Hfors 1938, 655 s., ill. 
Svenska Folkskolans Vänner SFV:s VII allmänna Sång och Musikfest i Åbo 1-4 juli 1926. (ur Runar Franzéns bibliotek) Åbo 1926, 100 sidor, illustrerad. 
Ahlskog Greta Ung förr och nu, Ungdomsföreningen Hoppet r.f. (gåva av Greta Ahlskog). Vasa 2007, 127 sidor rikt illustrerad
Björkqvist Stig-Eyrik Replot ungdomsförening. 50 år ung. Ett halvt sekel med Replot ungdomsförening. Vasa 1968, 112 s., ill.  
Björkqvist Viola Replot Ungdomsförening. Historik till 30-årsdagen av föreningslokalens invigning.Sammanställd av ---.  116  s., ill. Vasa 1945.
Brommels Hugo Yttermark Ungdomsförening.  Berättelse över Yttermark Ungdomsförenings 50-åriga verksamhet.  51  s., ill. Kstad 1946.
Övermark ungdomsförening Övermark ungdomsförening 50 år. 86 sidor. Vasa 1945. Ur Th Aspholms bibliotek.
Eriksson Tryggve, red. Övermark uf 1895-1995. "Ty lysa de stjärnor på Hemgården än". (ur Runar Franzéns bibliotek) Närpes 1995, 94 sidor, illustrerad. 
Finlands svenska ungdomsförbund Finlands svenska ungdomsförbund. Historik och statistik, utgiven av F.S.U:s styrelse 1912. Vasa 1912.
Granvik Joel Nedervetil Ungdomsförening 50 år Historik och minnesskrift 1895-1945.  52 s., ill. Vasa 1946..
Langh O. E. Pörtom Ungdomsförening.  1895-1945.102 s. Vasa 1946.
Lillhonga Mona-Lisa Karleby Ungdomsförening 75 år.  1894-1969.  138 s. Glakarley 1969.
Malax ungdomsförening Malax ungdomsförening 50 år. 179 sidor. Vasa 1938. Ur Th Aspholms bibliotek
Matvejew Irina Hembygdsvård.  63  s.,  ill. Borgå 1957.
Nygård Bertel Huset mitt i byn.  Ungdomsföreningarna i Svenska Österbotten.  Red.kommitté: Harald Wiik, Leif Rex, Håkan Westermark, Ulf Johansson.  290 s., ill. Vasa 1982.
Svensk Österbottnisk Ungdom Svensk Österbottnisk ungdom, historik. Vasa 1909, 159 s., ill. 
Svenska Österbottens Ungdomsförbund S.Ö.U. 1911-1912. Breidablicks årsberättelse sid 17. Vasa 1912
Svenska Österbottens Ungdomsförbund Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten   1888-1938 jämte kort översikt över ungdomsrörelsen i Nyland, Åboland och på Åland.  Redaktionskommitte: Joh. Nyqvist, Alfred Huldén, Ernst. Aug. Mitts.  456  s.,  ill. Vasa 1938.
Svenska Österbottens Ungdomsförbund Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 75 år.  120 s. Vasa 1963.
Yttermark ungdomsförening Ungdomslivet i Yttermark i ord och bild. Yttermark Ungdomsförening. Närpes 1986, 121 s.