Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Eskeröd Albert Jordbruk under femtusen år, redskapen och maskinerna. 215 sidor. Borås 1977. Ur Th Aspholms bibliotek.
Grandell Axel Karvstocken, en förbisedd kulturbärare. 161 sidor. Ekenäs 1982. Ur Th Aspholms bibliotek.
Numelin Ragnar Fältforskare och kammarlärde. Drag ur socialantropologins idéhistoria.