Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Andersson Otto Brevväxling mellan J.J. Pippingsköld och J.H. Schröder 1819-1828 av Otto Andersson. Åbo Akademi. Åbo 1952, 48 s. 
Historiska Samfundet Kulturhistoria och folklivsforskning. Festskrift tillägnad Gabriel Nikander 21.5 1934 på hans 50-årsdag. - Nils Ahnlund: Riddaren och havsfrun-samt Gunnar Gröpe. - Otto Andersson: Riksdagsman Jan Pehrsson i Lövö by, Vårdö. - Sigurd Erixon: Kyrkbåtslag. - Kurt Antell: "Arbetsamhet och omtanka." - John Gardberg:En strid om frälsejord i Kimito friherreskap. - Kustaa Vilkuna: Ullbågen. - Rolf Pipping: Östsvenska ordspråk med anor från medeltiden. - Svante Dahlström: Två gårdar vid Biskopsgatan. - Hjördis Dahl: Korsstygn i Björkö. - Paul Nyberg: Ett sockenstämmobeslut mot "yppighet och överflöd". - Yngvar Heikel: Textilredskap i Korsnäs. - Gunnar Granberg: Finskt och skandinaviskt. - Sven Andersson: Gårdar och heminredning i Kumlinge. - K. Rob. V. Wikman: Bröllopsbeskrivningen i "Wärend och wirdarne". - E. A. Virtanen: Något om ägandetätten hos nomadlapparna. - Alfhild Adolfsson: En nyländsk rövarhövding i folkminne och folkdikt. - Förteckning över Gabriel Nikanders tryckta skrifter intill 1934. Åbo 1934, 204 s., ill. 
Historiska Samfundet Kulturhistoriska axplock tillägnade Gabriel Nikander 21 maj 1954
Humanismen som salt och styrka. Humanismen, som salt och krydda. Bilder och betraktelser tillägnade Harry Järv. Atlantis. 
Juhlakirja  Juhlakirja P.I. Tuoviselle 60-vuotispäivänä 2.5.1963.  Toimitusvaliokunta :  Uuno Tuominen, Antti Alha,  Olof orsander, Heikki Waris, Martti Voipio. Erikoispainos: Alkoholikysymys 1963  n:o 2. 169 s.
Mannil Ragnar Sundqvist Edvin.Frisinne och demokrati. Hyllningsskrift tillägnad Edvin Sundquist 17.5.1960. (ur Runar Franzéns bibliotek). Vasa 1960, 83 sidor.
Mustelin Olof och Westman Sten-Olof red. Vårdträdet IV Skrift utgiven av Åbo Akademis studentkår. (ur Runar Franzéns bibliotek) Ekenäs 1954, 127 sidor. 
Möllerström Sten Bra böckers årsbok -80. En fotobok från Sverige och hela världen. 112 sidor. Gåva av John Holmström.
Möllerström Sten Årsbok 1982 av Bra Böcker. Text Sten Möllerström. Italien 1982, 112 sidor, rikt illustrerad. I ord och bild berättar om händelser under gångna året. 
Möllerström Sten Årsbok 1984 av Bra Böcker. Text Sten Möllerström. Italien 1984, 114 sidor, rikt illustrerad. I ord och bild berättar om händelser under gångna året.
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri,  Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, sjunde häftet. Stockholm 1911. 
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri,  Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, åttonde häftet. Stockholm 1911. 
Nyliberala studentförbundet Finlandssvenskt frisinne, festskrift tillägnad John Österholm
Storå Nils Festskrift tillägnad K. Rob. V. Wikman på hans 80-årsdag 20.5 1966. - Äggsleven och grisselkroken. Åbo 1966, s.193-225, ill.
Storå Nils Tegengren Helmer, f.24.9 1904 i Närpes, d.9.2 1974 i Åbo. minnesskrift. Åbo 1974, s.335-343.  
Suomalaisen kirjallisuuden seura Valvoja. 26:vuosikerta, joulukuu 1906, 12 vihko. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1906, sidor 681-742 +8. 
Svenska Autografsällskapet Svenska Autografsällskapets tidskrift I-II, 1879-1897. Personregister. Stock­holm 1888, 256+346+44 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Minnesskrift den 5. februari 1910. SLS 1885-1910. Helsingfors 1910. 
Svenska litteratursällskapet Minnesskrift den 5. februari 1935. Helsingfors 1935. SLS 1885-1935. 
Svenska litteratursällskapet Festskrift till Carl-Eric Thors 8.6.1980. Redaktörer: Olav Ahlbäck, Lars Huldén och Kurt Zilliacus. (ur Runar Franzéns bibliotek). Ekenäs 1980, 288 sidor.
Svenska litteratursällskapet Fynd och forskning, till Ragna Ahlbäck 17.7.1981. Ur innehållet: Gräftland, hackland och kåkland, Bygdmålsberättare - bondkomiker - folklivsskildrare, Westmansgården i Malax, Ett gammalt hem i Vasa. 349 sidor. Helsingfors 1981. Ur Th Aspholms bibliotek.
Tegengren Helmer Chydenius Samuel och hans berättelse om Kemi Lappmark 1747. Särtryck ur Budkavlen 1971-72. Åbo 1973, s,37-64, ill.
Tegengren Helmer Chydenius Samuel. Ett geni från nyttans tidevarv. Särtryck ur Bothnia VI, jubileumsskrift 1969, utgiven av Hembygdsföreningen Svenska österbottningar i Helsingfors. 8 s., ill 
Åbo Akademi Åbo Akademi. Acta academiae aboensis humaniora XVI. Åbo Akademi 1950. CEV  
Åbo Akademi Åbo Akademi. Acta academiae aboensis humaniora XVIII. Åbo 1949, 358 s., ill. 
Åbo Akademi Åbo Akademi. Historiens studium vid Åbo Akademi. Red. Max Engman. 1991. 303 s