Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1970 January. The Lewis River Finns.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1971 February. The Pendleton Area Finns.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1971 May. The Pioneer Finnish Home.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1971 June. Finnam.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1971 Sept. Wilhelm Basi Diary On 1898 Ykon Resce.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1972 May. Finnish Relief, 1940-1952.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1972 July. The Theater Finns.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1972 August. The Boarding House Finns.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1972 September. Finnish Lutherans in The Melting Pot.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1972 October. New Finnish Research Targets.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1973 December. The Finnish Paul Bunyans.
Finnish American Historical Society Finnish American Historical Society. 1974 April. Life and Letters of Joseph Riippa.
The Rusk Family Organization Rusk Roundup. En mapp med släkten Rusks medlemsblad 1985-1986, medlemsförteckning, antavla och karta. Fått genom Rafael Nissfolk i Sverige.
The Swedish Finn Historical Society Membership Roster 1996. Medlemsförteckning där det framkommer medlemmarnas hem- eller härstammningsorter i Finland.
The Swedish Finn Historical Society Membership Roster 2007.
The Swedish Finn Historical Society Membership Roster 2004. Medlemsförteckning med 7 lösa kompletterande sidor.
The Swedish Finn Historical Society Membership Roster 2000.Medlemsförteckning där det framkommer medlemmarnas hem- eller härstammningsorter i Finland.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1992-1. – First annual meeting. – Sue Alskog: President´s message. – By-lavs of The Swedish Finn Historical society. – E. Norman Westerberg, Consul of Finland: Roots in Finland – Homecoming year 1992. – Pär-Erik Levlin: How our ancestors lived. – Queries. – SFHS membership roster, Jan. 1 1992. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1992-4. - C. Vern Mattson: History of the International Order of Runeberg.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1993-1. – SFHS memberschip exceeds 200. - Elizabeth Oman: Swede-Finns on the iron ranges of northeastern Minnesota. – E. Norman Westerberg: Are vi Swedish Finns or what? – Pär-Erik Levlin: The great famine of the 1860´s in Finland. – C. Vern Mattson om Runebergsorden fortsätter. – Suzanne Alskog: Genealogical contacts in Finland. – June Pelo 1984: Nedervetil. – Antavla för Amanda Viola Soderlund f.1917 i Canada. – Queries. – New members.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1993-2. – Heritage workshop on Swedish-Finnish ancestery. – Neena Newman: Census entry leads to family reunion in Finland. – Antavla för Donald Andrew Newman f.8/9 1933 i Washington. – Janet Levine, Ph.D.: Ellis Island oral history ptoject seeking Swede Finns. – e. M. Sweeney: Stories father told. – Peter Sandström: A mini-Gamla Karleby exists in Ludington. – Suzanne Greif Alskog: Using family group sheets. – Queries. – New members.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1993-3. – Sandra Lofgren Shields: There ar never any perfect endings. – Paul Gullans: Further frienships fostered. – C. Vern Mattson: Forts. på Runebergsorderns historia. – Heritage workshop well done! – Helen Olson: The immigrant. – Cynthia Brooks Holmberg: Down the research trail. – Antavla för Ronald Keitt Holmberg f.1932 i Chicago. – Queries. New members.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1993-4. June Pelo i USA efterlyser identifikation av en finklädd baby ur morföräldrarnas album (Alexander Larsson Warg Wargström, f.20.X.1847 i Kaustar, Karleby och Maria Johansdr Rif Eklund, f.20.IV 1852 i Pedersöre, Rif. Fotot taget i Ironwood, Michigan. - A Bref look at National Archives Holdings av Suzanne Greif Alskog.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1994-1. – SFHS growing – finds new home. Adress: 6512 23rd Ave. NW, Room 301, Seattle, WA 98117-5728. – Oral history techniques presented at workshop. – Valerie Agresta, efter besök i Sundby, ”Now i know who i am”. – David B. Antonson: Minnesota´s tower-soudan mine. – Suzanne Greif Alskog: Census records the backbone of genealogical research. – Queries. – Antavla för Elvin Burton Webb Qvist f.1926 i Idaho.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1994-2. -Calener of upcoming events. - Juli -94. – SFHS officers, board members, and newsletter editors. – Alfred Forss: Terjärv. – Queries.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1994-3. - Paul Gullans: Interlude in Finland, del 1 av 2. - Ewald Eliason: Österbottningarin Norteast Minnesota. - Levnadsbeskrivning över Edwin Staaf, f. i Malax 1903, gjord av Evelyn Carlson Staaf. – Antavla för Nacy Elizabeth Austin f.1949 Worchester, MA. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1994-4. - Marianne Blomqvist skriver om nybildningar inom modersmålet bland finlandssvenska emigranter på grund av deras tvåspråkighet. – Bror Åke Snickars: Viktor from Uttermossa built in the Swedish Town of White Cloud. – Paul Gullans: Interlude in Finland. - Antavla för Albert Karl-Fredriksson Rusk, uppgjord av Thorolf Aspholm. – Queries. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1995-1. David B. Antonson: One of America´s first automobiles. Handlar om industrirådet John Wickström. – Sven Jansson: Here Finland-Swedish sounds like a dialekt from Gotland. – Finland-Swedish Immigrants: Lexical Innovation in Their Mother Tongue As A result of Bilingualism. – Antavla för Anders Johan Isaksson Wargén f.1877 i Petsmo. – Queries. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1995-2. - E. Norman Westerberg: Länkar mellan Finlands förflutna och dess framtid. - Efterlysningar: berör Lappfjärd, Korsholm, Pörtom, Kaitsor, Vörå, Oravais, Elimäki, Kimito, Föglö, Hangö. - Redogörelse för tillväxt i såväl medlemsregistret som biblioteket.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1995-3. – Nile Thompson: President´s Message. – Pär-Erik Levlin: Old Nordic and Swedish influences in Finland. – King Gustav Vasa – 1496-1560. – Thorolf Aspholm: The Frantz family of Petalax. - Diverse om förbindelserna mellan USA och Finland. – Oravais and the Kimo Iron Works. – Antavla för Donald Gordon Forsman f.1935 i Seattle. – Queries. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1995-4. - Identifiering önskas av ett brudpar, fotot i Tacoma. Påskrift: Godt nyt år, Rosa Snellman. - Redogörelser för gamla julseder.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1996-1. – Duluth Swede Finns. - Bror Åke och Henrik Snickars i Täby, Sverige, berättar om överste Alpo Marttinen och 61:an vid Tienhaara. – Finland-Swedes in Canada. - Av innehållet i detta nummer att döma tycks - glädjande nog - föreningen SFHS omfattas med snabbt växande intresse. – Antavla för Emma Marie Liten f.1876 i Pedersöre. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1996-2. – Jan Forsman-Watson: The pieces filled in. – Antavla för Cynthia Lynn Hendricks. – Karl G. Olin: Our first travelers to America. – Alf Åberg: The settlers of New Sweden. – Korsholm emigrants to New Sweden in 1638. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1996-3. - Don Ostrand: From the archives. - Don Forsman: From the Genealogy center. - Sonia Wichmann: Hagar Olsson & Chitambo. - Ritva Somerma: National dress, symbol of all that is Finnish. - Oman Magnengård: Finland´s "Holy war". - Suzanne Alskog: Major Finnish genealogical sources. - Connections. - Queries. - Mailbag. - Pedigree chart for Siphia Eriksdr Borgmästars, b.19 May 1875 i Esse. - Archives holdings. - New Members. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1996-4. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1996-5. - Membership Roster 1996.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1997-1. - Övermarkättlingen Paul Gullans berättar om Kalevala, som W.F.Kirby översatt till engelska, publicerad redan 1907. - Reino Hannula introducerar Elias Lönnroth. - Talrika nya medlemmar tycks ansluta sig till föreningen. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1997-2. - Lovvärda försök till presentation av Svenskösterbotten för läsarna. Presentatörerna är rikssvenskar vilket sätter sina spår. Synbarligen uppskattar man over there kontakten med vår förening. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1997-3. - Marita Agnew född Gustavsson i Oravais refererar sin mors berättelse om krigsfången Alexander Komarovsky, i jordbruksarbete på Bodholmen i Oravais. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Newsletter 1997-4. - Här berättas med uppskattning om Vexalafamiljen Helsings konsertbesök sommaren 1997 "from San Francisco to Vancouver". - Flere artiklar berör Åland. - Tips om publikationer rörande emigranter i Australien och Nya Zeeland. - Runebergsordens i Eveleth, Minnesota historia med namn och födelseort på en del medlemmar. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1998-1.(Obs! Newsletter har bytt namn) - Suzanne Alskog ger exempel på för genealoger nyttiga ord på svenska och engelska.  
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1998-2. - Thomas A. DuBois: Folklore bland finlanssvenskarna. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1998-3. - Historik över Runebergsordens Eureka-loge 102. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Bulletin 1998-4. The Swedish Finn Historical Society: Finn Fest i Seattle i juli 1999. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1999-1. - C.G.E.Mannerheim, marshal of Finland. - Judge James T.Kallman: My remembrance of the winter war of 1939. - Bror Åke Snickars and Henrik Snickars: Finnish world-war hero promoted to colonel in U.S. army. - Anders Myhrman: Early swede finns in Norwood, Massachusetts. - Ur medlemsförteckning för Stjärnan i Öster N:r 53 Boston, Massachusetts, bl.a.- Edla Beck, Pörtom; Otelia Mattson (Granlund), Kronoby; Ester Wikman, Wasa; Sofi Gustafson, N.Vallgrund, Replot; Sofia Jacobs, Kimo, Oravais; Lina Carlson, Övermark; Carl E. Anderson, Överträsk, Emma Mattson, Hilda Mattson, Axel Newholm, Korsnäs. Källa: Minnesskrift 1902-1917, Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika, Chicago, IL, 1917. - Syrene Forsman: Report on 1998 SFHS group tour to Finland. - Suzanne Alskog: Death records. - Antavla för Maria Amanda Andersdr Bredarholm f.1881. - In memoriam. - New Members.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Bulletin 1999-1. - Don Ostrand: What´s new at the Archives? - Syrene Forsman: A note from your President. - Don Forsman: Genealogy corner. - Elizabeth Berg: Annual luncheon draws crowd. - Recent Events at SFHS. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1999-2. - Mika Roinila: Finlandssvenskar i Canada. Förr och nu. - Suzanne Alskog reder ut begreppen runt kyrkböckerna i Finland. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Bulletin 1999-2. - Om Linux-dataoperativsystem och dess skapare Linus Torvalds Helsingfors. - Om föreningsaktiviteter under år 1999.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1999-3. - Ur Leading Star, maj -98: Titanicpassagerare från Finland. Förteckning. - Mika Roinila: Finlandssvenska emigranter i skandinaviska kolonin i Manitoba, Canada.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Bulletin 1999-3. - Don Ostrand: Something Fiche? - Don Forsman: Genealogy Corner. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 1999-4. - Om julseder i svenskbygderna. - Antavla för June Marie Pelo, berör Karleby och Pedersöre, t.ex Skriko, Lågland, Borg, Warg, Kallis, Rif och Tarvonen. - Efterlysningar och svar på sådana. - Förteckning över nya medlemmar och deras släktförhållanden i Finland. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2000-1. Swedish Dialects in Finland. - Paul Norlén: Zachris Topelius and the Language Debates in Finland. - Alli Benson: Memories of A Childhood on Holmö. - Förteckning över svensk­språkiga sjukdomsnamn med engelsk motsva­righet. Antavla för Elsie Gertrude Cook. - Queries. - Mailbag. - New members, i förteckningen ingår även de nya medlemmarnas ursprung och föräldrar. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Bulletin 2000-1. - Childhood Memories 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2000-2. - Lars Huldén: The American Expidition. - Alli Benson: Memories of a Childhood on Holmö. - Antavla för Edith Irene Johnson f.16/3 1907 i Minnesota. Berör Forsbacka, Brännbacka och Mård i Esse. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2000-3. - Presentation av The Order of Runeberg 1898-1929 och av Svenska folkskolans vänner. Leif Mether: Om ibruktagande av släktnamn. - Helen Olson: Stump Farming in Port Orchard. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2001-1. - Syrene Forsman: A message from SFHS president. - Linus Torvalds named European of the year. - The European Union and Skandinavia Today. - Tom Lewis: Suddenly, last summer - Finland takes Toronto. Nils Granfors: Helen Boo Turns 105. - Don Forsman: Genealogy resources in Canada. - William Dahlin: Journey to Finland. - Gust Nybäck: Finns on familysearch. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2001-1. – Norman Westerberg: Brief report fgom visit to Finland and Sweden. – Carl-Gustave Store, Barbro Allardt Ljunggren: Worldwide E-mail networks established for Swede Finns and descendants. – Syrene Forsman: President´s message at SFHS annual Meeting. – Queries.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2001-3. - Syrene Forsman: Presidnt´s message (bl.a. om sommarresor i Finland). - Maria Jarlsdr Enkell: To be or not to be a Swede Finn, Carl Johan Silvers­ten and the Swede Finns. - Ralph Nelson: Wisit to Finland. - Queries. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2001-4. - Annual meeting features folk musik expert from Finland Ann-Mari Häggman. - E. Norman Westerberg: First SFHS discussion group meeting a success. - SFHS launches genealogy database. - Suzanne Alskog: Two artist with roots in Föglö, Åland. - Hjördis Sundblom: Warner Sallman, 1892-1968. - The ancestors of Haddon Hubert Sundblom 1899-1976. - Midge Waters: Connections. - June Pelo: Identified emigrant register developed by Genealogical Society of Finland. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2002-1. – Gunnar Damström: The Emigrant route Hangö-Copenhagen-Hull. – Anders Myhrman: Home life in the new contry. – Ann-Mari Häggman: The common song treasure – our strongest tie.
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2002-2. – Settin a strategic direction for The Swedish Finn Historical society. – Maria Jarlsdotter Enckell: The adventures behind ”The Godenhjelm rescue, the symbol of our Finnish presence in Russian-Alaska”. – Dick and Nancy Erickson: Swede Finn Farmstead Listed on U.S. National Register. (Jonas and Maria Lovisa Maans från Esse).
The Swedish Finn Historical Society SFHS Quarterly 2002-3. – SFHS:s nya website www.sths.eget.net/ . - Vincent Erickson: The Flagabräde. - Chres Susag: Finnish money has changed. - June Pelo anmäler The Caino Torp Book. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2002-4. – Syrene Forsman: from The President. – Gunnar Damström: From the Editor. – Hasse Nygård: Homeland News. – Norman Westerberg: 624.000 in U.S. Claim Finnish Ancestry. – Joelle Steele: Making The Past Come Alive. How I Came to know Grandma Helny. Från Furu i Terjärv. – Vincent Erickson: Pedersöre and Nykarleby Cleargy in the 17th and 18th Centuries. – Agnes Rands: The Christmas Bell. – Gunnar Damstöm: Edith Damstöm´s Remedies, Recipes, and Family Bible: Our Family History. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2003-1. – Syrene Forsman: From The President. – Gunnar Damström: From the Editor. – Hasse Nygård: Homeland News. – Sandra JOHNSON Witt: Johan Viktor Johansson Bäckman: The Voyage from Finland to Florida.
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2003-2. – Gunnar Damström: A History of the Towns of Ostrobothnia. – Ulf Fagerlund: Gustaf Mauritz Armfelt. Finnish Statesman and Cosmopoltan. – Gunnar Damström: The Finnish Military During The Russian Time. – Joelle Steele: The Bredbacka Homestead in Terjärv. – Debbie Santelli: Bits And Pieces About My Family. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2003-3. – Hasse Nygård: Homeland News. – Gunnar Damström: The Finne Homestead from Eugmo, Larsmo to the Åbo Archipelago. – Jakob Daniel Jakobsson (Pensala) According to His Daughter Gerda (Gertrude) Jackson. – Queries. – New Members. – Missing Persons. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2003-4. – Anders Myhrman: Swedish Finns in Coal Creek, Washington. – Folke a. Netteblad: The Eleven Days That Disappeared, 1753. – Barbara Winter: No Time To Grow old. – Ulf Fagerlund: British-Fench Assuallt on the Finnish Coast During the Crimean War. – L. Anna Cocco: A Hästbacka-Warg Story in USA, med antavla, bland namnen: Alaspää, Notjärvi, Björkbacka, Herlevi, Tylli, Måsala, Nabbala, Indola, Lidsle,Fordell, Lågland, Knechtilä, Jolkka, Saarukka och Runtujärvi. – Joelle Steele: Ray Dolby´s Ancestry Revisited, Bland namnen: Strand, Öberg, Skullbacka, Sågslampi, Gistö, Skytte, Rank-Bredbacka, Zederman, Uddman, Sund, Hästbacka, Döfnäs, Kentala, Bengtilä Penttilä, Kolabacka Lövö, Räf, Teirikangas, Ahlsved, Kortjärvi, Skuthälla, Ståhl och Kettu. – The Sundquist Family Reunion. Ida Maria Andersdr Lillbroända Wiksröm från Kronoby och Johan Leonard Danielsson Sundqvist från Soklot, vigdes i Telluride, Colorado 1895. – Queries. – New Members.
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Ouuarterly 2004-1. – Joelle Steele: The Terjärv Photo Archive. – Syrene Forsman: Researching Key Swedish Finn Communities. – Dick Erickson: Rochester Scandinavians. – Lodge 52: Mississippidalens Ros. – Vern Lindquist: Alex Koll, An Enterprising Man. Part 1. – Gunnar Dahlström: Ville Vallgren. The Artist in His Own Words. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2004-2. – Maria Gustafsson Agnew: Tacoma Order of Runeberg Lodge # 106 News. – Ulf Fagerlund: The Making of a Poet. Runeberg´s Student Days. – Vern Lindquist: Alex Koll, Part 2. – Valentin Tennis: A Visit to My Father´s Birthplace Gammalsvenskby, Ukraine 2002. – Arlene Sundquist Empie: Travelling in Finland. Helsingfors to Fäboda. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2004-3. – Sandra Hohnson Witt: The Deep (Columbia) River Finns. A Lasting Legacy, Part 1. – Ulf Fagerlund: The Finnish Presence in Russian Alaska In the Mid-19th Century. – gunnar Nybond: Vittisbofjärd in Satakunda, A Journey along the Old Post Road. – Gunnar Damström: The Finnish Military During The Swedish Era, Part 1, Empire Building. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2004-4. – Sandra Hohnson Witt: The Deep (Columbia) River Finns. A Lasting Legacy, Part II. – Debbie Halinen Santelli: The Godenhjelm Altarpiece Goes Home. – Membership. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2005-1. – Fant Hellström Family Reunion. – Syrene Forsman: From the President. – Gunnar Damström: From the Editor. – John Singer Sargent & Albert Edefelt. – Joelle Steele: The Ice House. Terjärv. – Arlene Sundquist: A Tragic Message. Ida Maria and John Sundquist from Ostrobothnia. – New members. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2005-2. – From the President Syrene Forsman. – from the Editor Gunnar Damstrom. – Syrene Forsman: Swedish Finns and Early Ironwood, Michigan. – Elizabeth Back Berg: Mom Fights the Bureaucrats. – Donald Forsman: Robert F. Oliver. Artist and Terjärv Descendant. – Joelle Steele: The Ice House. Terjärv. – Donna E. Fant: A Pilgrimage to Our Ancestral Birthplace. – Membership. – Queries. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2005-3. – From the President Syrene Forsman. – Anders Myhrman: Swedish Finns & iron Mountain. – Sandra Johnson Witt: The Old Sideby Church. Torbjörn Nikus: A Vrå Family Comes to Amerika. Antavla, bland namnen: Kamis, Ollus, Sippus, Murkais, Bredfors, Jåfs, Isakas, Gråbbil, Kjerp, Israels, Kastus, Bertils, Hirsal, Thors, Präst, Nyberg, Kyhr och Heikus .
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2005-4. – Syrene Forsman: Treasure Hunt in Michigan. – Ancestors and Descendants of Eeik Johansson Marken, född 1873 i Markby. Bland namnen: Kronqvist, Sandström, Nybond, Degernäs, Finne, Yrjäs, Nisula, Nygård och Bro. – Skip Sunell: A Christmas Memory. – Arlene ”Sunnie” Sundquist Empie: Emigration Records Update. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2006-1. – Susann Pagoldh: More Traditional Nordic Knitting. - Explorer & Geographer Johannes Gabriel Granö 1882-1956, antavla. Bland namnen: Skullbacka, Sunabacka, Hästbacka, Emet och Fontell.
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly 2006-2. –  Leena Lambert: Fredrika Runeberg. – Ulf Fagerlund: Johan Simonsson (Gammelgård) Wallen, A Farmer in 19th Century Finland. – Sandra Johnson Witt: Anders Petter Wahlström Bäckman, The Defense of Närpes During the Finnish-Russian War 1808-1809. – Syrene Forsman: Swedish Finn Lodges in Hoquiam, Washington. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly  2006-3. – Dic Erickson: From the President. – Gunnar Damström: From the Editor. – Ulf Fagerlund: Early Schooling in Kimito. Axel Oxenstierna and Tjuda Pedagogi. – Sandra Johnson Witt: Kil Harbor in Sideby. A Community Intimately Connected with the Sea. – Syrene Forsman: Letters Home. Understanding the Words of Our Ancestors. – June Pelo: Friis Village I Korplax. – Queries. – Members & Donations. 
The Swedish Finn Historical Society SFHS The Quarterly  2006-4. – Dic Erickson: From the President. – Board Profiles. – Arlene Sundquist Empie: Hugo´s According Band. – Dick Ericksson: Finn Fest 2006 in Astoria, Oregon. – Björn Månsson. Celebrating 100 Years of Finnish Democracy. – George E. Sundquist: A Pioneer Story. From Finland to South Africa to New Zeeland. – Gösta Svenfelt: Four Finholms In America. – Membership. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2007-1. Amos Anderson, industrialist and benefactor to culture in Finland. Coal Creek, Newcastle, Washington.Carl Konstantin de Carnall. Immigrating to Canada in 1951. The Ruble Secret. A Ten-Year Serch for Cousins.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2007-2. Building A Life in Canada. Researching Parish Records in Finland. Best Places in Svensk Österbotten. How I Found Emma, Justina Emelia Rislachius was born on Nov. 8 1875 in Storkyrö, Finland.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2008-1. America Windows. Life and Times of the Sundquists in Telluride Part III-Miners. Frank Oskar Peters Isaaksson & Rosa Paavola Mickelsdotter. The German Intervention 1918. 5000 Kilometers by Car Through Scandinavia. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2008-2. Who Einar Swan? Bert Stromholm, Performer of the Year. Jakob Nilsson Blomqvist and Anna Andersdotter from Bertula in Vexala, Munsala. Gustaf Erikson in Seattle. Nordenskiöld of Mesa Verde.Gubben Vänner av Johan Vallen.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2008-3. Life amd Times of the Sundquists in Telluride - Part 1.The Nygårdas Family from Molpe. Edvard Hjelt - Our Man in Berlin 1917. Boos and Skrobak visit Finland. Swedish Finns of West Duluth.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2008-4. Life and Times of the Sundquists in Telluride - Part 2. Barb and Lowell Hanshaw Visit Their Roots. Honoring Andrew Miemois Anderson. Erik Brunnius. The Lotta Svärd Movement
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2009-1. Sven Bjerstedt: Einar Swan´s Finnish Cousins - A New Chapter in the Swan Saga. Gunnar Damstrom: Nils Hedlund: Finskis from Terjärv. Owe Grundwall: Aunt Edith. (Edith Johanna Gers, Norrby, Kronoby) Deb Parrish: Swedetown Today. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2008-09-3. Letters Back to Finland. Voyages of an Åland Seafarer, Johan Vicktor Johansson Bäckman, Crew Member, Åland Mercantile Marine, 1899-1905. Letters from Russia. Christmas in Finland. The Other Side of the Mountain, a Winter´s Visit in Finland.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2009-4. Elmer Forsberg and Covington Bethany Lutheran Church. Erhard J.Alm - Inventor and Entrepreneur. Vörå Emigration Center. Sylvia Björklund, traveling to America with her Mother in 1916. Musings on "Gud som haver". When Terjärv Residents Named the City of Toronto. Aimo Björklund Saw the Remains of Sorjos Village.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2010-2. The Kankkonen Brothers. Christmas in my Childhood Home. Farmning in North Dakota at the Turn of the Century 1800-1900.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2010-3. Excerpt from Niel Thorn´s book ´Log Marks´: The Colorful AuSable Riverhog. Georg Sundqvist: Amerikabreven berättar (Letters from America). Order of Runeberg. Genealogy of the Björk/Norman family. Introduction by Paul Norman, author, 1973, Green Vally, Arizona. Leena Lambert: Juhani Aho (1861-1921). 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2010-4. Gunnar Damstrom: Edvin Hjelt. Paul Norman, Green Vally, Arizona: Grandmother Maria Norman. Genealogy of the Björk/Norman family. Lawrense Backlund: Pehr Kalm & Black Philadelphia: An 18the C. View. Susan (Johnson) Cunic: History & a Nineteen-Yer-Old Immigrant. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2011-1. Memoirs by Signe Tunis Rea, 1980: An emigrant Story. Jan-Erik and Majbritt Palm: The Jakopas Homestead on Enklinge, Åland. Max Furu: How Terjärv Copied American Architectural Style. They Gave Their Home Village a New Look. Leonore P. Williams: Living on an Island in the Early Days. Hilding Widjeskog: Emigrants to Australia. Ove Grundwall: Working in the Silver Mine. June Palo: How I Found the Nyberg Family. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2011-2. Rikki Nyman: Johan August Reinhold Nyman 1887 to 1965. The Boatbuilder. Sandra Johnson Witt: The Search for a Grandfather´s Grave. Johan Edvard Sandelin, a Swedish-Finn Immigrant. Paul Norman: Father Simon Bjork. The Bjork-Norman Genealogy. Donald Widjeskog: Here I Come, America! 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2011-3.  - Gunnar Damström: The Children of Simon Björk & Anna Matilda Norrman. - Erik Högnäs: Pelo Village During the 1920s and 1930s. - Karin Hellman: When the Cossacks Came. - Donald Widjeskog: Back Home Again. - Donald Widjeskog: Farm Weddings in Terjärv and Vermont. - Donald Widjeskog: Småbönders - A Living Village. Owe Grundvall: Their Sons Went to Amerika. - Gunnar Damström: What Did Our Finnish Forefathers Have for Supper? 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2012-1. Winter 2011-12. Brian B. Magnusson: A Footnote to Family History: A Ship Called Venezuela. Alli Mattson: Trip to Finland 1938. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2012-2. Lawrence Backlund: Georg Backlund: Hjalmar, Aili Holm, and "Herr Puntila". George E. Sundquist: Karl Georg Sundell. Reinhold Heikkilä: Country Store in Olden Times. David Mickelson: A Shipwreck in 1902. Finns in Lovelock, Nevada: The Holmström, Fant, and Höstman Families. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2012-3. Shirley Jenkins: Warm Hearts, Warm Slippers… A Feeling of Returning Home. Om en resa till rötterna i vasanejden. Jane Fant Ely: Handlar också om en resa till trakterna runt Vasa. Cami Green: Bars and Cafés: Coffee Culture in Finland. Sandra Johnson Witt: The Anna Cemetery in Sideby, Finland. Johanna Padie: Margaretha Kronqvist and Johan Gers. Marlyn (Lyn) Thompson: Swede Alley. Kim Jacobs: When Ancestors Come Alive. Donald Vidjeskog: Old Used Clothing.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2012-4. Ole Granholm: Excerpts from Rödsöboken. Emigration to North America. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2013-1. Gunnar Damstrom: Ostrobothnian Merchants. Syrene Forsman: A Century of Change for Seattle´s " Snoose Junction" Bill Carlson: Letters Home From a Swedish Finn Family´s First Year in Amerika. Om AndrewMiemois Anderson och hustru Anna Beata Miemois från Vörå som reste till Amerika. David Bawden: Reflections: A Book of Ancestors and Descendants. Anders Mård: The Karelian Riviera - Terijoki.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2013-2. Mark Hillman: Cycle Touring in Finland. Sandra Johnson Witt: The Successful Search for a Grandfather´s Grave: Johan Edvard Sandelin, a Swedish-Finn Immigrant. Laurel M. Sheppard: Finding Family in Finland.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2013-3. Rikki Nyman: Kalevala in the Oregon Coast Range. The Erik and Johanna Lindgren House.  Gunnar Damström: Christian Ludvig Hjelt and Åbo Underrättelser. Leslie Silverman: Dad´s Roots. (Esse) Gunnar Damström: Visit to Fänrik Stål´s Birthplace. Shirley Jenkins: A Tribute to Svea Skog Brannfors 1923 - 2013. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2013-4. Ester Elisabet Heikfolk and Bernhard Nygård. Edith Södergran: A New Chapter? The Envelope, om Greta Lisa Persdotter Pitkäjärvi Nars. Going to America. Om John Mickelson från Övermark. Metsäsuomalaiset - The Forest Finns. Finns i Minnesota.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2014-1. Spring 2014.Sandra Johnson Witt:  Mathilda Fransiska Beckman Finney, A Swedish-Finn Immigrant to Minnesota in 1903. Gunnar Damström: It happened 70 years ago. The Battle of Tali-Ihantala June 1944. Lars Pensar: Hospital Receives Gifts from America. Judy Thompson: The Ivar Sundlin Story. Lawrence Backlund: Women of the New Sweden Colony.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2014-2. Meeting Immigrants in Johannes Klockars`s Footsteps. Digital Quarterly. About Finnish Military Passports. Jean Sibelius 1865-1957 Word Famous Finnish Composer. My First Visit to Seattle - and SFHS. Gustav Lennart Hultqvist Is Going Home. Ellerströms Ett Svärd. Using Facebook to Connect the Dots.
The Swedish Finn Historical Society The Quartarly 2014-3. Cycle Touring in Finland 2014; Stage 1 - Th Eastern Leg Helsinki to Virolahti. Report from USA: Journey July 1-16, 2014. Gambägåsgubbi. C.A. Nothnagle Log House. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2015-1. Swedish Finn High School Students Visit the United States. Nedervetil Parish - Part 1. The Gift Finding my Great-Grandfather´s Gravestone. Finnfest USA 2014. Anders Brännkärr Finland´s First Medalist at Holmenkollen. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2015-2. Swedish Finn Migration Center Inaurated. Nedervetil Parish - Part II. Cycletouring in Finland Stage II - Cycling West from Virolahti. Swedish Finn DNA. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2015-3. In Search of Roots: 2015 Tour to Finland a Huge Success. Bengt Wahlström Beckman - Swedish Soldier Immigrant in 1772. Sideby. Annual Swede-Finn Luncheon in Nothern Minnesota. Max Jakobso: Cold War Dipomat. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2015-4. Svenska Dagen 2015 at the Swedish Club. Our Island Adventure: The Lidman Family in Petalax. Sideby Shipbuilding Museum Turns 20. A 2015 Reunion of Swedish-speaking Cousins. A Story by Sea Captain Johan Eklund in "Finlands sjöfart".
The Swedish Finn Historical Society The Qarterly 2016-2. Jorvas Village, Kyrkslätt. The Flagabräde: A Nearly Forgotten Part f Our Cultural Patrimony. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2016-3. Immigrants of the Independence Vally. En redogörelse över invånarna i Independence Vally (1920-1930) Rochester, Washington. Där bodde många svenskar, norrmän och finländare. The Högback and Bäckman Family in the 1800s and 1900s in Finland and the USA. Handlar om famijer från Sydösterbotten. Artikeln utgår från bl. a. John och Hilma Fant från Petalax som emigrerade till Amerika i slutet av 1800-talet. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2016-4. Astoria´s Photographer - Fred Wilson. A Swede-Finn American Bikes Two Baltic Countries. Johan Albert Thors. The Story of Hannah Johnson. Anna Kukkola, Finnish pioneer recalls birthing, building, bears.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2017-1. Helsingfors - Spring 1917. Those Ytterberg Girls.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2017-2. Valentin Tinnis, a Karelian Refugee. Keynote Speech - SFHS 2017 Annual Meeting. Global Citizens - Crossing the Ocean. My Name: Fagerness. Remembering Fred Wickman.
The Swedish Finn Historical Society The quarterly 2017-3. Finding My Family Name. Frans Oskar Johansson Bäckman: Swedish - Finn Immigrant to Florida in 1899. Kaustinen Folk Music Festival 2017. Selma´s Story. Handlar om Selma Pesonen-Reinke med rötter i Finland.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2017-2. Kvarken Archipelago. Finlänska vimplar. The Centennial Story of Finland.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2018-3. Kil Harbor, Intimately Connected to the Sea. Handlar om Kilen i Sideby. The Silver Goblet on the Drop-Leaf Bureau. DNA and DEE. A Swedish-Finn American´s DNA adventure. Friedrich Karl - King of Finland. Christmas Traditions. The Finnish Family.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2018-4. Vittisbofjärd in Satakunda, through the Centuries on the old Post Road. Gold Miners from Finland. Swedish-Finn Emigrants. An integrated approach to finding yours. Åland spring of 1918. Civil War in Finland, William Grundwall´s Adventures. My Grandparents. Om Matt Blomquist från Purmo. 1800s Rmigrants from Esse.
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2018-1. Sailing Åland Waterways. Viktor Lillkull of Dagsmark, Finland. Swedish Finns and the Lutheran Church. Nordic Museum Opens. Anders Petter Wahlström Bäckman the Närpes Defense - 1808-1809. 
The Swedish Finn Historical Society The Quarterly 2018-2. The Vikings Begin. Exhibit at the Seattle Nordic Museum. Julbocken. Christmas in Finland. Erik and Brita Skog. The Deep River Finns. Documenting Every Emigrant (DEE).