Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Akademiska Bokhandeln Släktforskning- Ett litteratururval
Almquist Joh. Ax. Svensk Genealogisk litteratur. förtecknad af Joh. Ax. Almquist. Skrifter och handlingar utgifna genom Svenska autograf sällskapet. Personregister. Stockholm 1905, 78 s.
Engström Gösta Marklund Erik, Övre Norrland i litteraturen. En bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Umeå 1963, 698 s.
Gymnasii Biblioteket i Wasa Till Gymnasii Biblioteket i Wasa donerade böcker. Redaktör Berit Öhman. 352 sidor. Register på donatorerna. Åbo Akademis förlag. Åbo 2010.
Johansson Lars Pedagogisk dokumentation. Nr  17  Pedagogiken i lärarutbildningen: En förteckning över undervisningsfilmer.   Lars Johansson under medv. Av Britt Kennedy, Birgitta Olsson, Greta Ohlsson.  377 s. Malmö 1973.
Kungliga biblioteket Kungliga Bibliotekets försäljningskatalog. Publikations ctalogue and price list.  26 s. stockholm 1986.
Lehtikanto Mirjam Vasa som biblioteksstad. – Bibliotekens stad. Vasa 1964, 211 sidor, illustrerad. 
Lindqvist Anders G. De finlandssvenska tidskrifterna. En utredning gjord av Anders G. Lindqvist, för Konstsamfundet / Kulturfonden december 1995, 23 s.
Lindqvist Anders G. De finlandssvenska tidskrifterna. En utredning gjord av Anders G. Lindqvist, för Konstsamfundet / Kulturfonden december 1996. 40 s
Lundberg Gunilla Åländsk bibliografi 1957-1972. Bilaga till Åländsk odling 1974 (ur Runar Franzéns bibliotek) Mariehamn 1974, 81 s. 
Mannil Ragnar   Backman Woldemar, en bibliografi för Voldemar Backman 1964.
Mannil Ragnar   Komplement 1990 till Skolhistorisk bibliografi (1969). Jakobstad 1990, 12 s.
Mannil Ragnar   Skolhistorisk bibliografi och arkivöversikt. Särtryck ur Skolhistoriskt arkiv X. Helsingfors 1969, 48 s.
Melander Toini Finlands vetenskapliga tidskrifter och serier
Mether Leif Skolmatriklar. Förteckning över befintliga skolmatriklar i Finland. Datateknik för släktforskning rf:s publikationer 3. Helsingfor 1994, 77 sidor.
Norlind Wilhelm Svensk biblioteksmaterial. Stockholm 1932, 58 s.
Nykarlebynejdens Hembygdsförening Förteckning över litteratur, släktforskningar och dylikt rörande Nykarlebynejden. Vasa 1983, 3 s.
Närpes släktforskare Häften och pärmar innehållande olika sl.utredningar som ingick i Valter Franzéns arkiv i Upplands Väsby 2007 och nu finns i Närpes sl.forskare arkiv.
Närpes släktforskare Närpes släktforskares arkiv.
Sukuseurojen Keskusliitto Sukukirjoja ja sukututkimuksia. Helsingfors 1983, 24 sidor.
Sundström Einar Svenska bibliotek. En vägledning för biblioteksbesökare. På uppdrag av Sveriges Allmänna Biblioteksförening utarbetad av Einar Sundström. Stockholm 1924, 168 s.
Svensk Österbottn. Samfundet Lokalhistorisk bibliografi över Svenska Österbotten. Sammanställd av lokalhistoriska utskottet vid SÖHM, redaktör Gunnar Nybond, Vasa 1994, 333 s.
Svenska litteratursällskapet Katalog över den svenska litteraturen i Finland 1926-1932, I allmän alfabetisk avdelning. Bibliografi. Ekenäs 1974.
Svenska litteratursällskapet Katalog över den svenska litteraturen i Finland samt arbeten utgivna på främmande språk i Finland 1926-1932, II systematisk avdelning. Borgå 1977.
Svenska litteratursällskapet Skrifter utgivna av SLS i Finland. Hittills utgivna skrifter 1968.  
Svenska litteratursällskapet Skrifter utgivna av SLS. Nr 1-523. 1886-1985. 54 s. Helsingfors 1985
Svenska litteratursällskapet Skrifter utgivna av SLS. 1886-1996. 57 s. Hfors 1996.
Svenska litteratursällskapet Ögonblick och evighet. Kulturskatter i Svenska litteratursällskapets arkiv och bibliotk. Arkiv och bibliotek innehåller både ögonblick och evighet. I denna rikt ilustrerade bok presenteras ett urval av det omfattande arkivmaterial och de kulturhistoriskt värdefulla boksamlingar som finns vid S L S. Arkiv- och bibliotekspersonalen har valt ut sådant ur samlingarna som på ett mångsidigt sätt berättar om historia och kultur i Finland från främst 1800-talet till nutid. Läsaren bjuds på en resa i en fascinerande värld av handskrifter, fotografier, kartor, teckningar och böcker. Här finns mycket att upptäcka och forska i, eller helt enkelt fängslas och inspireras av.
Sveriges släktforskarförbund  Arkiv- och bibliotekskatalog 2005.  16 s.  
Söderlund Hans Förteckning över lokalhistoriska och genialogiska skrifter som berör svenska Österbotten.  
Umeå Stadsbibliotek Västerbottens litteratur. Ett urval. Sammanställd av Ulla-Britt Bergström 1979, 324 s.
Umeå Stadsbibliotek Västerbottenslitteratur. Ett urval.(ur Runar Franzéns bibliotek) up, ill.
Vasa Släktforskare Innehållsförteckning- Lyans arkiv
Vasa släkt- och bygdeforskare Förteckning över biblioteket i Lyan. Uppgjord av Hans Söderlund.
Vasa stadsbibliotek Förteckning över böcker i klass 99.3 svenska/ finska per 2.5.1988.
Vasa stadsbibliotek Skrivet om Vasa. Förteckning över böcker som handlar om Vasa. 45 s. Vasa 1981
Vasa stadsbibliotek Vasa stadsbibliotek / landskapsbibliotek. Nyhetskatalog 1.5  -  30.6. 1986.
Vasa stadsbibliotek Vasaensis 1987.  Maakuntakokoelma- Landskapssamling. 1987 kartunta/ nyförvärv. 23  s.
Vasa stadsbibliotek Vasaensis 1988.  Maakuntakokoelma- Landskapssamlingen & Londicertryck.    228  s. Vasa 1988.
Vasanejdens släktforskare Katalog över Vasanejdens Släktforskare rf:s bibliotek, nov. 1987, 150 sidor. Gåva av Linnéa Sundqvist
Vasanejdens släktforskare Innehållsförteckning över litteratur i biblioteket
Vasanejdens släktforskare Personhistoriska arkivet Vasanejdens forskare
Vasanejdens släktforskare Register för Släktspejaren 1983-2006. Årsboksregister 1985-2005. I slutet Göran Berglunds databasinnehåll per 30.10.2002
Vester Clas-Erik Redaktör Clas-Erik Vesters deponerade litteratur för användning av Vasa Släkt- och bygdeforskare rf:s medlemmar. Förteckning 11 sidor. (Denna förteckning har i sin helhet införts här, alfabetiskt på författarnamnet där det förekommer, annars på ort eller sammanslutning. Alla titlar är försedda med beteckningen "CEV”
Widen Solveig Handskriftsavdelningen och bildsamlingarna vid Åbo akademis bibliotek.  Presentation på släkt- och emigrantforskningskonferensen i Åbo söndagen den 28.8.1988.  (Innehåller biografi över Johan Appelqvist 1865-1928).
Wolf-Knuts Ulrika Lars-Erik Taxell, Skrifter 1938-1982.  Förteckning upprättad i anledning av 70-årsdagen den 16 april 1983.  57 s. Åbo 1983.
Åbo Akademis bibliotek Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen kring skogsbruket och dess främjande åren 1797-1928. 77 s. Åbo 1987
Åbo Akademis bibliotek Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om hortikuturen och dess främjande 797-1900. 67 s.
Åbo Akademis bibliotek Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. I, Tiden 1797-1917. 82 s. Åbo 1990
Åbo Akademis bibliotek Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. II, Tiden 1856-1917. 137 s. Åbo 1990
Åbo Akademis bibliotek Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. Finska Hushållningssällskapets belöningar för långvarig och trgen tjänst. 43 s. Åbo 1987
Åbo Akademis bibliotek Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademis bibliotek, Biographica-samlingen. 52 s. Åbo 1973