Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Skolor. Folkhögskolor Evangeliska Folkhögskolan i Österbotten 1926-1976. Elevmatrikel. Lovisa 1976, 119 s., ill. 
Skolor. Folkhögskolor Fria Kristliga Folkhögskolan 40 år.  79 s. Vasa 1985.
Skolor. Folkhögskolor Fria kristliga folkhögskolan tio år. Vasa 1955, 32 s., ill. 
Skolor. Folkhögskolor Kronoby folkhögskola 1891-1931. 40 år minnesskrift. Vasa 1931, 147 s.  
Skolor. Folkhögskolor Mellersta Nylands Folkhögskola 1891-931. I Finns, Esbo. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1932, 87 s., ill.  
Skolor. Folkhögskolor Närpes Folkhögskola,  Sextioårsberätelse.  109 s., ill. Red. Valter Norrback, J A Brommels, ElisGull, Joel Söderqvist. Vasa 1961.
Skolor. Folkhögskolor Under ungdomens tak. En hälsning till kamraterna från elevförbundet vid folkhögskolan i Kronoby. Kronoby 1907. 
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Svenska sektionen inom medborgar- och arbetarinstitutens förbund r.f. 1946-1971
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Vasa Arbetarinstitut 1907-1987. Humanismen som mål. En 80-års skrift. Vasa 1987, 114 s., ill. 
Övriga utbildningar, Arbetarinstitut Vasa arbis 1907-2007. Folkbildning i 100 år.skriven av Matts Andersén.