Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Nationer, Blekingska Blekingska Nationen 1697-1900. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. af Carl Sjöström, stadsfogde i Lund. Lund 1901, 496 s. 
Nationer, Gästrike-Hälsige Gästrike-Hälsinge-nation i Uppsala, matrikel 1811-1961. Uppsala 1963, 596 s. 
Nationer, Kalmar Kalmar Nation i Lund 1670-1914. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik af Carl Sjöström, stadsfogde i Lund. Personregister. Lund 1915, 242 s.
Nationer, Lund Ofrälse studenter i Lund, utanför nationsindelningen, 1710-1814. Personregister. Lund 1981, 203 s. 
Nationer, Skånska Skånska Nationen 1833-1889. Biografiska och genealogiska anteckningar af Carl Sjöström, stadsfogde i Lund. Personregister. Lund 1904, 8+545 s.
Nationer, Skånska Skånska Nationen före afdelningarnes tid (1682-1832). Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik af Carl Sjöström, stadsfogde i Lund. Personregister. Lund 1897, 8+736 s.
Nationer, Småländska Småländska Nationen i Lund 1668-1868 och 1868-1880. Biografiska och genealogiska anteckningar af A.H. Lundin. Personregister. Lund 1882, 4+420+33 s.
Nationer, Stockholms Stockholms i Uppsala studerande nations medlemmar 1800-1881. Biografiska anteckningar samlade och utgifna af Carl Blackstadius. Personregister. Uppsala 1882, 205 s.  
Nationer, Stockholms Stockholms Nations studenter i Uppsala 1649-1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649-1700. Personregister. Stockholmsmonografier utgivna av Stockholms kommun. Uppsala 1982, 281 s.  
Nationer, Värmlands Värmlands nation i Uppsala. V-t 1905 - H-t 1909. Porträtt och biografiska uppgifter. Göteborg 1910, 95 s., ill.  
Nationer, Östgöta Östgöta Nation i Lund 1668-1913. Biografiska och genealogiska anteckningar jämte historik af Ax. Setterdahl, komminister i Slaka. Personregister. Linköping 1913, 526 s. 
Universitet o akademier, Göteborg Göteborgs Högskolas studenter 1891-1916. Matrikel. Göteborg 1916. 
Universitet o akademier, Uppsala Smolandi Upsalienses. Smålandsstudenter i Uppsala på 1500- och 1600-talen. I 1593-1625. Personregister. Lund 1955, 324 s. 
Universitet o akademier, Uppsala Uppsala universitets matrikel. På uppdrag af universitetets rektor utgifven af A. B. Carlsson. 4. 1700-1710. Uppsala 1919, 70 s.  
Universitet o akademier, Uppsala Uppsala universitets matrikel. På uppdrag af universitetets rektor utgifven af Aksel Andersson. 4. 1665-1680. Uppsala 1904, s.189-268.  
Universitet o akademier, Uppsala Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595-1900 af K. G. Odén. Stockholm 1902, 767 s. 
Nationer, Länsisuomalaisen Länsisuomalaisen osakunnan nimikirja 1868-1879. Elämäkerrallisia tietoja osakunnan entisistä jäseneistä. Biografiskt uppslagsverk. Personregister. Helsingfors 896, 165+8 s.
Nationer, Nyländska Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 utgiven av Arne Jörgensen. Personregister. Hfors 1911, 32+334+21+5 s
Nationer, Nyländska Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 utgiven av Folke Landgrén. Personregister. Hfors 1932, 696 s. 
Nationer, Satakunta Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I.  1640-1721.  244 s., kuv.
Nationer, Vasa Vasa Nation 1958-1983.  Historik - Hågkomster - Matrikel.   157  s.,  ill.
Nationer, Vasa Vasa Nation, under 50 år. Historik, minnen och Matrikel. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1958, 333 sidor, illustrerad.
Nationer, Västra Finland Västra Finland.  Länsi-Suomi I Västra Finland. De västfinska nationerna 1640-1722.  95 s.
Nationer, Österbottniska Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640-1713. Biografisk uppslagsbok. Personregister. Vasa 1946, 270 s. 
Nationer, Österbottniska Pohjalaisen osakunnan nimikirja II. Österbottniska nationens matrikel II. 1721-1770. Biografiskt uppslagsverk. Personregister. Vasa 1947, 360 s. 
Nationer, Österbottniska Pohjalaisen osakunnan nimikirja III. Österbottniska nationens matrikel III. 1771-1808. Biografiskt uppslagsverk. Personregister. Vasa 1948, 383 s. 
Nationer, Österbottniska Pohjalaisen osakunnan nimikirja V. Österbottniska nationens matrikel V. 1809-1827. Biografiskt uppslagsverk. Personregister. Vasa 1957, 325 s. 
Nationer, Österbottniska Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI. Österbottniska nationens matrikel VI. 1828-1852. Biografiskt uppslagsverk. Personregister. Vasa 1962, 456+9 sidor.  
Nationer, Östra Finlands Östra Finlands Nation under ett kvartsekel 1924-1949. Beografisk elevförteckning. Lovisa 1949, 107 sidor. 
Universitet o akademier, Helsingfors Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 av Tor Carpelan, förra häftet. Hfors 1928, s.1-96. 
Universitet o akademier, Helsingfors Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 av Tor Carpelan, senare häftet. Personregister. Hfors 1930, 9+ s.97-245. 
Universitet o akademier, Helsingfors Helsingfors universitets studentmatrikel 1853-1868 av Veli-Matti Autio. Personregister. Hfors 1971, 173 s. 
Universitet o akademier, Åbo Åbo Akademi. Katalog läsåret 1969-1970. förteckning över lärare och elever. Ekenäs 1969, 64 s. 
Universitet o akademier, Åbo Åbo Akademi. Katalog läsåret 1974-1975. förteckning över lärare och elever. Åbo 1974, up.
Universitet o akademier, Åbo Åbo Akademi. Årsskrift 1945-1946 utgiven av Åbo Akademi XXX. (ur Runar Franzéns bibliotek). Åbo 1947, 235 sidor illustrerad.