Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Skolor. Folkskolor Folkskolan i Yttermark 100 år. Vasa 1979, 171 s., ill.  
Skolor. Folkskolor Gottböle folkskola. Gottböle by. Gottböle folkskola 1908-1958. Ur Runar Franzéns bibliotek. Kaskö 1958, 45 sidor, illustrerad. 
Skolor, Folkskolor Idrottsgatans skola f.d. Vasa stads svenskspråkiga hjälpskola 75 år. Vasa 1981.
Skolor. Folkskolor Jakobstads sv.folkskolor under det avslutade kvartseklet 1948-1973. Folkskolan blir grundskola. Jakobstad 1973, 120 s., ill. 
Skolor. Folkskolor Jakobstads svenska folkundervisning 1800-1950.  Skolor och lärare i ord och bild.  415 s., ill. Utg: Jakobstads kommun. Jstad 1952.
Skolor, Folkskolor Folkskolan i Oravais 100 år. Ur Th Aspholms bibliotek.
Skolor, Folkskolor Korsholms högstadium 40 år. Historisk översikt och matrikel 1965-2005.128 s, ill. Utg. Arbetsgruppen för 40-års historik. Vasa 2005.
Skolor. Folkskolor Kvevlaxbygden. Kvevlax hembygdsförenings årsskrift nr 1/1979. Skolor och undervisning. Vasa 1979, 66 s., ill.  
Skolor. Folkskolor Malax skolväsende 100 år 1881-1981. Historik, utgiven till jubileumsfest 29.11 1981. Vasa 1981, 103 s., ill. Gåva av Malax kommun. 
Skolor. Folkskolor Nagu skola 100 år. ( ur Runar Frazéns bibliotek).  Åbo 1987, 71 s, illustrerad. 
Skolor. Folkskolor Privata svenska folkskolan i Östermyra. Historik och matrikel.  Svenska föreningen i Östermyra 1985.  (Omtryck och särtryck ur Skolhistoriskt Arkiv XV.  Ekenäs 1979, utökad med skolans matrikel 1985).  65 s., ill. Hfors 1985.
Skolor, Folkskolor Skolan i Åmossa 1915-1977. Proseminarium i pedagogik vt 1979 Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Stefan Törnqvist. Ur Th Aspholms bibliotek.
Skolor. Folkskolor Pörtom kyrkoby skoldistrikt. Förteckning över läropliktiga barn i Kyrkoby distrikt av Pörtom kommun 1879-1890. Innehåller även skoldirektionens protokoll. 80 sidor. 
Skolor. Folkskolor Pörtom kyrkoby skoldistrikt. Förteckning över läropliktiga barn i Kyrkoby distrikt av Pörtom kommun 1915-1938. 82 sidor. 
Skolor. Folkskolor Pörtom kyrkoby skoldistrikt. Förteckning över läropliktiga barn i Kyrkoby distrikt av Pörtom kommun 1932-1944. 74 sidor.  
Skolor, Folkskolor Tre byskolor i norra Pörtom. Ur Th Aspholms bibliotek.
Skolor. Folkskolor Skytteanska Scholan i Lycksele Lappmark. Academisk Afhandling år 1851 af Abraham Roland Hasselhuhm. Kungl. Skytteanska Samfundet. Facsimileutgåva. Umeå 1998, 30 sidor.
Skolor. Folkskolor Socklot skola i Nykarleby 100 år.  1883-1983.  52 s., ill. Nkarleby 1983.
Skolor, Folkskolor Stockholms stads folkskolor 1918-1919. Årsberättelse. Stockholm 1921, 121+68 s. 
Skolor. Folkskolor Sundom Folkskola 1892-1952. Historik sammanställd av Ragnar Hagman.    31  s.,  ill. Vasa 1952.
Skolor, Folkskolor Tampereen vanhat Alkeikoulut. Pedagogio Ala-Alkeiskoulu, Yläalkeikoulu. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja VI. Historik, lärar- och elevmatrikel. Tammerfors 1946, 158 s. 
Skolor. Folkskolor Utg: Projektgruppen för boken Tölby-Vikby skola 125 år. Vasa 2004.
Skolor. Folkskolor Valsbergs folkskola. Historik över en by och dess skola. Hembygdsbok av Ralf Lind.. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1986, 133 sidor illustrerad
Skolor. Folkskolor Vasa stads svenskspråkiga folkskolor 100 år. Vasa 1969, 237+27 s. Lärarförteckning s.223-233.