Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Artaeus  Irene Kvinnornas försörjning i 1800-talets svenska samhälle med särskild hänsyn till pigorna. 6 s.
Backman Lars-Otto Något om gamla skatter. (2 ex) Vasa 1992, 32 s. 
Backman Lars-Otto Penningsystem under olika tider. Vasa 1990, 70 s., ill.  
Grandell Axel   Äldre redovisningformer i Finland.       239 s.
Hellström Åke Rättsväsendet.  Första upplagan 2001.  29 s.
Koskull von Walter Finlands rättsväsen under Stora Ofreden. 282 s
Stael von holstein O. W. Om rättegångsreformen i de nordiska länderna.  57 s.
Wickman Jörgen Ja si Pengar även Mängder, Mått och Vikter. Ur Evald Lagers samling
Wickman Jörgen Silverskatten 1571 och Bödelstaxa år 1736. Ur Evald Lagers saling.