Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Backman Lars-Otto Analys av brott mot annans liv i Syd-Österbotten 1800-1849. Vasa 1989, 239+112 s.
Backman Lars-Otto Analys av brott mot annans liv i Syd-Österbotten 1850-1899. Sammandrag 1800-1899 II. Vasa 1990, 202+105 s. 
Backman Lars-Otto Brott mot annans liv i Syd-Österbotten 1775-1799. Vasa 1994, 24+170+102 s. 
Backman Lars-Otto Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet del I. Har personregister. Vasa 1984, 8+867+22 s.
Backman Lars-Otto Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet del II A. Vasa 1984, 2+736 s.  
Backman Lars-Otto Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet del II B. Vasa 1984, (s.737-1161) 424+31 s. 
Backman Lars-Otto Händelser i Harrströms Bolby under 1800-talet. Vasa 1982, 27+397+13 s., ill.  
Backman Lars-Otto Några fall ur Svenska Österbottens dystra brottmålshistoria. Vasa 1981, 6+86+2+31+2+65+2+78+2+30+2+40 s., ill. 
Backman Lars-Otto Två uppsatser: Brott mot annans liv i Syd-Österbotten. - Barnamord i lagstiftningen över tiden. Utgiven av Lars-Otto Backman. Vasa 1996, 79+80 s. 
Backman Lars-Otto Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet.  Särtryck ur Tidskrift, utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, häfte 2-3/1991.
Backman Lars-Otto Olika Brott i Pörtom.  Eric Svart 1808, Matts Aspholm 1814, Michel Nisula 1823, Matts Brännfors1824, Henrich Johan Moliis 1825, Maria Häggblom 1836, Hemfridsbrott 1846, Johan Jacob Gabrielsson Styf (Svenns) 1847, Alexander Wik (Aspbäck) 1848.
Backman Lars-Otto Olika brott i Pörtom.  Henrik Fogel 1869, Uppgård 1869, Stina Smått 1872, Anna Lisa Risberg 1873, Johan Johansson Lång 1874, Lång & Smått 1875, Adrian Nordman 1879, Henrik Gästgifvars 1885.
Backman Lars-Otto Olika Brott i Pörtom.  Matts Gästgifvars 1856, Petter Nordman 1859, Petter Eriksson Nordman 1859, Anders Westerback 1863, Johan Johansson Brännfors 1863, Första resans lägersmål Nordman och West 1864, Johanna Svefvar 1866, Petter och Maria Kaas 1866, Anna
Mordbranden  Mordbranden vid Gamlakvarnfors såg och kvarn å Sandnabba hemman Rno 9 i Öfwerpurmo by i Purmo socken tillhörig Matts Eliasson Storbacka.  Polisprotokoll från åern 1907-1908   15  s.
Sten Karin Morden i Kvarken 18.8.1921