Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1985.    Hfors 1986
Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1986.    Hfors 1987
Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1987.    Hfors 1988
Medborgarens bok Medborgarens bok. 320  s. Ekenäs 1958.
Riksdagens kansli Finlands grundlag. (ur Runar Franzéns bibliotek) 
Sanningen om förbudslagen  Sanningen om förbudslagen. Uppgifter samlade av nykterhetsnämndernas svenska distriktsnämnd.  31 s. Vasa 1931.
Stadius Uno Efter fem års förbudslag.  139 s. Vasa 1924.
Suomen asetuskokoelma  Asiarekisteri Suomen Asetuskokoelmaan 1971-1980.  536 s. Hki 1983.
Suomen asetuskokoelma  Suomen Asetuskokoelma 1910-1923
Työsuojeluhallitus Työpaikan lakikirja 1989.  562  s. Hki 1989.
Lantmäteriverket Författningssamling 1538-1799
Lantmäteriverket Författningssamling 1800-1854
Lantmäteriverket Förordningar 1833-1839
Lantmäteriverket Förordningar 1840-1847
Lantmäteriverket Förordningar 1848-1852
Lantmäteriverket Förordningar 1853-1857