Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Backman Lars-Otto Mallförslag till Byordning 1742. Utgiven av Lars-Otto Backman. Vasa 1996, 18 s.
Bagerstam Erik Finlandssvenskar – ett livskraftigt folk i Norden. – Att vara finlandssvensk är stimulerande – är samtidigt något av det arbetsdrygaste man kan ägna sig åt. Kristiansstad 1987, 194 sidor, rikt illustrerad.
Industrikommissionen för svenska Österbotten Socialekonomiska särdrag i svenska Österbotten jämte särskilda förslag till åtgärder. Betänkande nr 1. 60 s. + tabellbilagor. Vasa i juni 1963. Gåva av John Holmström.
Lindman Sven Statsskick för förvaltning i Finland.   164 s.
Sundberg Jan Svenshetens dilemma i Finland
Svenska Finlands folkting Folktinget. Finlandssvenskarnas eget parlament. Helsingfors 1990, 8 sidor. 
Svenska Finlands folkting Svenska Finlands Folkting.  1949 års Folkting.  Protokoll, handlingar och beslut.  108 s.
Svenska Finlands folkting Svenska Finlands Folkting.  1958 års Folkting.  Protokoll, handlingar och beslut..  165 s.
Svenska Finlands folkting Svenskt i Finland.  Demografiska och socialhistoriska studier . Red. Max Engman och Henrik Stenius.  Skrifter nr 519.  289 s. Utg: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Svenska Finlands folkting Svenskt i Finland. (ur Runar Franzéns bibliotek)
Westermarck N. Svenska Österbottens jordbruk och befolkningsförhållanden i socialekonomisk belysning.  244 s.
Wikman K. Rob.V. Lindman Sven Svenska Finlands folkting 1919-1920. En orientering. (ur Runar Franzéns bibliotek) Åbo 1941, 120 sidor. DcWK41