Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Sammandrag över publikationerna Ätteläggen samt VSBF:s avskriftsserie.

 

ÄTTELÄGGEN Nr 1. (3 €) Utkom: 1981v

Clas-Erik Vester: Ätteläggen som amatörernas forum. Gunnar Nybond: "Herr Pedagogen Henric Ehrenfors" och hans Henricsdahl. Göran Ber­glund: Arkitekten och hans eftermäle. En gren Setterberg-ättlingar. Släktupproret. Torvald T.son Hohenthal: Den tredje av stenarna. Harriet Hammarström: Vira flyger som förr trots sina 83. Uno Skrifvars: Guldkantade anor för Nina Isonen. Pär-Erik Levlin: Ättlingar till bonden Erik på Kull. Runar Franzen: Ett skålpund wäggurshjul i arf. Rudolf Olson: Släkten Olson i Finland och USA. Clas-Erik Vester: De fyra Berman i Österbotten. Salpetersjudare Sturck i Petalax. Runar Olin: Jag blev forskare på pensionärstid. - Vasa 1981, 81 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 2. (8 €)

Utkom: 1985

Clas-Erik Vester: Hane från Kortfors. Harry Norrgård: Torparkontrakt. Thorolf Aspholm: Sammanställning om jordbruk och boskapsskötsel i annotationsböcker för Böhle by i Korsholm 1893-1901. Runar Franzén: Urmakaren Nils Wallins ättlingar. Eric Örndahl och Tauno Rosti: Hög­backa - Råst. Rudolf Olson: Släkten Olson i Finland och USA, fortsättning från Nr 1. Thorolf Aspholm: Släkten Karlman. Runar Olin: Brändölandet. Clas-Erik Vester: Släkt- och person­namns­register till ätteläggen Nr 1 och 2. - Vasa 1985, 152 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 3. (10 €)

Utkom:1990

Helge Ahlström: Förord. Thorolf Aspholm: Hälsningstal vid VSBF:s 25-årsjubileum den 29 oktober 1988. Gunnar Nybond: Varför bedriver vi släkt- och bygdeforskning? - Vasa släkt och bygdeforskare rf:s 25-årsskrift. Thorolf Aspholm: Utdrag ur Korsnäs / Petalax församlingars födelselängd 1735-1809 på militärpersoner och deras barn. - Släkten Karlman. Runar Franzén: Umakaren Nils Wallin:s ättlingar. Eric Örndahl: Högbacka - Råst. Thorolf Aspholm: Kvarnholmsback begravningsplan i Petalax. - Fortsättning, sammanställning av uppgifter om jordbruk och boskapsskötsel i annotationsböcker för Gerby och Westervik byar i Korsholm 1893-1901. Vasa 1990, 136 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 4. (10 €)

Utkom: 1992

Birger Sundqvist: Födde och döpte från främmande församlingar. - Hjonelag; hvaraf båda eller åtminstone Bruden kommer från främmande Församling, sammanvigda i Maxmo. - Aflidna personer från fremmande Församlingar Begrafna i Maxmo. -Släktnamnsregister. - Ortnamnsregister. Vasa 1992, 152 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 5. (10 €)

Utkom: 1993

Thorolf Aspholm: Förord. Lars-Otto Backman: något om gamla skatter. Clas-Erik Vester: Fredrik Hultman, en östgöte i Närpes. Thorolf Aspholm: Korrupta kommunionböcker, fallet Fulfisk. Börje Svenns: Några av prästerna i Korsholms församling. T.E. Teir: Rubelmiljonerna. Gösta Hellman: Munsmo bys historia. Rauno Turunen: Utdrag ur mantalslängder och jordeböcker. Else Jokela: Släkten Snåffs. Thorolf Aspholm: Tre gravstensinventaringar. Vasa 1993, 110 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 6. (15 €)

Utkom: 1995

Helge Norrback: 74 antavlor, som i huvudsak berör Pörtom och angränsande församlingar. Vart uppslag utgör en antavla, med fadern och hans anor till vänster och moderns till höger. Ovanför antavlorna gårdsnamnet och antavlornas probander. Vasa 1995, 150 s. 
Personregister till Ätteläggen nr 6, sammanställt 1996-97 av Hans Söderlund. Södra Vallgrund 1997, 56 sidor.

ÄTTELÄGGEN Nr 7. (13 €)

Utkom: 1996

Oravais, Sjukdomar och dödsfall i tider som gått. Sammanställd av Birger Sundqvist. Vasa 1996, 106 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 8. (15 €)

Utkom: 1998

Innehåller 56 antavlor och personregister till dem. Dessa antavlor har tidigare publicerats i VSBF, Medlemsblad för Vasa släkt- och bygdeforskare. Islutet sidor 152-162 ingår "Mallförslag till By-ordning 1742". Södra Vallgrund 1998, 165 s. 

ÄTTELÄGGEN Nr 9. (17 €)

Ny upplaga: 2005

Volymerna innehåller en släktgren utgående från vallonättlingen Pierre de Brun som kom till Kimo bruk omkring 1707 från Galtström i Sverige. Mannen dog ca 1723 i Vörå.
Sonen Paque Brun dog 1779 i Vörå i en ålder av 103 år. Vasatrakten har 3000-4000 ättlingar till de Brun. T.ex. Paque Bruns dotter Brita hade stor familj. Hennes efterkommande finns idag främst i Replot församling. Bruksfolk var rörlig arbetskraft. Förutom Kimo kommer Orisberg och andra bruksorter i landet in i bilden. Brun del 1. Hans Söderlund: förord. Clas-Erik Vester: Origo Vallonica. Clas-Erik Vester m.fl.: Släkten Brun, del 1. - Personregister.  

ÄTTELÄGGEN Nr 10. (17 €)

Brun del 2.

Nr 10 åter handlar om Johan Paquesson Brun och hans efterkommande. Grundforskningen kring de Brun har gjorts av framlidne redaktören vid Vasabladet Clas-Erik Vester medan Hans Söderlund i Södra Vallgrund har redigerat, kontrollerat och uppdaterat forskningen.

Nr 10 handlar om ättlingar till bruksfolk i Kimo och är en fortsättning på Brun del 1. Person- och ortmansregister finns. Ortnamn med 20 eller fler förekomster:Amerika, Etseri, Gamlakarleby, Helsingfors, Jakobstad, Kimo, Kimo bruk, Komossa, Korsholm, Koskö, Kristinestad, Kvevlax, Lillkyro, Maxmo, Munsala, Nykarleby, Oravais, Orisberg, Seinäjoki, Storkyro, Sverige, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Västerhankmo, Vörå, Ylistaro och Åbo. Släktnamn med 20 eller fler personnamn: Aarnio, Anderson, Andersson, Back, Bagge, Berg, Bergman, Björk, Brun, Bruun, Burman, Bäck, Frants, Frust, Fröjdman, Glasberg, Hahne, Holmlund, Holmström, Häggman, Järnström, Krus, Lax, Lerstrand, Lindberg, Lundberg, Nordman, Norrgård, Nygård, Oinas, Rehnbäck, Reinilä, Salmela, Sandström, Santala, Sigfrids, Smedlund, Stenman, Strömsholm, Ståhlberg och Åberg. Södra Vallgrund 2002, 205 s. 

Utkom: 2002

ÄTTELÄGGEN Nr 11. (15 €)

Utkom 2004

Brun del 3. ÄTTELÄGGEN Nr 11. Brun del 3. - Hans Söderlund: Förord. - Paul Ström: Ättlingar till Pierre le Brun. - Clas-Erik Vester m.fl.: Släkten Brun, del 3. - Personregister. Släktnamn med 10 eller fler förekomster: Ahlbäck, Ahlskog, Asplund, Back, Backlund, Backman, Berg, Björk, Blomberg, Burman, Bäck, Dahlgren, Ehn, Ehnström, Eriksson, Glasmästar, Granholm, Gref, Grew, Haldin, Hannuksela, Helsing, Hjerpe, Hjortman, Holm, Holmström, Håkans, Ingman, Isaksson, Jern, Johnson, Karp, Kloo, Knuts, Lindahl, Lindroos, Lithen, Lithén, Loo, Lund, Mannfolk, Mattas, Nordlund, Norrgård, Nygård, Nyman, Nääs, Pada, Pellas, Rehnbäck, Rönn, Rönnholm, Sand, Sid, Smedman, Smeds, Storm, Strand, Strandberg, S tröm, Ståhl, Sund, Sundblom, Sundman, Svarvar, Thors, Westergård, Wikström, Vuorinen, Åkerman, Örn, Öster, Österback och Österberg - Ortnamnsregister. Ortnamn med 10 eller fler förekomster: Amerika, Björkö, Böle, Gamlakarleby, Gerby, Helsingfors, Grönvik, Iskmo, Jakobstad, Jungsund, Korsholm, Karperö, Kvevlax, Köklot, Malax, Maxmo, Norra Jungsund, Norra Vallgrund, Närpes, Oravais, Petsmo, Pörtom, Replot, Singsby, Smedsby, Solf, Sverige, Södra Jungsund, Södra Vallgrund, Vasa, Vestervik, Voitby, Västervik, Vörå och Åbo. 

ÄTTELÄGGEN Nr 12. (17 €)

Brun del 4. Avslutande del av släkten Brun.

ÄTTELÄGGEN Nr 13. (20 €)

Utkom 2009.

Antavla för Anders Boucht.

Släktutredningen sträcker sig ända till 900-talet. Den tidigast födda personen i utredningen Tord i Byr kristnades år 992. Publikationen är illustrerad och har ett personregister som omfattar ca 850 namn. 143 s.

***

Register till Ätteläggen nr 6, 1997 57 s. 8 €

VSBF:s avskriftsserie nr 1, 1986, 36 s. 2 € Stora ofredens år. Avskrift av en förteckning av kollektmedel som i Härnösands stift insamlats och utdelats till finländska flyktingar under åren 1717-1722. (Härnösands domkapitels arkiv E III:5. Finska flyktingar.) - Vasa (Utan år), 36 s., Pastorats och församlingars namn, Förteckning över flyktingarna och deras hemförsamlingar.

VSBF:s avskriftsserie nr 2, 1988, 56 s. 2 € Molpe byarkiv. I. 1700-talshandlingarna. Tolkade av Thorolf Aspholm. - Vasa 1988, 56 s., personregister (49 namn el 5 sidor), ortnamnregister med hemmansnamn (5 spalter), Fem ordförklaringar, använd litteratur.

VSBF:s avskriftsserie nr 3, 1990, 105 s. 2 € Molpe byarkiv II. 1800-talshandlingarna. Tolkade av Thorolf Aspholm. - Vasa 1990, 105 s., personregister (9 sidor), ortnamnsregister med hemmansnamn (4 spalter.

VSBF:s avskriftsserie nr 4, 1992, 52 s. 2 € Bergö byarkiv. Tolkat av Thorolf Aspholm. - Vasa 1992, 51 s., personregister (5 sidor), ortnamnsregister med hemmansnamn (2 sidor), Noter till person- och ortnamnsregistret, Några ordförklaringar.

Sammanställningen gjord av Hans Söderlund. Avskriftserien ammanställd av Thorolf Aspholm