Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

1/6

Innehållsförteckning årsvis (1985-2006) för Vasanejdens släktforskare rf:s årsböcker.

Nr 1. 1985

Frihet är det bästa ting, Evald Lager

Hur jag blev en släktforskare, Inga Laure

Ättlingar från Grims i Tuckor och Murkais i Mäkipää byar, Ann Koivunen

Bomärken i Vexala på 1750-talet,Lis-Maj och Susanne Holmlund

Ramsor efter Nygos-Hanna i Vexala, Susanne Holmlund

Bouppteckning efter en Svartnäs-bonde,Lis-May och Susanne Holmlund

Att lära är nödvändigt, Göran Berglund

Torparvedermödor i 1900-talets början, Göran Berglund

Kotaönrin i Södra Vallgrund-Israel Stolpes paradis, Göran Berglund

Olyckor vid sälskytte, Göran Berglund

Vid Kvarkensbygd, Göran Berglund 1958

Framtiden, Göran Berglund 1952

Valsörarnas fyr av Björn Bertell

Den senaste stormens offer (1921), Ann Koivunen

Belöning föreslagen åt livräddare, Ann Koivunen

Säljakt i forna tider, Göran Berglund

Skärgårdens byar, Göran Berglund

Ett köpebrev i Sommarösund, Göran Berglund

Finnkolonialiseringen i Nordvästmanland till mot 1600-talets slut, Göran Berglund

Delaware expeditionerna på 1600-talet Göran Berglund

Sundombon Anders Thomasson Börg, Göran Berglund

Henrich Lemmens-En Vallonättling, Göran Berglund

Trollramsor och koppning, Göran Berglund

Axplock ur folktro om äldre tids sjukdomar, Tommy Olin

Att utföra sitt tarv, Göran Berglund

Finn-Bastu och Bastuseder, Göran Berglund

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Göran Berglund

Smedsonen, första Lutherska ärkebiskopen i Sverige, Göran Berglund

En resande yngling, Ulla Wikman

Nr 2. 1986

Släkten Thors-Storthors, Johan Appelqvist

Släkten Thors, Johan Appe Appelqvist

Släkten Bodbacka, Johan Appelqvist

Bodängsdråpet i Sundom, Reino Mitts

Släkter på Pensarhemmanet i Oravais, Göran Pensar

Brott och olyckor vid samfärdsel i äldre tider, Tommy Olin

Länken i Mornai-släkten, Göran Berglund

Släkten Mornai i Frankrike, Göran Berglund

Spridda jordägare, Göran Berglund

Ett skattebrev, Harry Norrgård

Mästersmederna på Kimo Bruk, Evald Lager

Data från Kimo Smedernas gravvårdar, Werner Nygren

2/6

Avbildade gravkors i Kimo, Pelle Kevin

Husbönder i byn Kovjoki, Göran Berglund

Sjöfartshändelser på 1850-talet, Ann Koivunen

Från sjömansgosse till kapten på segelfartygens tid, Ann Koivunen

En skoldag för 85 år sedan, Ulla Wikman

Några bomärken på Pensars, Göran Pensar

Bomärken från Replot, Karin Sten

Bouppteckning efter en Replot bonde, Karin Sten

Erik i Viken, Göran Berglund

Nr 3.1987

Rättelser i årsbok nr 2

En släkt Fågel fråb Hirvlax, Munsala, Maj-Len Stubb

Släkter på Pensarhemmanet i Oravais, Överby, Göran Pensar

Husbondeförteckning, Kimo 1575-1800, Johannes Betlehem

Mantalsregister, tionde spannmål, Vörå 1577, J. Betlehem

Ett kvinnoöde, Ulla Wikman

Bomärken från Gerby i Korsholm, Ulla Wikman

Besiktning å Krokmossa nybygge, Yttermark, Holger Knös

Bomärken från Närpes, Holger Knös

Ett sytningskontrakt från Kroksmossa, Holger Knös

Vasa frivilliga brandkår med Dragnäsbäck, Ann Koivunen

Bröllopstal från år 1773, Astrid Kjellberg

Bredskär i Vallgrund, Karta över Munsmo- och Helsingbybornas fiskevatten, Göran Berglund

Berättelser från Oravais -Lotta Svärd går igen, E. Lager

Dräkt och mode från sekelskiftet, Evald Lager

Utblick mot framtiden, Evald Lager

Vaccination på Replot år 1804, Karin Sten

Rapartition å Capellstämma, Fågelklo hemman i Replot år 1789, Karin Sten

Collecte längder, Replot år 1800, Karin Sten

Arvsskifte från Replot år 1719, Karin Sten

Redovisning från ett Sterbhus, Replot 1829-30, Karin Sten

Registrerade velocipeder i Replot kronoläsmans distrikt nr 122 åren 1920-1928, Ann Koivunen

Den hemlighetsfulla kappsäcken (kort presentation av bortkastade blad i Korsnäs Skyddskårs historia (1918) med bilagor 1-4, Christian Olsson)

Ungdom, Göran Berglund

Brev från borgaren Calmnius till manhaftiga Axel Wik i Gerby år 1859, Harry Norrgård

Ett körkort automobil från 1920-talet, Joh. Berglund

Nr 4. 1988

Hembygdssången, Enid Viklund

Släkter på Pensarhemmanet i Oravais, Göran Pensar

Aktiva Hisingättlingar, Göran Berglund

Johannes Rydbeckius från Ormesta, Göran Berglund

Hugenottpåven Philippe Mornay, Göran Berglund

En släktforskares vedermödor, Rolf Rönnqvist

3/6

Kronobybor/Timmermän i Sverige 1720-21, Rolf Rönnqvist

”He”-man nr I, Rolf Rönnqvist

Några soldatsläkters släktförbindelser, Rolf Rönnqvist

Lassus, Palvis/Vörå, Rolf Rönnqvist

”He”-man nr II, Rolf Rönnqvist

Kritisk granskning av ”sensationella uppgifter”, Rolf Rönnqvist

En emigrants levnadsskildring, Hanna Sjöblom(Elvi Bodö)

Rotknekt Johan Lager, Evald Lager

Stigar och vägar förr, Ewald Lager

Morddrama på Kvarken, Karin och Christel Sten

Ramsor, Ewald Lager

Keskis, Svedars och Auras från 1550-talet, Ewald Lager

K.V. Åkerblom, resenär i skärgården, Göran Berglund

Österbottniska amerikaners boningsort, Göran Berglund

Emigranter från Replot 1899-1908, Göran Berglund

Register till Årsbok nr 1, Karin Sten

Register till Årsbok nr 2, Karin Sten

Rättelser, Maj-Len Stubb

Almanackan och tideräkningen, Ulla Wikman

Bytingar och trollbarn, Ulla Wikman

En förmyndares agerande år 1807, Karin Sten

Ett tingsprotokoll från år 1830, Karin Sten

Nr 5. 1989

Vindsröjning, Evald Lager

Minnesruna, Harry Stoor

Släkten Steckseen, Oravais, Göran Pensar

Ättlingar till Erich Erichsson Westerbäck och Jakob Eriksson Österman, Maj-Len Stubb

Register dito

Sven Duva och Major Carl Ulric Schildt, G. Berglund

Spårvagnsföraren från Monäs, Elvi Bodö

Nybygget vid Majorsträsket, Gerby forskare

Märkesmän i Malax, Gerby forskare

Gelbgjutaren Matts Svedberg, Gerby forskare

Sedvänjor och föreställningar, Gerby Forskare

Bomärken, Göran Berglund

Skattebrev 19.9.1805 Storsved nro 24, Ragnar Nybo

Allmogebåtar i Norra Västerbotten, Ulf Lundström

Ordstäv, vitsar, tänkespråk, Evald Lager

Sjöskumspipor, Evald Lager

Skrock från äldre tider, Evald Lager

Ur gamla poesialbum, Evald Lager

Räkneramsor, Göran Berglund

Drängvisor, Göran Berglund

Nattväktarens klockslagsrop, Göran Berglund

Vällingklockorna, Göran Berglund

Kyrkklockorna, Göran Berglund

4/6

Kommentarer till VMH:s publikationer (Process, sköt-vetar, sik- och laxfälla), Göran Berglund

Släktingar från när och fjärran, Lagström, R. Nybo

Bouppteckning Öjst i Replot, Karin Sten

Kongl. Majestäts utslag: Henric Suni och Carl Wäst från Nycarleby sochn 3 april 1789, Ragnar Nybo

Ett reseminne för snart 50 år sedan, Göran Berglund

Register till årsbok nr 3, Karin Sten

Sukututkijan Kiviset polut, Pentti J Voipio

Nr 6. 1990

Stugan vid stupet, Johan Berglund

Ett gammalt hus, Evald Lager

Strövtåg i hembygden, Evald Lager

Kistebreven berättar, Evald Lager

Livets väv, Evald Lager

Dagligt liv fordomdags, Evald Lager

Årvas Språtje, Evald Lager

Släkter från Pensar-Hemmanet i Oravais, Österby. Släkten Granlund-Pensar, Göran Pensar

Register över släkten Granlund-Pensar, Ingemaj Sundell

Bouppteckning efter skattebonden Johan Erik Andersson Storm från Westervik

Personregister till Årsbok 4, K.Sten

Personregister till Årsbok 5, K.Sten

Lagmannens dotter, Ragnar Nybo

Var Judas en förrädare? Ragnar Nybo

Till vår mor på åttioårsdagen, A.Bertlin

Julfacklor i min barndom, E.Lager

Redan de gamla svenskarna, E.Lager

Heraldik, Evald Lager

Guldlandet som drog, Evald Lager

Boerkrigare 1899, Evald Lager

Trä på bondens bord, Evald Lager

Keskis, Evald Lager

Sägner anno dazumal, Evald Lager

Nordpå, Evald Lager

Kyrkogång på 1700-talet i Vörå, E. Lager

Stenåldersboplatsen i Brännars, E. Lager

Släktforskarförteckning

Pohjola Bränneri, Valdemar Kinos

De glömda hjältarna, Evald Lager

Häxor, Göran Berglund

Trollpackor och traditioner, G. Berglund

Minnen från stora ofreden -K.W.Åkerblom (Gerby Forskarna)

1808-1809 års krig Wilhelm Sjöberg (Gerby Forskarna)

En släktgren Olson-Berg, Signar Bäckman

Register dito, Signar Bäckman

Bergös första bebyggare -Wilhelm Sjöberg (Gerby Forskarna)

5/6

Från Solv -K.W.Åkerblom (Gerby Forskarna)

Carl von Linné (1707-1778), E. Lager

Arbetsvisor när seklet var ungt, E. Lager

Den Österbottniska ladan, Evald Lager

Att “Kura skymning”, Evald Lager

Tjärnen, Evald Lager

Vasanejdens Släktforskares medlemsförteckning

Hembygdsstudier, Göran Berglund

Nr 7. 1991

Svettpärlor, Ewald Lager

Farfar berättar, Ewald Lager

Släkter från Pensarhemmanet i Oravais, Göran Pensar

Hemman i Oravais och Munsala

Gärdesgårdar, Göran Berglund 1950

Delawarefynd, Christopher von Warnstedt

Nykarlebybon Peltonen 1867,

Wörå 1867-1868 Wasa posten, Göran Berglund

Fort hemman i Tölby (K.V.Åkerblom), Göran Berglund

Nr 8. 1992

Hans Henrik Pesonen och Maria Catharina Sinius. Släktutredning sammanställd av Erik Sepänaho.

Nr 9. 1993

Släkten Svartnäs från Vexala by i Munsala 1660-1993. Översiktstabell 1: Mårten Gästgivars ca.1615, översiktstabell 2: Lisa Svartnäs f.1721, översiktstabell 3: Carin Skrifvars f.1718. (414 sidor). Av Susanne Holmlund.

Nr 10. 1994

Ättlingar till Henrik Uppgård, nybyggare i Långvik, Rangsby, Närpes. Av Brita Käldman. Tio barn ( 440 sidor).

Nr 11. 1996

Mårten Elias Jakobs och hans ättlingar. Av Maj-Len Stubb.

Elias Mårtensson Pensala (1687-1757) Se årsbok 7 och 3. Fortsättning på Göran Pensars arbete. (442 sidor)

Nr 12. 1998

Släkten Norrgran- Munsmo. Ättlingar till Abraham Mattsson Norrgran (1726-1796) och Anna Carlsdotter (1731-1811), 280 s. Släktutredningen sammanställd av

Ulla Höglund.

Nr 13. 2000

Släkten Fratt. Henrik Mattsson Fratt och hans ättlingar (1680- 1760) från Övermark, 535 sidor. Av Valter Franzén, Henrik Mangs och Maj-Len Stubb.

Nr 14. 2004

6/6

Vallonsläkten Mornie del I. Petter Christiern Pettersson Mornie (1738-1800) och Annika (Anna) Hansdotter Giers (1742-1818) från Södra Vallgrund, 420 sidor. Av Göran Berglund, Bjarne Berg och Gun-Britt Lund.

Nr 15. 2005

Wester från Munsmo. Anders Johansson Wester (1714-1763) och Maria Mickelsdotter Isberg (1705-1778). Wester hemman nr 2 i Munsmo, 480 s. Av Ulla Höglund och Margit Holm.

Nr 16. 2005

Vallonsläkten Mornie del II. Anders Pettersson Mornie (1741-1790) och Margareta Johansdotter Nääs (1739-1782) från Södra Vallgrund, 570 s. Av Göran Berglund, Jan-Erik Överholm, Elof Rosendahl, Karin Ingman, Barbro Sandelin, Brita Vestlund.

Nr 17. 2006

Vallonsläkten Mornie del III. Johan Fredrik Pettersson Mornie och Anna Henriksdotter Nybondes ättlingar. 260 sidor.

Nr 18.

Utgår från Jacob Pettersson Mornie f. 1749 i Vasa, gift med Anna Conradsdotter Halludd/Gammelgård, f. 1754 i S.Vallgrund. Bönder i S.Vallgrund. Av deras barn bildade fem familjer. Boken har 464 sidor.