Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Andersson Sven Fångst och jaktmetoder vid själfänge i den åländska skärgården. Medelanden från institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi Nr 6. Särtryck ur Budkavlen 1931 Nr 3-4. Åbo 1931, 33 s., ill. 
Ehnholm Gunnar Fiske och sälfångst i Replot, Wallgrund och Björkö byar. Helsingfors 1984, 123 s., ill. 
Ehnholm Gunnar Själfångsten i Kvarken. Åbo 1930, 11 s., ill.  
Ehnholm Gunnar Sälfångsten i Mustasaari- och Vörå-socken år 1551-1625. Helsingfors 1979. Ur Th Aspholms bibliotek.
Ehnholm Gunnar Fiskevatten och förningsland uti Vöråbygden intill storskiftet på 1700-talet.  94 s., kartor. Hfors 1980.
Herrgård Mikael Kust- och älvfiske - människorna, arbetet och båtarna. Fotogravisk bildsvit om fiske i Österbotten på 1970-80- talet. Gåva av Malax museiförening. Vasa 2008, 64 s. Rikt illustrerad.
Masalin Birger I fälan.  Nyutgåva av 1933 års upplaga. Utgiven av Malax Museiförening rf
Nikander Gabriel Plägseder av rättslig betydelse vid själfångst i Österbotten. Åbo Akademi. Åbo 1922, 24 s.  
Svenska litteratursällskapet Fiskare och fiskemiljöer. En etnologisk undersökning av fisket i Malax. Redigerad av Bo Lönnqvistoch Ivar Nordlund. 240 sidor. Borgå 1974. Ur Th Aspholms bibliotek.
Tegengren Helmer Aleksis Kivi och den enbenta hunden. Särtryck ur Kulturspeglingar s.290-303, Karlshamn. 
Wijkar Jacob/Tengström Joh. Säljakt i Bottniska viken 1700-1950. Bidrag till Malax historia II. Inleds med översättning från latin av två avhandlingar från Åbo Akademi, skrivna av österbottningarna Jacob Wijkar om säljakt 1707 och Johannes Tengström 40 år senare om användning av sältran. Vasa 1989, 224+68 s., ill. gåva av Malax kommun.