Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bottnisk kontakt Bottnisk kontakt II. Huvudtema: Handel och handelsvägar. Ur Th Aspholms bibliotek.
Bottnisk kontakt Bottnisk kontakt III. Arkeologi, Marinarkeologi, Skeppsbyggge och sjöfart. Ur Th Aspholms bibliotek.
Jones Michael Landhöjning och bebyggelse i Maxmonejden intill 1700-talet. Särtryck ur Historisk Tidskrift Nr 4. 1971. Helsingfors 1972, s.145-158, ill.  
Jones Michael Landhöjningen i Vasatrakten. Särtryck ur Nordenskiöld-Samfundets Tidskrift XXIX. Helsingfors 1969 s.89-99, ill. 
Jones Michael Landhöjningen i Zachris Topelius ögon. Särtryck ur Österbotten 1971. Helsingfors 1973, s.205-232. 
Jones Michael Landhöjningens juridiska följder. Särtryck ur "Skärgård i omvandling", utgiven av Nordenskiöld-samfundet i Finland rf 1974, s.87-92, ill. 
Jones Michael Tillandning, ägotvister och fritidsbebyggelse i Vasa skärgård. Särtryck ur Nordenskiöld-Samfundets Tidskrift XXXI. Helsingfors 1971 s.29-38, ill.  
Kvarkenrådet Levande kustbygd. 
Oravais miljövårdsnämnd Naturinventering i Oravais 1983-85, utgivare Miljövårdsnämnden i Oravais.  
Segerström Ulf & Wallin Jan Erik Naturresurser och odling under förhistorisk tid i Gerby-Vestervik.  
Skärgårdsboken  Skärgårdsboken.  Författad av Finlandssvenska forskare.    699 s., ill.+karta som bilaga. Utg: NordenskiöldSamfundet i Finland, Hfors
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi Skärgård Nr 2 1988. Åbo 1988. Mauno Kangasniemi: Liv och framtid i skärgården. Gunnar Nybond: Gränsmark. Alf Björklund: Våra marker: Gömmer de ett lömskt hot mot våra fiskevatten. Guy Svanbäck: Skärgårdsfiskets omfång. Kjell Nybacka: Fisket en binäring till lantbruket? Marianne Ferm: Jorbruket som näringsfång, utkomstkälla - miljöbevarande aktivitet. Caj-ErikKarp: Företagare i skärgården. Sven Cederberg: Den kommande replotbron. Gunnar Nybond: Landhöjning och gamla segelleder i Sideby. Jarl Beijar: Skärgården som kommunal resurs. Elis Backström: Framtidsvisioner för skärgåren på basen av utveckling och lagstiftning. Tore Lindholm och Johan Eriksson: Giftiga alger hotar världens kustvatten.
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi Skärgård Nr 4 1999. - Hela numret ägnat Sundom by i Vasa, som belyses ur alla aspekter. Söderfjärden, tranor, fäbodliv, fiskevatten, lillnot, enanot, vata, båtlag, fiskebåtar, båtbyggeri, vattenkvalitetsproblem, generalplan, nyskifte, gemensamma områdenas förvaltning, väglöst land, kapellförsamling, missionsförsamling, gravgård, Murmursunds Allehanda, föreningslivet, båtklubb, lokal TV. Ekenäs 1999, 55 s., ill.
Smeds Helmer Den österbottniska skärgårds- och tillandningskusten. Särtryck ur Svensk Geogafisk Årsbok 1950. Lund 1950, s.119-134.  
Smeds Helmer The Replot skerryguard: Emerging islands in the northern Baltic. Reprinted from The Geographical Review, volume XL, No. 1, 1950. Pages 103-133. New York 1950, ill.
Österbottens museum Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt X i Österbottens museum i Vasa 4-5 februar 2000. Handlar om tjära och tjärhandel, båtar och handelshus.