Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2004. Ulli Gabrielsson: Hur det började. – Linnéa Lindfors: Vårutfärd till Malmgård och Mörskom kyrka. – Helena Kesävaara: Apotekarens frieri, Axel Gullin och Anna Richter. – Bertel Rosenström: Haxelö, enbart en fritidsö. – Göran Holmberg: Släkten Wallgren, från präster till lotsar. Bland namnen: Dydecander, Printz, Boisman, Blåfield, Lindman, Engman, Rosenlöf, Lejonqvist, Fagerholm, Weckström, Selin, Knappas, Holmberg, Harjulin, Backström, Tarvonen, Riska, Laine, Nyström, Norovuori, Tanner, Leppäluoto, Råström, Paarmio, Palander, Ottelin och Sparre. – Gustaf knut Backman: En björnhistoria från Liljendal. 
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2005. Carl Fredrik Rotkirch ättlingar i anslutning till föregående artikel. Johan Agapetus Törngren 1772-1859, en läkare av Guds nåde. Albert Edfelts rötter i östnyländsk allmoge.
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2006. Rolf Stjernvall: Adliga antgonister. Helena Kesävaara: Vårutfärden till Verla. Lasse Holm: Släktträd eller släktnät. Utfärd till Stensböle gård i Borgå. (Många namn) Johan Agapetus Törngren 1772-1859. En läkare av Guds Nåde. (Många namn förekommer i artikeln) Håkan Stjernvall: Albert Edefeldts rötter i östnyländsk allmoge. Förbjuden frukt å kyrklig hemsida. Marita Högström: Min Släkt.
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2007. Släktutredning för Lars J W Holm. Fredrika Charlotta Tengströms anor. Hon var gift med J L Runeberg. Estbacka i Borgå socken. Skeppare i segsliten tvist med sin husbonde, Moster Alma, ur K-G Olins bok Alaska del 2 "Guldrushen".  Släktutredning Ahlgren 
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2008. Sven Olof Palmes anor. Torp, hemman, säteri, från botten till toppen. Några militära och andra yrkesbenämningar. Skråväsendet. Handel i äldre tider. Lanthandeln blir tillåten. Lantdagen i Borgå 1809. Tro- och huldhetseden till kejsar Alexander I år 1808.
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2009.Peter Helenius: Borgåvyer på bild och kort. Kurt Ahlberg: Liktransporten. Antavla för Ulli Gabrielsson. Antavla för Bengt Gabrielsson. Antavla för Annika Fredriksson. Antavla för Yngve Fredriksson. 
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2010.  Svedberg Inga-Lill: Ellis-Island - porten till drömmarnas land. Antavla för Hans Vilhelm Grönqvist f. 14.6.1944i Borgå.  Antavla för Inga-Lill Svedberg f. Åberg 27.2.1968 i Borgå lk. 
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2011. Göran Blomqvist: Blond daam. Handlar om Estland. Inga-Lill Svedberg: Matts Mattsson Åberg. Antavla för Siv Solveig Helena Forsell g. Winberg.
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2012. Pelle Räf: Musikläraren och possessionaten Segerström och hans harpinelle. Antavla för Kaj-Olof Brunberg f. 30.051951 i Andersböle, Nygrannas. Ny databas med krigstida bilder. 
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2013. Antavla för Alice Marianne Bergman f. 13/6 1947.
Borgånejdens Släkt- och Bygdeforskare rf BSBF 2014. Tips för nybörjare i texttolkning. Genetisk släktforskning DNA. Anfäder till Louise Marie Björkell. 
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare BSBF 2015. Tavastehus landsarkiv. Familjen Longés nordiska resa 1844. Alva Forsius - en unik kvinna i Borgå. På flykt över Finska viken. Handlar om flykten  undan pesten och krigens härjningar i början av 1700-talet. 
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare BSBF 2016. Brinkhall herrgård. Brinkhall ligger på ön Kaksikerta ca 10 km från Åbo centrum. Fagersta by, lite historia. Autosomalt dna-test i släktforskningen.
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare BSBF- 2017. Karl Edvard Karlsson, Pernå, Sarfsalö. Brevet från Bitterfeld. Handlar om familjen Mickwitz. Ägare och dragoner på Pitars rusthåll i Mickelsböle by från början av 1700-talet till nutid. Junnelius palats. Finland 100. Min DNA-syssling Hannah från Nya Zeeland. En släktgrens färd genom Europa. 
Föreningen Brage Årsskrift VII, 1912. Det onda ögat i skandinavisk folktro. Folkvisor samlade. Om de skandinaviska folkviserefrängerna. "Djävulspolskan". Djävulsmelodier.
Föreningen Brage Årsskrift XII-XIV. 1917-1920. Svensfinlands tvenne första allmänna bygdedräktsmöten. Seder vid barnfödsel och barnsöl i Vörå. Bot för tandvärk bland östsvensk allmoge. Segerhuvan i skandinavisk folktro. Mansdräkt från Oravais från 1820-talet. Skörd, tröskning, slaga och lie i Österbotten. 
Föreningen Brage Årsskrift XV-XVIII. 1920-1923. Några anteckningar om folkvisan i Åboland. Allmogens dräktskick i Lappfjärd och Tjöck socknar. Isländskt byggnadssätt på landet.
Föreningen Brage Årsskrift XIX-XX. 1924-1925. Skifte och samfällt bruk i åboländska utskärsbyar. Den doriska skalan i nordisk folkmusik. Från gamla stugor i Esse.
Föreningen Brage Årsskrift XXVI-XXX. 1931-1935. Vinterfångst av säl i Pellinge. Gäddfisket på Åland. Ett "nytt" språkljud i svenskan. Den gamla allmogekulturen. Några anteckningar om allmogedanser i min hembygd.
Föreningen Brage Årsskrift XXXI-XL. 1936-1945. Folksägnen och byggandet av Finnströms kyrka. Ljusterfiske och andra fria födkrokar i Terjärv på 1890-talet. Or och sak i samband med med storfisket i Kaskö. Talkoarbeten i Svenskfinland. 
Föreningen Brage Årsskrift XLI-XLII. 1946-1947. Brage i Vasa 40 år. Några drag ur verksamheten. Hur Harvgården upptäcktes. Om Harvgården och dess ägare. Några hemmansnamn i Oravais, Vörå och Maxmo i historisk belysning. Tvenne 1700-talsbyggen i Vasa skärgård, anlagda av Korsholms Kungsladugård. Var stod den första kyrkan i Vörå. Fisket i Helsingby åminne jämte angränsande byvatten från 1500-talet intill nutiden.
Föreningen Brage Årsskrift XLIII-LII. 1948-1957. Något om sällskapslekar i Oravais då seklet var ungt. Att åka för långt lin på fastlagstisdagen. Julilluminationen i Munsala i början av 1900-talet. Eldslagning och beredning av fnöske. Orginella österbottniska typer. Skällsord i munsalamålet. Strömmingsfisket och livet i fiskelägena i Björkö för 50 år sedan. Fiskeplatser och fiskelägen i Björkö.
Föreningen Brage Årsskrift 1974-1986. På forskningsresor i svensbygden. Dräktforskningsarbetets första tider. Den första dräktforskningsresan genom Korsnäs och Närpes i juni 1921. Forskningsresan till södra Österbotten i september 1924. Resan till Replot och Björköby påsken 1925. Resan till Korsholm, Solf, Malax och Kvevlax i juli 1925. Resan till, Korsholm, Kvevlax, Maxmo, Vörå och Oravais i september 1926. 
Föreningen Brage i Vasa Årsskrift 1908-1993. Brage i Vasa.  Festskrift 1908-1993.  113s., ill. Vasa 1993.
Föreningen Brage i Vasa Årsskrift 1908-2008. Brage i Vasa 100 år. Gömt men inte glömt.
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1965-1. Medeltida urkund om Kokoböle. Vad var Kokkoböle? Klemetsölagfart från år 1783. Var Vasa stads tvångsköp av Klemetsö by lagligt? Skeppsbyggmästaren, bonden Carl Carlsson Warg-Åifwobäck-Clemetshems stamtavla. Första strömmingsryssjan? Stinta-Stina i Åddin. Varför brändes Gumsskär? Fälbrödet som försvann. Lek-Kal i Voitby. Släkten Clemetsöhem i Sundom. En fiskefärd till Djupskär. Maria Åhls halmköp. Johannes Österberg f. Klemetsö 1855. Gamla boplatser i Klemetsö fredas? 
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1966-2. L.E.B.: Aktuella verksamhetsuppgifter. Kurt Jern: Frågan om svenska Österbottens kolonisering under medeltiden. Den andra medeltida urkunden om Kokkoböle. L.E.B.: Margareta Gabrielsdotter Närvilä, Klemetsöbornas anmoder. Carl-Johan Wallén: Ett gammalt Dokument. E.Ö.: Ångslupen Savalan. Klemetsöbrev av år 1854. En hälsning från Duluth. Ernst Aug. Mitts: Röster ur dunklet. Kööks-Erik: Hågkomster och sägner. Andy Berg: Rävfångsten, Gökträdet, De som trampar stigen. Minnen från min barndoms Klemetsö. Ett gammalt Fiskeläge, Trutören. En vallpojkes vedermödor på 1850-talet. Arrendekontroll på 1870-talet. Ester Rullo f. Kulla. Anna Sofia Klemetsö-Westerlund. Sytningsfråga. Bertel Nylund f. 1903 d. 1965. Kompletteringar till släktutredningen: Maria Gabrielsdr Clemetsö f. 1789 och hennes efterkommande.
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1967-3. En bys hystoria. En urkund om Österbotten under Stora ofreden. Om förhållandena i Klemetsö by under 1500-talet. L.E. Bexar: Skotteättlingar i Vasa, släkten Ross.  E. A. Mitts: Vasklot-namnet.  B. Svenns: Altarprydnad från Gamla Vasa ruinkyrka. E. Ö.: En rågångsbeskrivning från 1782. L. E. Bexar: Carl Carlsson väg från Kaustar till Åiwobäck och Clemetsö. "Taipalin" en beckoljegubbe. Holger Boije: Lovisa Andersdotter Klemetsö och Johan Boije. A. B.: Matts Magdalena Clemetshem. Magdalena Simonsdotter Rasmus anor från 1600- talet. E.Ö.: Brita Carlsdr och Britas anor från Finnilä 1556. Herman Klemetsö på Bredgrund. Karl-Erik Forsell, biskop. Släktföreningens brudkrona och Minnesbok. Rut Österberg dog 28/3 1967. Carl Carlsson och Margareta Åiwobäck-Clemetöhem och deras efterkommande.
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1968-4. Lars Bexar dog 19/6 1968. En rågång i Klemetsö år 1736. Några ortnamn från 1736-års Klemetsö. Andy Berg: Och vad blev det sen. En bok i min bokhylla, om släkten Bastubacka i Nedervetil. Erik Österberg: Tjänstefolk i Klemetsö 1777-1790. Verkfisket i Klemetsö. En ovanlig fångst. Holger Boije: Familjen Johan och Lovisa Boije. Erik Österberg: Johan Clemetsö på Clemetsö gård 1803-1860 och hans familj. Andy Berg: Torpare och soldater i Klemetsö 1777-1790. Stadgar för Släktföreningen Clemetsöhem. Carl-Johan Wallén: Anna Elisabeth Clemetsös ättlingar.
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1970-5. Andy Berg: Ett familje-släktmöte i Björneborg, släkterna Berg-Warg-Clemetshem-Seger och Sunn-Berggren. En välbetrodd manHenrik Gabrielsson Clemetsö f. 1788. En hemmansdelning i Klemetsö 1836. Erik Österberg: F. G. Sanmarks och C. J. Boys Sandviken. Ett Klemetsö köpebrev från 1856. Andy Berg: Den gamla kapellbacken. Erik Österberg: Bänkfördelning i Vasa-Mustasaari kyrka 1792. Utdrag ur Gabriel Clemetshems bouppteckning. Klemetsöbornas sjöbodar. Erns Aug. Mitts: Klemetsöättlingar i fjärran land. Erik Österberg: Något om Klemetsöbornas fiske. "Gobi-Lunka". Andy Berg: Ett kärt besök från Amerika. Börje Svenns: Gustafva Clemetsös ättlingar. 
Clemetsö Släktförening Clemetsöbladet 1973-6. Ernst Aug. Mitts: Forntid-nutid-framtid. Ester Kurki f. Back: Tunnbindaren Henrik Henriksson Back f. 1865. L.E. Bexar: Erkas-Niklas f. 1776. Erik Österberg: Bouppteckning efter torparhustrun Ulrika Carl Gustavsdotter Klemetsö eller Österberg. Spelipipor i Klemetsö. Matilda Lindgren: Strömmingsfiske i min ungdom. Everett Fredson: Clemetsöhem-ättling skriver om besök i Gamla hemlandet. Erik Österberg: Några tingsnotiser från Karleby. Vigda 11/7 1971 i Korsholms kyrka Kaj Buss och Göta Anita Häggqvist. Utflykt till Kaustby. Varför flyttade Anders Wargh till Kaustby. Wargh-släkten i Klemetsö. Erik Österberg: August Klemetsö-Österberg och Maria Ollus. Carl Johansson Clemetsö f. 1840 och Vilhelmina Eriksdotter Snygg och deras familj. Erik Österberg: Johan Abrahamsson Clemetsös ättlingar.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok 1924. Ur Borgå stifts historia. Lojo kyrka, 1323-1923. Petri-Pauli kyrkan i Wiborg. Drag ur församlindslivet bland landsmännen i Amerika.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok 1937. Brändö villastads kyrka.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok 1946. Ny svensk psalmbok antagen 29 oktober 1943.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok 1947. 
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok 1954. 
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok 1960. Färg och förkunnelse. Om konsten i kyrkorummet. Helsingfors församling under Alexander I:s och Nikolaj I:s tid. Kyrkobyggnadsverksamheten i Helsingfors periferi.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok 1961. Berö för hundra år sedan.
Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland Svenskt kyrkoliv i Finland. Julbok för Borgå stift 1970. Innehåller en tillbakablick på åren 1920-1970. 
Genealogiska Samfundet Suku ja tieto 1. Sukututkimuspäivien esitelmiä 1979-1980. Suomen väestörakenne merkkiominaisuuksien valossa. Henkilötutkimuksen merkitys historiassa. Suomen varhaisiin henkilönnimisysteemeihin liittyviä ongelmia. Kirkonkirjojen puuttuessa tai ollessa puutteellisia. Kaksi toistaiseksi hyödyntämätöntä genealogista tiedonlähdettä.
Genealogiska Samfundet Suku ja tieto 2. Sukututkimuspäivien esitelmiä 1981-1982. Sukututkimus lääketieteen apuna. Väestöliikkeistä Suomessa udella ajalla. Sukututkimuksen ongelmista Pohjoiskalotilla. Lappalaisten ja karjalaisten vaikutus kuusamolaisissa suvuissa. Miten paikallishistoria voi hyödyttää sukututkimusta. Yhteistyö sukututkijan ja kirkkoherranviraston kesken. Suomen hallintopitäjät vuoteen 1809
Genealogiska Samfundet Suku ja tieto 3. Sukututkumuspäivien esitelmiä 1982-1986. Savolaisten liikkuvuus 1600-luvulla ja sen tutkimuslähteet. Perinnölliset taudit ja sukututkimus. Mistä torpparit tulivat. Köyhäinhoito ja tilaton väestö 1700-luvula. Epedemioista, väestötapahtumista ja kuolinsyistä. Ortodoksisten seurakuntien väestörekisteriasiakirjat sukututkimuksen lähteinä
Genealogiska Samfundet Bok 01. Årsskrift I-VI. Årsskrift I 1917. Piispa Paavali Juustenin Jälkeläisistä. Ett släkthistoriskt minne från Pyttis. Matthias Calonius 1737-1817. Eräs Ross-sukua koskeva hautakirjoitus ja muutamia uusia tietoja suvun vanhimmista jäseneitä. Om antaflor. Släkten Ilmoni-Granits ursprung. Pohjanmaan pappissuvut. Bidrag till släkten Procopaeus äldsta historia. Borg-suvun esivanhemmat.
Genealogiska Samfundet Bok 01. Årsskrift II 1918. Herman Södersten: Bidrag till Johan Ludvig Runebergs ättartal. E.G. Palmgren: Maexmontan-suvun esivanhemmista kuuden sadan vuoden ajoilta. Kustavi Grotenfelt: Muutamia tietoja keskiaikaisesta Balk-suvusta. A.R. Cederberg: När dog Kristoffer Springer? K:R. Melander: Pietari Hertzigh nuorempi. A. Wilskman Om släkten Ulnerus-Ullners ursprung. Osmo Durchman: P.E. Svinhufvudin esivanhemmat.
Genealogiska Samfundet Bok 01. Årsskrift III-IV 1919-1920. K Grotenfelt: Jully Ramsay död. Osmo Durchman: Suku Weissman von Weissenstein. Hjalmar Krook: Hugo Schulman. Hugo Schulman: En i Finland ointroducerad gren af ätten von Platen. A. Bergholm: Släkten Pontáns härstamning. Heikki Impivaara: Eräs poisto Sursillianasta. Ilmari Manninen: Karjalaisista henkilönimistä. Kaarlo Teräsvuori: Ehrenskiöld ja von Streitbach sukujen suomal. jälkeläistä. A. Wilskman: Piirteitä Elias Robert Alceniuksen elämästä. Hj. Björkman: Anders Roos. Henric Rahm. Daniel Ahla. Hj.Boström: Genealogiska Samfundet i Finland minnespublikation
Genealogiska Samfundet Bok 01. Årsskrift V 1921. Osmo Durchman:  von Torcken. A.R. Cederberg: Abraham Brunneruksen ruumissaarna. Folke Landgrén : Atle Wilskman. Vilho Selinheimo: Nimenmuutokset "Suomen Sukukirjan" käsittelemissä suvuissa. Karl Hedman: Ross. Heikki Impivaara: Kröger. Folke Landgren: Släkten Forssten från Helsingfors. John E. Roos: Anteckningar om släkten Ivendorff. E. Granit-Ilmoniemi: Eräs muistokirjoitus. H.J. Boström: Vasa Hofrätts auskultanter. Helsingfors 1921, 146 s.
Genealogiska Samfundet Bok 01. Årsskrift VI 1922. H.J. Boström: Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla I. Osmo Durchman: von Köhler. K.J. Hildén: Lepsen. Osmo Durchman: von Zweygberg. John E. Roos: Gunnar Ståhlberg död. Heikki Impivaara: Simelius-suvun alkuperästä. K.J. Hildén: Om Mechelins anor på mödernesidan. Heikki Impivaara: Mitenkä virheet syntyvät. Karl Hedman: Genealogiska notiser hämtade ur Vasa kyrkböcker. Vilho Selinheimo: Eräitä sukujohto-oikaisuja. Personregister. Hlsingfors 1922, 185+26 s.
Genealogiska Samfundet Bok 02. Årsskrift VII 1923. Biskop Otto Imanuel Collianders antavla av Nils Thesleff. Ruotsin ritarihuoneeseen kirjoitetusta suvusta, joita ej ole Suomen ritarihuonessa av K. Grotenfelt. Von Bilang av Eino Välikangas. Böning av O.F. Hultman och Osmo Durchman. Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla av Vilho Selinheimo. Bidrag till släkten Stackelbergs historia av Magnus Stackelberg. Släkten Waselius i Österbotten av Karl Hedman. Pohjalaisia sukujohtoja I av Heikki Impivaara. Rotuterveysopin kehityksestä av Taav. Laitinen. Några drag till en teckning av min fädernesläkt av Alexander Boldt. Släkten Boldt av Didrik Boldt. Lisiä Calonius-sukujen sukujohtoon av Vilho Selinheimo. Johan Vilhelm Snellmans antavla av Heikki Impiwaara. Karl Johan Stålbergs antavla av Osmo Durchman.
Genealogiska Samfundet Bok 02. Årsskrift VIII 1924. Suomen kaupunkien pormestari 1800-luvulla II av H.J. Boström. Von Haussen av Osmo Durchman. Namnlistor över finska regementen år 1653 tjänande över- och underbefäl, civila tjänstemän och spel (personregister) av Hannes Aejmelaeus. Manttaaliluettelot ja niiden käyttäminen sukututkimustyössä av jalmari Finne. Om släkten Francks ursprung av K.J. Hildén. Käsitteet "porvari" ja "suomalainen porvari" Ruotsin vallan aikana av Vilho Selinheimo. Lagmän, häradshövdingar ich vicehäradshövdingar i Gamla Finland av Ragnar Rosén.
Genealogiska Samfundet Bok 02. Årsskrift IV 1925. Medeltidssläkterna Garp och deras inbördes samband av Tor Carpelan. Lohjelm av Eino Wälikangas: Släkten Heintzius av Harald Hornborg. Släkten Arnkil av Osmo Durchman. Savon Johnnsson-suku av Gunnar Johnsson. Släkten Thileman i Åbo av René Arenberb. Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II av Vilho Selinheimo. Borgmästare och rådmän i Wasa 1610-1925 av Karl Hedman. Kaden Serbian prinssin suomalaista esivanhemmista av Osmo Durchman. Ur von Bornska ättens historia I av Eric von Born. Polviander-suvun alkuperä av Osmo Durchman. Pohjalaisia sukujohtoja II av Heikki Impiwaara. Relander-suku Hirvensalmella 1709-1809 antavla av Osmo Durchman. Lisiä Sukukirjan Borg´ien syntyperän av K.A. Ilmoniemi. 
Genealogiska Samfundet Bok 03. Årsskrift X 1926. Eino Wälikangas: Löfving-Suku Suomessa. Tor Carpelan: Sambandet mellan släkterna Footangel och Ille. M.A. Levander: Bidrag till släkten Flemigs genealogi. Holger Fant och Karl Hedman: Släkten Fant i Finland och Sverige. Ernesti Suolahti: Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799-1841. Johan E. Roos: Officersboställen i Finland under svenska tiden. K.A. Ilmoniemi: Heinricius-suvun alkuperä. A.W. Granit: Bomärkena i den genealogiska forskningens tjänst. Gunnar Johansson: Turun Akatemian (1640-1828) opettajain keskeäisia sukulaisuussuhtea.. Hj. Björkman: Bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Hugo Lagström: Några nykarleby borgarsläkter före stora ofreden. Eric von Born: Ur von Bornska ättens historia II. Ludvig Lindholm: Tuusulan vanhalla hautausmaalla ja Tuusulan kirkossa olivien muistomerkkien kirjoitukset. K.V. Åkerblom: Stadsskrivare i Vasa på 1600-talet. A.W. Granit: Bendby-släkten i Korpo. Heikki Impiwaara: Pappila-Junelius-Junell. A.W. Granit: Anteckningar om adliga ätten Gjös och frälsesläkten Kallela. Osmo Durchman: Suomalaiset opiskelijat Louvainin yliopistossa. Arkivariens berättelse. Medlemsförteckning 31.12.1926. Personregister VI-IX, Helsingfors 1927, 515+69 s. 
Genealogiska Samfundet Bok 04. Årsskrift XI 1927. Gunnar Johansson: Suomen piirilääkärit 1749-1927. Karl Hedman: Hantverkare i Vasa från stadens grundläggning år 1611 till näringfrihetens införande år 1869. Osmo Durchman: de pont. Harald Hornborg: Witting. Armas Gräsbäck: Släkten Gräsbäck. Jalmari Finne: Castrén-suvun alkuperä. Hj. Björkman och Heikki Impiwaara: Kokkolan Carlenius-suku. H.J. Boström: Tornion Carlenius-suku. K:V: Åkerblom: Borgmästare oc rådmän i Nykarleby 1620-1680. A.W. Granit: Frälsesläkten Dyker. A.R. Cederberg: Vähäinen lisä Yrjö Maunu Sprengtportenin elämäkertaan. Heikki Impiwaara: Pohjalaisia sukujohtoja III. För teckning över församlingars historie- och räkenskapsböcker m.m., kopierade på uppdrag av Genealogiska Samfundet i Finland 31.12.1927. Helsingfors 1928, 534 s. 
Genealogiska Samfundet Bok 05. Årsskrift XII 1928. Osmo Durchman: Kustavi Grotenfelt död. John E. Roos: Johan Wilhelm Ruuth död. G. Rein: Köyhä aatelisperhe. H.J. Boström: Alatornion kaupungin paimenmuisto Ruotsinvallan aikana. Osmo Durchman: Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655-1704. Gunnar Sarva: Tietoja Anna Juustenin Jälkiläistä. Hugo Lagström: En märklig sed vid givande av dopnamn. K.V. Åkerblom: Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680-1750. Wold. Backman: En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen. Robert Estlander: Släkten Estlander. Stadgar. Tietoja kaupunkien arkiskossa säilytettävistä perunkirjoitusista. Helsingfors 1929, 432 s. ill. 
Genealogiska Samfundet Bok 06. Årsskrift XIII 1929. Jalmari Finne: Aukusti Valdemar Koskimies död. Gabriel Rein: Puhe Aukusti Valdemar Koskimiehen hautajaisissa. Gunnar Johansson: Mielisaurauksien periytymisestä. Gravskrifter: II H.Y.S. Söderman, hautakirjoitukset Porin vanhalla hautausmaalla år 1928. III Gösta Forsskåhl, inskrifter på gravvårdar från 1800-talet på Borgå begravningsplats (Näsebacken). Bouppteckningar I. Hj. Björkman, Jakobstad 1706-1800. Karl Hedman: Reini, Reinius, Rein. Kompletteringar till "Sukukirja". Hj. Björkman: Gårdar och gårdsägare i Gamlakarleby på 1700- talet. Hj. Björkman och Karl Hedman: Äldre köpmanssläkter i Kristinestad: Backman, Berg, Björkman, Brunck, Holmström, Lebell, Le Bell, Sundman och Uddman. Bidrag till kännedom av å Finlands riddarhus icke upptagna adliga ätter av utländskt ursprung: XI. Osmo Durchman, Krakau. Christian Swanljung och Osmo Durchman: Släkten Swanljung. H.J. Boström: Leonard Bygdén död. Styrelse. funktionärer heders- och korresponderande ledamöter, bytesällskap 31.12.1929. Personregister till Årsskrift X-XII, Helsingfors 1930, 455+90 s. ill.
Genealogiska Samfundet Bok 07. Årsskrift XIV-XV 1930-1931. Osmo Durchman: Henrik Johannes Boström. Muistopuhe. Gabriel Rein: Puhe Henrik Johannes Boströmmin Hautajaisissa. Vilho Selinheimo: Korsman-suvun alkuvaiheista. K.V. Åkerblom: Vasa-släkten Backman. Eric von Born: Ur von Bornska ättens historia. Karl K:son Leijonhuvud: Bidrag till Åbo hovrätts presidenters historia. Axel Gabriel Leijonhufvud. Karl K:son Leijonhufvud: En av Österbottens regementes chefer. Sebastian Leijonhufvud. V.A. Nordman: Erän suomalaisen ylioppilaan kohtalo Wittenbergin yliopistossa 1600-luvun alkupuolella. Wold. Backman: De föddas (döptas) namn i Nykarleby stad under 200 år (1730-1929). Wold. Backman: Bidrag till kännedom om det rikssvenska inslaget i Nykarleby stads befolkning på 1700- och förra hälften av 1800-talet: Benzelstierna, Berger, Broman, Brunberg, Brunström, Dyhr, Forsberg, Hammarin, Hedström, Hoppe, Hytter, Lindqvist, Lindskog, Lindberg, Sager, Schale, Turdin, Forssén, Wahlberg, Wennerholm och (Werwing, Werving). Walter von Troil: Friherrliga ätten von Troils svenska förfäder. Årsmötet 10.4.1931. Förteckning över bytessällskap. Innehållet i Genos 1930-31. Helsingfors 1933, 375 s.
Genealogiska Samfundet Bok 07. Årsskrift XVI 1932. Stig Lund: Sukutietoja Pesonius-suvusta. H.A. Turja: Muutamia tietoja Jaakko Juhana Rothin suvusta. Arne Jörgensen: Kyrkoherden i Borgå Ericus Simonis´ autobiografi. Hannes Aejmelacus: Poimintoja Tukholman Suomen kansallisen seurakunnan eli Fredrikin seurakunnan historiakirjoista. Bertil Sourander: Släkten Sourander. Gravskrifter: IV. Eero Fredriksson: Hautamerkit Jyväskylän vanhalla hautausmaalla. V. Tor Carpelan: Hautakirjoitukset Nummen pitäjän vanhalla hautausmaalla. Kesällä 1928. VI Harry Donner: Hautakirjoitukset Helsingin vanhan kirkon puistossa. Genealogiska samfundets verksamhet 11.6.1931-10.4.1932. Innehållet i Genos 1932, Helsingfors 1934, 238 s. ill.
Genealogiska Samfundet Bok 08. Årsskrift XVII 1933. Stenius. Anteckningar om släkten Eosander. Lagerstedt-suvun Suomessa. Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719-1727.
Genealogiska Samfundet Bok 08. Årsskrift XVIII 1934. A.R. Cederberg Vanhan-Suomen ja muun Suomen välinen yhteys Uudenkaupungin rauhan jälken. Harald Hornberg: Släkten Nummelin (Numelin). Eino Tammelander: Tullivirkamiesten virkanimityksistä Ruotsin vallan ajalla henkelöhistoriallisessa kirjallisuudessamme. Ingrid Qvarnström: Släkten Silvan under 1600- och 1700-talen. Vilho Selinheimo: Indrenius, Indrén, Indrelius, Indrell ja Indraeeus. Sukujen alkuperä ja alkuvaiheet. Gravskrifter: VII. Ragnar Eklund. Hautakirjoitukset Pälkjärven hautausmaalla vuonna 1934. VIII. Ragnar Eklund.Hautakirjoitukset Humppilan vanhalla hautausmaalla vuonna 1934. Genealogiska Samfundet i Finland verksamhet 11.4.1933-10.4.1934. Innehållet i Genos 1934. Helsingfors 1936, 248s. ill.
Genealogiska Samfundet Bok 09. Årsskrift XIX-XX 1935-1936. Hjalmar Appelgren-suku. J. von Koskull: Släkten Hackmans stamfäder i Bremen. Assar ja Einar Wichmann-Vihma suku. Uno Stadius: Konstnärliga anlag inom släkten Tavaststjerna. Kaarlo Teräsvuori: Elephantin ja Tarwoniuksen suvusta. Gunnar Sivén: Släkten Clayhills. Gravskrifter: IX. Ragnar Eklund: Hautakirjoitukset Rääkylän vanhalla hautausmaalla vuonna 1934. X.Z.O. Helsinngius. Hautauskirjoitukset Sulkavan vanhalla hautausmaalla. XI. Gravskrifter på Helsinge kyrkogård. Genealogiska samfundet i Finland verksamhet 11.4.1934-10.4.1935. Årsmötet den 10 april 1935. Genealogiska Samfundet i Finland verksamhet 11.4.1935-19.4.1936. Årsmötet den 17 april 1936. Maja Estlander: Personregister XIV-XX, 1930-1936. Helsingfors 1937, 395s. ill.
Genealogiska Samfundet Bok 09. Årsskrift XXI 1937. A.R. Cederberg: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran 20-vuotisjuhlassa 10/4 1937. G. Rein: Piirteitä Helsingin elämästä noin 150 vuotta sitten. Folke Wernstedt: Ur riddarhusgenealogernas historia. Aina Lähteenoja: Canth-suku. Solfrid Cederberg: Den äldre Cederbergska släkten i Finland. A.R. Cederberg: Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. Svante Dahlström: Registreringen vid Magistratsarkivet i Åbo. Märta Borgström: Kronofogden Gabriel Wallenius´ efterkommande. Else-Maj Johansson: Hautakirjoitukset Jaalan Hautausmailla 1936. Hautakirjoitokset Heinolan maaseurakunnan vanhalla hautausmaalla 1936. Ragnar Ekelund: Hautakirjoitukset Somerniemen pitäjän hautausmaalla 1934. 
Genealogiska Samfundet Bok 10. Årsskrift XXII 1938. A.R. Cederberg: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran vuosikokouksessa 9/4 1938. Robert Estlander: Släkten Andersin. Vilho H. Kivioja: Lukkarisuku Aspegren. Tor Carpelan: Prästvigningarna i Viborgs stift 1712-1755. Erik Lindh: Släkten Tillman. K.R. Ilmonen: Patajoki-Ilmosen Suku. Irene Aspelund: Släkten Aspelund. Gustaf Enwald: Släkten Woiwalenius-Enwald. Ilma, Aarnio ja Kerttu-Liisa Orkamo: Hautakirjoituksia Savitaipaleen vanhalla hautausmaalla 1935. Gustaf Swanljung: Hautakirjoituksia Raahen Hautausmailla. Hautakirjoituksia Saloisten hautausmaalla. Ragnar Eklund: Hautauskirjoituksia Jepuan hautausmaalla 1935. Hautauskirjoituksia Lemin vanhalla hautausmaalla 1935. Santeri Seppälä: Hautakirjoituksia Laihian hautausmaalla 1937. 
Genealogiska Samfundet Bok 10. Årsskrift XXIII 1939. A.R. Cederberg: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran vuosikokouksessa 14/4 1939. Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilat Tarton ja Tarton-Pärnau yliopistossavv. 1632-1710. Tor Carpelan: Undersökning om släkten Reins ursprung. Kaarlo Teräsvuori: Eräs Tapani Löfvingin toimintaa valaiseva asiakirja. Birger Åkerman: Två krigare från föregående sekel. Eero Paromaa: Suomen oppisivistyneistön sukunimistä 1600-luvulla.
Genealogiska Samfundet Bok 10. Årsskrift XXIV 1940. Uno Sarlin: Corps consulaire en Finlande I 1779-1917. Yrjö Blomstedt: Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668-1712. Felix Seppälä ja Alexander Kasanko: Gravskrifter, Hämeenlinnan vanha hautausmaa. Osmo Kasso: Kalvolan hautausmaa. Maja Estlander: Personregister till årsskrifterna 35-39
Genealogiska Samfundet Bok 11. Årsskrift XXV 1941. A.R. Cederberg: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran Vuosikokouksessa 9/4 1941. Gunnar Soininen: Frans Johan Rabbe henkilöhistorioitsijana. Eric Söderström: Tullförvaltaren Olof Söderström (5/9 1788-14/3 1836). Hans härstamning och ättlingar. A.J. Hällström: Hällström-suku. Gunnar Sivén: Släkten Clayhills. .
Genealogiska Samfundet Bok 11. Årsskrift XXVI 1942. A:R: Cederberg: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran 25-vuotiasjuhlakokouksessa 10.4.1942. Tor Carpelan: Axel Bergholm som genealog. Heikki Impiwaara: Antti Thuronius ja hänen sukunsa. Arne Ekman: Åboländska kronobåtsmän. H. Fabritius: Ehdotus kortistoksi Suomen kansasta. Personregister till Årsskrifterna 1937-1942. Helsingfors 1942, 228 s
Genealogiska Samfundet Bok 11. Årsskrift XXVII 1943. A.R. Cederberg: Sukututkimuksenne saavutuksia ja tehtäviä. Osmo Durchman: Bruksägarsläkten Timm i Finland och Sverige. Aimo Wuorinen: Turun maakuntaarkiston korttihakemistot. G.Å. Myrén: Daniel Myrén. Olavi Wanne: Kokemäen Williön Wäylän ratsutillallisen Reko Matinpojan (1683-1746) esi-isä ja suku. Gravskrifter:Lumijoki (Ragnar Eklund), Kisko (Else-Maj Johansson), Koski Tav.1, (Else-Maj Johansson) 
Genealogiska Samfundet Bok 11. Årsskrift XXVIII 1944. Osmo Durchman: Tietoja värvätyistä rykmenteistä 1721-1809. Svante Dahlström: Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. Gunnar Sarva: Turun akatemian vuoti Anders Eriksson Rydman. Alf Brenner: Förteckning över flyktingar i Sverige från Finland och Östersjöprovinserna 1712-1714. Gravskrifter: Norrmark (gamla kyrkogården, Tor Carpelan), Savonlinna-Sääminki (vanha hautausmaa Laitaatsillan Kirkkonimessä, Juhani Auvinen).
Genealogiska Samfundet Bok 12. Årsskrift XXIX 1945. R. Rosén: Puhe, pidetty Suomen Sukututkimusseuran 25-vuotisjuhlakokuksessa 10.4.1945. Tor Carpelan: Johan Fredrik Carpelan. Till 200-års minnet av hans födelse. Y.S. Koskimies: Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740-1748. Gunnar Sivén: Släkten Lagerblad i Finland. Olavi Wanne: Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800-1892. Arne Ekman: Bidrag till släkten Mörtengrens genealogi. Osmo Durchman: Latinska ord i kyrkböckerna. Leif Häggblom: Släkten Gyllenberg i Österbotten. Harry W. Walli: Ståhle. I. Ståhle från Norrköping. Gravskrifter: Nyslott-Säminge. Henrik Schauman: Luettelo A.R. Cederbergin tutkimuksista ja kirjoitelmista. Helsngfors 1945, 222 s. 
Genealogiska Samfundet Bok 12. Årsskrift XXX 1946. R.Rosén: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran vuosikokouksessa 10.4.1946. A R Cedeberg: Carl Henrik Strandbergin omaelämäkerta. Kaarlo Wirilander: Itä-Suomen avioalueet 1700-luvulla. Åke A. Hertzberg: Släkten Lindberg från Nagu. Yrjö Sililä: Pohjoispohjalainen Similä suku. Gravskrifter: Björneborgs gamla begravningsplats (tillägg: Hugo Lagström), Harjavalta (Olavi Wanne), Jämsä (vanha hautausmaa; I Henrik Hovilainen) Maxmo (R Mannil), Maja Estlander: Personregister till Årsskrifterna 1943-1946.
Genealogiska Samfundet Bok 12. Årsskrift XXXI 1947. R.Rosén: Puhe pidetty Suomen Sukututkimusseuran vuosikokouksessa 10.4.1947. Osmo Durchma: Voldemar Backman f.9/3 1870 d. 18.3.1946. Minnestal hållet vid Genealogiska Samfundets i Finland möte den14 maj 1946. Yrjö Blomstedt: Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osatojen vakinainen papisto Iso vihan ja Suomen sodan välisenä aikana (1721-1808). Folke Landrén, släkterna Jaatinen. I.J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun Muistiin panot 1673-1679. Arne Ekman: Släkten Miödh. Rafael Simelius. Några radanteckningar till släkten Thuronius genealogi. Gravskrifter: Savitaipale, vanha hautausmaa (korjauksia ja lisäyksiä; Ragnar Eklund), Kuru, Vanha hautausmaa (Jaakko Numminen), Nådendal (Gunnar Sivén) Sigurd Stenius. tenius. Oikaisu ja lisätietja. 
Genealogiska Samfundet Bok 13. Årsskrift XXXII 1948. Tor Carpelan: Om ätten von Beckers ursprung och äldre led. R. Rosén: Vanhan Suomen säätyläistö. Erään yhteiskuntaryhmän kehityksen hahmottelua. Eril Anthoni: Lydekessönernas Djäkneätt. Y.S. Koskimies: Pälkäneen Colliniukset Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. Armas Gräsbäck: Släkten Ingman och katakresen "Matts Misch", grytstöpare. Åke A. Hertsberg: Släkten Illberg. Sven Erik Åström: Släkten Nystén från Mörskom. Luettelo Oulun triviaalikouluun vv. 1781-1786 saapuneista oppilasta. Gravskrifter: Bromarv (Arne Ekman).
Genealogiska Samfundet Bok 13. Årsskrift XXXIII-XXXIV 1949-1950. Arne Ekman: Genealogiska strönotiser från karolinska tiden intill 1721. Olof Mustelin, Sven-Erik Åström: Prästvigningarna i Åbo stift 172-30 och 1752-1800. V.A.Nordman: Salaneuvos Fredric Steven (1798-1851), eräs vanha edustaja. Otto Holmström: Lohtajan kappalaisen Nils Petter Holmströmin omaelämänkerta. Rafael Sumelius: Viialasläkterna. Åke A. Hertzberg: Släkten Hummelin från Tammela. Håkon Holmberg: En gren av släkten Lampel i Vörå. Yrjö Blomstedt: Korpralen Anders Hansson Becker. Ett bidrag till ätten von Beckers genealogi. Henrik Schauman: Luettelo professori A R Cederbergin tutkimuksista ja kirjoitelmista. Gravskrifter: Ilmajoki (M O Karttunen), Karis (Armas Gräsbäck). 
Genealogiska Samfundet Bok 13. Årsskrift XXXV 1951-1953. Savojen vanhojen säätyläissukujen maaltakato.S:t Johannes Logen S:t Augustins matrikel 1762-1808. Lojo pedagogis matrikel 1754-1817. 
Genealogiska Samfundet Bok 14. Årsskrift XXXVI 1954-1956. Harald Hornborg: Sukututkimus ja Itä-Suomi. Hakon Holmberg: Mantalskommissarien Johan Widbecker och hans styvdöttrar. Paul Nyberg: Sockenhistoria och släktforskning. Toivo Valtavuo: Gravskrifter, Liperin vanha hautausmaa. Elisabeth Åström: Gravskrifter, Vanhat hutauskirjoitukset Joroisten vanhalla hautausmaalla. Personregister till årsskrifterna XXXI-1947, XXXII-1948, XXXIII-XXXIV-1949-1950. Tammerfors 1957, 110+75 s. 
Genealogiska Samfundet Bok 15. Årsskrift XXXVII 1957-1959. Om personnumrering i antavlor. Ättartavlor för de på Finlands riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. Gravinskrifter, gravgården och gamla gravgården i Jakobstad. 
Genealogiska Samfundet Bok 16. Årsskrift XXXVIII 1965. Genealogiska Knorring-problem. En brevväxling mellan Finlands förre och Sveriges nuvarande riddarhusgenealog. Suomen Senaatin talousosasto puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1909-1918. Petrell. Liedon PettistenBrusilasta. Borgmästaren Reinhold Boisman och hans söner. Boråsin-Kokkolan Åkerman-suku. Gravinskrifter, Hitis. 
Genealogiska Samfundet Bok 17. Årsskrift 39 1969. Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. Grevliga ätten Kusscheleff-Besborodko. Matrikel över ungdomen vid Kuopio Trivial-skola 1788-1815. Segersvärd. Turun hippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690-1732. Glasbruksägaren Olof Sjöbergs härkomst och efterkommande. 
Genealogiska Samfundet Bok 18. Årsskrift 40 1972. Corps Consulaire en Finlande. Liber scholae aboensis. 1668-1712. Gravinskrifter, Hämeenlinna. Kalvolan hautausmaan vanhin osa. Personregister till Årsskrifterna XXXV, XXXVI, XXXVII,XXXVIII, XXXIX.
Genealogiska Samfundet Bok 19. Årsskrift 41 1979. Jaakko ilkan suku. Borgerskapet i Narva och Nyen 1640. De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. Agander. Utdrag ur Katarina församlings i Stockholm räkenskaper 1710-1721.
Genealogiska Samfundet Bok 20. Årsskrift 42 1986. Seppo Suvanto: Satakunnan talonpoikien johtava aines keskiajan lopulla ja uuden ajan alussa. Georg Luther: Tasavallan Presidentti Mauno Koiviston esipolvet. Pirjo Mikkonen:  Mitä ruotusotamiesrullat ketovat nimistöntutkijalle. Aarno Tertti: Hertz, Sydänheimo och Tertti. Henrik Falck: Släkten Påsa, Posa, Possenius, Posse. Hannu Terho: Sirelius, Siirala, Sirama. Leif Mether: Släkt- författar- och slagortsregister för Årskrifter 1-42 och Skrifter 1-38. Jyväskylä 1987, 299 s. 
Genealogiska Samfundet Bok 21. Årsskrift 43 1993. Veli-Matti Autio: Finlands släktforskarförening 75 år; Erkki J. Hämäläinen: Talonhaltijaluettelot sukututkimuksen apuneuvona.  
Genealogiska Samfundet Bok 22. Årsskrift 45 2003. Tasavallan presidentti Tarja Halosen esivanhemmat. Everstiluutnantti, vapaaherra Gustaf Adolf Konstantin Gripenberg. Neiglick-suvun vaiheita 1800-luvulle. Syksyllä 1721 Hämeen läänin jalkaväkirykmentin pohjoishämäläisiin komppanoihin siiretyt ruotsalaissotilaat. Butakov - en rysk marinofficersdynasti med finländsk anknytning. Karjalaisten sukunimen muuttumisesta. Finska Krigskommissariatets tre versioner 1819-1903. Kapinamiehiä, katkoja ja perheitä. Lähteitä veronvuokraajien ajan Pielisen Karjalasta.
Genealogiska Samfundet Bok 23. Årsskrift 46 2005. Pertinenssiskokokoelmat Ruotsin valtinarkistossa. Parselit , jakopalkat, vakanssimaksut ja augmenttiverot. Maaveron vaiheet, autonomian aikana. Ruotsin suurvaltakauden hallitseva eliiti. Horn-suku ja vallan strategia ennen isoa reduktiota 1600-78. Pakosiirto Suomeen? Havaintoja syksyllä 1721 rutsalaisrykmenteistä Suomeen siirretyistä suomalaissyntyistä sotilasta. Släkterna Långhjelm. Niemenlautta - karelsk herrgård med ägare från Viborg, S:t Petersburg och Stockholm. Lenningstudier. Pohjanmaan rykmentin lähteistä suuren pohjan sodan ajoilta ja maarulla vuodelta 705.
Genealogiska Samfundet Uusi Sukukirja I. 1 vihko.Teräsvuori Kaarlo. -Basilier, Hillbom och Jack. Hfors 1943, 79 s. Litzelius, Lizelius, Litzell, Poppius, Rosendal, Tuderus och Tudeer. Hfors 1943, s.81-167. Ahlgren, Leppo, Brander, Kjellman, Schöneman, Blomstedt,Grönblad, Rautakrpi, Polviander, Törnqvist, Tarjanne. Register
Genealogiska Samfundet Uusi Sukukirja II,Castrén, Ståhlberg.  2a häftet, SLS XIX. Soininen Gunnar m.fl. - Släkter: Bergius, Jernberg, Rautavaara, Justander, Lindforss, Lydén, Renqvist, Reenpää, Sahlstein och Schaeffer. Hfors 1948, s.80-159. - Släkter: Mennander, Nordqvist, Sibelius, Wellenius, Zidenius och Zidén. Hfors 1949, s.162-242  - Släkter: Annalan suku, Burgman. Hfors 1949, s.244-325. Lagus, Wirzenius. - Släkter: Becker, Boijer, Poijärvi och Lojander. Personregister. Hfors 1951, s.420-511. 
Genealogiska Samfundet Uusi Sukukirja III, 1a häftet, SLS XX. Soininen Gunnar m.fl. - Släkter: Ladovius, Lado, Ladau, Lagerlöf, Masalin, Meurman och Stenvall. Hfors 1952, s.1-82. Släkter: Almberg, Cygnaeus, Forsman, Koskimies, Polén och Sohlman. Hfors 1952, s.86-166. Släkter: Danielson, Kalmari, Frey, Kiljander, Krohn, Messman, Miesmaa, Tapenius, Nordenstreng, Walden, Waldens och Walldén. Hfors 1954, s.168-258
Genealogiska Samfundet Uusi Sukukirja III, 6e häftet, SLS XX. Soininen Gunnar m.fl. -Släkten: Broms. Personregister. Hfors 1970, s.414-493. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER I 1977. Några Kyrkslättshemmans öde. Genealogin i medicinens tjänst. Mysteriet med silverbägarna. Gustaf Aminoff: Min farmors förfäder - ett genealogiskt problem. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER II 1978. Björsboda-Sörgården, i Föglösocken i Ålands sydöstra skärgård. Emsalö i gamla tider. Vargata bönder-gästgivare vid kungsvägen över Åland. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER III 1980. Det topelianska arvet. Släkten Jabel i Finland. Helge von Knorring: Hinnerichsen. Släkten Cadenius. Björsboda-Westergård. P-E Tegengren: Ur gamla rättegångsprotokoll.
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER IV 1981. P-E Tegengren fortsätter om tingsprotokollen. Wilhelm Schalin: Sju generationer Sursill. Boris Lindblad: Rosa Link - en helsingfors-mamsell och syskonen Grot i Petersburg. Börje Thilman: En droppe kungablod. Jarl Schönberg: Släkten Schönberg från Kumo. Släkten Carlenius - med härstamning från Carlö.
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER V, 1983. -  Pär-Erik Tegengren: Sanningen, hela sanningen och intet annat än sanningen. – Bertel v. Bondsdorf: Karl Knutsons dotter Karin. – Anne-Marie Silin: Ättlingar till akademiträdgårdsmästaren Johan Eric Lindstedt. – J. O. Tallqvist: Den finlandssvenska parnassen. – Berndt Godenhielm: Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. – Boris Lindblad: Kring några gamla Baku-brev. – Kaj Duncker: Finska regementen under 1600-talet. – Register över släktnamn oc patronymik, som förekommer i artiklarna i delarna I-IV av skriftserien Uppsatser. Helsingfors 1983, 142 s. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER VI, 1984. – Ragnar Mannil: Kring släktforskningens och den personhistoriska forskningens etik. – Runar Saarnio: Tvillingbröderna Sjöberg födda i Kristinestad, farfar var Olof Sjöberg på Berga bruk. – P.-E. Paul: Släkten Paul från Pasewaök – särskilt finländska grenen. – Åke Backström: Jägarförlusterna under Tyskland-åren 1915-1918. – Ebba och Olle Dahlström: Släkten Lihr under 350 år. – Register över släktnamn och patronymika, som förekommer i artiklarna i del V av skriftserien UPPSATSER. Helsingfors 1984, 157 sidor.
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER VII, 1985. – Nils Kock: Förord. – Kurt Marander: Två porslinshundar. – Anne-Marie Silin: Florströmiana. – Ohto Manninen: Vad Finland betydde under svenska tiden. -–Pär-Erik Tegengren: Rundresa i ett släktträd. – Åke Backström: Officerare och civila tjänstemän vid 1., Nylands skarpkyttebataljon 1880-1902. – Ilse Johnsson: Några tillägg till Fredric Caldenius´släkt. – J. O. Tallqvist: Det ryska kulturarvet i Helsingfors. – Register över släktnamn och patronymika, som förekommer i artiklarna i delarnaVI och VII av skriftserien UPPSATSER. Helsingfors 1985, 154 sidor. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER VIII, 1987. – P.-E. Paul: Ingermanländska släkten Koljo under 400 år. – Per Heinrichs: Om släkten Heinrichs. – Viktor Procopé: Om släkten Procopé. – Berndt Godenhielm: Det var bröllop hos Johan Jacobsson Lund, och inte Lind. – Åke Backström: Officerare och cevila tjänstemän vid 8., Nylands indelta Finska skarpskyttebataljon  1855-1868. – Register över släktnamn och patronymika. Helsingfors 1987, 166 sidor. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER IX, 1988. – P.-E. Paul: Ersassläkterna från Bäckby i Lappträsk. – Henrik Falck: Anders Johan Hipping. – Per Öhberg: Släkten Öhberg från Embom by i Linjendahl. – åke Backström: Generaler och överstar i militärsläkten Procopaeus / Procopé. – Berndt Godenhielm: Anders Gustafsson Godhe – en artilleriveteran från 30-åriga kriget. – Åke Backström: Nylands bataljon 1855-68 och 1880-1902: kompanibefälets tjänsteår. Helsingfors  1988, 150 s. ill. 
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER X, 1990. Sven E. Krock: Släkten Joskit, Kurf och Kock. Åke Backström: Militära jurister i Finland. Marita Gayer: Släkten Gayer. P. E. Paul: Fem damer från Smolna-institutet. Hans Andersin: En släkts språkliga utveckling under trehundra år. Kaj Dunker: Carl XII:s officerare. Ilse Johnsson: Släkten Kiseleff. Berndt Godenhielm och Koirala rusthåll. P. E. Paul: Ersassläkterna från Bäckby i Lappträsk. Register över släktnamn och patronymika som förekommer i del IX av skriftserien Uppsatser. Helsingfors 1990, 164 s, ill.
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER XI. Helsingfors släktforskare. - P-E. Paul: Svärdsbröder och tyska ordensriddare i Baltikum. - Madeleine Tigerstedt: Emigranter under segel till Fjärran Östern.  
Helsingfors Släktforskare  UPPSATSER XII. Hans Andersin: Släkten Harthin i Sverige, S:t Petersburg och Finland. (Även uppgifter om John Jennings, ägare till Fiskars, Orisberg, Kimo och andra bruk i Finland)  Hermann Paul: En slädfärd till Lappland 1859 (översatt från tyska samt efterskrift av P.E.Paul). Helsingfors 1997, 141 s, ill. 
Helsingfors Släktforskare Uppsatser XIII. Några Finland tangerade tyska officersöden. Genealogia Thiemrothiana. Släkten Geitel i Finland. Från Drumsö till Lövkulla. En enkel soldat.
Helsingfors Släktforskare Uppsatser XV. Släkten Bondstorph - Bondsdorff: äldsta led. Säkten Reuter från Bolarskog i Esbo. Släkten Jaenisch - från Viborg till Moskva. Hans Henrik Boije af Gennäs - president, friherre 1716-1781. Ragnar Nordström - redaren, patrioten. En resa till Sverige vid upprorets utbrott - En farlig och äventyrlig färd. Harriet Clayhills - journalist, nordist, feminist.
Historiallinen Aikakauskirja Historiallinen Aikakauskirja 1938-2. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1938, 176 sidor.
Historiallinen Aikakauskirja Historiallinen Aikakauskirja 1964-1. 
Historiallinen Aikakauskirja Historiallinen Aikakauskirja 1965-2.
Historiallinen Aikakauskirja Historiallinen Aikakauskirja 1966-4. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1938-4, årg.XVII, organ för Brages sektion för folklivsforskning och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo akademi, under redaktion av Sven Andersson. Sven Andersson: Åländska fiskare i den öståländska skärgården. K. Rob. V. Wikman: August Jakobssons sagosamling. T.E.Karsten: Huru började det nu pågåendet i Finlandssvensk dialektforskning. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1939-4, årg.XVIII, under redaktion av Sven Andersson. - Alfhild Forslin: Brandvaktsropens melodier i Finland. - Wilh. Sjöberg: Sälar och sälfångst i Replot. - Evi Ollus: Fäbodväsen i Vörå.  
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1941-2, årg.XX, under redaktion av Sven Andersson. Eskil Hummelstedt: Om urgerm. Ub- i sv. Över. En studie i svensk betydelselära. Synnöve Ahlbäck: Om hantverk i Gamlakarleby. Irja Sahlberg: Tygpressen i Oravais, Ånäs. G. Rosenholm: Anteckningar om seden att "Spring vallbåssmess" i Solf. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1944-3, årg. XXIII, under redaktion av Sven Andersson. Ingeborg Lagercrantz: Jungfrufesten i Ritvala. Gunnar Enholm: Fisket under 1400- 1500-talen i Kvarkens skärgård. Ingvar Heikel: Bruno Holmström f. 6.10.1881 d. 14.10.1944. Uno Harva: Har ej sången om Samporovet haft en ursprungsform?
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1969-1970. Ett tema i detta nummer är sång och musik. Leksaker bland finlandssvenskarna. Valfångardagböcker förda på Åbo-skeppen "Suomi" och "Turku" under 1850-talet. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1986. Dagsverksskyldigheten för boställstorparna på Tottesund i Maxmo 1870-1930. Om vargjakt i Pargas fordomdags, vad täljer oss vargskallskavlarna.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1987. Temat :Sagor för barn.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1988. Det folkliga bruket av skinn i Finland. Sparkstöttingen i Finland. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1989. "Det är bestämt en byting". Dordi Larsdotter och hennes vanföra barn. En studie utifrån ett gotländskt domstolsfall.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1990. Tema: Turism. Skärgårdsångaren och passagerarna. Kring Ångbåts Ab Åland 1875-1975. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1991. Kontakterna mellan Finland och Sverige under järnåldern 500 f.Kr-1150 e.Kr. De finländska dialekterna i dialektgeografisk och språkhistorisk belysning. Ålderskillnad och årstidsväxling i Finlands folkliga dräktskick. Gift eller ogift? Åländska kvinnors giftermålsmönster. Förlossningshjälp i Kimitobygden 1830-1930.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1992. Ortnamnsproblem i våra bygder. Sängar och sängkläder på Åland.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1993. Register till Budkavlen 1922-1992.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1994. Utsjungningsseden i Vasa.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1995. Kyrksundet i Hitis. Ett arkeologiskt forskningsprojekt kring en av "det danska itinerariets" hamnar i sydvästra Finlands skärgård. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1996. Husbondens stol - Studium kring ett mikrorevir. Det försvunna hantverket.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1997. Arbete till nytta och nöje. Talkoseder i Svenskfinland under 1900-talet.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1998. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 1999. Berättartraditionens förändring under 1900-talet i Houtskär. 
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 2000. Mat och gemenskap. Måltidens betydelse för fest och vardag. Tradition och modernitet: bröllopsfotografier från förra sekelskiftet och från 1990-talet. Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 2001. Tema Manlighet. Järnbruksliv. En studie kring den vattendrivna träkolshyttan.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 2002. En studie av de käraste hemprydnadernas funktioner. Gården som miljö ur tre generationers perspektiv. Djupt sörjd och saknad. En studie i dödsannonsens budskap.
Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi Budkavlen 2003. Sex bygderedares livskarriärer. Mönster och variation. Register till Budkavlen 1993-2002.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1957-1-2. Presentation av Släktforskarföreningen i Jakobstad, s.1-2. - J.L. Birck: Samlar Du material till Släktkrönika, Släkthistoria, s.2-3. - Gösta Näse: Cederbergiana, s.3-4. - J.A. Strömsnäs: En "arvsförening" i Kovjoki, s.4-5. - M Storå: Kisor hemman, s.6-12. - Folke: Ur minnenas fatabur, om strandhugg 1948 i Larsmo, s.13. - Wiktor Peltokangas: Ett tingsprotokoll från år 1644 i Pedersöre, s.14-15. - J.L. Birck: Vem föreställer fotografiet, s.15-16. - Beskrifning öfver Jacobstad, s.17-22. - Hans Nyholm: Noter till Beskrifning öfver Jacobstad, s.22-27. - Nr 2 - Wiktor Peltokangas: Varför jag släktforskar, s.1. - Gösta Näse: Kronans skeppsvarv på Joux- eller Cronoholmen, s.2-6. - Hugo Lagström: Munsalabor på Jouxholmens varv år 1676, s.7-8. - Hugo Lagström: Brask - Preutz, s.9. - J.L. Birck: Ett Köpebrev och sytningskontrakt i Pedersöre år 1843, s.10. - Gösta Näse: Lars Jöransson Snåres inlaga av år 1735, s.11-13.- J.A. Strömsnäs: Släkten Slotte - Damstén - Nyman, s.14-15. - Stor-Kaino i Vetil, s.15. - Slotte, s.16-23. - Damskata-Damsten, s.23-29. - Nyman, s.29-30. - Paul Andersson: Nordbergska Släkten på Skutnäs hemman i Pedersöre, s.31-48. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och bygd 1958-59-3-4. Redaktör Hans Nyholm. - Gösta Näse: Kronoby sockens skickligaste träkarl, träsnidaren, kyrko- och klockstapelbyggmästaren Hans Gabrielsson Biskop. - J.A.Strömsnäs: Cederbergiana. - O.From: Ortnamnen. - Paul Andersson: Andragande vid jordrevningen 1830. - Förslag att ändra namnet Pedersöre till Pedersö.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1960-61-5-6. Finnoll i Överesse i äldre tid. Hemman och släkt. Petter-Mammas släkt. En skräddare Johan Rim. Släkten Cederberg. Inflyttade till Munsala från Pedersöre och dess omnejd 1795-1814 enl. flyttningsbetyg. Fallet Carin Andersdotter f. 1754. En släkt Gunnila i Bennäs.  Släkt och Bygd 1961 nr 6. Vägen till Tarvos - och vägen från. Till Arthur Gustaf Alexander Söderholms 50-årsdag 19.04.1925 av Edith och Julius Meyer. Nyback och Back hemman i Överesse och sambandet med släkten Sursill.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1962-7. En klockare-ed. Vägen till Tarvos - och vägen från, fortsättning från förra numret. En Terjärvsläkt och dess förgreningar i Esse. Om två utflyttade från Simonsbacka i Nedervetil. Kalvholm hemman i Katternö och släkten Kalvholm. Soldaten Christian Östers härstamning. Brev till Jetta. Fortsättning från nr 4. Mannen som såg vikingarna.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och bygd 1962-8 jubileumsnummer. - J.L.Birck: Inför 10-årsminnet. - Gösta Näse: Rolf Josef Backlund, 1888-1949. - Josef Backlund: Kornjärvi. - Ethel Ekmark: Cederbergiana. - Leo Nyholm: Släktnamn i Jakobstad före stora ofreden. - Paul Andersson: En tidsbild från stora ofredens dagar. - J.A.Strömsnäs: Några Pedersöresläkter. - Viktor Peltokangas: Silvermedalj och frihetsår. - Ines Kass, Gösta Näse och Rurik Åkerholm: Vägen till Tarvos. - Paul Andersson: Pedersöre vinterting 12 mars 1725. - Inledning till Arthur Söderholms levnadsbeskrivning. - Oskar Starck: Krönika i ord och bild över Arthur Söderholm. - Förteckning över i Släkt och Bygd ingångna artiklar i N:ris 1-7. 32 s., ill. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och bygd 1965-9. Släktforskaföreningen i Jakobstad, verksamhetsberättelse för år 1964. - Håkan Andersson: Våra släktnamns ursprung. - Ines Kass: Frans hemman i Katternö och dess åboar. - Paul Andersson: Tingsprotokoll angående Ytterpurmo- och Bennäsbornas fiske­vatten. - J.A.Strömsnäs: Hummelholm i Överesse i äldre tid. - Gösta Näse: Trollkonan Kumbulainens gästspel på Nääse. - Walter Broman: Anna-Lisa Stenberg. - Stig Holm: Ett tingsprotokoll berättar. - Walter Broman: Till Gösta Näses 60-årsdag. - Frågor. 40 s.  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1966-10. - J.L.Birck: Släktforskarresultat i bok och television. - Ines Kass: Frans Hemman i Katternö och dess åboar. - Walter Broman: Anders Karlsson Rajby. - J.A.Strömsnäs: En intervju och vad ett sjömansbrev avslöjade. - Anders Vith: Ett Kornjärvi-hemman ock dess bebyggare under 1800-talet. - Rurik Åkerholm: Katternö och Dalabäck jordebokshemman ifrån början av 1700-talet. - Paul Andersson: Ett betydelsefullt tingsprotokoll. - Skutnabba hemman. 74 s.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1967-11. - Gösta Näse: Hugo Bernhard Lagström 1894-1967. - Släktforskarföreningen i Jakobstad's verksamhetsberättelse för år 1966. - Paul An­dersson: Vesterlund hemman och dess åboar. - Mantalslängd över Pedersöre för år 1674. - Ines Kass: Frans hemman i Katternö och dess åboar. - O.R.Villman: Pitter-mammas-gränden i Forsby, Pedersöre. - Hugo Höglund: Räkneramsa efter Anna Lisa Jakobsdr Höglund. Sune Holm: Fraktur- och Antikva-tryckstilarnas tecken för v-ljudet. 84 s.   
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1968-12. - M.Storå: Plock ur föreningens årsberättelse 1967. - Göran Sundholm: Matts Jakobsson Murmästars ättlingar. - Paul Andersson:Mantalslängd över Pedersöre av år 1674, forts. -Walter Broman: Hofrådinnan Jenny Holmberg. - Paul Andersson: Vestersunds hemman och dess åbor i Vestersundsby, forts. 80 s. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1969-13. - Gösta Näse: Wiktor Peltokangas 1902-1969. - Allan Holmqvist: Anders Erssons släkt på Kass i Katternö. - Walter Broman: Johan Edvard Granqvist. - Ines Kass: Rannsakning och Truldom och förgiöring Anno 1701. - Rurik Åkerholm: Båtsmans- och Timmermanslängder. - Paul Andersson: Katternö Storpäro. - Emil Strömsnäs: Häradstinget den 12.8 1700. - Nils Nylund: Fors hemmans utveckling i Nederlappfors by i Esse socken. - Paul Andersson: Fors Eller Forsbacka hemman i Nederlappfors, kompletteringar. 70 s. (2 ex)  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1970-14. - J.L.Birck: Bränn breven! - Spara vad skrivet är! - Det gamla brevet i skorstensmuren. - Ines Kass: Tarvonen ättlingar i Pedersöre och Jakobstad. - Gösta Näse: Var Sulkakoski gästgiveri på 1600-talet? - Mangelbrädet från Kronoby. - Göran Sundholm: Herberge hemmans historia och dess åboar. - Walter Broman: F.d. gardisten Anders Andersson Backa. - Paul Andersson: Kristola hemman i Bennäs. Rurik Åkerholm: Roteringslängd för Pedersöre Sockns beviljade 40 timmermän. 72 s.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1971-15. Skolrådet Johan Ludvig Birck, f.18/6 1886 i Nykarleby, d.1/5 1971, nekrolog. – B.H.:Öfvermarkiana. – Ivar Söderlund: Fragment av en släkt Stubb i Esse. – Släkten Erik Söderlund. – Paul Andersson: Nybyggen och nybyggare i Purmo och på Pedersöre utmarker under 1700-talet: Sandnabba 1707 1721, Översandnabba Stennabba 1781, 24 Stenvatten eller Olof Pehrs 1740, 25 Storbacka 1737 1753, 26 Säxjärvi Sääksjärvi 1734, 27 Nars 1774, 28 Kauhajärvi 1756, 29 Wilobacka 1737, 30 Ejde 1773, 31 Ådaln Åvist 1775,  33 Wästerkalljärv Kallträsk 1776, 34 Emaus 1794, 35 Härberge 1782, 36 Porkholm i Yrrer Purmo 1783, 37 Härjebacka 1785, 38 Haapbacka 1780, 39 Österbacka 1783, 44 Pitkäjärvi 1800, Åland 1789, 47 Stenbacka Skutas i Ytter Purmo 1774, 48 Kalljärvi (Stor) i Ytter Purmo 1770, 50 Finnabba 1798, Wästerbacka i Ytter Purmo 1790, Nygård 1773, 22 Wästerkalljärv Kalljärv i Ytter Purmo 1765. – Walter Broman: Fabriksarbetaren och f.d. båtsmannen Frans Gustav Lövholm f.28/10 1862, d.1/5 1932. – Ernst Dahlin: Gamla släkten på Katt i Katternö. – Eskil Passing: Några av soldaten Anders Ahlmans ättlingar, bosatta i Sverige. – Anders With: Sandberg hemman i Purmo.  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1972-16. Pedersöreättlingen, bildhuggaren Felix Nylund. Kif hemman i Vestersundsby, Pedersöre. Kring träsnidarsläkten Lybeck. Biträdande övermontören vid Jakobstads Elektricitetsverk Harl Hjalmar Strömsholm f. 25.12.1888 d. 11.7.1950. Fragment av en släkt Stubb i Esse. Översikt av gamla mått, mål och vikter. Förteckning öfwer Private Arbetare och Gerningsmän vid Saima kanal från och med år 1849. Register till Släkt och Bygd 1-15. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1973-17. Fragment av en släkt Stubb I Esse. Fortsättning fr. nr 16. Släkten Matts Rajby (Finell). Släkten Alexander Överfors. Släkten Jonas Söderlund Släkten Jakob Söderlund. Släkten Maja Greta Nyberg. Släkten Carl Söderlund. Släkten Johanna Nylund. Kontoristen vid Jakobstads elektricitetsverk Matts Vilhelm Mattsson (1897-1919). Wilhelm Mattssons fars släkt. Byggmästeren Johan Johansson Bäcksbackas levnadsöden. Kittel i Kållby, Pedersöre. Hemman och släkt från 1600-talets början fram till tiden efter Stora ofreden. Torpar bekymmer. Om släkten Laurins ursprung. Spelmans Gusta. En kungsdom från 1564.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1974-18. Sanningen om en sägen. En mordhistoria från Larsmo 1801. Gåta hemman och släkt i Östensö, Pedersöre. Nybyggen och nybyggare i Esse från mitten av 1700-talet. Nämndemannen i Kovjoki Erik Lassilas härstamning. Montören vid Jakobstads elektricitetsverk August (Aukusti) Kinnunen (1869-1937). Rådmans i Esse. Släkten Jakob Andersson fr. Kylänpää el. Lassfolk i Purmo. Kylänpää hemman från 1548 till Stora ofreden, namnet ändrat 1830 till Lassfolk.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1975-19. Från sjöbygd till Ådal. Syster Sofi från Salmas torp i Fäboda. Fredrik Westersunds brev till döttrarna. Hemman och bönder i Dalabäck, Edsevö, Katternö och Kållby byar av Pedersöre från mitten av 1500-talet till tiden efter Stora ofreden. Tillägg till utredningen om Erik Lassilas härstamning. Tillägg till Vestersunds hemmans utredning i nr 11. Cederbergiana. Torpare Contract. Ett soldattorps tillkomst. Indelta militären återupprättas. Jakob Thomasson Ryss eller Musik. Några utflyttade släkter från Savo by i Lappajärvi under 1600- och 1700-talen.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1976-20. Bonden Jakob Eriksson Tunnridar i Vestersundsby, ättlingar å Tunnridar, Fäboda och Pörkenäs. Hemman och bönder i Över- och Ytterjeppo byar från mitten av 1500-talet till tiden efter Stora ofreden. En fångtransport med förhinder år 1711. Gåta hemman och släkt i Östensö, tillägg till nr 18. Några antipodiska Kiv-ättlingar. Anna Jöransdotter (f. ca 1690) - barn och barnbarn. Hemman och bönder i Ytteresse och Bäckby. Bönderna i Lepplax och Norrby under Stora ofreden. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1977-21. Släkten Portin i Sundby. Fortsättning på släkten Tunnridar från Vestersundsby, del 2. Torparsonen, skogvaktaren Johan Abrahamsson Öberg el. Fisk. En riksdagsman från Jeppo år 1573? Henrik Johanssons släkt på Kass hemman i Katternö. Byggmästarna Jakob och Matts Högdahl. Hemman och bönder i Överesse och Lappfors från mitten av 1500-talet till början av 1700-talet. Rättelse till skulptören Felix Nylunds anor i nr 16 sid 6.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1978-22. Bidrag till Ytterjeppo och Jeppo byars bebyggelsehistoria. Greven Polycarpus Cronhjelm i Larsmo och hans yngsta dotter Amalia Sofias ättlingar i Jakobstad, Greven i Öja. Stormans hemman och släkt i Ytterpurmo-Forsby, Pedersöre. En rannsakning om sågkvarnar och skogar. Anteckningar om Johan Hanstens och hans hustru Margareta Backmans härstamning. Register till Släkt och Bygd 16-21.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1979-23. Esseättlingen och konstnären Charles Portin 90 år 11 okt. 1979. Soldattorp och soldateri Esse. Olof Hyytinen i Lappajärvi. Kring Tarvonen i Dalabäck och Christer Josefssons släkt. Bidrag till släkten Rijfs skiftande öden, Viitasaari- och Varkaus-Rifarna.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1980-24. Storkåll hemman och släkt under 150 år. Om Adolf Jonaeson Österbackas härkomst. Brask hemman i Larsmo efter Stora ofreden. Kofferdikapten Hans Portins och hans familjs öden i norra Finland från år 1824. Spelman Pettils söner i Kalifornien. Ett gammalt familjealbum. Beskrivning över Katternö, Edsevö och Dalabäck byar vid kartläggningen år 1750. Beskrivning över Bennäs och Östensö. Soldaten Henrik Juthman och hans efterkommande. Henrik Christersson Tarvonen-Påfvals släkt. En gren av släkten Hyytinen-Tarvonen, utredd i nr 23.  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1981-25. Kackur hemman i Larsmo. Pedersöre Sochns 1719 Åhrs Mantalslängd, till den Ryska Indelningen för vart hemman anslagne Mantalen, utvisande därjämte hur många Man och Qvinno Kön uti hela sochnen finnes, samt all Böndernes utsäde i ägor och Boskap, samt fänad med mera, som längden utvisar. Släkten Nygård från Markby i Nykarleby. En släkt Strang i Pedersöre, kommen från Vindala. Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser. Ett emigrantbrev från Australien.Tvist om kyrkstugorna vid Pedersöre kyrka.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1982-26. Gästgivars hemman i Sundby, Pedersöre. Inflyttede till Grägg, som senare blir allierad med Gästgivars eller blir hemmansägare där. Ur Purmo församlings räkenskaper och kungörelser. Sudd hemman och släkt i Katternö, nv Kållby av Pedersöre. Bönderna i Sundby, Pedersöre före och efter Stora ofreden. Ransakan rörande Essewe Capel kyrkia. Anteckningar från en militär-kommunionbok. Påhlniske och Sachsiske krigsfångar i Jakobstad 1704-1713. Några bönder på Kåll och Vannäs i Sundby på 1800-talet. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1983-27. Kaptens hemman i Larsmo. Bråk kring kyrkstugorna på Kyrkostrand. Kittel-släkten efter Stora Ofreden. Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser. Läsförhör på tjugotalet. Något om Daniel Larsson Österkivilös efterkommande. Harpholmen och Brudön. Storsvedjeback-Åman.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1984-28. En släkt Ström i Jakobstad. Ur Purmo kapellförsamlings räkenskaper och kungörelser. Gamla släkten Rijf i Lepplax. Människoöden genom fyra generationer. Strömsnäs hemman på Lövö och därifrån utgående släkt. Kaptens hemman i Eugmo, Larsmo, fortsättning från nummer 27. Register till Släkt och Bygd 22-27.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1985-29. En släktgren från Vannäs i Sundby, Pedersöre. Styrmans i Larsmo, Strömsholm från 1856. Rättelse till Gamla släkten på Rijf i Lepplax i nr 28. Släkten Ålander i Jakobstad. Strömsnäs hemman i Lovö och därifrån utgående släkt, fortsättning från nr 28. Rijf-ättlingen Mårten Sigfridsson Storkiäld och hans släkt. Något om Rundt i Kovjoki intill 1800. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Säkt och Bygd 1986-30. Emtö. Hemman i Lepplax, Pedersöre. Berör släkterna Vesterlund och Nyman. Rättelser till nr 28 sid 33, sid 58, sid 72. Rättelser till nr 24 sid 39, sid 41. Strömsnäs hemman på Lövö och därifrån utgående släkt. Bonde hemman och släkt i Ytterpurmo by av Pedersöre socken. Med rötter på Styrmans i Larsmo. Rättelser till nr 29. Kådmakarn och risdoktorn. Rättelse till uppsatsen Rundt i Kovjoki. Laurentius Preuts, en bemärkt 1600-tals gestalt.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1987-31. Jakobstadssläkten Roos och dess förgreningar. Sandsund hemman. Gren av släkten Storkaino-Kristola. Livets vindar, om Michel Erichsson Påvall från Esse och Lisa Persdotter Fagernäs. Pirilö i forna tider. Kring Pedersöre kyrka efter Stora ofreden. Klubb hemman i Östensö och släkten Käsko-Klubb. Släkterna Haapala-Damskata- Murick
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1988-32. En gren av släkten Kaptens i Bosund. Lillkåll - Ålkafolk.Pehrs i Östensö by Pedersöre. Sonamo torp. Kring ett läsförhör i Linnusperä by i Karleby år 1896. Sandsund hemman, fortsättning från nr 31. Häxor och trollkarlar i Pedersöre-nejden.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1989-33. Anders Mattsson Finnäs och storfarbrors testamente. Rif i edsevö by av Pedersöre hemman och släkt. Daniel Östberg. Kring Lampi torp i Lappfors. Borgaren Hans Carlsson och hans barn. Skeppsbyggnadsplatser runt Esse-åminne. Anders Andersson Finnäs. Charlotta och Erik Kålls efterkommande. Sandsund hemman, fortsättning från nr 32. Emigranter fr. Pedersörebygden som avlidigt i Amerika. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1990-34. Kronofiskaren Olof Bergendahl. Hemmansnamnet Ryss i Monå, Munsala. En släkt Finnare i Lepplax, kommen från Bredarholm i Edsevö. En släktgren från Gädda hemman i Eugmo by i Larsmo. Bönder i Eugmo enligt några års jordeböcker, 1558-1645. Tillägg till krönikan över släkten Heselius i nr 31. Kring Vitsjö i Överesse. Rasmus Påhlsson Påfwals och släktkretsen kring honom. Erik Eriksson Kåll och hans familj. Byggmästar hemman i Larsmo kring Stora ofreden. Register till Släkt och Bygd 28-33.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1991-35. Sonamopojkarna. Sofia och Anders Haglund. Pellinen hemman i Ytterpurmo by av Pedersöre under äldsta tider. Invandring till, och båtleder längs Esse-ådal. Intressanta släkttrådar, är dessa antaganden riktiga? Handlar om vargeringssoldaten korpralen Carl Olofsson Ram. Välborne Carl Silfwersparres tid i Pedersöre och Jakobstad. Rättelse till nr 31 sid 45. Avlidna i Amerika. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1992-36. Jubileumsnummer. - Ines Kass: Stora ofredens spår i Pedersöre kyrkas kommunionbok. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1993-37. - Ines Kass: Ädel och manhaftig Jakob Skruf och dess familj i Bennäs. - Erik Schulman: Släkten Schulman. - Lars Mattsson: Rötter i Sjönejden. - Alvar Finnäs: Fjälaholms torp i Eugmo by. - Rurik Åkerholm: Sääksjärvi hemman i Överpurmo. - Olavi Häme: Anders Holm 1874-1963. - Edvin Hagesten: Släkten Portin "Portinus". - Längd över emigranter från Pedersörenejden som avlidit i Amerika och Kanada under åren 1932-1972.  1993 83 s., ill.  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1994-38. - Alvar Finnäs: Fjärrfiskare i Larsmo. - Förteckning över Larsmo-emigranter av Vera Nyman. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1995-39. Jöran Ersson Storkålls släkt. Greven i Öja. En mjölnaresläkt från Kaustby. En sjömans färd på haven, 1893-1899. Hemman och bönder i Östensö från 1548 till Stora ofreden.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1996-40. - Alvar Finnäs: Larsmobornas säljakt på Bottenvikens isar. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1997-41. - Rurik Åkerholm redogör för klockaren Johan Kråkströms ättlingar. - Åtskilliga släktlängder samt återgivna intressanta gamla handlingar.  
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1998-42. - En del av släkten Flinck i Bäckby, Esse. Uppgjord av Kerstin Norrbäck-Slotte. Ragnar Löfqvist: Hemman och deras husbönder i Lövö by i Pedersöre socken från år 1548 till Stora ofreden. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 1999-43. - Rurik Åkerholm: Särsbacka och Särs i Evijärvi och Esse. - Berit Björklund: Johan Johansson Abbors i Lepplax född 1744. - Berit Björklund: Personer i Kronoby vilkas ursprung jag spårat via fadderskap. - Kerstin Norrbäck-Slotte: Släkten Flink i Bäckby. - Ragnar Löfqvist: Korsholms Jordbruksskola 1859-1908. - Rurik Åkerholm: Kontroll av guld-, silver- och tenntillverkningen. - Antavla och stamtavla för Maria Sofia Rif född 1852 i Edsevö, dog 1917 i USA. - Verna Peltola: Byskata från Kronoby. Jakobstad 1999, 88 s. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2000-44. - Roy Sjöblom: '''- och släktforskning. - En gren av släkten Finnäs i Sundby. - Släkten Vidberg-Löfbacka-Träsk-Karlström-Boström-Lönn­bäck-Norrgård. - Rurik Åkerholm: Nyare mått och vikter. - Två ödehemman i Edsevö. - Arne Fröjdö och Håkan Spikbacka: Krögergårdens tillblivelse. - Oskar From: Anders Storman. - Berit Björklund: Det olycksdrabbade Mattlars. - Vem var Gabriel Jacobsson Lybeck? - Daniel Cnutsson Merijärvi och Margareta Andersdotter. - Guy Björklund: Släkten Kronholm i Skutnäs´ härstamning, ett tillägg. - Jakobstads borgarebok. - Register till Släkt och Bygd nr 34-43.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2001-45. - Släktforskarnas vårutfärd till Vasa och Replot. - Berit Björklund: Brita Andersdotter gift Biörck och Brita Andersdotter gift Graan. - Ett livsöde. - Verna Peltola: Två generationer av Jakob Jakobsson f.1738 och Anna Henriksdotter f.1740 Gäddas ättlingar i Larsmo, Eugmo. - Bodde Svenska konungens son i Gamlakarleby? - Rurik Åkerholm: Pitkäjärvi nybygge. - Kerstin Norrbäck-Slotte: En utredning av en del av släkten Kronlund. Antavla för Albert Wiklund f.1891 i Esse, bland namnen: Fagernäs, Hägglund, Fröjdö, Wikbacka, Drycksbäck, Emet, Kronlund, hästö, Storå, Lillskrubb, Hästbacka, Warg, Asplund, Kolam, Stål, Snåre och Byska­ta. - Birgitta Andtbacka: Kyrkårets högtider. - Britta Holmlund: Gärdbacka vilohem eller fröknarna Winsténs pensionat. - Ragnar Löfqvist: Löfs hemman i Lövö by. - Roy Sjöblom: En släktutredning efter bonden Matts Mattsson Pellis f.1839 i Ytterpurmo. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2002-46. – Släktforskarnas utfärd till Malax 25/5-02. – Berit Björklund: Abraham Häggman f.1733 i Bäckby, bouppteckning. Iaktagelser och jämförelser. – Ragnar Löfqvist: Bruunas- Hamni- Löfö hemman i Lövö by. – Ralf Slotte: Nabbkajas vädre. – Verna Peltola: Släkten Gäddnäs. – Rurik Åkerholm: Torpare på Östensö utmark. – Sven-Erik Wiik: Karta över Öja från 1300-1400 talet. – Bengt Forss: Olof Persson Ek(e)lund 1686-1754. – Birgitta Andtbacka: Nyåret 1903. – Roy Sjöblom: Den gamla släkten Wikman i Jakobstad. – Den gamla släkten i Pörkenäs från 1600-talet till våra dagar. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2003-47. Bengt Berg: Vårutfärden. Jakobstads- och Nykarlebynejdens släktforskares vårutfärd till Kaustby och Karleby. Olof Perssons Ekelunds härstamning. Rurik Åkerholm: Dalabäcks utskogstorpare: Dynesbacka under Tarvonen, Langrävsbacka under Torp eller Tarvonen. Ryttarbacka under Timonen, Högbacka först under Åmans sedan under Timonen, Granholmen först under Sudd senare under Timonen. Mårtisbacka under Timonen, Storvist under Pettil senare under Timonen, Kallas-Byddse-Kannus-torpet under Timonen. Berit Björklund:Tingsprotkoll från 1678. Gun-Maj Öhman: Anders Lennart Finnholm. Morfar berättar om sin morfar (Öja). Sven-Erik Wiik: Parkanäs. Michel Michelsson Parkkinen f. 1768 i St.Mchel, torpare i Öja. Britta Holmlund: Breven till Näsi-Hermans stuga i Dalabäck. Elna Johanna Wallin berättar om sin barndom. Ragnar Löfqvist: Kopparskägg. Sack hemman i Strömsnäs Lövö by. Byskolläraren Erik Olin. Birgitta Andtbacka: Den sjuka ynglingen. Roy Sjöblom: Senare släkten i Pörkenäs, Daniel Danielsson Öst f. 5/3 1771 i Esse, bonde på Nybonde i Sundby. Tillägg och rättelser.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2004-48. – Bengt Berg: Vårutflykten till Kronoby. – Bengt Forss: Olof Persson Ekelunds 1686-1754 levnadshistoria. – Rurik Åkerholm: Torparbebyggelse i Kållbys utskog i Purmo. Forsbacka, Kalibackaa, under Lillkåll, Brännsjögård 6:16 under Kittel, Gräftlandsbacka 6:13 under kittel, Betania (Betanien) 6:11 under Kittel, Holm under Storkåll och Lillkåll, Nars-Näsi, under Storkåll, Norrmoss-Näsi under Kittel och Lillkåll, ”Klubbi” under Lillkåll, Vistinlahti under Pettil. – Christel Sandell-Andersson: Sämskar-Andersson. – Sven-Erik Wiik: Parkansnäs. – Nordisk Kungalängd från 900 talet till 1300 talet. – Erik Öhman: Kärna, Anders Johan Öhman. – ”Erikssönernas” religiösa och etiska läror. – Roy Sjöblom: Ordning och reda på barnen. – Historien om ”Brunbergs sten”. – Släkten Brunberg från Kronoby. – Berit Björklund: Samlade notiser om vargar. Jakobstad 2004, 91 sidor, illustrerad. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd  2005-49. – Bengt Berg: Vårutflykten till Purmo. – Guy Björklund: Biskopsholmen. – Håkan Spikbacka: Spikbackas riksdagsmannakäpp. – Leif Lindblom: vart tog Stina Greta Salm från Fäboda vägen? – Rurik Åkerholm: Edsevö bys utskogstorpare: Berglund-Storträsk under Blässar. Simas under Bredarholm, senare under Rif. Bränno under Blässar, senare under Bredarholm. Landstensbacka under Pettil, senare under Storgård. Rävarbacka under Pettil, senare under Storgård. Rävarbacka / Sandbacka, under Pettil, senare under Storgård. Källbacka under Pettil, senare under Storgård. Kyrkoby, Emaus (Bäcksbacka), prostens torpare. – Roy Sjöblom: Släkten Krohns väg från Kronoby via Karelen till Jakobstad, antavla. – Berit Björklund: En släktgren från sjöbygden till Smeds i Ytteresse, antavla. – Verna Peltola: Matts Carlsson Nibb och Brita Eriksdotters ättlingar. – Erik Öhman: Frants i Katternö, Dahlund i Esse.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd  2006-50. - Bengt Berg: Utfärden till Keppo gård och Kimo bruk. - Tommy Olin: Tolmas på Sisbacka i Nederpurmo. – Ragnar Löfqvist: Förste hemman på Strömsnäset i Löfö by. – Birgitta Andtbacka: Gammal ramsa. - Rurik åkerholm: Nars nybygge i Överpurmo. – Roy Sjöblom: Kronofiskare Petter Olofsson Bergendahls ättlingar. – Ralf Blomqvist, red. Bengt Berg: Släkten Blomqvist, Danman och Fattig från Wexsala by. – Marita Elg: Släkten Öberg i Jakobstad. – Berit Björklund: Lunabba (Lonabba). 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2007-51. Sandnabba hemman i Överpurmo. Larsmo bys utskogstorpare. Larsmo- och Munsalaättlingar i Amerika. Familjen Matz Johansson Tarfvonen i Dalabäck. Släkten Lillqvist från Österkivilös i Pedersöre. Henry Evert Snellmans anor.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2008-52. Polis kåren. Hovskomakare Kloker i Esse berättar. Ytterpurmo och Forsby utskogstorpare. Pettil i Katternö under 1700-talets första hälft. Elisabeth Henriksdotter Rönngren med personregister. Johan Johansson Back anfäder och ättlingar med personregister.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd  2009-53. Rurik Åkerholm: Husbönder i Lepplax., (inklusive Norrby) från 1548 intill Stora ofreden. Alf Blomqvist, John Riska: Junnas på Riska i Kronoby. Marita Elg: Ättlingar till Caisa Sofia Jansson från Fäboda. Hans Östman: Östensö by- Östensö hemman - Östensögård. 
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2010-54. Ur innehållet: Guy Bjötklund: Rudolf Sjögren, Johan Ludvig Runebergs kusin. Handlar om kompositören och sångläraren Rudolf Sjögren. Margit Jakobsson: Farmaren vid Rabbit Lake. En brevväxling mellan kusinerna William Jakobsson och John H. Hanson som belyser förhållandena i Kanada på 1930-talet. Birgitta Andtbacka: Amerikabrev. Breven är från Park City, Utah och Astoria i början av 1900-talet. Berit Björklund: Maans ocn Storkung i Överesse före och efter Stora Ofreden. Rurik Åkerholm: Porkholm nybygge i Ytterpurmo/Överpurmo. Leif Åman: Bengtsdöttrarna från Kauhava. Leif Åman: Lisa Mattsdotter Ohls. Komplettering till tabell 74 på sidan 167 i släkten Kejsar släktbok Ib. Elisabet Wikman: Släkten Back (och Wärn) i Esse. Tillägg till Släkt och Bygd Nr. 6 utkommen år 1961. Stig-Olof Enkvist: En släktgren på Bosund (Hermans) hemman i Larsmo. Nr 6, tidigare nr 11. Roy Sjöblom: Alfred Goffin-Granbergs ättlingar.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2011-55. Rurik Åkerholm: Husbönder i Larsmo by från 1548 till 1714. Rurik Åkerholm: Nybygget Finnabba i Överpurmo. Tommy Olin: Vilobacka hemman i Överpurmo. Berit Björklund: Hyytinen. Bengt Björkskog: Om Jeremias Jakobsson Paasiala-Kapténs. Roy Sjöblom: Jakten efter Henric Mattsson Rysss (4.2.1765) och Carin Mattsson Bjons, (24.1.1763) efterkommande. Roy Sjöblom: Korrigeringar och kompletteringar. Gäller Släkt oc Bygd nr 46 år 2002 och Släkt och Bygd nr 51 år 2007. Alf Blomqvist: Släkten Storskrubb-Strandvall 1859-1910.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2012-56. Österbottningar på Sveaborg 1750-1790. Smeds och Fors i Ytteresse. Nybygget Långholm. Nybygget Nygård. Släkten Skruf från Tolmans i Pedersöre, Bennäs by. Flyttningsrörelser mellan Västerbotten och Österbotten särskild inriktning på migration till och från Piteå. Trängsel i Pedersöre kyrka 1758.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2013-57. Vem var Bäckman ? Arthur och Vivi Nymans förfäder. Rurik Åkerholm: Ett finntorp inom Katternö bys utmarker. Alf Blomqvist: Ekonomiska flyktingar? Gun-May Öhman: Forskning vid arkiven i Stockholm. Mary Kapténs: Eugmobor i Stockholm på 1700-talet. Bengt Björkskog: Vem var Jeremias Jakobsson Paasiala? Jan Ehnvall: Pedersöre Kyrkoby och Vestersundsby husbondelängder.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2014-58. Stora ofreden och stora nordiska kriget 1700-1721 - bakgrund och konsekvenser. Stora ofreden i Pedersörenejden. Från Jakobstad och Pedersöre bortförda personer under stora ofreden. Stora ofredens offer i Pedersöre socken. Decemberdag 1714. Jordskalv i våra trakter. "Uthan twiwel aff hunger". År 1697 och 1698 var dödligheten stor i landet. Anders Jeremiasson Kapténs född 18.8.1829, död 15.12.1907. Löningz Register på Pinnonäs Gårdh Anno år 1559. Prästen Elias Telin i Pedersöre. Strödde underrättelser om tilståndet i Österbottn omkring förra hälften af innevarande Seculum. Crono Befallningsman Freidrich Gotthard Arnkijhl 1671 - 1739. Brev och handlingar.
Jakobstadsnejdens Släkt- och Bygdeforskare Släkt och Bygd 2015. Namnet Finholm förekommer i tre olika ariklar. Nästa utredning som handlar om krleken mellan en sjömanssläkt och en målarmästarsläkt utgår från Matts Karlsson Jussila född i Munsala 1805. Namn som sedan nämns är bl.a. Widman och Westerholm. En gren av släkten Kejsar i Pedersöre. Familjerna Lillsandsandsund, Sandström, Jungell, Ervast, Schauman, Roos nämns. Folkliv i Pedersöre enligt Fogderäkenskaperna för åren 1543-1549. Om larik Ahlström och hans verk. Jakobstadsminnen från flydda tider, julfirande, tillkännagivanden och budförning. Kopia av en artikel som utkom 1941 skriven av AL Ahlström.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare Släkt och Bygd 2016. "En sjömanssläkt, en målarsläkt och tv hus sammanvävda av kärlek". Därför kom aldrig romarriket upp till Norden. Målarna, bröderna Isak Otto Nyman och Joel Reinhold Rosslyn. Personer från Pedersöre som är nämnda i tingsprotokoll; transkatt och hamnpengar under åren 1550-1551. En droppe blått blod i Jakobstad. Att som nybörjare söa sina släktingar i Amerika. Johan Andersson Kaptens Björkskog. Stockhlms stads tänkeböcker. Erik och Matts Eriksöner, utflyttade från Kaptens i Larsmo. En gren av släkten Kejsar i Pedersöre. Del II. Lillsandsund-ättlingar.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare Släkt och Bygd 2017. Nr 61. Morfars stund på jorden, om Mikael Konstantinov Schevelew. Notiser som berör vår nejd från tidningarna Finska Amerikanaren och Norden. Joel Andersson, Sääksjärvi och två av hans bröder som emigrerade från Purmo till Amerika. Från Kangashäkki till Lappinen. Släkten Mattjus - Björn i Pedersöre. Rättelser och kompletteringar till Släkt och bygd nr 60.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1970-1. Svante Lundell, Skellefteå: Märta Persdotters ättlingar. Släkten Lågland. Mantals eller persone lengd över Carlle By sochn pro anno 1674. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1970-2. Fortsättninf på utredningen Märta Persdotters ättlingar. Bomärken upptecknade ur hemmanshandlingar på Palm i Nedervetil. Persone Längdh aff Gamble Carleby Stad pro anno 1674. Några anteckningar om rotesoldater från Gkby o N:til socknar enligt 1775:års "General mönster Rulla af Kungh.Österbotns Regimente". Släkten Rudbäck. Beskrivning över Gamla Carleby Stad och invånare från 19 dec. 1799. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1971-3. Längd över bänk jämkningen uti Gamle Carleby stads Kyrkia förrättadt den 21 maij åhr 1754. Forts. på utredningen om Märta Persdotters ättningar. Utredning över en tidig gren av Sveins-släkten. Ny skeppsbyggeritvist år 1738.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1972-4. Soldattorp i Kronoby år 1804. Frimodig i Gamlakarleby. Castelin i Gamlakareby. Rotheringslängd af Cronoby Sochn. Till Timmermänsutskrifningen Anno 1725. Rulla som utvisar antalet på de från Österbotten hijt nu komna och till Carlscrona commenderade timmermän jämte deras hustrur och barn. Fortsättning på utredningen om Märta Persdotters ättlingar. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1973-5. Pedersöre och Kronoby Timmermän i Karlskrona 1680-1750. Österbottniska timmermän i Karlskrona 1680-1750. Symboler som förekommer i kyrk- och andra offentliga handlingar. Släkten Lillkrokvik. En familj Lundqvist på resande fot. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1974-6. - Yrsa Slotte: Frisk luft, tvål och vatten, om Korpholmen hospital. - Frans Lillsunde: Släkten Skuthälla. - Till Karlebynejdens bygde- och släktforskare i Gamlakarleby inkommen litteratur 1973-74. - Gösta Näse: Sandback-Simi och hans silverstop. P.E.Levlin: Pedersöre och Kronoby timmermän i Karlskrona 1680-1750. - E W Levlin: Gamla farmor. - Vilhelm Sundholm: Ett kvinnoöde i Öja, Tjäru på 1800-talet. - Den andra släkten på Lillkrokvik. - I fäders spår. - B.A.Lindqvist: 2 fotografi­er.  1974.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1975-7. Släkten Skuthälla. Hospitalstaten anno 1656. Krigsarkivet roterings-och utskrivningslängder. Bunt 212. Rote mantals längd 1653.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1975-8. - Verner Laxström: Bondehövdingen Carl Johan Slotte.. - E W Levlin: Vad protokollen berättar om Nils Mattsson Skuthälla. - Fortsättning på släkten Skuthälla. - Irma Lindström: Ur hemstadens hävder. - Ellen Tammenkukka: Beck­bruket, barndomens sommarparadis. - Vilhelm Sundholm: Lillkrokvik-anteckningar. - En beställning på ett hus år 1751. - Bomärken från Karleby och Nedervetil. - Gösta Näse: Fybdet i Kronoby klockstapel. - Genealogiska Samfundet i Finland bibliotek. - Roy Hägg: En släkt Zittra i Terjärv. - Jan-Erik Nygren: Oratoriet "Elias" och om Karl Herman Skoogs släkt.  1975, 83 s. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1976-9. - Gösta Näse: Kalmarvisan. - Birger Räbb: Fältmarskalk Klings­por och striden vid Kauko bro. - Sven Koberg: Nedervetilklockaren som försvann. - Wilhelm Sundholm: Samfärdseln i Öja i forna tider. - E W Levlin: En sparsam man, Jöns Mattsson i Finnholmen. - E W Levlin: Några tingsnotiser om Hans Simonsson Skuth. - Frans Lillsunde: Släkten Skuthälla (forts.). - Helmer Drake: Om släkten Drake. - Medlemsförteckning.  1976, 60 s. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1977-10. Släkten Skuthälla fortsätter. Byarna i Kronoby kring Stora ofreden. Storgatan. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1978-11. Patienter vid Kronoby hospital. Släkten Skuthälla fortsätter. Släkten Bodö fortsätter. Krookviken en gammal boplats i Öja.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1979-12. Släkten Kåla i Karleby. Släkten Bodö fortsätter. Släkten Skuthälla fortsätter. Pensar-bröderna.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1980-13. Från matrikeln över inskrivna elever i Gamlakarleby stads lägre folkskola år 1872. Släkten Bodö fortsätter. Släkten Skuthälla fortsätter. Döda och begravna i Gamlakarleby 1660-1669.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1981-14. Slutet på utredningen om släkten Skuthälla. Släktforskning i USA. En släktgren Pihlman. Släktnamn i Karleby på 1500-talet. Döde och begrafne i Gambl Carleby stad åren 1670-1679.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1982-15. En släktforskares kunskapsarsenal. Amerikaemigrationen från Nedervetil 1880-1905. Om invånarna på Gers hemman i Norrby i Kronoby.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1983-16. Släktkrönika till Alexander Andersson Stores ättlingars samling i Karleby 1983. Rättelse till Släkten Skuthälla i nr 12. Om släkterna Oterdahl och Haglund. Korpbyggmästaren Erik Mattsson Korp. Starka släktband över Bottenviken, om släkten Frijs. Korpral Gottfrid Bock och hans barn. Helena Larsdotter Frijs. Döde och begrafne i Gamble Carleby stad åren 1680-1693. Kring Lyttare hemman och Lyttare bönder. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1984-17. Några axplock om släkten Essevius. Bröderna Erikssons "Separatistiska rörelse". Henrik Jacob Wikar, finlandsfödd utforskare av Afrika på 1700-talet. Henrik Jacob Vikars härstamning. Kronovarv i Österbotten under Karolinertiden. Ett gammalt bokfynd. Om en matrikel som handlar om skolor och beskriver skolbyggnader från slutet av 1800-talet. Personer från Karlebynejden och Pedersörebygden vilka åren 1795-1814 flyttat till Munsala. Bebyggare på Hästö skattehemman, utdrag ur handlingar för släktforskning.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1985-18. Daniel Hindersson Saare, Linnusperä (1683-1762). En Kronobyättling, Michel Söderströms och hustrun Sara Lybäcks barn, Moses. Erik Eriksson Slotte f. 1675. En krönika om Karleby Ungdomsförenings sångkör 1894-1984. Projekt Emigrantregister.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1986-19. Frijsiana, en borttappad men återfunnen dotter till Lars Frijs. Tillägg till Daniel Hindersson Saari i nr 18/1985. En släktgren Ståhl från Kronoby som flyttar till Suomalax i Karleby. Något om släkterna Björkbacka, Hassinen och Pamp. Släkten Fordell i historisk 1500-tals belysning.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1987-20. Skogman VI, Carl Skogmans ättlingar. Rättelse till Anders Andersson Storbacka (1825-1891) i Verner Lillsjös: Släkten Lassas i Terjärv. Den första nybyggaren på Wästersund i Nedervetil. Fortsättning på en släktgren Ståhl från Kronoby. Tillägg till släkten Kulla av F.Lillsunde. Personregister för Karlebynejden nr 1-20. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1988-21. Släkten Kalfholm. Fortsättning på släkten Ståhl fr nr 20. Skutan Sophia Albertina. Anders Mattsson Svartsjö- Hästbacka. Forntida folkvandringar och vikingafärder från Norden. Mönstringsförteckning över sjömän i Gamlakarleby år 1815.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1989-22. Emigranter från Karlebynejden som avlidit i Amerika. Två bidrag till Lars Frijs ättlingar. Ättlingar till Sophia Larsdotter Frijs. Sockensmeden Henrik Ersson Broända. Bjon hemman nr 19. Fortsättning på utredningen om Släkten Ståhl från Kronoby. Fortsättning på forntida folkvandringar. Bisam-utplanteringen i Kronoby. Justus Wefvars anor från Saarukka hemman i Nedervetil. Nygrenska släkten.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1990-23. Lahnakoski såg och tullmjölkvarn fram till och med branden 1899. Släkten Kröger. Månggifte i början av 1800-talet. Släkten Härlefwe - Hällis - Kaustar - Hellsten. Fortsättning på En släkt Ståhl från Kronoby. Fortsättning på forntida folkvandringar. Hassis-anor, den gamla släkten på Hassis. Förteckning över personer som enligt 1910 års mantalslängd äro bosatta inom Nedervetil kommuns första röstningsområde. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1991-92-24 Släkten Friis. Kompletteringar och korrigeringar.. - Pär-Erik Levlin: Bidrag till ett emigrantregister. En släktgren Ståhl från Kronoby.- Uppgifter om svenskar inflyttade till Gamlakarleby (Silanders Samlingar), 1700- och 1800-tal. Forntida folkvandringar och vikingafärder från Norden.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1993-25. - Emigrantättlingar. Uppgifter från USA. Erik Eriksson: Basfakta om soldattorp. Börje Brandt: Avlidna Emigranter från Karleb-nejden. Sammanställt ur "Finskamerikanaren" och "Norden" 1906-1959. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1994-26. - Erik Eriksson: Soldattorpen (forts.).  
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1995-27. - Uppbådslista fr. 1895 (Vasa läns 2:dra krets). - Dislocation för andra Vasa indelta skarpskyttebataljon. 1859. - Ett emigrantöde: Familjen Nylund, Old Ozettés pionärer. (Kathy Bradford / Sven Eriksson övers.). - Påras kapell bevarar ännu sin hemlighet, konstaterar Håkan Vikström.  
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1996-28. - Karlebynejdens Bygde- och Släktforskare. - Ole Granholm: Lochstedter Lager 1915. - Jan Erik Nygren: Släkten Möllers rötter i Västerbotten. - Gamla bilder u Anders Störlings samling.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1997-29. - Utdrag ur Munster Rulla för Österbottens Regemente till Foot och Låhteå Compagnie. Berör socknarna Gamlakarleby, Kielwiå, Låteå och Calajoki, 1700-tal. - Släkttav­la: Ättlingar till Rafvald Månsson Hästbacka, Hb. på Hästbacka i Terjärvi 1590-1608. Samman­ställd av Bengt Forss, Hans-Erik Krokfors och Reijo Ojala. - Husbönder på Hästbacka i Terjärv 1549-1713. Enligt släktforskarna Wallis och Lagström. - Erik Eriksson: Utdrag ur Kourujärvi hemmans historia. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1998-30. - Charta Beskrifningar 1756-57. Avskrivet av Erik Eriksson. - ättlingar till Hans Jönsson Kolam från Terjärv. Sammanställt av Hans-Erik Krokfors.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 1999-31. - In memoriam Frans Lillsunde dog 22.10 1999. - Rovaniemi-Liinahammar. Veteranchauffören Valfrid Lindell berättar. - Svedjebacka, exempl på hur hemmanen bildades av utmarken, före storskiftet på 1750 talet. - Ättlingar till Johan Mårtensson Brännkärr född 1681. - Ole Granholm: Gamlakarlebybon Henrik Jacob Wikar född 1752, vid Oranjefloden. - En släktgren Lunabba från Lepplax. - Rolf Friis: Emigranten Alfred Johnson, Alfred Leandersson Brandt född 1861. - Jan-Erik Nygren: Vem var Johan Virberg? En soldat från Pommerska kriget och hans ättlingar i norra svenska Österbotten. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2000-32. - Kurt Lindqvist: Något om bysmeden Herman Lindström. - Ur Patrik Hansells pro gradu: Om Gamlakarleby pedagogi 1634-1842. - Ättlingar till Matts Buldan. - Utdrag ur 1600-tals tingsprotokoll. - Ättlingar till soldaten Matts Stenbäck från 1695. - Jan-Erik Nygren: Nya vägar... kromosom- och DNA forskning. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2001-33. - En skola i glesbygden. Stor-Kotka svenska privata folksko­la 1933-46. - Börje Prest: Resan till Misiones. - En liten historik över Erik Johansson Storhonga. - Ättlingar till Anders Simonsson Broända. - Ättlingar till soldat Hans Wirberg. - Jan-Erik Nygren: Språket i Nedervetil och dess förnämsta olikheter med skriftspråket. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2002-34. - Gunnar Björndahl: Johan Andersson Björndahl ”Björndahls Jussi” 1806-1866. Berit Björklund: Brusius Larsson, klockare i Karleby och hans familj. – Börje Prest: Colonia Finlandesa: Misiones. – Hans Erik Krokfors: Österbottniska ättlingar till Lars Turdin, Västerbotten; Förteckning över dödförklarade emigranter från Gamlakarleby stad. - Ättlingar till Daniel Andersson Jänislampi. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2003-35. Majvor From: Om lotsar och Tankar lotsplats. Slaget vid Halkokari 1854. Personer från Karlebynejden och Pedersörebygden somåren 1795-1814 flyttat till Munsala. Släktutredning: Anders Mattsson Emet Store Virkkala f. 2/7 1727.  Två utdrag ur Krigsrättens Dombok i Riga Anno 1707. Kaj Lågland: Från Sipula till Skrubbacka. Jan-Erik Nygren: Ättlingar till Abraham Christoffersson Eldsbacka Bastubacka f. 18/9 1795 i Nedervetil.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2004-36. General Munster Rulla på Lif Companiet under Österbottens regemente. I Uhlånger Sochn och Tärna by, den 21 October 1719. De Armfeltska karolinernasdödsmarsch.Trumslagaren Samuel Mattlins ättlingar. Släkten Pelo - dess härstamning och äldsta släktled. Vigselanteckningar från Stockholms finska församlings historiebok åren 1664-1731, vilka på ett eller annat sätt berör Gamla Karleby eller omnejd. Sjömän vilka påmönstrat i Gamla Karleby åren 1815-1820 med kronoby som hemort.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2005-37. – Närvilä by och hemman, Måttis, Heinola, Vidnäs, Savela, Hakalax. Tjänstemän i Närvilä 1700-1800- talen. Soldater och knektar i Närvilä 1700- 1800. Närviläbors lån från Kronomagasinet 1833. Utslag över parcelldelninge på Hakalax 1907. Knektkontrakt. Historien skälver i aspskogarna. Släktnotiser. Arvstvist på Rasmus 1762. Om Pergament, Rubinstein och Sella. Släktöversikt Winich-Widnäs. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2006-38. Mikko Himanka: Av ryssarna bortförda barn från Karleby o ch Nedervetil under Stora ofreden. – Soldater och soldattorp i Karleby och Nedervetil 1737-1803. Lyttsbacka och Ede i Palo; Palosund i Rödsö; Stotknickholm, Lillknickholm och Kraftbacka i Korplax; Rajaluoto och Grannäs i Vittsar; Storå i Korplax el. Vittsar; Härbergsöhen i Palo el. Kaustar; Gallören, Karrluoto, Kågsbacka och Träsk i Kaustar; Nabba i Närvilä; Kivilös och Kaspersbacka i Kallis; Tågminne i Kvikant; Topparbacka i Linnusperä; Högsved i Åivo; Linsibacka, Sildabroo, Högudd, Anderbacka, Boträsk, Kaitbacka och Bionsbacka i Såka; Sundtorp i Åivo el. Nedervetil; Sundbacka och Lillbackända i Nedervetil; Löfbacka, Enbacka och Sandsund i Nedervetil, Överby; Soidinsalo i Kaustby.  – Minnesbilder från åren 1742-44 av Matts Kowala. – Ole Granholm: När Terjärvborna gav namn åt staden Toronto. Karleby 2006, 137 sidor.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2007-39. Birger Alexander Lindqvist (1918-2003) anor. 
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2008-40. Börje Prest: Som jordbrukare i Nord Dakota vid sekelskiftet 1800-1900. Berit Björklund: Jöns Simonsson och Brusius Larsson Klockare. Erik Eriksson: Silverskatten eller Älvsborgs slotts lösen år 1571 över en del av Karleby socken.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Kerlebynejden 2009-10-41. Förteckning över de skador som Ryska Soldater på olika sätt förorsakat de civila befolkningen i Karleby socken under sin genomfart 1808 och norrut. Berit Björklund: Pulckinen eller Kaura i Linnusperä.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2011-42. Berit Björklund: Hemmanet som senare heter Wefwar i Linnusperä i Karleby. Reinhold Heikell: Lanthandel i äldre tider. Gunnar Byskata: Duluth, nordösterbottningarnas stamort i Minnesota. Hugo Lagström: Ett liktal från Karleby. Jan-Erik Nygren: Ättlingar till Christoffer Gabrielsson och Maria Olofsdotter Wevar. Om tolvmän och sexmän. Hävderna förtäljer.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2012-43. Jan-Erik Nygren: Ättlingar till bröderna Hjort från Nedervetil. Berit Björklund: Mats Matsson, hospitalsklockare. Förteckning över innehållet i Karlebynejden nr 1-43.
Karlebynejdens Bygde- och släktforskare Karlebynejden 2014-45. Folkliv i Karlebynejden 1543-50. Johan och Lovisa Finell och deras öden samt anteckningar om Gåsjärvi-släkten.
Kronoby Hembygdsförening Bygdebladet 1973.  
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1974.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1975. Jordskalvet 1626. Korpholmen 1600-talet.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1976. Henrik Gabriel Porthan - dialektsamlare i Kronoby. Färden till och från julkyrkan och andra kyrkseder. Patienter vid hospitalet på Korpholmen. Utvidga ditt ordförråd.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1977. Läsförhören. Gamla mått och vikter.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1978. Då kronobyborna köpte orgel för 300 tunnor potatis. Sättet för insamling och tillredning af nödbrödsämnen. Utvidga ditt ordförråd.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1979. Ett bröllop i Kronoby på 1800-talet. Utvidga ditt ordförråd.
Kronoby Hembygdsföreniing Bygdebladet 1980. Frieriseder och bröllopsförberedelser i Kronoby på 1800-talet. Utvidga ditt ordförråd.
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 1994. - Birgit Rosendal: På Gamla Backas­backen i Eskelom. - Ann-Charlotte Elo: En del av det hela. - Per Tuomi­nen: Skärkarlar-båtar-fiske. - Karin Kull: Mormor Fredrika. - Johan Ståhl: Mogenpörtsläkten Ögårds rötter. - Minna Engberg: Antavla för Anders Olof Sjöholm. Lovisa 1995, 36 s.  
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens släktforskare 1997. - Lars Illman berättar om lotsväsendets förryskande. 
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 1998. - Sven Andersson: Kyrkstigen (Skokelvägen) Här finns Finlands förmodligen äldsta träbro, vars understa stockvarv lagts på 1480-talet. Sigurd Slätis: Pockar by. - Christine Slätis: Några grenar av släkten Slätis från Pockar. 
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 1999. - Birger Häggblom: Hembygdsgården Kycklings i Kapellby m.fl artiklar av lokalhistorisk karaktär.  
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 2000. - Nils-Holger Boxberg: Jag släktforska­re!? - Ulla-Maj Broman: Brevet från Liljendal. - Per-Erik Johansson: Mannen bakom "Hulda". - Mona Svenson: Siris bykstuga. - Gunnel Stenstrand: Kjevsalö utskär. - Birgitta Andér: Min "Moffa" Sahrmans Janne. - Marianne Silverström: Släktgrenen Lohman-Tillman. - Bror Lindh: Nybyggen och fäbodar i Labby ödemark. - Nina Sandberg: Axel Edvard Karlsson, Sarfsalö och hans anfäder. 
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 2002. – Klaus Törnudd: Stig Weckman och barndomsminnen från Bastuhamn. – B-G Blomqvist: Den ryska Galliothen St: Johannes strandar wid Pellinge skiar år 1759. – Stig Andersson: Lotsar och Anderssönerna i Lillpellinge. – Christian Henriksson: Matts Bertilsson; Enligt egen uppgift född 1779. – Bror Lind: Min kontakt med Lovisanejdens släktforskare. – Guldsmedssläkten Alm. – Ny ordförande Kari Ryppönen. 
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 2003. – Christian Henriksson: Åtta syskon. – Birgitta Andér: Släkten Lindfors på Lurens gård. Bland namnen: Malmberg, Nystrand, Nybondas, Borgström, Öhberg, Elfsberg, Mittag-Leffler, Forsström, Åström, Lätt, Särenholm. – Birger Häggblom: Börja släktforska. – Marianna Jokinen: Släkten Terechoffs. – Bror Lind: Ett gammalt foto berättar. – Bengt Andersson: Sommarutfärd till Fagerö i Pyttis. – B.G. Blomqvist: Ankatet – hoppets symbol men Estskärens förbannelse. 
Lovisanejdens Släktforskare r.f. Lovisanejdens Släktforskare 2006. – Bror Lind: Labby-profiler. Handlar om familjen Weckman i Lappträsk. – Pia Wilhelmsson: Familjen Hamberg i Lovisa. - Christian Heriksson, Birgitta Ander och B-G Blomqvist: Estskären i Sarvlaks yttre skärgård. – Pia Wilhelmsson: Nils Schillmark. Kringresande porträttmålare. – Göran Selén: Om Borgå och Borgåbor. – B.G. Blomqvist: Brunström, en sjömanssläkt genom tiderna. 
Nordenskiöld-samfundet Nordenskiöld-samfundets tidskrift 1944. Den geologiska tideräkningen och jordens ålder. Växtvandringar förorsakade av invasioner och krig. En lindskog i Östra Nyland.
Nordenskiöld-samfundet Nordenskiöld-samfundets tidskrift 1945. Den ultravioletta solstrålningen i Finland. Om vegetationen på de brända skogsmarkerna i Bredvik i Bromarf socken. Särdrag hos fågelfaunan i mellersta Österbottens skärgård. En ärftlig blodsjukdom bland skärgårdsbefolkningen på Åland. Viltreservatet Hättö i Barösunds skärgård. Något om vintertrafiken över Kvarken i gångna tider.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1987. Om elden i 1734 års lag. Till minnet av en å. Erkos Jepp fick hela konungariket Danmark i pant. Sjökulla-äventyret. Steinhovo. Ett skeppsbygge i Oxkangar. En promenad genom det gamla Oravais.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1988. Om radbandsstenen på Öjin. Mårten Lassus - Bengters-gubben. Radioföredrag den 26 mars 1944 av Ragnar Hertsberg. Matts Nygren - fabrikören. Krigsfångar i jordbruksarbete. Jakob Olin (1888-1975).
Oravais Hembygdsförening Orvas 1989. Stenåldersbosättning i Paljak, Oravais; arkeologiska undersökningar och fynd. Tolmans-Caisa och hennes ättlingar. Bröllopsblomster. Vinlax-företagen på 1920-talet. Mattus kvarn och Kimo Läderfabrik.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1990. Ångslupen Viking med hemhamn i Oravais. Snickarna Gabriel på Mattus i Kimo. Dansa min docka medan du är ung. Mångfrestaren - min morfar Alfred Lindholm. Om åderlåtande. Masuuns toppin.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1992. Hemmansnamn och nummer i Oravais by. Fabrikens agrara kolonier. Bertils nr 7 - hemman i Oravais by. Hakalax-backen vid Oravaisfabrik. Försvunna yrken. Likt helga hymners toner förs klangen över land… Om kyrkklockor. 
Oravais Hembygdsförening Orvas 1993. Två resor till Tienhaara. Ett femtioårsminne. På Hedmans jaktstigar. Bosättningen i England. Branden. Minnen och sägner från Oravais. Oravais segelförening. Vad en god husmor borde veta år 1912. Marklunds Kilen. Ryssarna i Oravais under första världskriget.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1996-97. Kimo Bruk i Oravais. Strövtåg hos träskoadeln. Arbetsprocessen vid stångjärnshamrarna på 1700-talet. Från urberg till stångjärn. Anläggningar och byggnader vid Kimo Bruk. Hus och händelser på Kimobruk i början av 1900-talet. Gränholmin. Berättelser som berör bruket. Från Storkyro till Kimo Bruk. Timmerflottning i Kimo å. Intressanta personligheter från bruket. Eners café.
Oravais Hembygdsförening Orvas 1998-1999. Med veteranerna till Svir. Folket i de små stugorna. Staten övertar brännvinshanteringen. Något om sällskapslekar i Oravais då seklet var ungt. Vallonerna i Seiplax släkterna. Lars Josef Achrén och den pietistiska väckelsen i Oravais. 
Oravais Hembygdsförening Orvas 2004. Bröderna Fridlund - The Fridlund Brothers. Den anonyme kyrkomålaren. Pehr (Petter) Pensar 1844-1907) för eftervärlden kallad Målarpitter. En riksdagsman från Oravais - Carl Ifvarsson Parijs eller Karls. Busstrafiken under krigstiden. Små, små steg i Oravais. Om menuett och andra danser i äldre tid. 
Oravais Hembygdsförening Orvas 2005. Om rötter och identitet - och möten med Pandrosättlimgar i Amerika. Skofabriken i Oravais 1943-1944. Kraftverken vid Kimo Bruk 1920-1984. Dyrgripar från förr. Ånäs såg. En Masunar berättar. Ur Oravaisfabriks historia. 
Oravais Hembygdsförening Orvas 2006. Krukmakeriet i Keskis. Dunkarin. Oxkalven som försvann. På jakt efter Anna Fredrika. Öjskatan ett sommarparadis. Stugorna på Solbo.
Oravais Hembygdsförening Orvas 2007. I morfars fotspår i Amerika. Oravais folkdräkt. Kimo Bruks Herrgård. Vinlax Tegelbruk.
Oravais Hembygdsförening Orvas 2008. Amerikaklädhängarna. Det gamla skåpets historia. Röukas och Keskis träsk reglerade sjöar sedan 1700-talets början. Kimo-gubbin, Mårten, och hans hustru Anna-Cajsa. "Trollkvinnan Lurkons pipa". Folket på Masunin 1845.
Oravais Hembygdsförening Orvas 2009. Bleckaris Mick. Keskis i flammor. Storbonden på Holmis. Folkförsörjningstiden. Kuckus - en gårdsgrupp och dess historia. Salpetersjudaren Lundberg. 200 år med släkter och hemmansägare på Jakobs nr 11 i Eljasus. Brudkläderskor och brudkronor.
Petander C-B.J Anteckningar om Kungliga Österbottens infanteriregemente 1650-1660. Se Österbottnisk årsbok 1968.
Petander C-B.J Anteckningar om österbottniskt fotfolk 1625-1629. Se: Österbottnisk årsbok 1966.
Petander C-B.J Anteckningar om Österbottniskt fotfolk före år 1625. Se: Österbottnisk årsbok 1964.
Petander C-B.J Den gamla stenkasärnen. Se Österbottnisk årsbok 1979.
Petander C-B.J Gamla Korsholms kronohäckte af tegelsten. Se: Österbottnisk Årsbok 1973.
Petander C-B.J Krogar och krögare i Gamla Wasa. Se: Österbottnisk årsbok 1980.
Petander C-B.J Kungliga Wasa regementes soldater. Se: Österbottnisk Årsbok 1973.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens infanterireg fanor. Se: Österbottnisk Årsbok 1967
Petander C-B.J Kungliga Österbottens infanterireg. I 30-åriga kriget. Se: Österbottnisk årsbok 1967.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens infanteriregemente under Karl XI:s tid. Se Österbottnisk årsbok 1969, ill.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens infanteriregementes chefer 1629-1809. Se Österbottnisk årsbok 1966.
Petander C-B.J Kungliga Österbottens infanteriregementes uniform och utrustning 1655-1809. Se Österbottnisk årsbok 1966
Petander C-B.J Slaget vid Napue den 19.2 1714. Se: Österbottnisk årsbok 1964.
PohjoisPohjanmaan Maakuntaliitto Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliitto 108 s. Oulu 1957.
Rökiö Biblioteksförening Vööroaalnackon 2004. Tema: Karlar och karlars arbete. Gåva av Mikael Helsing
Rökiö Biblioteksförening Vööroaalnackon 2007. Tema: Människor och miljöer. Gåva av Mikael Helsing.
Rökiö Biblioteksförening Vööroaalnackon 2008. Tema: Vöråbor i vardag och helg. Gåva av Mikael Helsing.
Rökiö Biblioteksförening Vööroaalnackon 2009. Tema: Heminredning. Gåva av Mikael Helsing.
Rökiö Biblioteksförening Vööroaalnackon 2014. Tema: Jordbruket och de hästdragna jorbruksmaskinerna. Gåva av Mikael Helsing.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1978-1. – Tor Fors: Bästa Smeds´are. – Erik Smeds: Presentation av fädernegården i Socklot. – Kerstin Hedman: Några minnen och intryck från min barndom. Sammanställt av Ethel Ekmark, Lars Smeds, Rafnar Fors, Tor Fors och Bo-Erik Granvik.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1979-3. – Bengt Harald: I minnet  gömde Edith Ahlnäs mor Linas berättelser. – Carita Ek: Sommarens bröllopspar. – Guy Segerwall: Dagboksanteckningar från en Amerikaresa. – Ethel Ekmark: Antavla för Otto och Oskar Fors samt Ida Ek, födda 1899, 1902 och 1892 på Forsbacka. Bland namnen: Smeds, Back, Björn, Rank, Skrifvars, Bäck, Kråka, Laggar, Spåra, Räf, Nyby, Kif, Gästgivars, Lytts-Kif, Skullbacka, Bredbacka, Gistö, Drakabacka, Nix och Borgmästars. – Tor Fors: Forsbacka hemman genom tiderna. – Odin Sikström i närbild. – William Wik: Glimtar ur det soklot som varit. – Bo Kronqvist: Nykarleby museum. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1981-5. – Bengt Harald: Ellen Fogels minnesbilder av livet på Smeds vid sekelskiftet. – Karl Erik Wikström: Eleverna uppvaktade sin lärare på Mattiasdagen ”Då öppnade Froste i randig pyjamas”. – Ethel Ekmark: Antavla för Isak August Vingrenfödd 1884 på Vik i Socklot. Bland namnen: Pesonen, Harald, Rank, Rijf, Lille, Styrmans, Nissfolk, Harjulin, Sinius, Fougt, Ohls, Gammelgård, Pelat och Träsk. – Carita Häger: Släktens brudpar. – Kristina Ahlnäs: Hälsningar från Alaska med omgivningar. – Astrid Smeds: Elevbespisningen vid Socklot folkskola år 1919. – Börje Nygård: Nykarleby av idag.  
Smeds släktförening Smeds-bladet 1989-13. Mjölkhanteringen kring sekelskiftet. Släkten Blomqvist - livskraftig, sammanhållande. Hemi Willman: Den gamla goda tiden var inte alltid så god. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1990-14. Edit Sofia Björkman: Minnen från en svunnen tid. Nykarleby kyrka - fädernas kyrka. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1991-15. Smedsättlingen Eva Sandbacka. Smedsättlingen och storkusinen Paul H K Wick och släkten i Amerika.Smeds-bladet nr 16, 1992. Fantastisk barn- och ungdomstid i Viborg.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1993-17. Catharina Johansdotter Smeds - anmoder till en livskraftig släktgren i Bertby,  Vörå.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1994-18. Ahlnäs i Soklot - släktgård med anor. Amerikafebern drev Aina Helena Lundström till emigration. Kenneth Berkeley Smeds-ättling i Surrey, England.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1995-19. - Carita Häger: Släktens Brudpar. - Familjenytt. - Tor Fors: Ättlingar till Erik Johansson Nykonen, släktutredning. 58 sidor. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1996-20. - Bengt Harald: Rektor för Österbottens första självständiga svenska högskola. - Bjarne Wikström: Fisketraditioner på "Hällon" fortsätter. - Tor Fors: Släktens Brudpar. - Familjenytt. - Tor Fors: Ättlingar till Isak Mattsson Smeds-Ahlnäs, släktutredning. 52 sidor. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1997-21. - Bengt Harald: Soklot by - en gåva av havet. - Birgitta Östdahl: Sörens väg till sången - spelar Pacius i Topelius. - Tor Fors: Släktens brudpar. - Familjenytt. - Birgit Budd, Gretel Thors och Tor Fors: Ättlingar till Johan-Fredrik Hansson Gåll, född Swan. 54 sidor. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 1998-22. - Bengt Harald: Tor Fors dokumenterar Smeds-ättlingarna. - Birgitta Östdahl: Systrarna Ketelä minns somrarna i Ilmajoki. - Carita Häger och Tor Fors: Släktens brudpar. - Leif Lindblom: Säktträff i Kovjoki. - Familjenytt. - Tor Fors: Ättlingar till Anders Mattsson Smeds, släktutredning. 60 sidor.
Smeds släktförening Smeds-bladet 1999-23. - Lars Wik minns: Nyskiftet och kriget präglade livet i Soklot för 60 år sedan. - Årets brudpar. - Inger Luoma: Det kom ett brev. Berättar om Matts Pedar och Maria Rank samt deras sju flickor i Rankas. - Familjenytt: Dödsfall, födda. - Stamtavla för Catharina Johansdr Smeds f.1766. Släktnamn bl.a: Gåll, Ollus och Pedar.
Smeds släktförening Smeds-bladet 2000-24. - Uvonne Granqvist: Sjökapten Johan Lillkung står stadigt på jorden. - Glädje, drivkraft för illustratören Olan Nyberg. - Årets brudpar. - Hans Westerlund: Ett civilt äventyr den sista krigssommaren 1944. - Per Söderman: Knut Söderman - en mästare på skidor. - Släktutredningar gällande Smeds i Socklot. 
Smeds släktförening Smeds-bladet 2001-25. - Bengt Harald: Hjördis Smeds, nittio år, sista länken i syskonkedjan. - Sue och Jerry Lystad: Smedsättling från USA på besök i Nykarleby. - Ulrika, Ulf och Louise Palm: En minnesrik semester i Soklot. - Årets brudpar. - Ray Pörn disputerade inom området tillämpad matematik. - Familjenytt. - Tor Fors: Ättlingar till Maria Johansdotter Måtar, född Smeds. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1954-1. - Barnalärare i Sundom före folkskolans tid.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1955-2. - Sundom bygdekomittés verksamhet. - Vår kommun i blickpunkten. - Glimtar från det kommunala livet i Solf. - Solf kommuns finansiella läge. - Sundom martaförening 25 år. - Storfiske i byns skärgård. - Aug. Sundbäck: Från svunna år. Hågkomster, sägner och forskningsrön. - Studiecirkelverk­samheten i Sundom under 1920-talet. - Ditt och datt från stadens torg. - Då vår by fick elektrisk belysning. - Ivar Mitts: Fälmän och fälmänssläkter i Sundom. - Bröllopsseder fordomdags i Sundom. - Murmursunds strandlinje 1350-1550.  Sundom 1955, 43 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1955-3. - Julminnen från fordom. Minnesvärda gestalter på Långnäset i gången tid. Tidsbilder från våra fäders storstuga. Något om gamla ortnamn i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1956-4. - Ragnar Hagman: Museiplaner i Sundom. - Bertel Sund: Större rättvisa åt åldringarna. - Alb. Staffans: Bostadsbyggnadsverksamheten i Sundom. - Försök till handlingsprogram för Solf kommun. - L.E.Bexar: Landshövdingens besök i vår kommun. Några reflektioner. - Vägarbetet på Gambästu vassan. Bodskatan raseras. - Det stora martamötet 1955. - Malmletningstävlingen. - Forskarbesök och hembygdsfest i juli. - Om dansan förr e vääden. - Sundom folkskola. - Skallan­dajin. - Aug. Sundbäck: Västergrändskåseri. - Då det blivande ryska kejsarparet häsade på hos Johan Falk (Vörin).  Sundom 1956  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1956-5. - Glimtar från den kommunala verksamheten. - Tidens flykt. - Ragna Ahlbäck: I Sundom på 1770-talet. - En färd till "Ryssin". - Den nya folkpensionslagen. - Att sätta ont på någon. Blodstämning. - Ragnar Hagman: Kaino-släkten på Norrby-backen. - En sjusärdeles pigg hembygdstidning. - Har vi skärgårdsproblem. - Torleif Westman: Några anteckningar om Storskär. - Befolkningsstatesik 1956. - Ivar Mitts: Bland fiskargubbar i yttersta havsbandet fordomdags. Jakt med fallgropar. Fiske med stornot. Tonndrank å stålbaka brö. På Storsanden. - Älgjaktin. - August Sundbäck: Från flydda tider. - Ragnar Hagman: Nytt från museifronten. - En misslyckad fälresa. - Forskarbesöket i Sundom senaste sommar. - Brevkåseri från Västergränden. Vägbyggen och sannsagor. Markboniteringen. - Matilda Ahlskog 90 år. Dödsfall: Raukko, Hortans, Hallbäck och Sundvik.  Sundom 1956, 68 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1957-6. - Några anteckningar om bondeseglationen och dess sentida efterdyning "bondvärdinneseglationen". Fisket i Sundom förr. Mina minnens värld. Vägfrågor i Sundom på 1800-talet. Lanthandeln i Sundom under gången tid. Smedes-släkten på Staffans. Vi och emigranterna. Anteckningar om Eva Beata Stenberg uppvuxen på Marins i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1958-7. - Släkten Morney och dess ättlingar i Sundom. Skottska släkter i det gamla Vasa. Om stjärngosseseden och stjärngossebesök i Sundom fordondags. Johan Erik Hinders. Öjbergsringen och andra forntida järnringar. Om tegelbruket i Sundom 1906-1918. Den stora branden i Öster-gränden 1854.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1959-8. - Mannen på Spöholmen. (Folksägen om Karl XII:s baneman upptecknad av Ernst Höjer omkring 1920.) En häxprosess med Sundominslag på 1600-talet. Begravningsseder omkring år 1820 - 1840. Från vidskepelsens tid i vår by. Namnet Murmursund. Lövångerssläkten i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1960-9. - Julen fordomdags. Friis-ättlingar i Sundom. Glimtar ur Smedessläktens liv på 1800-talet. (Från Staffans i Yttersundom. Ur Brändö hamns historia. På Lintula nunnekloster. Gamla seder och bruk. Klippning av rörtofs och försäljning av denna. Vargaår. Framtidslandet Canada, berättat av  John Ekebohm. Fårbete och fårskall i Sundom skärgård. Juldagen år 1917, en orolig dag i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1961-10. - E.A.Mitts: Sex årtionden av framåtskidande. - Ragnar Hagman: Släkten Westermarck i Sundom. - Sundombon Jacob Clemetsson Backholm, bonde på 1600-talet. - Ivar Mitts: Sägner och hågkomster. Storbonden Markus Nedergård. - E.A.Mitts: De gamla gårdsnamnen. - Aug. Sundbäck: Mera om Sigfrid Appelberg. - L E Bexar: Gamla byhamnar i Sundom. Från Kålans Herman Östergård:  till Kråknäset. - Skräddar Nissas bröllopsvisor. - August Sundbäck: Västergrändskrönika. - Sigurd Backholm: Prästes skolan. - Joh.Sundin: Tio grå stugor i Ahlnäset fordomdags. - Helge Ahlström: Min syn på medborgarskolan i Solf, Sundom. - Herman Östergård: Sundom-Amerika tur och retur på 44 år. - Från stora ofredens tid. - Gammal sundomdialekt. - Joh. Sundin: På kapptjöninjän. - Uno Granlund: Gåsgrund. - Aug. Sundbäck: Pastor Alfred Theodor Appelberg.  Sundom 1961, 69 s. (ihopstiftad med vårnummer 1955) 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1962-11. - Historisk överblick av händelserna för 100 år sedan, då Solf-Sundom byarna bildade självständig församling. Begravningsseder i Sundom fordomdags. Gravöl fordomdags. Nybyggare i Brittish Columbia. Hundra skällsord i sundomdialekten. Elias Eliasson Östergåhl 1707-1748.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1963-12. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1963-13. - Några uppgifter om nyskiftet i Sundom. - Tiden före storskiftet på 1700-talet. - Sägner om Öjberget. - Ragnar Hagman: Staffans hemman i Sundom. - Mera skällsord från Sundom. - Ernst August Mitts: Björsbacken, sådan jag minns den. - Minnesrunor: Kristian Granqvist (f.d.Ne­dergård), August Lervik. - Bomärken från Björs hemman i Sundom. - Tjärbränning. - Ivar Mitts: Sägner från Kålans. Dahlskon och kuckandet. Kålans Villin oskyldigt dömd för mord. - Skiljegårdstvist på 1700-talet. - Bondens vinter- och vårarbeten i den gamla byn. - J Sundin: Ett gammalt sytningskontrakt. - Vid Herrgåles på 1880-talet. - Lindgårds Isak. - Postvägens och Strandvägens underhåll. - Båttrafiken Sundom-Vasa förr och nu. - Gammalt sjökort från 1400-talet. - Sundom bygdekommitté under tio år.  Sundom 1963, 60 s. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1964-14. - Tio år. - Ernst Aug. Mitts: Sundom. - Olav Ahlbäck: Några ortnamn i Sundom. - Nestor Ekebohm: "Bråbäntjin" krängningsanläggning för segelskutor. - L E Bexar: Fem gamla gårdsnamn. - Ivar Mitts: Nödåren 1867-68. - Svante Lundell: Lövångers socken och utflyttningar till Österbotten. - Tor-Leif Westman: Något om växtvärlden i Sundom. - Ragna Ahlbäck: Forna tiders dräktskick. - Ragnar Hagman: Den österbottniska släkten Herlin och dess ursprung. - Uno Granlund: Från vatafiske till trålfiske. - Helmer Staffans: Bröllopslåtar och bröllopsseder. - Skall dialekten dö ut? - Drakeld. - Ivar Mitts: Andra tider, andra seder. - Skräddar Niss. - Joh. Sundin: Bosättningen i Östergränden förr och nu. - Ernst Aug. Mitts: En oförgätlig midsommarnatt, om Edvin Sundqvist. - Första skolläraren i Sundom. - Gamla talesätt. - L E Bexar:Från folkets hyddor till patricierhem, om Sundénska gården i Vasa. - Herrgålesnamnet. - Innehållsförteckning 1954-63, nr 1-13. 50 s
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1964-15. - Grundtonen. - Aktuell fråga. - Årskrö­nika. - Ragnar Hag­man: Klockaren Marcus Jåfs-Sundbäck, uppgifter om hans härstamning och efterkommande. - Ragna Ahlbäck: Nålning, stickning och virkning. - En lustig episod "Hanjä tan håål". - Från farfars tid, "Jakopes backan". - Börje Backholm: Släktklenoden som kom på villovägar. - Bygdeoriginal. - Petter Mornies verksamhet under stora ofredens dagar. - Uno Granlund: Fiskrökning i Sundom. - Joh. Sundin: Om spöken och varsel. - Ragnar Hagman: "Pytjon". Skåpsnickaren och rosmålaren Isak Isaksson Österholm. - Förnamn och sundomgramatik. - Sagt om solfborna. - Ivar Mitts: Gamla sägner om vidskeplighet. - Minnesmärke till byn. - Sigfrid Marander: Sången och musiken i Sundom. - Nestor Ekebohm: "Blindes kväänsteinin". - Uttryck och talesätt. - Bröllopsseder fordomdags. - Ivar Mitts: Gränden i Översundom omkring år 1900. 66s. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1965-16. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Vad 1600-tals urkunder förtäljer. - Höradnämnden i Sundom. - Stockholmsseglationen. - Ernst Aug. Mitts: Läraren J E Bexar. - Skattskyldighet på 1700-talet. - Ivar Mitts: Om Sundom prästgårds förhistoria. - Ragnar Hagman: Uckosj-backen i Sundom, uppgifter om Uppgårds-Nedergårds hemman och dess innehavare. - Gamla talesätt. - Ivar Mitts: Ny-storskiftet. - Elly Sigfrids: Vesterback-Fredd. - Fredrika Jerns sundomanor. - Uno Granlund: Dofter som förebådar sommaren. - Svennes fasses trajiljon. - Gamla talesätt. - Börje Backholm: Om "svartboken" och svartkonster. - Ferdinand Törnqvist: En Amerikaresa sommaren 1965. - Ivar Mitts: Om Sjöres svingården. - L E Bexar: Den gamla släkten Båtmästar. Jåpes-släkten. - Gamla uttryck och talesätt. - Sagt på sundommål. - Uno Mitts: Gammelstuskatan. - Var fanns Östernäset. - Ivar Mitts: Om Söderfjärden i gången tid. - Sigurd Backholm: Fäbodslivet på Byön. - Johannes Sundin: Näset. 80 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1966-17. - Olav Ahlbäck: Österbottens namn. - Djäknepengar. - Årskrönika. - Ragnar Hagman: Lervik i Sundom, hemmanet och släkten. - Öjberget. - Över timlighetens gräns. - J Sundin: Den gamla rian. - Om "kråsa, knarrin å årmståtje", sjukdomar. - Gamla uttryck. - På läsförhör vär Herrgåles. - Talesätt. - Eric Sandén: Aktuell fritidsverksamhet. - Ragnar Hagman: Släkten Morney i Sundom. - Uno Mitts: På hembacken fordomdags, Svarvars-backen. - Agda Holmberg: Alnäs-mossin. - Sigurd Backholm: Fäbodalivet i Söderfjärden. - Ragnar Hagman: Knektar, båtsmän, vargeringskarlar och soldater i Sundom under tiden 1600-1850. - Några talesätt. - Lars Nedergård: Fäbodminne. - Brudparens klädsel fordom­dags. - Gamla kryddgårdar. - Andtiden. - Barkaskor. - Agda Holmberg: En märklig händelse år 1858. - Sundom båtklubb bildat. - Laukkoryssar. - Börje Backholm: "Häschinjes" moraklocka har sålts på auktion. - Penikavägen. - Innehållsförteckning nr 12-17. 71 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1967-18. - Ernst August Mitts: Folkskolan i Sundom 75 år. - S Federley: Berget i Sundom. - Carita Aarsand: Ett inlåst minne om ett lås. - Årskrönika. - Från Stora ofredens dagar. - Den gamla släkten Båtmästar. - Aug. Sundbäck: Om uppbörder, prästskjutsar och små prästgårds­episoder. - På "Byssens" slut. - Ragnar Hagman: Uggar i Ytter Sundom. Uppgifter om hemmanet och släkten. - E.A.M: Talesätt, ramsor, öknamn och benämningar. - Joh. Sundin: På Näset då seklet var ungt. - Agda Holmberg: Barndomsminnen. - Puljus å Kajs. - R.Hagman: Bouppteckningsinstrumen efter bysmeden Hans Mattsson Staffans. - Att bränna sten. - Nittioårig berättare, Hanna Berg. - Eric Sandén: Medborgarinstitu­tet. - Ivar Mitts: Hågkomster och sägner. - Postbärare i Sundom. - Petter Mornie. - Skällsorden än en gång. - Gamla uttryck och talesätt. - Uno Mitts: Vägen västerut till Västeröver. - Marianne Blomqvist: Kust- och skärgårdsnamn i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1968-19. - Ernst Aug. Mitts: Lasse Bexar in memoriam. - B.B: Till minnet av Lars Bexar. - Ragna Ahlbäck: Byordning och åldermansrätt. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Marianne Blomqvist: Fjärdar, fladar, glon och hål i Sundom skärgård. - Ragnar Hagman: Släkten Staffans i övre Sundom. - Eric Sandén: Medborgarinstitutet detta läsår. - Ivar Mitts: Minnen och tankar. - Agda Holmberg: En äventyrlig skärgårdsfärd. - Joh. Sundin: Tjeldas-backen. - Uno Mitts: Minnen, önskemål och planer. - L Nedergård: Vad döljer Söderfjärden. - S Backholm: Fäbodlivet i Gloet. - Agda Holmberg: Tå ja kasta ehääl Gabbes Blattjin. - Klosterjorden i Munsmo. - K.Schogster: Ur Solf kommuns historia. - Nässback-minnen. - Ivar Mitts: Små glimtar från livet i Sundom i äldre dagar. - Ragnar Hagman: Ungdomslokalen i Sundom 60 år.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1969-20. - E.A.M: Tjugo tidningsnummer. - Lövånger kyrkstad, karta. - E.A.Mitts: Svante Lundell 75 år. - Havsklippan vid Bjuröklubb enl. Olaus Magnus. - Ivar Mitts: Bröderna Staffans i Övre byn. - Joh. Sundin: Gammalt och nytt. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Nestor Ekebohm: Släkten Sovell. - Om säljakten i Lövånger. - Ragnar Hagman: En Lövångers-släkt. Uppgifter om Erik Olofsson i Fjälbyn och hans avkomlingar i Lövånger och i Sundom. - E.A.Mitts: När vi "läita ett koonan". - Agda Holmberg: Jag minns. - Eric Sandén: Medborgaristitutet i år. - Uno Mitts: Efterdyningar från M/s Böljan. - Vad fordom timat. - Agda Holmberg: Ett olyckstillbud. - B.B. En debetsedel för 100 år sedan. 68 s.  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1970-21. - De kom som främlingar, de gick som vänner. - Herman Ingo: Behovet av samhörighet. - E.A.Mitts: Starka karlar. - Joh. Sundin: Nässbackminnen. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Ragnar Hagman: Svarfvar i Övre Sundom hemman och släkt. - Kanalen i Gamla Vasa. - Eric Sandén: Inför grundskolan. - Börje Backholm: Film om Sundom. - Sigurd Backholm: Om spannmålsuppbörden. - Börje Backholm: Om lappbrudar och litet till. - Några minnesdagar för svenska Österbotten. - Agda Holmberg: Förr i världen var det dans på logen. - Uno Mitts: Från "Guldlanden" i öst och väst. Maria Mattsson berättar minnen från flydda dagar. - Agda Holmberg: Jag minns. - Sundom ungdomsförening 70 år. 75 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1971-22. - Hälsning från Canada, barndoms- och ungdomsminnen. Trapperliv. Släthår i Övre Sundom, hemman och släkt. "Backar" gårdar och gammal byggnadsteknik i Sundom. Historik över Hamnskärs-torp, det nu s.k. "Fiskartorp" i Sundom skärgård. Min barndoms vilda lekar.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1972-23. - Ernst August Mitts: Om julfirandets ursprung. - Ragnar Hagman: Sundom folkskola 80 år 1892-1972. - E.A.M: Ett budskap. - Hälsning från Canada. - Börje Backholm: Kaalas Ida berättar. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Ragna Ahlbäck: En ful visa. - Olav Ahlbäck: Säbbis i Sundom. - Ragnar Hagman: Enholm nr 1 i Övre Sundom, uppgifter om hemmanet och dess bebyggare. - S Backholm: Till Enok Lindholms minne. - Uno Mitts: Fäbodlivet på Rönnskär. - Ethel Qvist: Minnen som man aldrig glömmer. - Albert Backholm: En timmerhuggares vardag i B.C. Canada. - Ernfrid Häggkvist: Sundom Båtklubbs verksamhet. - Agda Holmberg: Minnen från barndomen. - Joh. Sundin: Gårdsnamn i byn. - Ragnar Hagman: Herlin från Härlöv. - Ljustring. - Hans Hortans: Sjösättningen. - Ur Sundom byakista. 76 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1973-24. - Anders Olofsson i Selet och hans avkomlingar, släkten Marins-Sundman och med den befryndade släkter i Sundom. Grevskapstiden i "Mustasaari Sokn". Är blodstämmaren hypnotisör? År 1973 då jag var till Amerika.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1974-25. - Om de Wijse aff Österlandet. - Ernst August Mitts: Folkhögskolkurser i Sundom, Breidablick. - Lennart Östergård: Årskrönika. - Ragnar Hagman: Finne nr 8 i Övre Sundom. Uppgifter om hemmanet och släkten. - J.Ingelow: Bystämma och åldermansgille. - Åke Norrby: Verkantid. - Herman Backholm: Minnen från förfluten tid. - Albert Backholm: Minnen från B.C. Canada. - Studiecirkeln "Gnistan" ett trettioårs minne. - Ethel Qvist: Några minnen av fäbodalivet i Söderfjärden under åren 1920-40. - Ethel Qvist: Till Einar Sundahls minne. - Sigurd Backholm: Mantalet. - Joh. Sundin: Förr i världen. - Ragnar Hagman: Korsholms kungsgård och dess jordområden. - Uno Mitts: Kronans, Färmens och Vaktes. - Ragnar Hagman: Beskrivning öfver skogs- och ututmarksdelningen uti Sundom by af Mustasaari sokn 1769-1770. 95 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1975-26. - Trygve Geber: Julberättelse för Murmursunds Allehanda, Till Betlehem. - Rut Bexar: Till minnet av en kär vän, Elsa Staffans. - Ernst August Mitts: Till Anna Nedergårds minne. - Dagny H Norrback: Till Albert Sunds Minne. - Ethel Qvist: Till två av Sundom-bygdens trogna tjänarinnor. - A.B.: En emigrant återvänder till sina fäders land, Kristian Evert Strandberg. - Lennart Östergård: Årskrönika. - S.Backholm: Att vara handelsman på 20-talet. - Ernst August Mitts: Odalmannens lott. - Vad blev det av museibacken i Sundom. - Herman Backholm: Hågkomster från svunna år. - E.A.M: Folkhögskolan Breidablick. - E.A.M: Ett absolut nödvändigt och gott råd. - Börje Backholm: När jag var "torgmadam". - Ethel Qvist: Minnen och hågkomster från början av 1920-talet. - B.B: Nya ord och gamla. - Ragnar Hagman: Två färgstarka kvinnor på Långskärs torpet, Maj-Gret och Manda. - Ragnar Hagman: Schöring nr 6 i Övre Sundom. Uppgifter om hemmanet och dess innehavare. 97 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1976-27. - Torbjörn Ohls: Vad är en människa? - E A Mitts: Minnesruna, Erik Nedergård och Hanna Berg. - Martin Fjällström: Ungdomslokalen i Sundom. - Anne-Maj Finne: Folkdanslaget. - Gunnar Qvist: Sundom Skärgård. - Rut Bexar: Minnen från min första skolväg. - E A Mitts: Fisket i Sundomfjärden. - Lennart Östergård: Sundom såg. - Ragnar Hagman: Handelsman Uno Wettergren. - S Backholm: Ett brev. - H Backholm: Tidsbilder och hågkomster. - F Törnqvist: En resa i västerled. - Hedvig Mellberg: Gåsgrundminnen. - U Mitts: Storskär. - 25-årsjubileum. - C Bexar: Debatt om planering av Sundom. - S Backholm: Att vara handelsman på 20-talet. - Erik Österberg: Kronolotsen Abraham Clemetsö. Den engelska flottans härjningar underkrimkriget. - Ragnar Hagman: Falk Nr 7 i Yttre Sundom. - Stadgar.  Sundom 1976, 135 s. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1977-28. - Dödsfall: August Holmström. - R Hagman: Sundom museum och Sundom bys historia. - E A Mitts: Kommundelsorgan med viktiga funktioner. - B Backholm: När Sundom firade sitt 600-årsjubi­leum. - R Hagman: Krypar nr 12 i Övre Sundom, hemman och släkt. - Långskär i Sundom skärgård. - Nyskiftesnytt. - M Mellberg: Planering, men hur? - Tor Granfors: Axplock om arbetarrörelsen i Sundom. - J Sundin: Marknadsminnen. - Sundom folkdanslag. - L Backholm: De gamla på Norrbacken och vad har de att förtälja. - Öjbergsringen. - U Mitts: Öjberget med omnejd. - Eremiten på Dammbacken. - Pärtspikankalas. - Vallpojkar. - Slagsmål. - S Backholm: En resa i österled. - Rofylda Utterö har verkat i tio år.  Sundom 1977, 152 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1978-29-30. - L E Bexar: Myrg­rundsvägen. - Breidablick, ungdomsborg! - Byhamnar, från Kålans till Kråknäset. - Varsel och Spöken. - Min farfar Johannes Eriksson Sund. - En misslyckad fälresa. - Då vår by fick elektrisk belysning. - Fiskarbastu på Högbådan. - Gunnar Enholm: Fisket i Sundom under 1500- till 1700-talet. - R Hagman: 100 år sedan, då Solf-Sundom byarna bildade självständig församling. - Kyrkoherde Rivelius försök att få Sundom och Tölby överförda till Solf kapell 1697-98. - Noterat på marknaden. - Person-, gårds- och hemmansnamn i Sundom. - Kronvik eller Stråkan. - Tegelbruket i Sundom 1906-18. - Postbärare i Sundom. - Väderkvarnar i Översundom. - Fäbodlivet på Byön. - Fäbodlivet i Gloet. - Bygdespelmän från Sundom. - Skällsord i sundom­dialekten. - Johan Gammelgård Nyman. - Ryska Kejsarparet häsade på hos Johan Falk. - Vasklot hamn. - Vargaår. - Uttryck och talesätt. - Stora ofredens dagar. - Anders Börg, den första socialisten. - O Ahlbäck: från utskär till innerskärgård. - Fälmän och fälmänssläkter i Sundom. - Fiskelägen vid Gloppet. - Gravöl fordom­dags. - Stjärngossar. - Skallandajin. - Sälsky­tens kruthorn. - Söderfjärden. - Havets offer. - Skällsord. - Bröllopsseder. - Träkärror. - Gamla rian. - Bymuséet. - Amerika­resa. - Råtvister. - Brudparens klädsel. - Verkfisket. - Spöken och varsel. - Skrapelkärror. - Kronvik sågverk. - R Hagman: Backholm nr 4 i Y-Sundom, hemman och släkt.  Sundom 1978, 130 s.  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1979-31. - Betraktelse av Harry Holtti. - Till Ragnar Hagmans minne. - 4H-verksamheten. - Då Sundom fick egen kyrka. - Lövånger. - Förbindelserna Österbotten-Västerbotten. - När häxbålen brann. - Fiskrökning i Sundom. - En färd till Ryssin. - Gammalt sytningskontrakt. - Sälfångsten i Murmesund under 1500- och 1600-talet. - Söderfjärden, - Marknaden. - P Granlund: Lövångersläkter Fjällström, Söderlund, Granberg m.fl. - En seglivad Karolin. - Porträttgalleriet. - Kälk-Maj. - Antas torpet. - Sundom samfälligheter. - Som emigrant till Australien. - Lantmäteriförrättningar. - Båthamnar. - Båttrfiken Sunom-Vasa. - Båtäventyr. - Fäbodlivet i Söderfjärden. - Läkeväxterna. - Murmursunds Allehandas generalregister 1954-78, nr 1-30.  Sundom 132 s.  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1980-32. - B.Geber: Herr prosten talte. - Läsförhör. - Bjarne Stärk i Norge, fader Oskar Wiik i Kristinestad. - Kapell och plan, Gunnar Träskman, Torbjörn Ohls. - Sundommarknaden. - Kyrkans ljuskrona. - Fredningsbestämmelser. - Högspänningsledning. - Lars Bexar. - Jordrevningen 1608. - Slöjdskola i Sundom. - Närdemokrati. - Sundom ungdomsförening 1900-1950. - Övre Fårskär- Kalkskär-Munsmo. - Marthaföreningen 50 år. - Syn av fältjägarrote nr 50 i Fjälbyn. - Sabbatsbrott och kyrkotukt. - Nyskiftet. - Ortnamn i Sundom. - Nödbrödsämnen. - Även karlebyborna har Lövångersanor. - Prästbastun. - Lövångersläkter Fjällström, Söderlund, Granberg. - J Forsberg: Andaktslitteraturen. - Klimpbacken. - 4H-gård. - Fiskarbyn Sundom. - Fäbodvallen. - Fjällströmmarna har släktingar i Lievestuore.  Sundom 1980, 118 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1981-33. - Nyskiftesförrättningen. - Erik Svarvar in memoriam. - Stråkaområdets tillblivelse. - Storskär. - Insamling av vass. - Yttersta havsbandet. - Skvettan. - Amerikaemigrant förde fredsiden till Sundom. - I fäälan. - Till Valdemar Lindbergs minne. - Gräslibjörnen. - Lövånger. - När traktorn kom. - Amerikabreven. - Toby stenbro. - Stubbdans. - Byastämmor. - Vasa 375 år. - Stadsdelsfesten. - Öjberget. - Olofligt betande i Söderfjärden. - Kåsören August Sundbäck. - Barnlärare. - Min skolväg. - Pytjon. - Skyddskår. - Fiskarstugorna på Storsanden. - Sundomseminariet. - Fredning av sund och skär. - Delgeneralplan. - jordbruket. - Lägerskolresa. - Fiskarnas läggningsplatser inom kronovattnet. - Historien om ett felaktigt födelseår i kyrkoböckerna. - Fjällströmmarnas släktingar i Nya Zeeland. Sundom 1981, 96 s. (2 ex)  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1982-34. - Sundom lågstadium. - Läsmärken i kyrkans husförhörslängder. - Wolffska villan. - Julkravallerna 1918. - Lärokontrakt. - Markusas Jon och vargarna. - G.Enholm: Sälfångsten. - Jordatal och näbbar. - Jonas Stegar in memoriam. - Bodskatan. - Johannes Sundin. - Spökhistoria från Skvettan. - Fårutställning. - Samfälligheter. - Religiösa väckelsen. - Prövningsnämnden. - Dra et agnen. - Sista prästen. - Rekreationsområden. - Oljeskyddsberedskap. - Sundomseminariet. - Döda vänner, vandring på kyrkogård. - Säljaktsfärd. - Avtal om "Gröna ön". - Ungdomsföreningen. - Folkdanslag. - Skadebådan. - Om hästtjuvar och danser. - Brev från Californien. - Söderfjärden täckdikas. - Arvstvist. - Amerika-Kal. - Mannerheims stabsvakt. - Sastmola-gubben. - Budkavlarna. - Gammelstuskatan. - Märklig bondesläkt i Lövånger, Ögren, Granberg, Vestling, Öberg. Sundom 1982, 125 s.  
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1983-35. - Bången och Bångskan. Amerikafinlandssvenska. Intervju med Lillsto-Signe. Flykten från Karelen 1940 och 1944. Minnen från vinterkriget. Kampen om en väderkvarn. Min Amerikresa, började med en skidfärd över Kvarken.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1984-36. - Flygfotografi över Sundom, Vestergränden, Marandersbacken och Ollesbacken. - Markus Rösman. - Martti Ursins besök. - Öjbergs­ringen. - En förlisning. - Barnarbetet på Kronvik. - Jätteormar. - Betel i Sundom. - Olaga betande på Långskär. - Ordspråk och talesätt. - Ett människoöde, sjöman A.E.Sundman. - Stråkan-området. - Säljägare vid Skvettan fiskeläge. - Jättegryta på Öjberget. - Svarvarsbacken. - Fälan. - Samfälligheter. - Helgeandsholms beslutet från år 1282. - Sundomdialekten. - Gamla Vasa. - Fredspionjärer. - Sundom Bygdeförening, medlemsförteckning. - Mornay-ättlingar i obruten kedja till Erik Segersälls tid. - Rädda fotografierna. - Sundom ungdomsförening. - Sundom spelmän. - 4H-gården. - Sädesbodans golv. - Byamöte om militären. - Rönnskärsleden 200 år. Sundom 1984, 120 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1985-37-38. - Söderfjärden - vår stora kornbod. En intressant emigrantskildring. Skarpskytten vid 2 kompaniet n:o 66 Enholm. Johan Printz arrendator på Korsholm, guvernör i Nya Sverige. När Sundom blev grevskap. Ett emigrantbrev från Australien.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1986-39. - Ernfarenheter i Amerika. Bodängsdråpet. Skrädd-Fi och Hagas herrin. Om personbenämningar i en österbottnisk by. Sundoms egen folkdräkt. Kronvik såg 1909-1979. Mantalsräkningens uppkomst och betydelse.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1987-40. - Till Elsa Mitts minne. - Sundombor i 27 Preussiska Jägarbataljonen. - Om barken Valonas förlis 1907. - Elias Hortans blev bonde på Backman i Toby. - Söderfjärden. - Sundom spelmän. - Släktingar i Pennsylvania. - Marion och Kenneth Bruce i Milwaukee Wis., Anna och Joel Boström i Muskegon Mi., David Sten i NY. - Markus Rösman. - Vådligt äventyr. - Pensionärshemmet Hemgården. - Svartboken. - 110 år sådd på Fiskartorp. - Dödsfall Ida Baddar f.Rönnqvist. - Knytkalaset. - Gör gröna ön till gravgård. - Härfågel. - Livligt martha­år. - Kapellförsamlingen. - Saarijärvis moar och Joutsenlampi. - Knivdrama. Sundom 1987, 113 s. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1988-41. - Fisket i Sundomfjärden. Min drömresa till Amerika. Erfarenheter i Amerika IV. Bondeknekten Jacob Clemetsson - ett 350 årsminne. Hågkomster från tidiga barnaår. Mickel Mickelsson Pasto.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1989-42. - Na gaambäl trajiljor från Sååndom. - Byarkiv. - Söderfjärden. - Amerika. - Sommarfest på Näset. - Båttrafiken Sundom-Vasa. - Karl Uppgård, en märkesman. - Lövångers församling. - Ines Lindholm Holmlund i Aberdeen i USA. - Henry Nedergård i Port Alberni i Canada. - Barnramsor, tydor. - Hur Sundom fick sin kyrka. - Namn på holmar. - Missionsförsamlingen. - Postväsendet. - Birger Rosenlöf försvann på krigets sista dag. - Skriftskolelev. - Morfars kantele. - Till Ingvald Rönnqvists minne. - Arkeologiska fynd. - När åskan gick över Gambässchtoskatan. - Mosson berättar. - Knivdramat. - Äventyr på Atlanten. - Mangelhuset på Antarin. - Nr 14 Martins i Övre Sundom, hemman och folk.­Sundom 1989, 104 s.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1990-43. - Juutos Eevon - en mästerlig berättare. En gren av släkten Sund. Erfarenheter i Amerika VI. Möte med Rokka. Bruksord i sundomdialekten. Öjbergsminnen. Pasto-släkten än en gång. Nr 5 Mitts i Övresundom, hemman och folk.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1991-44. - Erfarenheter i Amerika VII. Händelserna i Sundom midsommaren 1808. Undanstucken historia om ryska soldater 1918. Min första utlandsresa. Nr 13 Jåfs i Översundom, hemman och folk.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1992-45. - Erfarenheter i Amerika VIII. Strävsam var dagen och tung var rodden - om fäbodlivet i Sundom fordom. Historik över Sundom skyddskår. När Järn-Böljan kom till Sundom.  En skola för folket. Skörd och tröskning av korn och råg. 
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1993-46. - Och kvarnen hon malar. Hembygd, hembygd solig och fager … Sundom bygdeförening 40 år. Sundom folkskolas elevmatrikel. Torpare, inhyses och backstugusittare. Bröllop i Sundom 1922. Släkten Hortans, den s.k. Mattas-grenen.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1994-47. - Sundom folkskolas elevmatrikel. En minnesvärd fiskefärd. Hågkomster från Öjberget. Han är värd en eloge. Erik Törnqvist en duktig emigrant från Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1995-48. - Indelt soldat. De äldsta släktnamnen i Sundom. Om landsbygdens födofång fordom. Vårt dagliga bröd. Bondelivet i Sundom på 1920-talet. Väderkvarnar i Sundom. "Det brinner en eld". En uppteckning sånglekar och ringdanser från Sundom. Historien kring Söderfjärden. Bondepension förr. Säljägarens utrustning. Sundom folkskolas elevmatrikel fortsätter. Murmursunds Allehandas generalregister 1979-1994 nr 31-47.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1996-49. - Edvin Sundquist fick minnesplatta. Edvin Sundquist - tidningsman. En monografi av N-B Stormbom. Del 1. SFP i Sundom 50 år. Rättelser till Sundoms historia. Underofficersskolan i Sundom. Sundom folkskolas elevmatrikel. På resa med s/v Penang 1929.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1997-50. - Sundom största byn i Korsholm på 1500-talet. Jordrevningen i Sundom 1608. Då Solf-Sundom blev en självständig församling. Ryska militärförläggningen i Alnäset. Kravallerna annandag jul 1917. I eld, i blod, i frost, i svält... Salpetersjudandet. Storskiften på 1800-talet.  Julen fordomsdags. De gamla gårdsnamnen.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1998-51. - Ett soldattorp växer fram. En bygd samlar sin historia. Nyskiftet i Sundom skärgård. Sundombor har företräde vid arrende. Från spade till tröska. Från Sundom till Fort Bragg i Kalifornien. Krokar på släktträdets stam. En utredning av släkten Staffans-Nordlund.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 1999-52. - Sundom mansdräkt. Sundom damdräkt. Fädernas kamp för värme och ljus. Minnesbilder från vardagen. Emigrant-änkas liv. Invecklad väv blottar släktmönster. Sägner till hjälp då det märkliga skall förstås. Oroligheterna i Sundom 1917.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2000-53. - Emigrantättlingar söker sina rötter. Minnen från förr. Allmogemålaren Isak Isaksson Österholm. Sundom ungdomsförening. Sundom Idrottsförening, Sundom Marthaförening. Sundom Missionsförening.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2001-54. - Hortans - Råst. Torpedbåten S2:s sista resa. Kronviks såg var läger för ryska krigsfångar sommaren 1944. Frontbrev.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2002-55. - Soldattorp och indelta soldater. En stenhård historia om obefintliga kyrktrappor. Är Kuckosteinin en tafone? Brevväxling på 1890-talet. Josefina Hastig 12.2.1877-17.2.1970. Är Sundomdialekten ett dött språk? Kluriga ord. Ordstäv. I emigranternas forspår. Emigrantbrev. Don Roys Finlandskontakter. Ett släktträd växer fram. Minnen och hågkomster från fäbodliv på Långskär under trettitalet.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2003-56. - Förteckning över fiskebastur på Storsanden från början av 1800 till 1960-talet. Släktutredning, Matts Mattson Sund. Emigrantbrev. Minnen från fäbodlivet på Utterö på 1930-talet. Sundomskjolen i Nederluleådräkt. Von Essen och den stora Torrläggningen. Ådron - historia och nutid kring byns vattenled. Migration. Goda ord- och onda. Poststämplar som använts i Sundom och Kronvik. Lungsoten - en övervunnen sjukdom? Soldat nr 132 i Närpes kompani. Soldatägor i Sundom.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2004-57. - Gårdar i Sundom - då och nu. Notdragning i Sundom på 1950-talet. Strandbutiken på Näset. Sommarvillorna på 1800-talet - en tillflyktsort för den vackra årstiden. Då det blivande ryska kejsarparet hälsade på hos Johan Falk. Sundomättlingar på Nya Zeeland. Avskedsfoto för Amerikafarare 1906. Förslag till regler för "Sååndomsprååtje". Hur Sundom fick en egen kyrka.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2005-58. - Något om rian och dess betydelse. Öjbergsringen. Ida Enegren. Kontakter till Nya Zeeland och Australien. Kriget förändrade mitt liv, berättat av Nils Sund. Historia från Stråkan om sågens tillkomst 1912-1939.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmusunds Allehanda 2006-59. - Bland backstugusittare, fiskare och bönder i det forna Sundom. Meteoria Söderfjärden. Vikarierande gårdfarihandlare. Sund-namn i Sundom. Tur-retur med Böljan. Om tegelbruket i Sundom 1906-1918. Mera om händelserna i Sundom julhelgen 1917. Till flydda tider återgår... Min barndoms söndagsskola. Emigranter i Nya Zeeland. Axplock från resa i Nya Zeeland. Vandring längs en tvåhundraårig väg. En beta ååv Sååndom historia.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2007-60. - Blodsdrama på Kvarken 1921. Breidablick i Sundom 1942-43. Båtbyggare i Sundom. Försvunna från fängelset. Meteoria Söderfjärden. På Näset när seklet var ungt.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2008-61. - Meteoria Söderfjärden. Sommarprat. Eva Beata Stenberg, född 1766 på Marins i Sundom. Sägner om allmogesamlingen i Sundom, Solf och Malax år 1808. Minnen av krigstiden 1939-1945. Vardagsliv i kristider. Tillbakablickar från krigsåren. Dagbok från åren 1940-44. Nyodlingar, svedjebruk och stubbar. Markus Rösman - en privat postilla? om Ernst Aug. Mitts.
Sundom Bygdeförening r.f. Murmursunds Allehanda 2009-62. - Södersunds väderkvarn, med stamtavla över kvarnbyggaren Isak Schöring. Familjen Kokko från Karelen i Sundom 1944-1946. Meteorian lyfter in Söderfjärden och Sundom på världskartan. Jåfsbacken - 500-årig boplats idyll på 2000-talet. Präglad av gamla gårdsgrupper och slingrande väg. Sundomeldsjälen Börje Backholm.
Suomen matkailijayhdistys Vuosikirja 1925.
Svensk Österbottn. Samfundet Svensk-Österbottniska Samfundet 1920-1945. Historik. Särtryck ur Arkiv för svenska Österbotten V. Vasa 1945, s.5-83, ill.
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för svenska Österbotten. Band I, Häfte 1-2. Minnen från heden tid och lämningar av heden kult i Vörå. Handelsborgare och gäldbönder i Österbotten. Om Östersjöländernas äldsta folk- och ortnamn.
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för Svenska Österbotten, Band I, Häfte 1-9, Vasa 1921, W.F. Nygrens.
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för Svenska Österbotten, Band I, Häfte 3-4. Wold. Backman: Ett bidrag till kännedomen om nationalitetens inverkan på befolkningens i Syd-Österbotten demografiska karaktär, främst beträffande nativiteten och den äktenskapliga fruktsamheten. - Johannes Näse: Finlandssvenskarna i Amerika. - Karl Hedman: Släkten Bladh. - Anna Lisa Ringbom: Bidrag till Kristinestads kyrkas historia. Vasa 1922, sidor 167-312. W.F. Nygrens. 
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för svenska Osterbotten. Band II, Häfte 1. Gravfältet på Lågpeltkangas i Vörå. Tvenne Nykarlebystudier. 
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för Svenska Österbotten, Band II, häfte 2-3. - Estlander, Ernst: Biblioteket i ett prästhem på 1700-talet. Böcker, som tillhört kkh. i Lappfjärd, magister jakob Estlander. - Krook, Ragnar: En enkät med skolungdom i Vasa angående beundrade historiska personligheter. - Tegengren, Helmer: Några försök att i Österbotten upprätta ädlare bergverk under förra hälften av 1700-talet.  Vasa 1934. W.F. Ungrens, (2 ex).  
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för Svenska Österbotten Band III. Sytning och arvlösen i den folkliga sedvänjan uti Pedersöre- och Nykarlebybygden 1810-1914. Hela numret behandllar detta ämne och är skriven av Hugo Högnäs. Åbo 1938.
Svensk Österbottn. Samfundet Arkiv för Svenska Österbotten Band IV. Ostrobothnia Australis 20 år. Ostrobothnia Australis´ samlingar. Förteckning över de Bodén-Stenbäckska Zoologiska samlingarna, uppgjord 1943. Katalog över Ostrobothnia Australis´Macrolepidoptera-samling. Översikt över Ostrobothnia Australis´ botaniska samlingar. Bidrag till kännedomen om Vasa-nejdens fjärilfauna. Några iakkagelser om jordugglan. Några anmärkningsvärda växter i Gamla Vasa och dess närmaste omgivningar. Floristiska anteckningar från Gamlakarleby yttre skärgård. Förekomsten av Carex salina och dess hybrider i Gamlakarleby-trakten.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1945. Om Ernst V Knape. Minnen från Wasa Gymnasium. Wasa minnen. Bokspridare i Vasa och dess omgivning i äldre tider. En blick på Sydösterbotten, särskilt Vörå under järnåldern.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1946-47.A:A: Levón och hans fabriksanläggning på Alkula. A.A. Levóns släkt och barn. Beskrivning över tillverkning av blyvitt enligt den urgamla s.k. Holländska metoden. En undersökning av den österbottniska sillen. Adventivväxter i Yxpila hamnområde. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1948. Om fotograferna i 1860- och 1870-talets Vasa. Riksdagsmän från Södra Österbotten under svenska tiden. Bondeståndets ombud. Gullans, Mattans, Vitans - en grupp österbottniska hemmansnamn.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1949-50. Färder i höga norden. Uppmätnings- och avbildningsarbetet i vöråbyarna Andiala och Jörala sommaren 1949. En undersökning på byggnadshistorisk bas.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1951-52. Anders Chydenius, samhällsreformator och församlingsherde. Zachris Topelius och Mathilda Christina Lithén. Något om vargen, fjällräven, lon och skrikörnarna. Nya växtfynd i Vasa. Ett förberedande meddelande beträffande tyska polemokorer och andra adventivväxter
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1953-1955. Bror Åkerblom: K.V. Åkerblom (1877-1954) en minnesteckning. Gunnar Rosenholm: Bondstugans traditionella inredning i Solf.  Arne Appelgren: Östergottens historiska museum. 1945-1954. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1956. Birgit Klockars: Om kristendomens införande i södra Österbotten. Holger Ahlskog: Österbottnisk glashandel under förra hälften av 1800-talet. Ragnar Mannil: Slagsmålet vid Andtohlis grind i Mäkipä, tidsbild från Vörå 1827. Gunnar Rosenholm: Handeln på Vasa torg i gången tid, såsom gamla solfbor mindes den. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1957. Levi Jern: Märkesmän i Korsholm under svunnen tid. Arne Appelgren: Vasa i gången tid Två hittills okända beskrivningar. Tor-Leif Westman: Storskär, 1500-talets Kirkegårdsskär.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1958. E.A.Mitts: Sundom by i Solf. Ragnar Hagman: Marins hemman i Sundom och dess tidigare ägare. L.E.Bexar: Sägner om allmogeresningen i Sundom, Solf och Malax år 1808. Irja Sahlberg: En gelbgjutare i Sundom. L.E.Bexar: Några anteckningar om allmogens i Vasatrakten handel på Sverige. Börje Backholm: Från sumpmark till åkerjord. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1959. - Erik Kruskopf: Wasa Teater under 40 år. Vasa 1960, 175 s., ill. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1960. Ernst Estlander: En prästdynasti i Lappfjärd. Esther Cygnel: Alma Skog. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1961-1962. Oskar Holmqvist: Nykarleby museum. P-E Beijar: Finska språkelement bland ortnamnen i Korsholm. Eric Cappelin: Salpeterns historia i Sverige och Finland
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1963. K.Rob.V.Wikman: En minnesteckning över Harry Schauman.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1964. - Se Petander. - Erik L. Birck: Om österbotten efter stora ofreden och vid Svenska tidens slut. - Carl Estlander: Wasa Teaters repertoarbok 1919-1963. Vasa 1964, 202 s., ill. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1965. - Ragnar Mannil: Woldemar Backman en levnadsteckning. - Mirjam Lehtikanto: Länskonduktören Ossian Långhjelm. - Robert Estlander: Släkten Estlander. Vasa 1964, 261 s., ill  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1966. C-B Petander: Kungliga österbottens infanteriregementes chefer 1629-1809.. Anteckningar om Österbottniskt fotfolk 1625-1629. Kungliga Österbottens infanteriregementes uniform och utrustning 1655-1809.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1967. C-B J. Petander: Kungliga Österbottens infanteriregemente i trettioåriga kriget. Kungliga Österbottens infanteriregementes fanor. Jarl Finne: Isvägstransporten över Kvarken i vinterkrigets slutskede - mars 1940.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1968. - Leif Österblad: Valsörarna - ett paradis för fåglar och forskare. - Gunnar Gröndahl: Sipprankan - en rymling från östkarelen. - Per Åke Johansson: Pjelaxfjärden som fågelrastplats. - Olav Ahlbäck: En gränstvist i bottnen på 1300-talet. - Carl-Eric Thors: Förnamn i Svenska Österbotten förr och nu. - Martin Malmberg: Ostrobothnia Australis naturvetenskapliga samlingar i Vasa. - Ragna Ahlbäck: En österbottnisk byordning. - C-B. J. Petander: Anteckningar om Kungliga Österbottens infanteriregemente 1650-1660. - Stadgar för Svensk-Österbottniska Samfundet. Vasa 1968, 294 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1969. C-B J Petander: Kungliga Österbottens infanteriregemente under Karl XI:s tid.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1970. Kurt Jern: Svensk-Österbottniska samfundet 1920-1970. E.L. Birck: Om beskattningen av Österbotten under senare delen av frihetstiden. Nils Näsman: Förslag om österbottniskt biskopsstift åren 1848 och 1849. Heimer Björkqvist: Handeelsflottan och dess betydelse för sysselsättningen i de svensk-österbottniska städerna åren 1815-1858. C-B.J. Petander: Förteckning över tomtägare i staden Vasa år 1784. Mirjam Lehtikanto: Carl Axel Setterberg och det nya Vasa.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1971. - Sven-Erik Krooks: Den "Souranderska Silfversamlingen" i Österbottens Museum. - Eril L. Birck: Om Jordbruket med binäringar i 1700-talets Österbotten. - Michale Jones: Landhöjningen i Zachris Topelius ögon. - C-B. J Petander: Tre planritningar från 1700-talet. Vasa 1971, 271 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1972. Hans Fors: Korsholmsspelet. Anna Långgård: Österbottnisk arbetsdräkt.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1973. - Bo Lönnqvist: Skråbockar och storvargar. - C-B. J. Petander: Gamla Korsholms kronohäckte af tegelsten. - R-E. Klockars: Gardesjägarba­taljonen 1918-1934. - A. W. Kronman: En f.d. gardesjägares minnen. - C-B. J. Petander: Kungliga Wasa regementes soldater. Vasa 1973, 167 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1974. - P. Hongell: Ostrobothnia Australis 50 år. - P. Å. Johansson: Lappfjärds åmynning som fågelplats. - G. Gröndahl: Lappfjärds å. - M. Malmberg: Växtsamlare i Syd-Österbotten. - E. Granlund: Sälar i Bottniska viken. - J-G. Anderson & C.G. Taxell: Fåglarna i mellersta och södra Österbottens kustland. - B. Klockars: Fåglarna i det sydösterbottniska kustlandet III. - P. Kevin: En antiakademi. - I. Wargh: Dagar och år. Vasa 1975, 197 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1975. Eric de Geer och Holger Wester: Utrikesresor, arbetsvandringar och flyttningar i Finland och Vasa län 1861-1890. Jackob Seela: En österbottnisk glasmanufaktur från 1800-talet, Berga Bruk (1797-1883). Kurt K. Karlsson: Pappersbruken i Jungsund och Granfors.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1976-1977. Nils-Erik Nykvist: Aktivism och passivt motstånd i södra Svenskösterbotten 1899-1918. Ragna Ahlbäck: Bondehandel och borgarseglation.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1978. - Olavi Hildén, Timo Hurme & Carl Gustaf Taxell: Häckfå­gelstudier och sträckobservationer på Valsörarna. - Ingeborg Haldin: Bönder och urmakare, Lassilaklockornas historia. - Gunnar Ehnholm: Värlax. - Sigrid Nikula: Johan Magnus Arenius och Brita Sofia Holmudd. - T. E. Teir: Wasa Aktie bank. Vasa 1979, 322 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1979. Nils Näsman: Vasa Missionssyförening 100 år. C-B J Petander: Den gamla stenkasärnen. Gunnar Ehnholm: Bidrag till kännedom om Särkimo, Ulot och Pudimo samt Väster- och Österören intill storskiftet i slutet av 1700-talet. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1980. - Ralf-Erik Klockars: 3:dje Wasa finska skarpskyttebataljon 1881-1902. - C-B. J. Petander: Krogar och krögare i Gamla Wasa. Vasa 1981, 235 s., ill. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1981-1982. C-B J Petander: Vasa ortodoxa kyrka. Synnöve Federley: Husmän och kvinnor i 1500-talets österbottniska län. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1983-1984. Wasa trivialskola 1684-1841. Lärarutbildningen i Vasa 10 år 1974-1984.Lärere och studerande vid PF under 10 år. Förvaltning och utrymmen. Vasa övningsskola 10 år. Förteckning över avlagda examina vid Pedagogiska fakulteten 1974-1984.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1985-86. Detta nummer behandlar fåglar och fågelobserationer.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1987-1988. C-B.J. Petander: Kungliga Wasa regemente 1808-1809.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1989-1990. Fylgia 1890-1990. Kurt Jern: Kring den medeltida bosättningen i Österbottens kustland. Sven Erik Krooks: Om allmogebebyggelsen i Österbotten med särskild hänsyn till likheter i Västerbotten. Nils-Erik Nykvist: Vintertrafik över Kvarken.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1991. Språket i vardagen
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1992. Detta nummer handlar om marknadsekonomi och industri.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1993. Undran inför undervisningen. Essäer i didaktiska ämnen.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1994. Ostrobothnia Australis 70 år. Red: Hans Hästbacka. Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet nr 53. Vasa 1994, 131 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 1995. Kurt Jern: För Österbotten Svensk-Österbottniska samfundet 1920-1994. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbotten. Årsbok 1996. Resan hemifrån hem. Red. Kjell Herberts, Nina Jokiaho och Sonja Remnell. Handlar om emigrantionen till Sverige. Vasa 1996, 108 s., Ill. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbotten.  Årsbok 1997. - Solveig Strömman: "Ge mig en kalvo och några liuskor!" Svenska och finska på arbetsplatser i Vasa. Vasa 1997, 116 s., ill.  
Svensk Österbottn. Samfundet Österbotten.  Årsbok 1998. - Olav Ahlbäck: Österbottnisk medeltid. - Kurt Jern: om den statliga regionförvaltningen i Österbotten genom tiderna. - Tom Westergård: Den allomfattande centralmakten 90-talets regionförvaltningsreformer. - Paul Lindell: Kvarkensamarbete i 25 år. Backspegel - framtidsperspektiv. - Tematisk förteckning över artiklar införda i Svensk-Österbottniska Samfundets skrifter 1921-98. Vasa 1998, 103 s., ill. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbotten.  Årsbok 1999. - Det svenskösterbottniska lyftet. Svenska Österbottens högskoleförening 30 år. 
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 2000. Detta nummer ägnas poeten, arkeologen och ornitologen Jakob Tegengren.
Svensk Österbottn. Samfundet Österbottnisk årsbok 2001. Mötesplats - en litteraturantologi.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1888. Per Brahe den yngre. Uno Cygnaeus. Postväsendets införande i Finland. Isak Eri Vik, född i Kveflax, en av landets första folkskollärare. Landtdagen 1888. Barn- och ungdomslekar i svenska Österbotten.  
Svenska folkskolans vänner Kalender 1897.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1903. Dagsmark folkskola 1873-1903. Om den österbottniska folkdansen. En färd till Ålands kyrkor.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1905.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1913.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1914.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1915.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1916.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1917. Bondereligion och livsåskådning. Sytningsfolk i Sibbo. Svenska småskollärareseminariet i Helsingfors 1897-1917. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1919.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1921. Läroplikten. Ett besök på de spetälskas ö i Ålands skär. Frågan om släktnamn.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1923. C A J Gadolin: Europas germanska minoriteter. Ett österbottniskt brödrapar; musikveteranerna Vilhelm och Alfred Lybäck. Hugo E Liljestrand: Kasaböle. P R Fredriksson: Från fornstugor och gammelgårdar i Dalarna. Lärarpersonalen vid de svenska folkhögskolorna 1922-23.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1924. Utskärskapell i Nagu och Korpo. Några ord om släktforskning. Våra bondehem. Hemkvinnans arbetsplats på landet. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1925. Ur en bondgårds historia, Knusbacka i Box i Sibbo. Våra landsvägar och automobiltrafiken. Allmogebåtar och allmogesegling. Kolonisationsrörelsen på vår svenska landsbygd. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1926. Yrkesskolor för landsbygden. Beskriver även hemslöjdsskolan i Kvevlax. En nyländsk släkt och dess stamgård. Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1927. Den svenska bosättningen i Finland. En svensk bildningshärd, om Privata svenska folkskolan i Östermyra. Praktiskt ungdomsarbete genom Lantbruksklubbverksamheten. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1928. Det svenska väldets grundläggning i Finland. Åbo domkyrka i ny gestalt. Lantmannens prydnadsträdgård. Byggnadskultur i västra Nyland. Strömmingsfisket, kustbornas viktigaste näringsfång. Gammaldags fiskelag. Österbottniska kyrkobyggmästare.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1929. Vad gömma din hembygds marker av minnen från forngrå tid? 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1930. Ett besök hos Dagösvenskarna.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1931. På historisk mark. Om Vadstena och Alvastra. Om lungsotskräcken. Mjölbollstad sanatorium.
Svenska folkskolans vänner  Kalender 1932.Svenska folkskolans vänner 1882-1932. Våra folkmåls uppkomst. Anders Johan Nygren och hans byrallor. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1933. Den första svenska hembygdsskildraren, Wener Lybeck. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1934. Karperö, den gamla garparbyn i Norra Korsholm. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1935. Bildningsförhållandena bland Estlands svenskar. Träskhistoria och träskhistorier från Kvevlax.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1936. Om tilltalsord och titlar, ett blad ur den mänskliga fåfängans historia. Kring de nyländska önamnen. Jakobstad. Vörå hamn, Mylberget och Pavelsby. Mysteriet "Waratah"
Svenska folkskolans vänner Kalender 1937. Nya Sverige. Andligt liv i en svensk bondgård för 70 år sedan. Soldattorpen i svenska Österbotten och dess invånare. Funkis och allmogestil. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1938. Den finlandssvenska ungdomsrörelsen. En österbottnisk sockenskola för nittio år sedan, Gulsmedsgesällen som blev folkbildningspionjär i Kvevlax.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1939. Kyssen i den kristna gudstjänsten. Något om äldre finländska person- och släktnamn av nordisk härkomst. Våra medicinalväxter.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1940. De hundrafem dagarna. Lantbruksklubbarna - ett led i Finlands återuppbyggnadsarbete. Svenskbyn i Karelen. Svenska förluster i Karelen. Ekenäs.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1941.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1942. Intryck från Fjärrkarelen. Estlandssvenskarna.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1943. Svensk herrgårdskultur i Finland. Maria Berg - Pali Maja. En österbottnisk allmogeskaldinna i förra hälften av 1800-talet. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1944. Wasa Gymnasium - ett hundraårsminne. Vad kriget lärt våra Marthor. Finrummet i landsbygdens bostäder. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1945. Våra barn i Sverige. Finlandssvenska emigranter i Usa. Uppländskt och nordsvenskt i finlandssvenskarnas härstamning. Möbelstilarna i Norden. Bostadsfrågan på landsbygden.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1946. Något om bomärken. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1947. Kasaböle privata folkskola i Sastmola. Finlandssvenska folkdanser. Praktiskt kök - lättare husmorsarbete. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1948. Åbo slott. Kristinestad 1649-1949. Inför Finlands svenska Marthaförbunds 50-års jubileum 1949.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1949. Runebergorden. Finlandssvenskarnas organisation i Amerika. Vår hemslöjd. Bättre bostäder - lättare hemarbete - större trivsamhet. Greven i Öja.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1950. Ett gammalt bruk, om Strömfors Bruk. Bland österbottniska emigranter i Sverige.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1951. Finlandssvenskheten i Amerika.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1952. Sjöfartsundervisningen - yrkesutbildning med anor. Svenska köpmannaskolan - ett friskt skot på yrkesutbildningens träd. Alma Kelin och andra föregångskvinnor i Vasa.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1953. Ålands självstyrelse. Giftermålen över språkgränsen. Bland skoltlappar och nybyggare. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1954. Småindustrin i landsbygdens näringsliv. Släkten Waselius och Fastböle. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1955. Våra förnamn. Värnet av Finlands östgräns på 1700-talet. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1956. Fiskemotorbåten - dess utrustning och manövrering. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1957. Historik över föreningens 75 år.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1958. Hur Finland förändrats. Viktor Dalbo - ett färgsnille.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1959. Världsreligionerna. Finlandssvenskt i Amerika. Jordbruket i blickpunkten. Kotkasvenskarna.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1960. Albert Brommels: Närpes. Lars Schalin: Alörn, trenne skalders sommarparadis. Handskriftssamlingen vid Åbo Akademis bibliotek. Det österbottniska jordbrukets framtid.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1961. Bondbygd blir stationssamhälle. Svenska teatern i Helsingfors. Lilla Teatern. Wasa teater. Nyländsk amatörteater. Åboländsk amatörteater. Österbottnisk amatörteater.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1962. Åland och Åboland.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1963. Faller Nyland i bitar. Ole Jakobsson: Österbotten i går, i dag och i morgon.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1964. Elektronstrålen - TV-bildens hemlighet. Tbc - aktuellt problem.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1965. Svenskan nu och för hundra år sedan. En lagklok, jordbrukande klippare.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1966. Regalskeppet Wasa. Den nya ärvdabalken. Kring sångfesternas ursprung.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1967. Svensk bosättning under Finlands själständighetstid. Tankar kring finlandssvenskarnas framtid.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1968. Vuxenutbildning i dagens samhälle.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1969. Radio/Tv inför framtiden. Grundskolan förverkligas. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1970. Anders Myhrman: Finlandssvenskarna i Amerika. Erik Birck: Nykarleby stad 1620-1970.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1971. Bror Åkerblom: Att skriva på bygdemål. Anders Myhrman: Emigrationens återverkan.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1972. Utbildning och forskning inom vuxenutbildningen. A M Myhrman: Selma Josefina Borg.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1973. Renässans för folkkulturen. Romantiken och folkdräkten. Vi går mot segelskeppens tid. Matts Johansson Svartsjös 300-årsminne.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1974. Finlandssvenskarna. Spelmanstraditionen. Rädda bilden. Finlands svenskbygder sjunger och spelar. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1975. Stundars hantverkarby i Solf. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1976-1977. Finlandssvenska immigranter i USA. Österbottnisk bygdehistoria. Två österbottniska bygdespelmän.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1978. Sorjos - en minnesrik svenskby i Karelen. Stor-Sarvlaks - ett testamente. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1979. Otto Andersson - Den folkliga sångens och musikens förnyare. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1980. Vem slår vakt om skärgården?
Svenska folkskolans vänner Kalender 1981. Och hela byn blev tom, några estlandssvenskar berättar minnen. Åbo slott under 700 år. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1982. Finlandssvenskt musikliv 1882-1982.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1983. Språket som skapare av identitet. När seminaristerna räddade Majniemi.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1984. Harry Järv: Vårt förhållande till kulturarvet. Där järnet bröt bygd. Den finlandssvenska hembygdsrörelsen. Finlandssvenskar i Sverige. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1985. Om svenskarnes inflyttningar till Finland. Finlandssvenskarnas genetiska bakgrund. Språkgränsen genom tiderna. Den finlandssvenska jordbruksbefolkningen. S:t Petersburg och Finland - svenskt och finskt i Neva-metropolen. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1986. Gösta Cavonius: SFV-kalendern en 100-årig folkskrift.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1987. Detta nummer uppmärksammar republikens jubileumsår.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1988. Hågkomster från mina barna- och ungdomsår på Björkbacka av Gösta Cavonius. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1989. Estland och Finland - byggnaderna berättar. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1990. Innehåller minnesrunor över bl.a Olav Ahlbäck,  Anni Blomqvist och Lennart Fogde.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1991. Zachris Topelius som nationell symbol. Topelius och julen. Nykarleby och Topelius. Vi valde utlandet.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1992. Johan Ludvig och Maria Juljana. Världens öde i Finlands hand.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1993. Detta nummer handlar till stor del om Edith Södergran.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1994. Detta nummer handlar om skolor och pedagogik. Bl.a om folkhögskolrektor P:R: Fredriksson som var verksam på Holms i Vörå. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 1995. Handlar om skämtpress. Bl a en artikel om Leif Sjöström som ger politikern ett mänskligt ansikte.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1996. Importerad, lånad och hopstulen äkta folktradition, lokalrevyn samlar folket i byarna. Sjökatastrofer i åländska vatten
Svenska folkskolans vänner Kalender 1997. Detta nummer handlar om Zachris Topelius.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1998. Numret handlar om olika religioner i världen. Även en artikel om folkteatrarna.
Svenska folkskolans vänner Kalender 1999. Vikingarna har en central roll i detta nummer. Finnarna i vikingarnas värld. Åland under vikingatiden. Vikingafärder i Nylands skärgård.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2000. Brottet som samhällsspegel och brott ur olika synvinklar handlar detta nummer om. Även en artikel med rubriken Ortnamn möter efternamn.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2001. Språkliga strategier i tvåspråkiga familjer. De finlandssvenska småskolorna. Lägre arbetslöshet bland finlandssvenskarna.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2002. Teatern är vår värld. – Margita Andergård: Lars Svedberg ser tillbaka. – ”Jag vill få oss att brinna!” Johan Storgård ny chef för Svenska Teatern. – Miniporträtt av Sue Lemström. – Laura Jänttis Sisyforuppdrag. – Laila Björkstam i fokus. – Bror Rönnholm: Musik, mångsidighet och trånga ramar. – Catharina Östman: Wasa Teater vill värna det mänskliga. Ekenäs 2002, 189 sidor, illustrerad. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 2003. Historien om Svenskfinland. Svenskfinlands tillblivelse. Begrepp och myter i den finlandssvenska mobiliseringen. Språkgränsens betydelse. Finlandssvenska folkrörelser. Exemplet Juthbacka, 300 år av historia, 30 år av förfall.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2004. Segelskutornas återkomst. Handlar om Jakobstads Wapen, Vega, Pommern och Sigyn samt andra skolskepp.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2005. Finlandssvenska symboler. Den rödgula flaggan, en symbol som enat och splittrat. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 2006. Lovisabarken Dorotheas öde. Briggen Rurik, den första i Finland byggda världsomseglaren.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2007. Svenskan i Finland. Klassbåtar kring våra stränder. Kring en gravsten i Ingå kyrka.
Svenska folkskolans vänner Kalender 2008. Över Östersjön som passagerare. Snabb postgång sjötrafikens bas. När ryssen kom till landet. Folkets sägner om Finska kriget 1808-09. Borgåborna och lantdagen 1809. Bofinken har varken frejdebevis eller medlemsbok, några finlandssvenska berättare om inbördeskriget 1918. 
Svenska folkskolans vänner Kalender 2009. Nylands vapen, en studie i svensk stormaktstida mentalitet.
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2010. Den byggda miljön påverkar oss direkt. Modern arkitektur stadsbild och skönhet. Hemmet fristad och fängelse.
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2011. Antarktis - den sista vildmarken. Johan Gustaf Nyberg, ett kapitel ur Rosalas torparhistoria. En qvinna af vår tid, om Marie Linder, en av Finlands första kvinnliga författare. Skärmytslingarna vid Elgsjöskatan. Om händelserna i september 1789. 
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2012. Västankvarn blev deras kungarike. En Askungesaga på 1800-talet. Om Lina och Wilhelm Sandell. Alaska och bildningen i Finland på 1800-talet. 
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2013. Tidningsman med ambitioner Topelius som journalist och prosaist. 
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2014. Vikingarnas vägar i Finland. Carl Constantin de Carnall - omutbar soldat och statskuppsman på Selkis översteboställe. Selkis ligger i Mouhijärvi by i Sastamala. På 1700-talet beboddes överstebostället bl.a av överste Johan Henrik von Knorring och hans svärson generalmajor Carl Constantin de Carnall vilka kom att spela några avgörande roller i Sveriges historia. Då Bobrikoff blev skjuten. Två brev.
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2015. Adéle Weman, kulturbärare över generationer. Ett märkligt livsöde, vad kan en ensam människa åstadkomma? Om Olga Ramstedt som 1900 begav sig från Åbo till Kökar. Mammas ömtåliga hälsa och bröstkrämpor. Om Elisabet von Borns sjukdom och dess påverkan på hennes familj 1834-1835. Kalabaliken i Bender. Dödsrunor över Edvin Franzén f. 1918 i Övermark, Erik Rune Hermans f. 1930 i Närpes, Märta von Schants f. 1923 och växte upp i Korsholm, Elly Sigfrids f. 1919.
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2016. Erik Aminoff - guldletarbaronen. Erik f. 1879 d. 1960. Idas resa. Om Ida Ramstedt f. Josefsson hustru till språkforskren Gustaf John Ramstedt. En trio som värnar om sin hembygd. Ingmar Gustafsson, Bjarne Andersson och Olof Blomqvists fotointresse blev en kulturgärning. 
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2017. De allmänna biblioteken: En hörnsten i nationsbygget. Småbarnspedagogik i mer än 100 år. Spräket förenar och delar. Glimtar ur den svenska skolans utveckling under 100 år. 100 år av folkbildning. Carl Oskar Malm, en döv visionär. C O Malm grundade Borgå dövskola 1846. När språket blev hotat. Skolpolitiken som hörnsten i den finlandssvenska minoritetsstrategin. 
Svenska folkskolans vänner SFV-kalendern 2018. Finland 1918 - ett bearberat trauma?
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund Årsbok 1985-2004
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1932-8.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1933-9. Häradsbrandstod i Österbotten.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 10.SLS CCXLIII.  Wieselgren, Per: Runeberg och trosläran. - Hasselblatt, Emil: Den första Frigga. Anteckningar om och ur några brev. - Törngren, Adolf: Politiska trevare under krigsåren. Anteckningar från resor i Skandinavien. - Lydén, Roland: Vergilius och Creuttz' Atis och Camilla. - Mikkola, J. J.: Några politiska visor från Karolinska tiden. - C. W. Törnegrens brev från Krimkri­gets dagar. Sammanställda av Adolf Törngren. - Granfelt, O. Hj.: 1934 års lag. Tvåhundra år. Föredrag vid årsmötet den 5 febr. 1934. - Pipping, Rolf: Rättelser till minnesanteckning över O. F. Hultman. - Sederholm, J. J.: Bernhard Estlander och rektor Emil Böök. En gensaga.  Hfors 1934, 381 s.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1940-16. Herrgårdsliv i Jorois under svunnen tid. Peter Johan Bladh och Svenska Ostindiska Compagniet åren 1766-84.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 21-22. SLS CCCVI. Helsingfors 1946, 551 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 23. SLS CCCVII.  Helsingfors 1947, 448 s.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1949-24. Biskopsgodsen i Finland. Georg Fredrik Tigerstedts tragiska öde.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 25. SLS CCCXXVI. Helsingfors 1949, 210+72 s. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 26. SLS CCCXXX. Helsingfors 1950, 324 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1953-29. Okupationstrupper och civilbefolkningen i Stora ofredens Finland. Studenterna inför 1902 års värnpliktsuppbåd.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1954-30. Briggen "Anna Sophia" av Kaskö och den "Hastiska arvsfrågan".
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1956-31-32. Claes Hermansson Fleming. Tomter och tomtägare i Borgå stad 1696. Stapelfriheten och de bottniska städerna 1766-1808. Från jägarrörelsens tillblivelsetid.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 33. SLS 365. Helsingfors 1958, 231 s., ill.  
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 34. SLS 371. Helsingfors 1959, 317 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1960-35. Bidrag till Nylands dragonregementes historia.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 36. SLS 384. Helsingfors 1961, 275 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 37. SLS 391. Hfors 1962, 314 s. (P-E L)  
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 38. SLS 399. Helsingfors 1963, 306 s., ill.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1964-39. En jägares anteckningar.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 40. SLS 409. Helsingfors 1965, 360 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1966-41. Nybyggen i svenska Österbotten från mitten av 1500-talet till början av 1800-talet. Finlandssvenska immigranter i Amerika.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 42. SLS 420. Helsingfors 1967, 282 s., ill.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1968-43. De första finlandssvenska kokböckerna.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1969-44. Undersökningen av Finlands svenska ortnamn, historik och presentation 1967. Mannerheims släktarv. Häroldsdräkterna vid Borgå lantdag. Huru Sveaborgs kanoner oskadliggjordes 1918.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1970-45. Helsingforsborgmästaren Anders Byström och hans son Thomas Byström.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 46. Helsingfors 1971.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 47. Helsingfors 1972.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 48. Helsingfors 1973.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 49. Helsingfors 1974.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 50. Helsingfors 1975.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier, register för 1-50, 1925-1975
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 51. Helsingfors 1976.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 52. Helsingfors 1977.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1978-53. Finlands indelta trupper 1696-1810.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 54. Helsingfors 1979, 251 s.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1980-55. Ortnamnsforskning - fantasi eller realism. Bondeliv i Helsinge på 1860-talet. Anteckningar under frihetskriget.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1981-56. En nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845-55.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1982-57. En Vasa-student 1914-18. Evakueringen av Porkkala-området 1944, några hittills mindre kända bakgrundsfaktorer.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1983-58. Hur hovrådet Johan Nylander gifte sig och när han dog. En officer i storfurstendömet Finland Emil Segercrantz (1826-1901).
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1984-59. Uleåborg - stapelplats mellan inland och fjärrland. Nicklas glasmästare och hans ättlingar.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1985-60. Veteraner och soldatänkor från finska kriget 1808-09.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 61. Helsingfors 1986.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 63. Helsingfors 1988.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 64. Helsingfors 1989.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 65. Helsingfors 1990.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 66. Helsingfors 1991, 286 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 67. Helsingfors 1992, 308 s., ill. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 1993-68. Samhället krin pottorna Åviks glasbruk 1748-1834.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 69. Helsingfors 1994.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 70. Helsingfors 1995,
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 71. Helsingfors 1996.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 72. Helsingfors 1997.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 73. Helsingfors 1998.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 74. Helsingfors 1999.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 75. Helsingfors 2000.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 76. Helsingfors 2001.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 77. Helsingfors 2002.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 78. Helsingfors 2003.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 79. Helsingfors 2004.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 80. Helsingfors 2005.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 81. Helsingfors 2006.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 82. Helsingfors 2007.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 83. Helsingfors 2008.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 2009-84. En österbottnisk ynglings dagbok 1808-09. Finlands sak är vår - frivilligrörelsen i Sverige 1939-40.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 2010-85. Resedagbok och fosterländsk mobilisering. Herman Vendells resa till Gammalsvenskby och Nargö 1881.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 86. Helsingfors 2011.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 87. Helsingfors 2012.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 88. Helsingfors 2013.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 89. I årets upplaga uppmärksammas 100-årsminnet av Tove Janssons födelse. 176 s. H-fors 2014.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 2015-90. Glas bland stenar är som en dåre bland människor. Peder Månssons GLAS-KONSTH (ca 1520) som vägröjare för glastillverkning i det svenska riket. Överklassens damer - ideal och verklighet i den baltiska herrgårdskulturen.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 91. 
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistoriska studier 2016-92. Upplösningen av den finska armén 1901 i ljuset av Bobrikovs dagbok. Petersburgs finska sotare.
Svenska litteratursällskapet Historiska och litteraturhistiriska studier 93. Magi och nation. Häxor i finländsk och svensk 1800-tals litteratur. Fånglägret i Dragsvik 1918 - vägen till en humanitär katastrof. Dagliga arbetare och besvärliga krångelmakare. Brukssamhällets och de röda invånarnas återgång till vardagen efter inbördeskriget 1918. Att mottaga främmande. Cajsa Wahllund och andra duktiga värdshusvärdinnor i det tidiga 1800-talets Finland.
Svenska litteratursällskapet Trogen tvenne tsarer och en furste Alexander, rättelser och tillägg, Borgå 1965. SLS 411. 1974, 10 s.
Svenska litteratursällskapet Folklivsstudier I. Kulturgeografiska kartor över Svenskfinland. En massa arbetsredskap, körredskap, hus, möbler och hushållsredskap presenteras utgånde från olika landsändar. Helsingfors 1945.
Svenska litteratursällskapet Folklivsstudier III. Folklig idrott. En etno-sociologisk undersökning av den finlandssvenska allmogens manliga friluftslekar, särskilt under sommarhalvåret, deras miljö och tradition i belysning av idrottens allmänna historiska förändringar och sociala betydelse. Helsingfors 1954.
Svenska litteratursällskapet Folklivsstudier IV. Kökar, näringslivet och dess organisation i en utskärssocken. Borgå 1955.
Svenska litteratursällskapet Folklivsstudier. Utgivna genom Folkkultursarkivet VI. SLS 387. Den nordosteuropeiska rian. En etnologisk undersökning av Ilmar Talve. Rian i Sverige. Rian i Finland. Rian i Baltikum. Rian i Ryssland. Rians historia. Åbo 1961, 341 sidor, illustrerad. 
Svenska litteratursällskapet Folkloristiska och etnografiska studier. Sydösterbottniska allmogebyggnader. Om vidskepliga föreställningar och bruk förenade med julens firande hos den svenska allmogen i Finland. Folktro och trolldom i svenska Finland. Om termerna "ordstäv",  "ordspråk och närliggande. Fruktbarhetsriter under årshögtiderna hos svenskarna i Finland. Helsingfors 1916.
Svenska litteratursällskapet Folkloristiska och etnografiska studier II. Tabu- och orenhetsbegrepp i norgermansk folktro om könen. Sydösterbottniska plog- och budkavlar. Sydösterbottniska vindflaggor. Folksederna vid livets högtider. Folkföreställningar i svenska Österbotten om trollskott. Om mara och marritt i österbottnisk folktro. Lantmannaredskap i Nagu, med en inledning och ordlista. Helsingfors 1917.
Svenska litteratursällskapet Folkloristiska och etnografiska studier. Utgivna genom K. Rob. V. Wikman III, red. Gunnar Landtman: Hustomtens förvantskap och härstamning. Sune Ambrosiani: Om ”Stål” som makt- och skyddsmedel. F. Burjam: Útburör-utbor. Valter W. Forsblom: Huru barn botas för ”Kråsa”. Emil Kråkström: Magiska bruk och föreställningar i de isländska släktsagorna. Johnny Hackman: Sagan om skördedelningen. Jacob Tegengren: Fastlagsbruk och –tydor i Vörå. K. Rob. V. Wikman: Folkliga tydor om kärlek och äktenskap. Helsingfors 1922, 240 sidor. 
Svenska litteratursällskapet Folkloristiska och etnografiska studier. Utgivna genom K. Rob. V. Wikman IV, red. Valter W Forsblom: Allmogebyggnader i Esse. Yngvar Heikell: Kyrkornas fattiggubbar i det svenska Österbotten. John Gardberg: Samfällda näringsfång i havsbandet. Arne Appelgren: Om byformen och gårdstyperna i Åbolands västra skärgård. K. Rob. V. Wikman: J. O. I. Ranckens folkloristiska hansdkriftssamlingar. Kartor över Svenska litteratursällskapets folkloristiska samlingar. Helsingfors 1931, 291 sidor, illustrerad. 
Svenska litteratursällskapet Förhandlingar och uppsatser I. Två franska emigranter i Finland, Froberg och Müller. Abraham Argillander, salpetersjudardirektör i Finland. Bidrag till släkten Fordells historia. Anteckningar om försvarskriget i Savolaks och Karelen åren 1741-1742. Helsingfors 1886.
Svenska litteratursällskapet Förhandlingar och uppsatser 16. Spridda drag ur modersmålets historia. Finländsk svenska på 1700-talet. Munck af Fulkila och Munck af Sommernäs. Om bomärken av fyrvakten P.E. Ohls å Valsörarnas fyr i Replot. Helsingfors 1903
Svenska litteratursällskapet Förhandlingar och uppsatser 29. Gustaf Mauritz Armfelts öfverflyttning till Finland. Carl Synnerberg. Åbo domkyrkas stamböcker i Sverige 1681-1682. Det kungliga nattlägret å Hvittis prästgård 22.7.1802. Helsingfors 1916.
Svenska litteratursällskapet SLS XXVIII 203. Om mans- och kvinnonamn på Åland under äldre tider (utdrag).  
Svenska litteratursällskapet Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Perspektiv på jubileumsutställningen. Helsingfors 1985.
Svenska litteratursällskapet Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1985. Ensimmäinen vuosisata.
Svenska litteratursällskapet Släktbok 1. I:1. SLS CVII:1. Wilskman Atle. - Släkter: Colerus, Durchman, Federley, Forsius, Frey, Gylling, Salingre, Sternberg, Sumelius, Tallqvist, Tollet, Trapp, Wacklin, Wahlroos och Wasenius. Helsingfors 1912, 311 sp.Släktbok I:2. SLS CVII:2. Wilskman Atle - Släkter: Allenius, Appelberg, Edgren, Engström, Gammal, Kurtén, Linsén, Nycopensis, Nycop, Nykopp, Richter, Schrey, Sjöstedt, Stigzelius, Westzynthius och Zilliacus. Helsingfors 1914, spalt 315-624. Släktbok I:3. SLS CVII:3. Wilskman Atle. - Släkter: Ammondt, Björnberg, Candolin, Holstius, Holsti, John, Lundenius, Moliis, Nohrström, Roos, Schybergson, Wegelius, Åkesson, Carlquist. Personregister. Hfors 1916, spalt 627-1046.  
Svenska litteratursällskapet Släktbok II. Wilskman Atle. Hfors 1918, spalt 1-332. - Släkter: Ahrenberg, Antell, Gulin, Hasselblatt (Fontell), Juselius, Landgrén, Lybeck, Råbergh, Sevonius, Sevon, Synnerberg, Tammelander, Wilhems.Släktbok II:2, SLS CXXXVIII:2. Wilskman Atle. - Släkter: Anthoni, Böök, Ekström, Florinius, Florin, Blom, Lavonius, Lille, Ljungberg, Lagerstam, Montell, Salmenius, Salmén, Sallmén, Sandmark, Saxén, Sohlberg, Sucksdorff, Tegengren, Thuring, Todenius, Thodén, Todén, Westermarck. Hfors 1920, spalt 333-644. 
Svenska litteratursällskapet Släktbok II:3, SLS CXXXVIII:3. Wilskman Atle. - Släkter: Floor, Fogelholm, Karsten, Carsens, Mether, Mörn, Mörne, Palmgren, Spoof, Wallgren, Åkerman, Öhman. - Rättelser och tillägg. - Register. Hfors 1933, spalt 645-1038.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd I:1, SLS CCLXXXVI:1. - Släkter: Alftan, Alfthan, Berg, Bergh, Estlander, Hedman, Hielmerus, Nystedt, Scherfbeck, Tillman, Ullner och Ulner. Hfors 1941, spalt 3-192. Släktbok, Ny följd I:2, SLS CCLXXXVI:2. - Släkter: Amnorin, Clasen, Dickman, Ekman, Henrichs, Hildén, Jäderholm,, Kopparström, Landtman, Mattheiszen, Rundqvist, Vikström. Helsingfors 1947, spalt 194-375 Släktbok, Ny följd I:3, SLS CCLXXXVI:3. - Släkter: Bredenberg, Fonselius, Hartwall, Lindberg, Takolander, Utter. Hfors 1952, spalt 378-576. (2 ex) Släktbok, Ny följd I:4, - Släkter: Bahne, Eklöf, Halleen, Saelan, Sahlberg. Hfors 1955, spalt 577-712.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd I:5, - Släkter: Ahlstedt, Andstén, Gisiko, Haga, Hagalund, Tennberg. - Tillägg och rättelser. - Register. Hfors 1958, spalt 713.1022. 
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd II:1-2, - Släkter: Borgenström, Gartz, Malm, Ehrenmalm, Palander, Thesleff, Theslöf, Weckman, Wecksell, Åberg, Oberg. Borgå 1965, spalt 1-288. 
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd II:3-4, SLS 412. - Släkter: Gahmberg, Herlin, Holmberg, Olsonius, Olsoni, Pousar, Rindell. Borgå 1971, spalt 291-578. (2 ex) 
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd II:5. SLS 412. - Släkter: Arkenholtz, Dyhr-Hernod, Hedman, Perón, Sylvin, Wichtman-Sciurenius. - Personregister. Borgå 1977, spalt 579-886.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd III:1. SLS 503:1. - Släkter: Byström, Lassenius, Mellberg, Palmén och Planman. Helsingfors 1982, spalt 3-128.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd III:2-3 1982, se: Pousar Jarl. – Backman från Kristinestad. Bland namnen: Frost, Rotberg, Ekman, Brunck, Björkman, Trautmeister, Hedback, Österback, Boman, Erholt, Vallenius, Gottleben, Blankenhagen, Palm, Clayhills, Schröder, Bonamy, Breuil, Engellau, Looström, Bratt, Linde, Strömbäck, Wack, de Serre, Thirty, de Smedt, Bredael, Nyberg, Hjellström, Carlberg, Brun, Stralman, Manfolk, Strandman, Dåli och Liung. – Enckell i Åbo. Bland namnen: Lauck, Lepus, Villman, Thuronius, Vidbom, Petrej, Steen, Lund, Östman, Juvela, Kauppila, Grönvall, Viherä, Lindberg, Hellberg, Dockx, Söderström, Wegelius, Kikovius, Malmén, Gyllenspets, Laxenius, Almgren, Fristedt, Forss, Appelberg, Kainulainen, Virpi, Saarinen, Muurinen, Varis, Schroeder, Kukki, Tuderman, Suhonen, Tukia, Eronen, Holmlund, Korpela, Autio, Launis, Granit, Alander, Sirén, Kokki, Kuorikoski, Makkonen, Zimmerman, Holm, Siironmaa, Steen, Kärppälä, Torala, Jouppi, Latvala, Kuusisto, Kivioja, Rintamäki, Ilkka, Raitila, Hannuksela, Niemelä, Leitenius, Charpentier, Le Bell, Krogerus, Ehrström, Söderhjelm, Virkkunen, Horn, Hess, Werner, af Forselles, Voigt, Hjelt, Fernström, Varpasaari, Laine, Lyytikäinen, Kraemer, Calonius, Edgren, Stenius, Thesleff, Suhonen, Nuoramo, Viikari, Patrakka, Toffer, Granqvist, Wallman, Runeberg, Kaira, Reuter, Paasonen, Leistén, Hake, Lehtonen, Väänänen, Malo, Vuorma, Immonen, Kautto, Jäger, Kohtamäki, Lohiluoma, Ranta, Majakangas, Alatalo, Hyväranta, Korkeakoski, Kauppila, Thuronius, Mäkilä, Karjala, Enkkilä, Elomaa, Taitto, Tynell, Stenman, Virtanen, Viljanen, Enckel, Encke, Enkell, Stenström, Grönroos, Jokinen och Simberg. – Gräsbeck i Esbo. Bland namnen: Ahlström, Hiliander, Järnefelt, Carlstedt, Serenius, Lindeqvist, Lilius, Bogdanoff, Nikkanen, Dromberg, Hovén, Holm, Velten, Karjalainen, Haavistola, Sandell, Wickström, Hartman, Järnefelt, Rundqvist, Lehtiö, Strömberg, Sahlstein, Grahn, Karvonen, Lappalainen, Leinonen, Sormunen, Pekkanen, Makkonen, Strandholm, Lainio, Jokiaho, Granholm, Kangas, Nordin, Castrén, Hemminki, Valpas, Syttälä och Molin. – Kuopiosläkten: Reisbacka, Reisbäck, Gräsbäck, Ruohopuro, Väätäinen, Tervo, Janhunen, Koponen och Kolehmainen. – Hipping, Hypping, Ståhle, Berg, Serlachius, Bosin, Krook, Forsskåhl, Relander, Skotte, Poppius, Totelius, Dyhr, Laitinen och Lagström. Ekenäs 1989, 431 s.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd III:4. Orre-Orreus, Platan-Plathan, Tujulin.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd III:5. Hultin-Hulkovius.
Svenska litteratursällskapet Släktbok, Ny följd IV:1-2. Boisman, Elvengren, Gottman, Gottsman, Herkepaeus, Sutthof. Helsingfors 2009. 316 s.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1965
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1966
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1977, 35 s.  
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1987.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1988.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1989.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1990.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1991.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1992.
Svenska litteratursällskapet Årsberettelse 1993.
Svenska litteratursällskapet Årsberättelse 1994. 
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2009.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2010.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2011.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2012.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2013. 
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2014.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2015. SLS i digitala kanaler. SLS stora språksatsning ger en gedigen bild av svenskan i Finland. Svenskan i världen och finskan i Sverige. SLS finansierar nya forskningsprojekt. Från mörker till ljuset. Om Birgitta Bouchts författarskap.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2016. Migrationsprojekt breddar det finlandssvenska kulturområdet. Finlands svenska historia borde vara obligatorisk läsning i Sverige. Seminarium sökte svar på migrationsfrågor i forskningen.
Svenska litteratursällskapet Verksamheten 2017. Att vårda kulturarvet är att digitalisera det. Elever lär sig källkritik med ny bok. SLS öppnar kulturarvet på nätet. 
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 7:1. 1981.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 11. 1983
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 12. 1984.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 18. 1989.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 19. 1990.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 20. 1991.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 21. 1992.
Svenska litteratursällskapet SLS Arkiv nr 22. 1993.
Svenska litteratursällskapet SLS Informationsblad 1/88 - 1/94. 13 st små häften.
Svenska Nykterhetsfolkets samarbetskommitté Året om 1938. Alkoholhanteringen och rusdryckskonsumtionen i Finland åren 1933-1937. 
Svenska Österbottens hembygds- och museiförbund Botnia -75. Årsskrift för hela svenska Österbotten. Gåva av John Holmström.
Svenska Osterbottens lantbrukssällskap Årsbok 1904-1925, 1928, 1940, 1944-1951, 1953-1974, 1976-1985, 1987-2005.
Svenska Österbottningars Hembygdsförening Bothnia årsskrift I 1922. Sockennamnen i det nutida Svensösterbotten. Förmodade spår av fornnordisk kult i Österbotten.
Tampereen seudun sukututkimusseura Vuosikirja I 1979-1980. (I Orpana mappen)
Tampereen seudun sukututkimusseura Vuosikirja II 1980-1981. (I Orpana mapen)
Tampereen seudun sukututkimusseura Vuosikirja III 2, 1979. (I Orpana mappen)
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1961-1. - Hemmanen i Terjärv. Det förnämsta steen Fäähuus i Tejrijärfviby. Sågslampi släktgård i Terjärv.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1961-2. - Julhögtiden. Ett tragiskt människoöde. Släkten Hästbacka i Terjärv. Om läsförhör. Min barndoms jul.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1962-3. - Det första verksamhetsåret. - Ur ett Amerikabrev. - Tyra Sandberg: Stormossback Greta. - Alfons Skullbacka: Land skall med lag byggas. - Gamla släktkort. - Beskrivning till Jordpärons Brännvin. - Emma Björkbacka: En släktgren Hästbacka. - "Husbehofssågen" vid Djupsjön 90 år gammal. - Uti den tvist. Om rådragning. - Mantals eller personlengd aff Cronoby sockn pro A 674. - Edit Österlund: En "sann" saga. - Johan Duvnäs: Terjärvbor i Pulkkila. - Elin Hedenheim-Granholm: Hunden. - Avverkningstillstånd. - Julius Björkbacka: Dödsruna från år 1809. - Matts Byskata: Forna tider. - K.P.Malmgren: Reginé, anno 1888. - Alfons Skullbacka: Åkerbytesavhandling. - Visa för militären, från Krim-kriget.  1962, 42 s. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1962-4. - Våra soldattorp. En släktgren Hästbacka. Instruktion för vederbörande Krono Betjenta till vägarnas behöriga i ståndsättande. Något från vidskepelsens tider.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1963-5. - Ines Renlund: Vårdträdet. - Olaglig skogsavverkning. - Edney Hällis: Barndomsminnen från Sandviken. - Gösta Näse: Österlund-kortet. - Ilmari Wirkkala: Det katolska kapellet i Kaustby och första kyrkan i Övervetil. - Ilmari Wirkkala: Gammalt om släkten Wirkkala. - Gösta Näse: Domboken berättar. - Viking Nygård: Nygårds tomts anläggning och åkerupptagning på Alesvedjan. - Brita Mattsdotter Sandkullas testamente. - Julius Björkbacka: Jag minns, våren 1905. - Arne Fröjdö: Cronoby sochn jordebooks ransachningh. - Emma Björkbacka: Prästdottern. - Stor-Käringen. - Arne Fröjdö: Rebus. - Lars Bexar: En minnesgod terjärvbo, Johan Varg. - Kaitajärvi nybygge på Hackas anno 1691. - Elin Hedenheim: Markröjare. - Ines Renlund: Mjälnargubben.  1963, 46 s. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1963-6. Ingeborg Dyhr-Sylvin: Tvenne inslag i min släktväv. Den tredje släktgrenen Hästbacka i Terjärv. Sytningskontrakt. Officeren vid amerikanska flottan Axel Leonard Sundqvist. Mormorsmors farmor Maria Hansdotter Gistö.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1964-7. - Kyrkan. - Edvard Strandén: Farmor berättar om Smörbyttan. - Kyrkoherdar i Terjärv. - Johan Duvnäs: När farfar köpte storplogen. - Den tredje släktgrenen Hästbacka i Terjärv. Forts. från nr 6. - Gösta Näse: Hästbackakortet. - Viktor Peltokangas: Sågslampi och Särs. - Emma Björkbacka: Ett oktoberdrama i Terjärv år 1785. - Albin Wickman: Hembygdens Hävder. - Uno Sandvik: En mjölkvarns köpe avhandling. - Immanuel Widjeskog: Widjeskog-Wistbacka hemman. - Johan Duvnäs: Ett frieri. - Viktor Peltokangas: Illaka Wegar. - Albin Wickman: Hembygdens lov. - Julius Björkbacka: Jag minns, Tott´n å Maj, Freck´å Anna-Kaj.  1964, 40 s.  
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1964-8. - Ingeborg Dyhr Sylvin: Vem var Barbro. - Emma Björkbacka: Vad tre århundraden förtäljer. - Edit Österlund: Den tredje släktgrenen Hästbacka. Forts. från nr 7. - Gösta Näse: Det andra Fors-kortet. - Ines Renlund: En pigas dagar. - Lars Bexar: Bjongubben, Skrivargubben. - Julius Björkbacka: Jag minns kallmejerier­na. - Hjalmar Krokfors: Finnsjön. - Emma Björkbacka: Julen "i ringhet klädd". - Matts Byskata: Hembygdens kyrka. - Herrens bön eller Fader vår, 1300-1646. - Uno Sandkulla: Barnatro. - Tyra Sandberg: Hem till julen, Selma Lillvik och den ambulerande skolan i Terjärv.  1964, 38 s.  
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1965-9. - Den tredje släktgrenen Hästbacka i Terjärv. Släkten Furu.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1966-10. - Elly Westerlund: Ett litet öde. - Uno Sandvik: En släktgren Lassas i Kortjärvi. - Johan Duvnäs: Om spädbarnsdödlighet och befolkningsutveckling. - Julius Björkbacka: En de små världarnas gestalt "Beckåle-Ant". - Viking Nygård: Förlikning och överenskommelse mellan Keurkall och Strömsnäs. - Birger Sundqvist: En vandring i tiden. - Arne Fröjdö: Kortjärvi och Markby bönderna på 1500-talet. - Alice Mattsson: Klobb-Kallis ped´n. - Edit Österlund: Den tredje släktgrenen Häst­backa i Terjärv. Forts från nr 9. - Elin Hedenheim: Ungmor vid vaggan. - K J Berg: Den Stora Branden på Bredbacka. - Im. Widjeskog: Småbönder. Var låg det mystiska hemmanet Widjeskog. - Gösta Näse: Vållade Jakob Skrubbacka sin hustrus död 22 sept 1705? - Medlemsförteckning 1960-65.  1966, 58 s. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1966-11. - Linnéa Wiik: Julminnen. - Elin Hedenheim: Hemkomsten. - Emma Björkbacka: Gårdarna kring en sjö, Björkbacka. - Im. Widjeskog: Husbönderna på Widjeskog och Bredbacka, hustrun Lisa Gustavsdotter f.Ravall. - Gösta Näse: Sandkullakortet. - Emma och Julius Björkbacka: Vi minns Lill klockarn, Leander Sandell. - K J Berg: Bredbacka Hemman i Terjärv. - Gösta Näse: Domboken Berättar. - Im. Widjeskog: Småbönder. Trehundraårig hävdaberättelse. - Gerda Maria Hästbacka dog 25 januari 1966.  1966, 44 s.  
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1967-12. - En Snåre släkt. Anfäderna på Snåre. - Tyra Sandberg: Stormossback Jock och Niss. - Tolvmanskortet, Wickman. - Arne Fröjdö: Är Kivijärvi och Snåre samt ödehemmanet Borr i Borrbacken upptagna av Granö-bönderna? - Emma och Julius Björkbacka: Vi minns tiden kring frihetskriget 1918. - Linnéa Wiik: De fallna. - Några minnesanteckningar av stadsfiskalen Johan Henriksson Kastun från Åbo, 1674-75. - Edit Österlund: Den tredje släktgrenen Hästbacka i Terjärv. - Im. Widjeskog: Familjerna i Terjärv i Början av 1700-talet. Enligt bouppteckningarna 1732-60. Granö, Skullbacka, Keurkall, Kortjärvi, Kolam, Byskata, Widjeskog, Storbacka, Björkvik, Lytts och Emet.  1967, 50 s. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1968-13. Fortsättning från nr 12 släktgrenarna Snåre-Bredbacka. Ur Terjärv kyrkas dödbok. Humleodling, ur gamla hävder. Bouppteckningarna fortsätter från nr 12.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1969-14. Bönderna i Terjärv vid tiden för Stora ofreden. Våra sockenmagasin. Tankar om Kortjärv-bönderna på 1600-talet. Klassskillnad. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1970-15. - Egil Granvik: Släkten följa släktens gång. - Ilmari Wirkkala: Något om Runebergs mors släkt. - Gösta Näse: Vad ligger bakom namnet Myndjäls? - Släktkort från Byggningsbacka i Kortjärv. - Elly Westerlund: Det gamla kortet, av Esse-klockaren Anders Sund. - Förlikning på Hästbacka år 1657. - Några släkter i Kortjärv by. - Selina Kaitajärvi. - Julius Björkbacka minns några kyrkointermetzon. - Agrolog Immanuel Widjeskog död. - Gösta Näse: Arne Johannes Fröjdö 1904-1970. - Gösta Näse: Harry W. Walli 1900-1970. - Im. Widjeskog: Protokoll, Cronoby tingslag, vinterting 5.3 1801. - Emma Österlund: "Bara-gobbi" på Byggningsbacka. - Emma Björkbacka: Vår hembygd.  1970, 40 s. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1973-16. - Matts Johansson Svartsjös 300-årsminne. Ett gammalt brev med kommentarer. Brevet skickat från Omsk 1912. Från 1667 till början av 1900-talet, ett skede i Terjärv kyrkas historia. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1974-17. - Terjärv får sin första kyrkoherde. Några släkter i Kortjärv by, Lassas-släkten. Byggnaderna på en bondgård på 1700-talet.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1975-18. - Terjärvbor i Ryssland. Lassas - släkten.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1976-19. - Lassas-släkten. Kolam i Terjärv på 1600-talet. Släkten Granö i Terjärv, Skullbacka-grenen.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1979-20. - Lassas släkten i Terjärv. Pilgrimskyrkan i Bronx såldes. "Terjärvförsamlingen" i New York upphörde med versamheten. Hur man levde förr när det inte fanns pension.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1980-21. - Lassas-släkten.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1983-22. - Tjärbränningen genom tiderna. Ett bröllop på Vuojärvi. Terjärv skyddskår och frihetskriget 1918.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1986-23. - Knektutskrivningar i Terjärv 1617-1640. Ryssnamnen i Kortjärv. Ett tragiskt emigrantöde. 
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1987-24. - Rian i Finland och Sverige. Ritröskningen.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1991-25. - Postväsendets utveckling i Terjärv.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1992-26. - Ur Terjärv sockens hävder: Våra soldattorp. Guldfebern i Terjärv. Postväsendet i gången tid. Ett Amerikabrev. Gamla höbärgningsmetoder.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1994-27. - Något om de första inbyggarna i Terjärv. Uppkomsten av gårdsgruppen Papas. Koloniseringen av Svartsjö och Furu i Småbönders. Minnesbilder från vårt frihetskrig. Terjärv första kyrka.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 1996-28. - Soldater och soldattorp från 1807, 1808 ock 1809:års krigare. Stora ofreden. Tattarprästen Oskar Jalkio (1882-1952). Widjeskog hemman.
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 199-/29. - Uppkomsten av Wistbacka 1/8 mantalshemman i Småbönders. "Joa-Hinric" Wistbacka (Kettu). Breven berättar. Australien-emigranten Väinö Hansson
Terjärv Hembygdsförening Släkt och Hävd 2006-37. Läsförhörstraditionen som del av folkbildningen. Johan och Alina Sandviks elva barn uppnådde tillsammans 833 år. Samlade notiser om varjar. Han var en märkesman "Sandvik-apteekarn" Axel Theodor Wichmann. Fakta om familjen Wichmann på Sandvik. Spår av belätesdyrkan eller Mariatillbedjan i Terjärv.
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 1 innehåller Vallgrunds förhistoria och byhistorik, samt släkten Stolpe i Vallgrund, första delen. Vasa 1981, 100 s, ill.  
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 2 innehåller biografier och byhistorik, samt släkten Stolpe i Vallgrund, andra delen. Vasa 1982, 108 s, ill. 
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 3 innehåller säljakt, turbåtarna, föreningslivet, fårmärkning och bomärken, samt släkten Stolpe i Vallgrund, tredje delen. Vasa 1983, 118 s, ill.  
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 4 innehåller föreningslivet, bomärken, fisket, samt släkten Stolpe i Vallgrund, fjärde delen och ett släktnamnsregister till Stolpe-utredningarna i Nr 1 - 4. Vasa 1985, 120 s, ill. 
Vallgrund hembygsdsforskare Personregister för Westergård-släkten i Vallgrund min hembygd nr 5, sammanställt av Hans Söderlund, 1990, 49 s. 
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 5 innehåller sång och musiklivet i Vallgrund, föreningslivet, samt släkten Westergård i Vallgund, del A. Vasa 1988, 152 s, ill.  
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 6 innehåller en omfattande forskning i Vallgrund-dialekten med dialektlexikon. Vallgrunddialekten. Vallgrund 1992, 115 s., ill.
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 7 har Norrskär som tema, samt släkten Westergård i Vallgrund, del B. Ur innehållet: Norrskär, bebyggelsen, lots- och fyrväsendet, Kvarken-Norskär by, om Gunnar Gers och Östra Norrskär, Ragnar Bengs levnadsskildring och livet vid fronten i Östkarelen, Westergård-släkten, Catharina Erichsdr och hennes efterkommande. Vallgrund 1994, 148 s., ill.  
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 8. - Kartor och ortnamnsförteckning för Vallgrund byarna samt Brändövik, Vistan, Söderudden och Panike. - Ragnar Bengs levnadsskildring. - Westergård-släkten del C, med personregister. Vallgrund 1997, 2+150 s., ill. 
Vallgrund hembygsdsforskare Vallgrund min hembygd Nr 9. Ur innehållet bl.a. - Josef Lindgrén: Vallgrund och medeltidsurkunder. - Ragnar Bengs: Levnadsskildring, som handlar om krigets slutskede och anpassning till det civila. - Westergårds släkten i 2 avsnitt: Norra Vallgrund "smedins" syskon och Westergård i Köklot. Person- och ortnamnsregister. Vallgrund 2000, 123 s. 
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 1. - Clas-Erik Vester: Ätteläggen som amatörernas forum. - Gunnar Nybond: "Herr Pedagogen Henric Ehrenfors" och hans Henricsdahl. - Göran Ber­glund: Arkitekten och hans eftermäle. En gren Setterberg-ättlingar. Släktupproret. - Torvald T.son Hohenthal: Den tredje av stenarna. - Harriet Hammarström: Vira flyger som förr trots sina 83. - Uno Skrifvars: Guldkantade anor för Nina Isonen. - Pär-Erik Levlin: Ättlingar till bonden Erik på Kull. - Runar Franzen: Ett skålpund wäggurshjul i arf. - Rudolf Olson: Släkten Olson i Finland och USA. - Clas-Erik Vester: De fyra Berman i Österbotten. Salpetersjudare Sturck i Petalax. - Runar Olin: Jag blev forskare på pensionärstid. -  Vasa 1981, 81 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 2. - Clas-Erik Vester: Hane från Kortfors. - Harry Norr­gård: Torpar­kontrakt. - Thorolf Aspholm: Sammanställning om jordbruk och boskapsskötsel i annotationsböcker för Böhle by i Korsholm 1893-1901. - Runar Franzén: Urmakaren Nils Wallins ättlingar. - Eric Örndahl och Tauno Rosti: Hög­backa - Råst. - Rudolf Olson: Släkten Olson i Finland och USA, fortsättning från Nr 1. - Thorolf Aspholm: Släkten Karlman. - Runar Olin: Brändölandet. - Clas-Erik Vester: Släkt- och person­namns­register till ätteläggen Nr 1 och 2. - Vasa 1985, 152 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 3. – Helge Ahlström: Förord. – Thorolf Aspholm: Hälsningstal vid VSBF:s 25-årsjubileum den 29 oktober 1988. – Gunnar Nybond: Varför bedriver vi släkt- och bygdeforskning? – Vasa släkt och bygdeforskare rf:s 25-årsskrift. – Thorolf Aspholm: Utdrag ur Korsnäs / Petalax församlingars födelselängd 1735-1809 på militärpersoner och deras barn. – Släkten Karlman. – Runar Franzén: Umakaren Nils Wallin:s ättlingar. – Eric Örndahl: Högbacka – Råst. – Thorolf Aspholm: Kvarnholmsback begravningsplan i Petalax. – Fortsättning, sammanställning av uppgifter om jordbruk och boskapsskötsel i annotationsböcker för Gerby och Westervik byar i Korsholm 1893-1901.  Vasa 1990, 136 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 4. –  Birger Sundqvist: Födde och döpte från främmande församlingar. – Hjonelag; hvaraf båda eller åtminstone Bruden kommer från främmande Församling, sammanvigda i Maxmo. – Aflidna personer från fremmande Församlingar Begrafna i Maxmo. -–Släktnamnsregister. – Ortnamnsregister. Vasa 1992, 152 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 5. – Thorolf Aspholm: Förord. – Lars-Otto Backman: något om gamla skatter. – Clas-Erik Vester: Fredrik Hultman, en östgöte i Närpes. – Thorolf Aspholm: Korrupta kommunionböcker, fallet Fulfisk. – Börje Svenns: Några av prästerna i Korsholms församling. – T.E. Teir: Rubelmiljonerna. – Gösta Hellman: Munsmo bys historia. – Rauno Turunen: Utdrag ur mantalslängder och jordeböcker. – Else Jokela: Släkten Snåffs. – Thorolf Aspholm: Tre gravstensinventaringar. Vasa 1993, 110 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 6, personregister sammanställt 1996-97 av Hans Söderlund. Södra Vallgrund 1997, 56 sidor.
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 6. – Helge Norrback: 74 antavlor, som i huvudsak berör Pörtom och angränsande församlingar. Vart uppslag utgör en antavla, med fadern och hans anor till vänster och moderns till höger. Ovanför antavlorna gårdsnamnet och antavlornas probander. Vasa 1995, 150 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 7. – Oravais, Sjukdomar och dödsfall i tider som gått. Sammanställd av Birget Sundqvist. Vasa 1996, 106 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 8. – Innehåller 56 antavlor och personregister till dem. Dessa antavlor har tidigare publicerats i VSBF, Medlemsblad för Vasa släkt- och bygdeforskare. I slutet sidor 152-162 ingår ”Mallförslag till Byordning 1742”. Södra Vallgrund 1998, 165 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 9. Brun del 1. - Hans Söderlund: förord. Clas-Erik Vester: Origo Vallonica. – Clas-Erik Vester m.fl.: Släkten Brun, del 1. – Personregister. – John Forsberg: Det österbottniska folkuppbådet 1710. Södra Vallgrund 2001, 141 s.  
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 10. Brun del 2. Handlar om ättlingar till bruksfolk i Kimo och är en fortsättning på Brun del 1. Person- och ortmansregister finns. Ortnamn med 20 eller fler förekomster:Amerika, Etseri, Gamlakarleby, Helsingfors, Jakobstad, Kimo, Kimo bruk, Komossa, Korsholm, Koskö, Kristinestad, Kvevlax, Lillkyro, Maxmo, Munsala, Nykarleby, Oravais, Orisberg, Seinäjoki, Storkyro, Sverige, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Västerhankmo, Vörå, Ylistaro och Åbo. Släktnamn med 20 eller fler personnamn: Aarnio, Anderson, Andersson, Back, Bagge, Berg, Bergman, Björk, Brun, Bruun, Burman, Bäck, Frants, Frust, Fröjdman, Glasberg, Hahne, Holmlund, Holmström, Häggman, Järnström, Krus, Lax, Lerstrand, Lindberg, Lundberg, Nordman, Norrgård, Nygård, Oinas, Rehnbäck, Reinilä, Salmela, Sandström, Santala, Sigfrids, Smedlund, Stenman, Strömsholm, Ståhlberg och Åberg. Södra Vallgrund 2002, 205 s
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 11. Brun del 3. Hans Söderlund: Förord. Paul Ström: Ättlingar till Pierre Brun. Clas-Erik Vester m.fl.: Släkten Brun del 3. Personregister.
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 12. Brun del 4. Hans Söderlund: Förord. Clas-Erik Vester m.fl.  Personregister. Bland namnen: Ahlbäck, Ahlqvist, Ahlskog, Almark, Almén, Armstrong, Asplund, Back, Backholm, Backlund, Backman, Bagge, Beerman, Beijar, Bengts, Berg, Berglund, Bergström, Berts, Björk, Björkman, Björkqvist, Blom, Blomqvist, Brun, Buss, Bäck, Bäckstreöm, Böling, Böös, Dahl, Dahlback, Dahlgren, Dahllund, Ehn, Eklund, Ekman, Englund, Fahler, Faler, Fant, Foley, Forsberg, Forsman, Forth, Frants, Friberg, Gammal, Granholm, Granlund, Gref, Grönlund, Hammond, Hedström, Helsing, Hjerpe, Hjorth, Holm, Holmgren, Holmqvist, Holmström, Holtti, Håkans, Häggblom, Höglund, Ingman, Jern, Jewander, Jurvelius, Järn, Karp, Kock, Korpela, Krogius, Kronqvist, Krutar, Källström, Köckmo, Lassila, Lassus, Lax, Lindberg, Lindell, Lindfors, Lindholm, Lindroos, Lindström, Lithén, Loo, Lund, Lundberg, Lustig, Löfberg, Manns, Markén, Mattas, Melin, Möuts, Nabb, Nelson, Norberg, Nordberg, Norrgård, Norrman, Nyback, Nygård, Nylund, Nyqvist, Nåls, Näsman, Paro, Pellas, Rönn, Rönnback, Rönngård, Rönnholm, Rönnqvist, Sjöberg, Skinnar, Skjäl, Smeds, Snygg, Sparf, Sparv, Sten, Stolpe, Storm, Strandback, Ström, Svarvar, Svedmark, Söderblom, Söderlund, West, Westergård, Westerlund, Wikman, Williamsson, Örn, Öster, Österåker och Östman.
Vasa släkt- och bygdeforskare Ätteläggen nr 13. Antavla för Boucht Anders f. 28.2.1943. Anor i Borgå: Fagerstolt, Forsblom, Richoff, Sundberg. Brahestad: Jurvelius. England: Clark, Clayhills, Fohtring. Estland: von Drenteln, Römer. Hfors: Malm, Tesche. Ijo: Corvinus. Jääski: Bruun. Karleby: Björkbacka, Borg, Brusibacka, Finnilä, Granlund, Haralds, Hassinen, Hilli, Honga, Härmälä, Kankkonen, Närvilä, Paasiala, Räbb, Storhonka Tofferi, Wisur. Kemi: Bergh, Castelin, Kohre, Nordberg. Kronoby: Bredskär, Lyttare, Storbjörk. Lettland: Semann. Nedervetil: Brännkärr, Skog, Viitavesi. Pedersöre: Fordell, Norrbygård, Westzynthius. Pudasjärvi: Anglenius, Käärjä, Riekki, Thynius. Ruskola: Strand. St.Karins: Lithovius. Storkyro: Nurkerus. Sverige: Berggren, Bjur, Blix, Bonde, Brenner, Bäckström, Frijs, Litman, Rehn, Reyer, Rockstadius, Ryss, Setterberg, Sidenia, Sköldberg, Sursill, Ångerman. Tammela: Boucht, Juhl. Terjärv: Björkbacka, Byskata, Döfnäs, Forsbacka, Hästbacka, Kaitajärvi, Keurkall, Kortjärv,Lillrank, Rank, Sandbacka. Torneå: Burman, Culjander, Kulliander, Ruuth. Uleåborg: Anglenius, Balt, Eneqvist, Forbus, Nurkka. Vetil: Gedda, Kaino, Kauko, Luomala, Strang. Viborg: Dannenbergh, Doest, Friedenberg, Liefman, Nath, Pamp, Printz, Schauer, Timmerman. Öja: Haga. Färdigställd 6.1.1994 av Anders Boucht
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1985 1. Ättlingar från Grims i Tuckor och Murkais i Mäkipää i Vörå. Kotaönrin i Södra Vallgrund - Israel Stolpes paradis. Valsöarnas fyr. Vasabladet 7.10.1921: Den senaste stormens offer. Finnkoloniseringen i Nordvästmanland till mot 1600-talets slut. Delaware expeditionerna på 1600-talet. Sundombon Anders Tkomasson Börg. Henrich Lemmens - en vallonättling. Trollramsor och koppning. Axplock ur folktron om äldre tiders sjukdomar. Att utföra sitt tarv. Finn-Bastu och bastuseder. Smedsonen, första Lutherska ärkebiskopen i Sverige. Gåva av Linnea Sundqvist
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1986 2. Släkten Thors-Storthors. Släkten Bodbacka. Bodängs dråpet. Släkter på Pensarhemmanet i Oravais Österby. Brott och olyckor vid samfärdsel i äldre tider. Länken i Mornai-släkten. Släkten Mornai i Frankrike. Spridda jordägare. Mästersmederna på Kimo Bruk. Data från Kimosmedernas gravvårdar. Husbönder i byn Kovjoki. Sjöfartshändelser på 1850-talet. Från sjömansgosse till kapten på segelfartygens tid. Några bomärken på Pensar. Bouppteckning efter en Replot-bonde. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1987 3. En släkt Fågel från Hirvlax, Munsala. Släkter på Pensarhemmanet i Oravais, Österby. Husbondeförteckning för Kimo by 1575-1800. Mantalsregister på tionde spannmål i Vörå socken år 1577. Bomärken i Gerby, Korsholm. Besiktning av Kroksmossa nybyggen vid Pörnbäcken. Ett sytningskontrakt från Kroksmossa. Bröllopstal från 1773. Bredskäret vid Korsör. Vaccination på Replot år 1804. Replot och Vallgrund byar och skärgårdarna 1920-1928 inregistrerade velocipeder i Replot kronolänsmans distrikt nr 122. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1988 4. Släkter på Pensarhemmanet i Oravais, Österby. Aktiva Hisingättlingar. Johannes Rydbeckius från Ormesta i Almby. Hugenottpåven Philippe Mornay. Roteknektarna. Morddrama på Kvarken 1921. Bosättning från 1550 Svedars, Auras och Keskis. K.V. Åkerblom, resenär skärgårdsbåt och velociped. Österbottniska-Amerikaners boningsort 1930. Namnregister till årsbok 1 och 2. Almanackan och tideräkningen. Bytingar och trollbarn. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1989 5. Släkten Steckseen uti Oravais. Ättlingar till Erich Erichsson Westerbäck. Jakob Eriksson Österman, Oravais. Sven Duva. Spårvagnsföraren från Monäs. Nybygget vid Majorsträsket. Gelbgjutaren Matts Svedberg. Bomärken från 1747 från Kåfjåki. Allmogebåtar i Norra Västerbotten. Ordstäv, vitsar, tänkespråk. Kongl. Majestäts utslag, Henric Suni och Carl Wäst. Register till Årsbok nr 3. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1990 6. Släkter från Pensarhemmanet i Oravais, Österby. Register till Årsbok 4. Register till Årsbok 5. Pohjola bränneriet. Släktutredning Olson-Berg en släktgren därav. Bergö första bebyggare. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1991 7. Släkter från Pensarhemmanet i Oravais, Österby, med namnregister. Delavarefynd. Nykarlebybon Peltonen 1867. Wörå 1867-1868. Fort hemman i Tölby. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforskare Årsbok 1992-8. Pesonen-Siniussläktens efterkommande, med personregister. Gåva av Linnea Sundqvist.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 9. Släkten Svartnäs från Vexalaby i Munsala 1660-1993. 414 sidor. Av Susanne Holmlund. Tryckt 1993.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 10. Ättlingar till Henrik Uppgård, nybyggare i Långvik, Rangsby, Närpes. 440 sidor. Av Brita Käldman. Tryckt 1994
Vasanejdens släktforsare Årsbok 11. Mårten Eliasson Jakobs och hans ättlingar. 442 sidor. Av Maj-Len Stubb. Tryckt 1996.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 12. Norrgran - Munsmo. Ättlingar till Abraham Mattsson Norrgran och Anna Carlsdotter. Sammanställd av Ulla Höglund. 280 sidor. Tryckt 1998.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 13. Henrik Mattsson Fratt. Av Valter Franzén, Henrik Mangs, Maj-Len Stubb. 535 sidor. Tryckt 2000.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 14. Mornie del I. Petter Christiern Pettersson Mornie och hans ättlingar. 403 sidor. Tryckt 2004.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 15. Anders Johansson Wester hustru Maria Mickelsdotter Isberg och deras ättlingar. Av Ulla Höglund och Margit Holm. 480 sidor. Tryckt 2005.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 16. Mornie del II. Anders Pettersson Mornie hustru Margareta Johansdotter Nääs och deras ättlingar. 571 sidor. Tryckt 2005.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 17. Mornie del III. Johan Fredric Pettersson Mornie hustru Anna Henriksdotter Nybonde och deras ättlingar. 262 sidor. Tryckt 2006.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 18. Jacob Pettersson Mornie hustru Anna Conradsdotter Halludd och deras ättlingar. 464 sidor. Tyckt 2007.
Vasanejdens släktforsare Årsbok 19. Johan Johansson Sjöberg 1719 och hans son Jacob 1741 samt deras ättlingar. Av Bengt Sjöberg. 337 sidor. Rikt ilustrerad. Personregister. Tryckt 2009.
Vörå I rågens rike, folkkulturella yttringa förr och nu. Vörå årspublikation 1986, 101 s., ill.  
Vörå I rågens rike, folkkulturella yttringa förr och nu. Vörå årspublikation 1987, 96 s., ill.  
Vörå I rågens rike, folkkulturella yttringa förr och nu. Vörå årspublikation 1988, 94 s., ill. 
Vörå Släkt- och hembygdsforskare Jubleumsskrift 1982-2012
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1982. Elin Ingo: Korpral Anders Skott. 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1983. Albert Lillund: Garverier i Vörå. Kovjoki gästgiveri år 1817.
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1984. Håkan Bäck: Kyrkvärdsglimtar.Evert Carlström: Gamla namn på  platser i Miemoisby, Kroksbackområdet och västerut från ån räknat 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1985. Håkan Bäck: Glimtar från prostgårdsköket och andra ställen i Vörå. Evald Lager: Kvarnrotar i gångna tider. Evald Lager: Den gamla lanthandeln i Keskis. 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1986. Runar Hagberg: Ett levnadsöde från 1700-talet. Att bestämma veckodag.
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1988. Evald Lager: Prosten Fredrik Gabriel Hedberg. Emil Kaustinen: Den gamla rökbastun. Eval Lager: Guldlandet som drog. 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1989. Alma Småros: Vörålottorna under krigstiden 1939-44. Johannes Kamis: Sommaren 1944 när de evakuerade karelarna kom till Vörå. Evald Lager: En sagolik järnhantering. Emil Kaustinen: Skrock och vidskepelse i Vörå förr. Om småbarn. För misstänkt dryck. Bot av sjukdomar. Bot av omaka. Bot av stamning. Tandvärks bot. Att stämma blod. Bröstbrännan. Torbjörn Nikus: Mordet på Nikusbacken. Neger: Ur dagboken. Evald Lager: De gamla drömde och en gång. Vårdkase och budkavle. En anekdot. Bortglömda Boplatser. Jakob Tegengren: Anteckningar från Vörå.  P.R. Fredriksson: I ny och nedan.
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1990. Johannes Dalkarl: Metalgjutaren Gustaf Blomqvist i Vörå, Bergby. Emil Kaustinen: Konfirmationsdräkten i Vörå. Vita likkistor. K.V. Åkerblom: Några hemmansnamn i Vörå. Evald Lager: Holmberg-släkten på StorKeskis och LillKeskis 1760 -1808.
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1991. Evald Lager: Veckans dagar. 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1992. Astrid Dalrarl: Rian. Evald Lager: "Bekolj-Juss" och andra gårdsfarihandlare förr. Evald Lager: Den fattigas enda kost.
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1995. Emil Kaustinen: Berättar minnen från sin barndom i Vörå. John Långs: Bengs kvarn. Evald Lager: Gästgivare i Kaurajärvi by i Vörå. 
Vörå släkt- och hembygdsforskare Vörå släkt- och hembygdsforskare 1996. Evert Carlström: Vöråsoldater i 1808-09 års krig. Ewald Lager: Något om Östermyra Bruk och dess arbetare i medlet av 1800-talet.
Ålands folkminnesförbund Åländsk odling, årsbok 1949. Kapellruinen på Signildskär. De fasta fornlämningarna i Eckerö. Åländskt 1400-tal. Ett gammalt husesyneinstrument. Sällsynta åländska fjärillar.