Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Johan Nordlander-sällskapet Oknytt 2014-3-4. Ur innehållet: Spannmål mot fisk, byteshandel över Kvarken under 1700-talet och början av 1800-talet. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1988. Siv Mårtensson: Skräddare Thulin i Öved, musikalisk stamfader.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1989. Bysmederna var förlagsmän i Kävlinge. Smedsläkt med tradition ända från 1700-talet.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1990. Tor Flensmarck: Mitt möderne kring Lödde Å. Owe R: Kort beskrivning på tolkningen av ortnamnen i Kävlinge kommuns 13 socknar.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1992. Torsten Nilson: "Contante penningar efterfrågades men funnos intet". Om pengars värde. Tor Flensmark: De räknade sina dagar. O digerdöden 1349-50. Solgerd Nilsson: Vad är vadmal?
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1993. Torsten Nilson: Militära grader och titlar. Solgerd Nilsson: Lin. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1994. Owe Rasmusson: Trolovning och vigsel i äldre tider. Torsten Nilson: Gåramålare och gåramålningar i Skåne.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1995. Torsten Nilson: Mera om gåramålare. Stefan Persson: Ett människoöde uti Virke 1733. Torsten Nilson: Ett dystert 250-års minne. Om boskapspesten i mitten av 1740-talet. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1996. Susanne Eriksson/Anna Erlandsson: Rent mjöl i påsen? En studie av mjölnaren Erland Mårtensson. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1997. Salpeter och salpetersjudare. Namnskicket i några socknar runt Kävlinge på 1700-talet. Torsten Nilson: Lutfisk.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1998. Postbefordran förr i tiden. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 1999. Anders Ödman: Små stycken ur lilla Harries historia.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2001. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2002. Mera gåramålare.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2004. Torsten Nilson: Barsebecks Compagnie. Anna-Stina Bäckström Gustafsson: Patronatsrätt. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2003. Torsten Nilsson/Birgit Ohlsson: En officers dagbok från ryska kriget 1788-1790. Anna-Stina Bäckström Gustafsson: Den Gregorianska tideräkningen 250 år. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2005. Torsten Nilson: Barsebecks Compagnie. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2006. Sigbritt Jönsson: Emigrantforskning. Utvanddrarekontrakt, Polikammarförteckningar och Manifest Ellis Island och Castle Garden. John-Arvid Arvidsson: Mat dryck, måltider och bordsskick i Högs socken under åren 1850-1880. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2007. Torsten Nilson: PaketPosten 1831-34. Lars-Åke Götesson: Karl XI:s fältläger vid Norrvidinge och Dagstorp 1677 och 1678. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2008. Kurt Nilsson: Patronatsrätten och dess uppkomst i Barsebäcks församling. Sven Nilsson: Pesten i Barsebäck 1712. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2009. Torsten Nilsson/Owe Rasmusson: Pest, koppor och kolera. Bengt Avenberg: En affärsman på Kuba.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2010. Kävlinge Kyrkor. Detta nummer beskriver samhället Kävlinge.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2011. Resa med förhinder. Linnélärjungen Daniel Solanders vistelse i Skåne 1759-1760. Hofverbergarna - fyra generationer präster i Barsebäck och Hofterup 1713-1883. Hofterups kyrka. Hofterups byordning. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2012. Dagstorps kyrka. Norrvidinge kyrka. Prästerna i pastoratet.
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2013. Mantalslängder ett bra komplement till kyrkböckerna. Virke kyrka. Annelövs kyrka. Sista avrättningen i Annelöv. 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare Släktbron 2014. Vad är åbor och rusthållare? Hur man söker sina emigranter i Nordamerika. Största delen av denna årsbok handlar om Borgby.
Kävlingebygdens Släktforskarförening Släktbron 2018. Hantverkarna i det gamla bondesamhället. Vart tog byhantverkarna vägen? Världens längsta kärlekshistoria?? Begränsad användning av utländska yppighetsvaror. GDPR ersätter PUL. GDPR=General Data Protection Regulation.
Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1944. 141 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1981. Om laga skiftet i Västerhus by.
Själevads Hembygdsförening Själrvad 1982. Arbetare kontra bönder. När spanska sjukan kom till Grisslan. Sörköreri och lappmarkshandel.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1983. Erik A.Nylander: Hur man lägger spåntak.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1984. Carl Axel Westerlind: Ur Billsta Trävaruhus AB historia.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1985. Rolf Morén: Carl Johan Holms verksamhet till fosterlandets försvar.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1986. Carl Johan Holm, fortsätter. Gustaf Eklund: Getingstugan i Sund. Erik A.Nylander: Emigrationen från Själevad till Nordamerika. Gustaf Eklund: Själevads kyrkas ombyggnad - En folksägen -.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1987. Carl Johan Holm, del 3. Harry Lindahl: Svedjeholmens tegelbruk. Gustaf Eklund: Garveriet i Hörnett. Gärdsgårdsbygge på hembygdsgården. Erik A Nylander: Något om gärdsgårdar, stängselskyldighet, åker och utmark. 
Själevads Hembygdsförening Själevad 1988. Bo Hellman: Själevads gamla kyrka. Fakta och funderingar. Per Sundin: Byordning för Österalnäs år 1751. 
Själevads Hembygdsförening Själevad 1990. Carl Nilsson: Jag kan kläda kappan av alla tre prästerna i församlingen.
Själevads Hembygdsförening Själevad 1999. Prosten Holm i Själevad. Om Savolaxbrigaden.
Själevads Hembygdsförening Själevad 2005. Åke Hellström: Ångermanlands och Medelpads "Fänikor".
Själevads Hembygdsförening Själevad 2006. Fortsättning på artikeln om "Fänikor". Det gamla tornuret i Själevads kyrka.
Sundsvalls Gille Årsbok 1942. Några glimtar från vårt sista skeppsvarv. Staketgatan, barndomsminnen från 1870- och 1880-talen. Hänt i Sundsvall med omnejd 1941. Matrikel över medlemmarna.
Sundsvalls Gille Årsbok 1943. Hänt i Sundsvall med omnejd 1942. Ett förhistoriskt depåfynd i Sundsvall. En "tullares" ungkarlsår. Medlemsmatrikel.
Sundsvalls Gille Årsbok 1944. Sundsvall med omnejd under 1943. Invigningarna av Kungl. Sundsvalls luftvärnskår och Sidsjöns sjukhus. Byggnationen i Sundsvall. Industrins ursprung och utveckling i Sundsvalls-distriktet. Ett bidrag till Sundsvalls familjekrönika från tiden 1748-1848. Minnen från Sundsvall före branden 1888. Med "Måns Bock" bland östgötar och lantvärnsmän i Sundsvall under kriget 1808-09. Episoder från trävarupatronernas tid. Joh. Henrik Fieandt och försvaret av Sundsvall 1721. Bremön nu och förr. Medlemsmatrikel.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1945. Skråminnen från Sundsvall. Låtar och spelmän i Medelpad. I forna ofredstider. Några minnen från det gamla Svartvik. Minnen från Sundsvall för 100 år sedan. Matfors vattensåg. Sundsvall med omnejd 1944.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1946.Medepad landskapssigill. Om repslagerier i Sundsvall. Minnen från Sundsvall för 100 år sedan.Kommunikationslederna i Norrland. Peder Månsson (Helsing) underlagsman i Medelpad och Sundsvalls förste borgmästare. Katrineberg. Den religiösa väckelsens genombrott i Medelpad i mitten av 1800-talet. Sidsjöbäcken. Märkliga fornfynd i Timrå. Från stad och bygd i Medelpad, händelser under 1945.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1947. Några märkesmän i det äldsta Sundsvall - intill 1650. Stöde, några glimtar från nutid till svunnen tid. Minnen från Sundsvall för 100 år sedan. Hamnar och sjöfart i Medelpad. Från stad och bygd i Medelpad under 1946.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1948. Ett och annat om och från gamla tingsställen i Medelpads västra domsaga. Skönsmon, en ny stadsdel. Från Medelpads gryningstider. S:t Olofs minne i Norrland. Från stad och bygd i Medelpad.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1951. Tidsbilder från Sundsvall under 1800-talets senare del. Bräcke-Sundsvalls kommunikations Ab, en återblick på Medelpads enda kanalföretag, som var en länk i ett storartat projekt att förbinda Atlanten med Bottniska viken. Haverö gamla kyrka. Medelpad under äldre järnålder.
Sundsvalls Gille, Medelpads Hembygdsförbund, Medelpads fornminnesförening Från Stad och Bygd i Medelpad 1953-1954-1955. 1953.Episoder ur livet i Sundsvall på 1600-talet. Ur jordbruksredskapens historia i Medelpad. Hushållsarbetet hos sågverksarbetarna vid slutet av 1800-talet. En stormansgrav  från Högom i Selångers socken. Gammalt och nytt på en medelpadsk fäbodvall. 1954. Häxprosesserna i Sundsvall 1673 och 1674. Karin Månsdotters härstamning. Sundsvalls skepps byggeri aktiebolag. 1955. Sundzwaldhs Stadz Beskrifning Anno 1690. Gamla handlingar från Tunadahls första tid. Medelpad, en ny tolkning av det säregna landskapsnamnet.
Västerbottens läns hemb.fören. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 230 s., ill. Red. Gunnar Westin, Ernst Westerlund. Umeå 1953.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1957. 192 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1958. Ur innehållet: Folklig läkekonst. Arkeologiska båtfynd och levande tradition. 234 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1962. Ur innehållet: Holmön. En dramatisk kungakröning i Stockholm 1336. 182 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1967. Ur innehållet: Landskapsnamnen kring Bottnen. Bottniska vattendragsnamn. Fjord och fjärd i ortnamn. Västerbottens och Österbottens utrikeshandel 1765-1880. Bondeseglationen i Solf kapellförsamling i svenska Österbotten. Glimtar från trafiken över Kvarken. Om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten. Om allmogebebyggelsen i Österbotten. 315 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1971-1. Temat: Båtar. 65 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1971-2. Säljakt.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1974-2. Tema: Järn. 121 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1976-4. Ur innehållet: Hur man gör en trävattenledning. 249 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 1977-1. Ur innehållet: Bildsamlingar. 65 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Västerbottens läns hemb.förening Västerbotten 2009-1. I skuggan av 1809. Ur innehållet: Västerbotten 1809. Bönderna och kriget. Den ryska invasionen över Kvarken. Dödliga intermezzon med de ryska ockupanterna. Det röda strecket. Hur firar man 200 år av fred. 73 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.