Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Andrée S.A.,Strindberg Nils, Fraenkel Knut Med Örnen mot polen. Boken handlar om Andrées expedition till Nordpolen. 485 sidor. Stockholm 1930.
Bang Gösta Vår tid. I. Det moderna samhälls- och kulturlifvet skildrat för folket.  355 s., ill. Sthlm 1911.
Björklund Nils Juuret ovat syvällä.  Historiallisia esseitä erään sukutaulun inspiroimina. 189  s., kuv. Hki 1984
Bohlin Birger På jakt efter urmäniskans förfäder. Med teckningar av förf. 266  s.,  ill. Karta. Hfors 1944.
Chambion Henry de La Lithuanie moderne. Henry de Chambon, directur de la "Revue Parlementarie". Avec 8 planches hors-texte comprenant 21 gravures et 3 cartes - Annexes. 3e Édition. Paris 1933, 308 s.
Halonen Antti Amerikansk rapsodi.  Övers. till svenskan av Ola Zweygbergk.  119  s., ill. Sthlm 1945.
Hellstedt Jane S:t Perersburg och Leningrad. (ur Runar Franzéns bibliotek). Nyköping 1988, 61 s, ill.
Henrikson Alf Alla tider. Kronologisk översikt av världshistorien med teckningar av Björn Berg. Sthlm 1978.
Herausgegeben von Wilhelm Treue Achse. Rad und Wagen.  Funftausend Jahre Kultur- und Technikgeshichte.  448 s., ill. Göttingen 1986.
Hornborg Eirik Från forntid till nutid.  I. Världshistorien i populär översikt. Hfors 1938.
Hornborg Eirik Från forntid till nutid.  II. Världshistorien i populär översikt. Hfors 1938.
Kalm  Pehr Pehr Kalms resa till Norra Amerika.  Å nyo utgifven af Fredrik Elfving och Georg Schauman, med ett förord af Georg Schauman.  Tilläggsband sammanställt av Fredr. Elfving.  1929. 235 s.
Kalm Pehr En resa till Norra America, på Kongl. Svenska Vetenskaps Academins befallning.  III.  428 s. Hfors 191.
Kalm Pehr Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Ånyo utgifven af Fredrik Elfving och Georg Scauman, Med förord af Georg Schauman.  Andra delen.   390 s. Hfors 1910.
Krofta Kamil Tjeckoslovakiens historia. Övers.Ruth Wedin Rothstein. 176 s.,ill. Hfors 1935.
Pro finlandia 1899  Les Adresses Internationales.  131 s. Sthlm 1899.
Svenska Familjejournalen Över land och hav. Illustrerade reseskildringar. Inb.
Vasar Juhan Die Grosse Livländische güterreduktion. Die entstehung des konflikts zwischen Karl XI. und der Livländischen ritter- und landschaft 1678-1684, von Juhan Vasar. Har ort- och personregister. Tartu (Dorpat) 1931, 400 s. 
Vår svenska stam Vår svenska stam på utländsk mark.  427 s., ill. Red: Axel Boethius m fl. Sthlm 1963.
Världens nyheter Världens nyheter.  Världshistoria i modern tidningsform från år 3000 f. Kr. till vår egen tid.  423 s., ill. Svensk översättning John Burmester och kompl. av Erland Falk och Gill Dahlström. 1980.