Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Huldberg P.A. Adress-Kalender för Stockholms stad och Djursholms villastad, jemte uppgifter om Stockholms län. Stockholm 1896, 717 s. + Kalender-Afdelningen. 
Johanson, fru Carl Norrköpings adress- och annonskalender för år 1909. Norrköping 1909, 384+32 sidor.
Norsk adresseliste Adresseliste over folkregistrene. Ajourfört pr 1 september 1973.
Nyfors F. Edv. Adress-Kalender för Åbo stad 1892-1893. Utarbetad af F. Edv. Nyfors. I. allmänna adresser, II. bostads adresser, III. annonser. Åbo 1892, 114+97 s
Sarolainen Oy Turun osoitekirja 1947-1948. Åbo 1948, 232+308+352+48+32+12 s. 
Savon sukutoimisto Kallavesi. Kuopion kaupungin ja ymperistön tietokirja. I henkilökalenteri. Kuopio 1923, 416 sidor. 
Suomen kauppakalenteri Suomen kauppakalenteri 1934, 642 s. 
Vasa adressbok Vasa adressbok / Vaasan osoitekirja 1969-1970.   230 s.