Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Ahlbäck Olav,  Bonns Bertil Båtar och båttyper i Kvarkens båtmuseum.  12 s., ill. Särtryck ur tidningen Västerbotten nr 2/86.  Utg. Malax Museiförening r.f.  Publ. Nr 1. Umeå 1987.
Ahlström Christian Sjunkna skepp. 128 sidor. Tryckt 1979. Ur Th Aspholms bibliotek.
Andersson Sven De första ångbåtarna Åbo-Stockholm, ett hundraårsminne. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Nr 2. Särtryck ur Åbo Underrättelser Nr 288 1936. Åbo 1936, 8 s., ill. 
Andersson Sven Finländska seglare II. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo Akademi Nr 6. - Lars Grönstrand: Fred och Oliverbank. - Sven Andersson: Lotos. - G. A. Lindström: En ödesdiger smekmånad, Åbo 1941, 35 s., ill. 
Andersson Sven Åländska vedskutor och åländsk husbehovsseglation. Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm, Årsbok 1944. Särtryck. Lund 1945, s.37-45, ill.  
Backman Thor-Rolf Kungl. Amiralitetets Skeppsbyggeri i Kronoby. Andra delen. Berör arbetsfolket och virkesieverantörer året 1676. Kronoby 1990, 70 s., ill.
Grönstrand Lars Finländska seglare I. Frideborg, Carmen, Varma, Shakespeare och Herzogin Cecilie. Åbo 1938, 36 s., ill. 
Grönstrand Lars Finländska seglare III. "Salama" av Gamlakarleby. Åbo 1943, 56 s., ill.  
Grönstrand Lars Finländska seglare IV. Altai, Aalto, Sverre och Killoran. Åbo 1947, 48 s., ill.
Gustafsson Allan Gynnande vind. Åboländsk bygdesjöfart under segel. 208 sidor. Uusikaupunki 1974. Ur Th Aspholms bibliotek.
Landström Björn Skeppet. Från papyrusflottar till atomubåtar. 320 sidor. 1961. Ur Th Aspholms bibliotek.
Norrvik Christer Briggen Carl-Gustav 1875-1889. Under Österbottniska segel i ångans tidevarv. Med företal och kommentarer av Christoffer Ericsson 314 s., ill. Hfors 1981. 
Norrvik Christer Under sydbottniska segel. Staden Kristinestad 1988. 85 sidor. 
Richter Herman Een siö-book, om siöfarten i Östersiön. Aff Johan Månsson, Stockholm 1644. Med efterskrft, anmärkningar och register. Häfte 2. Lund 1926, s.49-98. 
Richter Herman Een siö-book, om siöfarten i Östersiön. Aff Johan Månsson, Stockholm 1644. Med efterskrft, ortnamnsregister, ordlista och sjökort. Häfte 3. Lund 1928, s.99-132
Richter Herman Een siö-book, om siöfarten i Östersiön. Aff Johan Månsson, Stockholm 1644. Med inledning, anmärkningar och register. Häfte 1. Lund 1925, 48 s.
Sjöfartsstyrelsen Lots- och fyrväsendet i Finland intill 1808. 235 sidor. Helsingfors 1949. Ur Th Aspholms bibliotek.
Sjöfartsstyrelsen Lots- och fyrväsendet i Finland 1808-1946. 261 sidor. Helsingfors 1949. Ur Th Aspholms bibliotek.
Tegengren Helmer Örlogsflottans fartygsbyggnader i Österbotten, under den karolinska tiden. Särtryck ur Budkavlen 1935 1 o 2. Åbo 1935, 53 s.
Titanic Titanic.
Törnroos Birger Båtar och båtbyggeri i Ålands östra skärgård 1850-1930. Åbo 1968, 168 s., ill. 
Ågren Gösta Hammarbandet. En bok om Österbottens allmogebåtar. Utgiven av Malax museiförening rf. (Gåva av Inga Österblad). Vasa 1998, 136 sidor, rikt illustrerad.
Ångaren Capella  Sjömansrulla 17.4.1918, 1917-1918, 1918-1919. Mätebok för S/S Capella   Besättningen  1918 i Sundsvall : 2 foton av Gunnar Jofs och Lennart Stålberg