Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Birck J. L. Kvinnlig filantropi i Nykarleby nu och förr (1858-1963).  15 s.
Finlands Röda Kors Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 50 år 1934-1984.      48   s., ill.
Bäck Viveca, m.fl. Fylgia 1890-1990. Särtryck ur Österbottnisk årsbok 1989-1990. ( ur Runar Franzéns bibliotek.) Vasa 1990, 125 sidor, illustrerad. 
Fylgia historik Fylgia. Minnesblad Fylgias 25-åriga verksamhet. 
Föreningen Folkhälsan Föreningen Folkhälsan i Vasa 1922-1947. Vasa 1947, 58 s., ill. 
Hoskola Helena Sata vuotta työsuojelua Suomessa.Työsuojelulainsäädännön synty ja kehitys 1889-1989.  107 s., kuv.
Mannerheims barnskyddsförbund Vårbrodd, Publikation utgiven av General Mannerheims Barnskyddsförbund. Helsingfors 1921, 71 s., ill. 
Rauanheimo Yrjö Viisi vuotta kansanhuoltoa. Julkaisut Kansanhuoltoministeriö. Helsingfors 1945, 196 s. ill. 
Rostén Eino Vasa Stads fonder. Vasa 1944, 119 s.
Smirnoff Helena Omsorg om utvecklingsstörda i 25 år.  74 s.
Snellman Alf Från dårvakter till socialdirektörer
Westerholm Sten Frände i ådal och Bottnisk bygd. Ett reportage om fadderortsrörelsen mellan Ullånger och Öja. Jakobstad 1970, 78 s., ill.