Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Frimurareloger Svenska Frimurare orden i Finland. Arbetsåret 1995-1996
Frimurareloger Svenska Frimurare orden i Finland. Arbetsåret 1997-1998
Frimurareloger Svenska Frimurare orden i Finland. Arbetsåret 1998-1999
Frimurareloger Svenska Frimurare Orden. Matrikel över ordens bröder i Finland. Arbetsåret 1999-2000
Frimurareloger Svenska Frimurare Ordens Bröder i Finland 1923-1998
Frimurareloger Frimurare Orden i Finland, svenska. Matrikel över arbetsåret 1989-1990. Arbetsloger, brödreföreningar m.m. XLIV. Utgiven av Stor Capitlets centralregister. Esbo 1989, 156 sidor. 
Frimurareloger Matrikel över ordensbröder i Finland, arbetsåret 2004-2005
Frimurarloger Frimurarloger och brödraföreningar i Finland, förteckning för arbetsåret 1954-55, IX. Helsingfors 1954, 50 s. 
I. O. G. T. Grundstadgar för Finlands Svenska Storloge av I.O.G.T. Och dess underlydande loger.  Antagna av storlogen vid årsmötet 1931.  94 s.
Lions Suomen Lions - liitto 107 årsbok 1970-1971. 
Lions Suomen Lionsliitto r.y. Årsbok 1984-85. Medlemsförteckning. St.Mickel 1984, 546 s.  
Neptuni-Orden Neptuni-Ordens matrikel.  Supplement 1983-1984.  24  s.
Odd fellows Medlemsförteckning med supplement över Odd Fellows i Sverige och Finland år 1951. Stockholm 1951, 492 s.  
Odd fellows Odd Fellows i Finland 1.9.1989. Medlemsförteckning med fotografier. Har personregister. Esbo 1989, 762 sidor. 
Odd fellows Odd Fellows i Finland 1976. Medlemsförteckning med fotografier. Har personregister. Esbo 1976, 619 sidor. 
Odd fellows Odd Fellows i Finland 1978. Helsingfors 1978, 680 sidor, rikt illustrerad. 
Odd fellows Odd Fellows i Finland 2.6.1984. Medlemsförteckning med fotografier. Har personregister. Esbo 1984, 631 sidor. 
Odd fellows Odd fellows i Sverige och Finland, medlemsförteckning, Stockholm 1934, 432 s.  
Rotary International  Rotary International, Suomi-Finland 1969-1970. Toimittaja Vilho Turtiainen. Vammala 1969, 782 s.  
Rotary International  Rotary International, Suomi-Finland 1971-1972. Tapiola 1971, 397 s. 
Rotary International  Rotary. Årsbok 1972-1973. Tapiola 1972, 426 s. 
Rotary International  Rotary. Årsbok 1974-1975. (ur Runar Franzéns bibliotek) Tapiola 1974, 407 s.
Rotary International  Svensk Rotary handbok 1967
Tempel Riddare Orden Tempel Riddare Orden. 1963 års matrikel över medlemmarna i Sverige, Danmark, Norge, Färöarna, Finland och Island. Göteborg 1963, 518 s.  
Tempel Riddare Orden Tempel Riddare Orden. Matrikel 1975. Medlemmarna i Sverige, Danmark, Norge, Färöarna, Finland och Island. Göteborg 1975, 530 sidor.