Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Berg Bjarne Olika utredningar angående släkten Mornie
Appelqvist Johan Olika släktutredningar och övrig forskning
Franzénska samlingen Olika släktutredningar och övrig forskning
Wallén Carl-Johan Olika släktutredningar och övrig forskning