Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Kaustinen Emil-Dalkarl Johannes Vörå Försäkringsförening 1882-1982. 36 s., ill.   
Sormunen Tapio 75 Sampovuotta.  Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampo 1909-1984.  583 s., ill.