Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Appelqvist Johan Olika släktutredningar och övrig forskning
Franzénska samlingen Olika släktutredningar och övrig forskning
Nylund Sigurd Olika släktutredningar och övrig forskning. 3 mappar
Wallén Carl-Johan Olika släktutredningar och övrig forskning