Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

 
Dat/Pvm Bokning/Varaus Tid/Aika                                Plats/Paikka
 30.11.2020  Vårmöte/Höstmöte  18.00  Klubblokal Elvan, Rådhusgatan 8
  Släktforskarmässan "Våra rötter"   Flyttas till våren 2022
4.1.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet
 25.1.2021  Månadsmöte  18.00  Meddelas senare
1.2.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet
 22.2.2021  Månadsmöte  18.00  Meddelas senare
1.3.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet
 29.3.2021  Månadsmöte  18.00  Meddelas senare
6.4.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet
 26.4.2021  Månadsmöte  18.00  Meddelas senare
3.5.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet

 

Vår- och höstmöte 
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f kallas till ett kombinerat Vår- och höstmöte måndagen 30 november klo 18.00 i Klubblokal Elvan på adressen Rådhusgatan 8 i Vasa.
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga vår- och höst mötes ärenden.
 
Kaffeservering. Välkomna! 
 
Ordföranden