Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

 
Dat/Pvm Bokning/Varaus Tid/Aika                                Plats/Paikka
 26.4.2021  Vårmöte  18.00  Elvan, Rådhusgatan 8
3.5.2021 Styrelsemöte 16.30  Arkivet

 

Vårmöte
Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f kallas till Vårmöte måndagen 26 april 2021 klo 18.00 i Klubblokal Elvan, Vasa Folkets hus på adressen Rådhusgatan 8 i Vasa.
På mötet behandlas föreningens stadgeenliga vårmötes ärenden. Efter mötet förevisar Viking Åberg, Vassor bilddatabasen.
Vill du deltaga via nätet kontakta ordföranden.
Kaffeservering. Välkomna! 
Ordföranden