Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Nybo Ragnar Mapp nr 2. Uppgifter om: Tollikko. / Bruus, Ytterjeppo. / Mietola (Mietar). / Lussi. / Lillbärs-Lillas. / Heikfolk. / Romar. / Ojala. / Ruotsala. / Ruotsinkoski. / Rundt. / Storbärs. / Dikesgrävar. / Nybyggar, Ytterjeppo. / Skogsbyggar.
Nybo Ragnar Mapp nr 3. Ur sursillboken, Ragnar Viklund. / Inflyttningslängd Oravais 1741-1805, Ragnar Nybo. / In- och utflyttade Terjärv, Munsala, Nykerleby, Ragnar Nybo. / Roteringslängd 1627-1720 Monå by. / Mantalsängd, roteringslängd Hirvlax 1577-1735. / Mantalslängd Kantlax 1577-1735. / Mantalslängd Monäs 1577-1735. / Mantalslängd, Sik, Knuts, Pensala, Aspnäs mfl.. / Mantalslängd 1577-1735 Munsala by med omnejd inkl. roteringslängd. / Mantalslängd 1577-1735 Vexala med omnejd. / Uppgifter från Jeppo, Purmo, Pedersöre, Kronoby, Terjärv, Nedervetil, Vörå och Nykarleby. / Munsalaemigrant i Boerkriget som krigsfånge på St:Helena. / Mantalslängd 1710-1735 Monå. / Födda i Munsala 1821-1823. / Tabeller Släkten Nyby, Räf, Rank, Skytt mfl.. / Utflyttningslängd Munsala med omnejd (attester 1780-1814). / 211 tabeller släkten Back i Munsala. / Släkten Bergman på Strömming. / Antavla Bror Anders Berg i Monå. / Björn Bertells släkt. / Släkten Blixt. / Släkten Blåman-Korrespondens, Uno Skrifvars. / Tabeller för släkterna Damskata-Damstén. / Borgare utan känt yrke samt släkten Lindqvist. / Släkten Branting. / Släkttabeller Damskata. / Antavla Lisa Mårtensdotter Knuters. / Släkten Kals i Oravais. / Komplement till antavla Gay Karlsson. / Svärdotter i Munsala. / Släkter Mannas, Dahl, Storpått i Wallgrund. / Antavla Helge Nylund f. 6.8.1918. / Tabell från Kajsa Lisa Jonasdotter Fågel. Släkten Ollandt. / Släkten Parkkinen. / En släkt Pensar, Göran Pensar. / Sundbacka i Kronoby. / Ättlingar från Mårten Mårtensson Seiplax-Backa.
Nybo Ragnar Mapp nr 4. Överjeppo efter byn: Jungar, Grötas, Kaup-Holm, Keppo, Böös, Stenbacka, Mjölnar, Kampas.
Nybo Ragnar Mapp nr 5. Tabeller släkten Nukala. / Släkten Nyby, Hugo Lagström. / Ur VBL: Släkten Elenius-Jungarå. / Släktutredning antavla Munsalalinjen, Åke Huggare f. 7.5.1916 i Kronoby, sagesman Ragnar Nybo, nedtecknare Gay Karlsson, Kronoby. / En släkt Fågel i Hirvlax, Maj-Len Stubb. / Släkten Nyby-Sejplax släktled. / Släkten Strömming. / Konfirmander i Munsala hösten 1825 och våren 1826, Ragnar Nybo. / Vigda i Munsala 1894-del II, Ragnar Nybo. / Avskrivning av mantalslängder för Knuts hemman i Kantlax, Ragnar Nybo. / Släkten Skytt.
Nybo Ragnar Mapp nr 6 . Släkter i Kantlax av Hugo Lagström.
Nybo Ragnar Mapp nr 7. Ragnar Nybo´s korrespondens.