Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

 
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1957. 192 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1958. Ur innehållet: Folklig läkekonst. Arkeologiska båtfynd och levande tradition. 234 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1962. Ur innehållet: Holmön. En dramatisk kungakröning i Stockholm 1336. 182 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1967. Ur innehållet: Landskapsnamnen kring Bottnen. Bottniska vattendragsnamn. Fjord och fjärd i ortnamn. Västerbottens och Österbottens utrikeshandel 1765-1880. Bondeseglationen i Solf kapellförsamling i svenska Österbotten. Glimtar från trafiken över Kvarken. Om folkliga väckelserörelser i Österbotten och Västerbotten. Om allmogebebyggelsen i Österbotten. 315 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1971-1. Temat: Båtar. 65 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1974-2. Tema: Järn. 121 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1976-4. Ur innehållet: Hur man gör en trävattenledning. 249 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 1977-1. Ur innehållet: Bildsamlingar. 65 sidor.
Västerbottens  läns hemb.fören. Västerbotten 2009-1. I skuggan av 1809. Ur innehållet: Västerbotten 1809. Bönderna och kriget. Den ryska invasionen över Kvarken. Dödliga intermezzon med de ryska ockupanterna. Det röda strecket. Hur firar man 200 år av fred. 73 sidor.
Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1944. 141 sidor.
Johan Nordlander-sällskapet Oknytt 2014-3-4. Ur innehållet: Spannmål mot fisk, byteshandel över Kvarken under 1700-talet och början av 1800-talet. 
Svenska litteratursällskapet Fynd och forskning, till Ragna Ahlbäck 17.7.1981. Ur innehållet: Gräftland, hackland och kåkland, Bygdemålsberättare - bondkomiker - folklivsskildrare, Westmansgården i Malax, Ett gammalt hem i Vasa. 349 sidor. Helsingfors 1981.
Malaxblade Malaxblade nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/79.
Hällström af Olof Hattula kyrka. 38 sidor. 1961.
Melin Selim Kvevlax kyrka. Minnesskrift med anledning av dess 250-årsfest 24.6.1943. 88 sidor. Vasa 1943.
Töjby bönehusförening Ett Herrens hus. Töjby bykyrka 100 år. 176 sidor. Närpes 2012.
Näsman Nils Baptismen i Korsholms prosteri 1870-1905. 200 sidor. 1958.
Pipping Hugo E Från pappersrubel till guldmark. Finlands bank 1811-1877. 560 sidor. Helsingfors 1961.
Pipping Hugo E Bankliv genom hundra år. Förenings-banken i Finland 1862-1919. Nordiska Aktiebanken för handel och industri 1872-1919. Nordiska Föreningsbanken 1919-1962. 443 sidor. Helsingfors 1962.
Läroverk,Tammerfors Svenska samskolan i Tammerfors 1942-1944, 1951-1952, 1954-1955, 1956-1957, 1959-1964, 1967-1975, 1978-1979.
Läroverk, Helsingfors Helsingin yliopisto. Ohjelma lukuvuonna 1967-1968.
Läroverk, Helsingfors Svenska normallyceum, berättelse över läsåret 1960-1961.
Yrkesutbildning, Medborg.h.skolan Svenska Medborgarhögskolan, årsberättelse 1962-1963.
Yrkesutbildning, Handels Vasa Handelsläroverk 1961-1963, 1964-1966, 1966-1968, 1968-1970. Studiehandbok 1984-1985.
Skolor, Folkskolor Tre byskolor i norra Pörtom.
Skolor, Folkskolor Folkskolan i Oravais 100 år.
Haavisto Olle Kristinestads segelförening 100 år. 141 sidor. Kristinestad 1982.
Malax ungdomsförening Malax ungdomsförening 50 år. 179 sidor. Vasa 1938.
Övermark ungdomsförening Övermark ungdomsförening 50 år. 86 sidor. Vasa 1945.
Brage Brage i Vasa. Festskrift 1908-1993. 105 sidor. Vasa 1993.
Meinander Nils En krönika om vattensågen. Festskrift utgiven i anledning av Finska sågverksägareföreningens femtioårs jubileum den 16 december 1945. 316 sidor. Helsingfors 1945.
Eskeröd Albert Jordbruk under femtusen år, redskapen och maskinerna. 215 sidor. Borås 1977.
Grandell Axel Karvstocken, en förbisedd kulturbärare. 161 sidor. Ekenäs 1982.
Bottnisk kontakt Bottnisk kontakt II. Huvudtema: Handel och handelsvägar.
Bottnisk kontakt Bottnisk kontakt III. Arkeologi, Marinarkeologi, Skeppsbyggge och sjöfart.
Svenska litteratursällskapet Fiskare och fiskemiljöer. En etnologisk undersökning av fisket i Malax. Redigerad av Bo Lönnqvist och Ivar Nordlund. 240 sidor. Borgå 1974.
Enholm Gunnar Sälfångsten i Mustasaari- och Vörå-socken år 1551-1625. Helsingfors 1979.
Hoffman Kai Expert inom elektrotekniken. Strömberg 1889-1989. 519 sidor. Vasa 1990.
Kaukovalta K.V. Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934. 857 sidor. Hämeenlinna 1934.
Malmberg Thure/Neumann Arnold De vita båtarna. Finska Ångfartygs båtar. 99 sidor. Okänt utgivningsår.
Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Textil- och metallindustrierna i Finland intill 1880-talet. 334 sidor. Helsingfors 1956.
Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Adol Törngren d.ä. 367 sidor. Helsingfors 1956.
Bonsdorff von Lars G Linne och Jern. Gustaf August Wasastjerna. 388 sidor Helsingfors 1956.
Swanljung Walter Wasa Bomull Ab 80 år. 1857-1937. 72 sidor. 1938.
Sandviken Ab Aktiebolaget Sandvikens skeppsdocka och mekaniska verkstad. Helsingfors skeppsdocka. 1865-1935. 150 sidor. Helsingfors 1935.
Lindfors Gustav V Finlayson-fabrikerna i Tammerfors I.1820-1907. 418 sidor. Helsingfors 1938.
Svedlin Th. Taalintehtaan Rautaruukki ja sen isännät 1686-1936. 434 sidor. Helsingfors 1936.
Ekman Karl Aug. Eklöf Aktiebolag 1864-1924. 168 sidor. Borgå 1924.
Rinman Ture Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd 1869-1944. 223 sidor. Göteborg 1944.
Hoving Victor Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget 1898-1948.111 sidor. Helsingfors 1948.
Ekman Karl Tykö bruk 1680-1936. Ett gammalt herrgårdsbruks historia. 321 sidor. Helsingfors 1937.
Kokko Marja Kyliltä keskuksiin. Etäläpohjalaisista osuuskaupoista alueosuuskaupaksi - eepee - 1903-2003. 304 sidor. Jyväskylä 2003.
Österbottniska Handelslag Österbottniska Handelslag.
Appelgren Kari Isak Österholm, en mångkunnig hantverkare. Särtryck ur Petalax historia II. 9 sidor.
Appelgren Kari Johan Alm hantverksmålare i Vasa på 1700-talet. 104 sidor. Helsingfors 1974.
Norrvik Christer Under sydbottniska segel. Staden Kristinestad 1988. 85 sidor. 
Landström Björn Skeppet. Från papyrusflottar till atomubåtar. 320 sidor. 1961.
Ahlström Christian Sjunkna skepp. 128 sidor. Tryckt 1979.
Gustafsson Allan Gynnande vind. Åboländsk bygdesjöfart under segel. 208 sidor. Uusikaupunki 1974.
Svenska folkpartiet Svenska ortnamn i Finland. 84 sidor. Åbo 1939.
Slotte Peter Sjönamnen i Karlebynejden. En undersökning av huvuledstyperna. 192 sidor. Åbo 1978.
Wilson Paula Röster från forntiden. Gamla ortnamn berättar. 527 sidor. 2007.
Svenska litteratursällskapet Synvinklar på ortnamn. 190 sidor. Helsingfors 1973.
Hallberg Göran Skånes ortnamn. Bebyggelsenamn. 165 sidor. Lund 1975.
Strömsnäs Emil Av Noaks stam. En ortnamnsundersökning. 124 sidor. Jakobstad 1962.
Österbottens museum Österbottens förhistoria. 25 sidor. Vasa 1983.
Weegar Johannes Forntid i Pörtom IV 1981.
Kivikoski Ella Finlands förhistoria. 319 sidor. Helsingfors 1964.
Regionplaneförbundet för Vasa län Förhistoriska fasta fornlämningar i Vasa län. Av museiverket registrerade objekten under 1985-89. 71 sidor. Vasa 1991.
Montelius Oscar Minnen från vår forntid. 100+64 sidor. 1987.
Sotasokeat Tien Varrelta rauhaan. Minnesmärken över våra krig. 154 sidor. 1968.
Regionplaneförbundet för Vasa län Finlands 70-åriga självständighet i Vasa län 1917-1987. 55 sidor. Vasa 1987.
Ylikangas Heikki Klubbekriget. Det blodiga bondekriget i Finland 1596-07. 420 sidor. 1999.
Hårdstedt Martin Finska kriget 1808-1809. 388 sidor. Borgå 2008.
Zilliacus Konni Från Ofärdstid och oroliga år I. Politiska minnen af Konni Zilliacus. 149 sidor. Helsingfors 1919.
Zilliacus Konni Från ofärdstid och oroliga år II. Politiska minnen af Konni Zilliacus. 132 sidor. Helsingfors 1920.
Wegelius K.A. För Finlands frihet. Jägarrörelsen i Södra och mellersta Österbotten. Vapenbåten Equitys hjältesaga. 427 sidor. Tammerfors 1937.
Finlands Jägare Jägarens väg. Jägarrörelsens tillkomst, skeden, andliga arv. 20 sidor. 1975.
Bladh P.J. Bonderesningen i svenska Österbotten. En episod från 1808 års finska krig. Dagboksanteckningar. 108 sidor. Stockholm 1882.
Sourander Åke Österbottnisk bataljon. I/JR 9:s strider under vinterkriget 1939-1940. 187 sidor. Helsingfors 1948.
Iversén Axel Vasa skyddskår i möda och kamp 1917-1918. En skildring byggd dels på skriftliga vittnesbörd, dels på personliga minnen. Första delen. 117 sidor. Vasa 1922.
Isänmaan puolesta Isänmaan puolesta. Talvisodassa 1939-40 kaatuneiden upseerien elämäkerrasto. 1140 muotokuvaa. 640 sidor. Borgå 1949.
Siilasvuo Hj. Striderna i Suomusslmi. 205 sidor. Helsingfors 1940.
Gallén Jarl Tionde regementet. Karhula-Sommee- Viborska viken. 283 sidor. Tammerfors 1940.
Koivisto Onni Sotamiehen taskukirja 1942. 128 sidor.
Sirén Olle Sarvlaks. Gårdshushållningen och gårdssamhället från 1600-talet till 1900-talet. 320 sidor. Helsingfors 1980.
Leinamo Kari Valmistettu Vaasassa. Neljä vuosisataa teollisuutta. 141 sidor. Vasa 2006.
Ahlskog Holger Österbottnisk glashandel under förra hälften av 1800-talet. Om Grönvik Glasbruk. Särtryck ur Österbottnisk årsbok 1956. 27 sidor.
Närpes folkhögskolas elevförbund Bygdeminnen II samlade och utgivna av Närpes folkhögskolas elevförbund. 95 sidor + folkvisor. Vasa 1910.
Juthbacka Juthbacka - en oas i småstadsidyll. 40 sidor. Vasa 2007.
Lång O.E. Petalax´ historia. Övertryck ur Vasa Posten. 36 sidor. Vasa 1920.
Närpes Hembygdsförening Trädgårdsstaden i Sydösterbotten. Nya hembygdsboken om Närpes, Text Börje Sidbäck, Jan-Erik Bergman. 63 sidor. Vasa 2002.
Boucht Sverre Några Björkö-minnen i ord och bild. Särtryck ur Österbotten 1979. 135 sidor. Vasa 1980.
Norgrann Allan Tjärlax by genom århundraden. 72 sidor. Närpes 2005.
Åkerblom K.V. Kvevlax historia. 300 sidor. Wasa 1923.
Wichmann V.K.E. Nykarleby stad. En minnesskrift utarbetad med anledning av stadens 300 åriga tillvaro. 101 sidor. Helsingfors 1920.
Norra Pörtom allaktivitetsförening Till flydda tider... Norra Pörtom i ord och bild. 326 sidor. Vasa 2003.
Hembygdsinventerarna i Pörtom Pörtom i närbild. 111 sidor. Vasa 2004.
Molpe byaforskare Det var en gång. Molpe i flydda tider. 82 sidor. Vasa 2011.
Bodbacka hembygdsförening Bodbacka - vår hembygd vid Hinjärv. 127 sidor. Närpes 2007.
Åkerblom K.V. Korsholms sockens historia, jämte Solv, Bergö, Replot och Kvevlaks historia. Del I, intill1500-talet och del I,2 1500-talet. Utgavs först i två separata delar 1914 och 1928. Del I 39 sidor och del 1,2 183 sidor. Här sammanförda och i nytryck 1991.
Norrvik Christer Stad under segel. Kristinestads sjöfart efter 1809. Register. 576 sidor. Vasa 1999.
Svenska litteratursällskapet Kaskö, kontinuitet och förändring i en småstad. 401 sidor. Helsingfors 1985.
Klockars Johannes Första boken om Malax. 280 sidor. Vasa 1930.
Bergö hembygdsförening Livet på Bergö - förr i världen. Berättelser, dialektord och fotografier. 192 sidor. Vasa 2013.
Övermark hembygdsförening I fädrens spår. 150 sidor. Närpes 1986.
Övermark hembygdsförening På den gamla goda tiden. 277 sidor. Närpes 1989.
Bondestam Anna En stad förvandlas. Om staden Jakobstad. 109 sidor. Jakobstad 1978.
Aktiv närkultur Aktiv närkultur. Petalax förr i världen. 95 sidor. Vasa 2007.
Aktiv närkultur Aktiv närkultur. Gamelbyjin i Petalax. Före, under och efter storskiftesregleringen i början av 1900-talet, sammanställd av Karl Båskman. 74 sidor. Vasa 1991.
Korsnäs hembygdsförening Korsnäsbygden I. Längs glömda stigar mot nutid. 81 sidor. Vasa 2011.
Smeds Helmer Svenska Österbotten, Vasatraktens kust- och skärgårdskommuner. 119 sidor. Helsingfors 1953.
Lundberg Ulla-Lena Kökar. 289 sidor. Borgå 1976.
Kaskö Kaskö stads stapelrättighet.
Ohls P.E. Byanamnen i 1500-talets Mustasaari.
Frantz Nils Bönderna på hemmanen i Norrnäs by 1546-1920. 43 sidor. 1980.
Sjöfartsstyrelsen Lots- och fyrväsendet i Finland intill 1808. 235 sidor. Helsingfors 1949.
Sjöfartsstyrelsen Lots- och fyrväsendet i Finland 1808-1946. 261 sidor. Helsingfors 1949.
Estlands svenskar En bok om Estlands svenskar 1.  Bosättningsområde, Historia, Andra världskriget och överflyttningen till Sverige, Folklig kultur. 336 sidor. Stockholm 1961.
Estlands svenskar En bok om Estlands svenskar 2. Ortnamn och terrängord, Jordbruk och boskapsskötsel, Sjöfart och fiske, Livets och årets högtider. 384 sidor. Stockholm 1964.
Schrimpf Jay Celebrating a Cetury of Ministry, First Lutheran Church, Dollar Bay, Michigan. 80 sidor.
Riksförbundet för hembygdsvård Det började vid Delaware.168 sidor. Karlskrona 1986.
Svenska litteratursällskapet Amerikatrunken. Emigranter berättar om sig själva. 199 sidor. Borgå 1976.
Söderberg Helena Fabo Gong, berättelsen om John Söderberg som på 1920-talet emigrerade från Petalax till Kanada. 80 sidor.
Röj Dorothy Skärvor av drömmar. 254 sidor. Vasa 2006.
Rands Agnes Från blåbär och björk till hucklebär och douglasgran. 352 sidor. Vasa 2007.
Wester Holger Innovationer i befolkningsrörligheten. En studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten. 221 sidor. Uppsala 1977.
Elfström Taimi Kellosepät Suomessa vuosina 1600-1875. Suomen Kelloseppäliiton matrikkelisarja osa I. 77 sidor. Helsingfors 1976.
Haldin Ingeborg Bönder och urmakare. Lassilaklockornas historia. Särtryck ur Österbotten 1978. 183 sidor. 1978.
Finlands skeppsbefälsförbund Finlands sjökaptener. Biografiska uppgifter. 400 sidor. Helsingfors 1960. Ur Th Aspholms bibliotek.
Hedberg Arvid Stockholms bokbindare 1460-1880. Band I tiden från 1460 till omkring 1700. 420 sidor. Stockholm 1949.
Pohjolan poliisi Pohjolan poliisi kertoo 1974. 463 sidor. Kungsbacka 1974.
Spjut Einar Människa och präst. Fältprosten A.R. Hedberg. 164 sidor. Borgå 1959.
Jern Levi Till fältprosten A.R. Hedbergs minne. Kort levnadsteckning av olika författare. 104 sidor. Vasa 1922.
Örjans Jerker Vem är vem på Åland. 182 sidor. Mariehamn 1999.
När Var Hur När Var Hur 1966.
När Var Hur När Var Hur 1967.
När Var Hur När Var Hur 1968.
När Var Hur När Var Hur 1969.
När Var Hur När Var Hur 1971.
När Var Hur När Var Hur 1977.
Heino Riitta Mann-Mannin-Manninen. Sukututkimus Mannisen suvusta. 133 sidor. Joensuu 1990.
Bäckman Signar Släktutredning Haga. 428 sidor. Vasa 1992.
Bäckman Signar Släktutredning Frönäs. 216 sidor. Vasa 1994.
Nygård Gunilla Släktutredning Prost. 78 sidor. Närpes 2006.
Greggas Anna Bergqvist. 66 sidor. Närpes 1995.
Grönlund Karl Eskil Grönlundsläkten. 248 sidor.
Staerk Bjarne Pastoslekten fra Korsholm. 45 sidor. Moss 1992.
Nylind Karl Hjalmar Räf Hansas radän från Norrnäs. Räf-Nygård-Nylind släkten. 110 sidor. Kristinestad 1991.
Rönnlund Leif Stamtavla för Simon Jöransson f. 1709 i Överby, Malax. Måg på Östman i Bergö. 210 sidor. Bergö 1999.
Rönnlund Leif Stamtavla för Anton Magnusson f. 1752 i Stockholm. Torpare på Sperring furirboställe i Petalax. 70 sidor. 1999.
Björkgren Joe Släkten Karl Oskar Sand från Karkmo by i Korsholm. 152 sidor. 2002.
Björkgren Joe Johan Erik och Anna Sofia Björkgren från Malax och deras släkt. 115 sidor. 2007.
Majors Hans Häradsnämndemannen och bonden på Pått hemman nr 6 i Västra Solf Johan Hellström och hans efterkommande släkten. 72 sidor. Smedsby 2002.
Blom Bengt Ättlingar till Mårten Michelsson Staffans-Gran och Maria Eriksdotter Gran från Vörå. 8 sidor. 2005.
Sjölund Thomas Båsk ättlingar. Ättlingar till Karl Johan Båsk f 1842 och Anna Stina Witans f 1848 i Rangsby, Närpes. 31 sidor.
Thölix Bertel Släktutredning över Isak Jakobsson Klavus-Lall och hans hustru Eva Nilsdotters ättlingar. 70 sidor. 1982.
Rönngren Merit Släktutredning över Majagreta Mattsdotter Korsbäck och Esaias Josefsson Varsaviita. 1982-1983.
Clemetsöhem Släkten Clemetsöhem 1722-1860. Särtryck ur Vasabladet. 34 sidor. Vasa 1963.
Wallén Carl-Johan Ättlingar till Michel Granholm. 34 sidor.
Boucht Anders August och Amelie Boucht samt deras ättlingar. 15 sidor. Vasa 1993.
Smeds Folke Släkten Granholm , Tölby. 7 sidor. 2002.
Franzén Edvin Bondesläkter i Övermark. Ragvals-släkten på Ragvals hemman nr 3.
Fant Holger/Hedman Karl Släkten Fant i Finland och Sverige.
Rydalm Ann-Louise Carl Jakobsson Frans ättlingar, familjeregister. 77 sidor. 1997.