Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bang Gösta Vår tid. I. Det moderna samhälls- och kulturlifvet skildrat för folket.  355 s., ill.
Björklund Nils Juuret ovat syvällä.  Historiallisia esseitä erään sukutaulun inspiroimina. 189  s., kuv..
Bohlin Birger På jakt efter urmäniskans förfäder. Med teckningar av förf. 266  s.,  ill. Karta.
Chambion Henry de La Lithuanie moderne. Henry de Chambon, directur de la "Revue Parlementarie". Avec 8 planches hors-texte comprenant 21 gravures et 3 cartes - Annexes. 3e Édition. Paris 1933, 308 s.
Halonen Antti Amerikansk rapsodi.  Övers. till svenskan av Ola Zweygbergk.  119  s., ill.
Hellstedt Jane S:t Perersburg och Leningrad. (ur Runar Franzéns bibliotek). Nyköping 1988, 61 s, ill.
Henrikson Alf Alla tider. Kronologisk översikt av världshistorien med teckningar av Björn Berg. 
Herausgegeben von Wilhelm Treue Achse. Rad und Wagen.  Funftausend Jahre Kultur- und Technikgeshichte.  448 s., ill.
Hornborg Eirik Från forntid till nutid.  I. Världshistorien i populär översikt. 
Hornborg Eirik Från forntid till nutid.  II. Världshistorien i populär översikt. 
Kalm  Pehr Pehr Kalms resa till Norra Amerika.  Å nyo utgifven af Fredrik Elfving och Georg Schauman, med ett förord af Georg Schauman.  Tilläggsband sammanställt av Fredr. Elfving.  1929. 235 s.
Kalm Pehr En resa till Norra America, på Kongl. Svenska Vetenskaps Academins befallning.  III.  428 s.
Kalm Pehr Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Ånyo utgifven af Fredrik Elfving och Georg Scauman, Med förord af Georg Schauman.  Andra delen.   390 s.
Krofta Kamil Tjeckoslovakiens historia. Övers.:   Ruth Wedin Rothstein.  176 s.,ill.
Pro finlandia 1899  Les Adresses Internationales.  131 s.
Svenska Familjejournalen Över land och hav. Illustrerade reseskildringar. Inb.
Vasar Juhan Die Grosse Livländische güterreduktion. Die entstehung des konflikts zwischen Karl XI. und der Livländischen ritter- und landschaft 1678-1684, von Juhan Vasar. Har ort- och personregister. Tartu (Dorpat) 1931, 400 s. 
Vår svenska stam Vår svenska stam på utländsk mark.  427 s., ill. Red: Axel Boethius m fl
Världens nyheter Världens nyheter.  Världshistoria i modern tidningsform från år 3000 f. Kr. till vår egen tid.  423 s., ill. Svensk översättning John Burmester och kompl. av Erland Falk och Gill Dahlström