Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Läroverk, Björneborg Björneborgs svenska samskola 1892-1967. Lärar- och elevmatrikel. Björneborg 1967, 332 s., ill. 
Läroverk, Björneborg Porin suomenkielinen yksityis- Tyttökoulu 1880-1920. Muistojulkaisu. Björneborg 1920. 7+582 s., ill. 
Läroverk, Björneborg Porin suomenkielinen yksityistyttökoulu ja jatkoluokat 1908-1910. Pori 1910, 36 s. red. Inkeri Kalliala. Elevförteckning s.12-17. 
Läroverk, Björneborg Porin Triviaalikoulun oppilaisluettelot 1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1842. Åbo 1926, 269 s.  
Läroverk, Borgå Borgå Lyceum 1873-1973. En minnesskrift utgiven av forna lyceister. Historik och elevmatrikel. Borgå 1975, 336 s., ill. 
Läroverk, Borgå Marticulum Gymnasii Borgoensis 1725-1809. Helsingfors 1946 132 s.
Läroverk, Borgå Strömborgska läroverket 1863-1963. Privata svenska fruntimmersskola, privata svenska flickskolan i Borgå. Red. Elsa Ahlqvist, Karin Allardt Ekelund, Berit Björklöf, Eva Eklund, Eir Gylling och Anna Nessler. Borgå 1964, 300 s., ill. 
Läroverk, Ekenäs Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905-1955, matrikel jämte endel kompletteringar t.o.m. 1957. Ekenäs 1959, 182 ., ill.  
Läroverk, Gamlakarleby Elementarskolan i Gamlakarleby 1861-1911.  Historik.  109 s. Glakby 1911.
Läroverk, Gamlakarleby Gamlakarleby svenska mellanskola, och dess fortsättningsklasser, Svenska samskolan läsåret 1938- 1939. Gamlakarleby 1939. CEV  
Läroverk, Gamlakarleby Gamlakarleby svenska samlyceum. Dokument och minnesbilder. Utgiven av Vi Neristassbor r.f. Del I 1861-1920. Del II 1921-1940. Del III Krigstiden-1960. Karleby 1991, 239 sidor, rikt illustrerad.
Läroverk, Gamlakarleby Kokkolan Yhteislyseo 1898-1973. Elevmatrikel. Gamlakarleby, 1973, 403 s., ill. 
Läroverk, Gefle Gefle läroverkets historia 1557-1850, urkunder samlade och kommenterade. Stockholm 1943 600 s.
Läroverk, Grankulla Grankulla samskola 1907-1957. Helsingfors 1957, 305 s. 
Läroverk, Helsingfors Arkadian yhteislyseo / Koulukujan yhteislyseo 1927-1977. 271 sidor, fotografier.
Läroverk, Helsingfors Broban 1883-1973. Festskrift utgiven med anledning av Läroverkets för gossar och flickor (Brobergska samskolan) 90-årsjubileum den 19-20 okt 1973. Redaktionskommitté: Ulla-Britt Gustafsson, Alli Häggman, Boris Lindblad red. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1973, 268 s, ill. 
Läroverk, Helsingfors Deutsche Schule Helsinki 1881-1981. Walter Doll. Redaktion: Volker von Bonin, Theodor Aue, Henrik Frejborg, Gudrun Sentzke, Ragnhild Öhblom. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1981, 296 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Helsingfors Lycei matrikel 1831-1889. Förord och elevmatrikel samt personregister. GSF:s skrifter XXI. Hfors 1953, 196 s. (Tammerfors 1953?) 
Läroverk, Helsingfors Helsingin Lyseo "Ressu" 1891-1951. Helsingfors 1951, 457 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen normaalilyseo 1912-1913. Helsingfors 1913, 134+16+10+62 s. Elevförteckning s.58-78. 
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen reaalilyseo 1891-1916. Helsingfors 1916, 316 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1886-1936. Red. A.A.Koskenjaakko, Elsa Hagman, Helena Streng, Elsa Heporauta, L.O.Th.Tudeer, Carolus Lindberg, Vilho Setälä och Salme Setälä. Helsingfors 1936, 262 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Laguska Skolan 1889-1969. Tidigare Privata Svenska Flickskolan. Historik samt lärar- och elevmatrikel. Helsingfors 1969, 197+5 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Liber Scholae Helsingforsensis 1691-1865. Hfors 1936, 316 s
Läroverk, Helsingfors Läroverket för gossar och flickor, festskrift utgiven till femtioårsjubileet september 1933. Helsingfors 1933, 336 s., ill. 
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 1882-1907. 124 s. XLIII.(Porträtt af studenter utdimitterade från Nya svenska läroverket 1890-1907). Pärmen saknas.
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift. Helsingfors 1932, 326 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957. Redaktionskommittén: Kurt Antell, Erik Bargum, Henrik Borgström, Victor Procopé, C.M.Runeberg. Historik, lärar- och elevmatrikel, Borgå 1957, 232 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Nya svenska samskolan 1888-1938. Helsingfors 1938, 350 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Privata Svenska Flickskolan 1889-1939. Redaktionskommitte: Allan Lagus, Ingrid af Schultén, Eva Stenius, Greta Thesleff, Ebba Östensson. Historik, lärar- och elevmatrikel. Helsingfors 1939, 241 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Suomalaisen Normaalilyseen Järjestyssäännöt. Hyväksytyt opettajakunnan kokouksessa lokakuun 16 p:nä 1909. Helsingfors 1909, 23 s.  
Läroverk, Helsingfors Svenska Normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974, eleverna 2029-4043, Del II. Förord och Elevmatrikel. Hfors 1978, 454 s. 
Läroverk, Helsingfors Svenska Normallyceum, Helsingfors. Berättelse avgiven den 31 Maj 1934 av J. M. Granit. - Ett gränsvärde och dess användning på några geometriska och fysikaliska frågor av J. E. Renholm. Helsingfors 1934, 72 s. 
Läroverk, Helsingfors Svenska reallyceum 1872-1922. Helsingfors 1922, 383 s., ill.
Läroverk, Hämeenlinna Hämeenlinnan normaalilyseo 1873-1887-1913. Hämeenlinna 1913. 208+158 s., ill. 
Läroverk, Hämeenlinna Hämeenlinnan Triviaalikoulun Oppilasmatrikkeli 1799-1841. Hfors 1927, 69 s. Personregister s.63-69. 
Läroverk, Jakobstad Jakobstads Pedagogi och dess utveckling till fullständigt lyceum. Minnesskrift i anledning af skolans 250-åriga tillvaro, utgifven av Allan Calonius. Biografisk lärar-  och elevförteckning, samt register till elevförteckningen. Gamlakarleby 1904, 205 sidor.
Läroverk, Jakobstad Svenska Läroverket i Jakobstad 1904-1979.  615 s., ill. Jstad 1984.
Läroverk, Joensuu Joensuun lyseo 1865-1925. Joensuu 1927, 479+50 s., ill.
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän lyseo 1858-1908. Jyväskylä 1908, 354 s., ill. 
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän Lyseon 75-vuotis juhla-julkaisu. Jyväskylän Lyseo 1858-1933. Historiikkeja, muistelmia, elämäkertoja, personregister. Borgå 1933, 504 s., ill.
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän Norssi 70 vuotta. Historiikki ja matrikkeli. Koulun entisten oppilaiden yhdistys Jyväskylän Yhteisnorrsit r.y. Jyväskylä 1986, 488 s, ill.  
Läroverk, Karis-Billnäs Karis-Billnäs samskola. Historik och matrikel till femtioårsminnet 1864. Föreningen Karis-Billnäs samlyceums vänner r.f. Ekenäs 1964, 392 s., ill.  
Läroverk, Kotka Kotka svenska samskola 1900-1950. Kotka 1952, 214 s., ill. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad, Kristinestads samlyceum 75 år. Kristinestad 1972, 46 sidor, illustrerad. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad, Kristinestads samlyceum. Historik och studentmatrikel 1897-1973. Sammanställd av Egil Appel. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1988, 157 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. En kort återblick på det gångna halvseklet 1897-1947. Redogörelse för skolans femtionde verksamhetsår avgiven den 31 maj 1947 av Paul Mörn. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1947, 48+30 sidor, illustrerad.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1923-24. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1924, 61 sidor. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1925-26. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1926, 83 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1927-28. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1928, 63 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1928-29. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1929, 38 sidor. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1929-30. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1930, 47 sidor. 
Läroverk, Kuopio Kuopio Trivialskola. Kaarlo Wirlander: Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola 1788-1815. Åbo 1970, 103 s. 
Läroverk, Kuopio Kuopion Lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. Personregister. GSF:s skrifter XXII. Jyväskylä 1959, 71 s.  
Läroverk, Lahtis Lahden Lyseo 1921-1971. Lahti 1971, 133 s., ill. 
Läroverk, Lappeenranta Lappeenrannan Lyseo. Kertomus Lukuvuodesta 1945-46. Red. Toivo Lehtovaara. Lappeenrannasa 1946, 41 s. Elevförteckning s.9-23. 
Läroverk, Lohja Lohjan Yhteiskoulu 1914-1939. Lohja 1939, 210 s., ill. 
Läroverk, Lohja Lohjan Yhteiskoulu 1919-1920. Hanko 1920.
Läroverk, Loima Loimaan Yhteiskoulu 1909-1959. Historiikin laatinut Veikko Paasio. Historik, lärar- och elevmatrikel. Loimaa 1959, 210 s., ill.
Läroverk, S:t Michel Mikkelin Lyseo 1872-1922. 50-vuotisen toiminnan muisuksi, julkaisivat entiset oppilaat. Historik och lärarmatrikel. S:t Michel 1922, 288 s., ill.  
Läroverk, S:t Michel Mikkelin yhteiskoulu 1905-1955. Historik, lärar- och elevmatrikel, personregister. S:t Michel 1955, 771 s., ill.
Läroverk, Sordavala Sortavalan reaalilyseo 1911-1912. Sortavala 1912.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu ja Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat 1857-1944. Loviisa 1962, 327 s., ill.
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1912-1913, 50 s. Elevförteckning s.7-11 och 35-36. 
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1913-1914, 51 s. Elevförteckning s.7-11 och 35-36.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1915-1916, 53 s. Elevförteckning s.11-15 och 39.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1916-1917, 49 s. Elevförteckning s.8-12 och 36.
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1917-1918, 50 s. Elevförteckning s.10-14 och 37-38. 
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1918-1919, 47 s. Elevförteckning s.8-12 och 35-36. 
Läroverk, Tammerfors Svenska Samskolan i Tammerfors 75-års matrikel. 1895-1970. Historik, lärar- och elevmatrikel. Tammerfors 1970, 356 s., ill.  
Läroverk, Tammerfors Svenska samskolan i Tammerfors läsåret 1966-1967. Tammerfors 1967, 37 s. ill. Elevförteckning s.9-17. 
Läroverk, Tammerfors Tampereen reaalilyseon ja Tampereen lyseon matrikkeli 1884-1934. Tammer­fors 1939, 412 s., ill. 
Läroverk, Tammerfors Tampereen tyttölyseo 1883-1964. Tammerfors 1964, 443 s, ill.
Läroverk, Uleåborg Svenska lyceum i Uleåborg, minnen och hågkomster. Helsingfors 1913. 
Läroverk, Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg 1859-1999, samt faktorer som upprätthållit densamma. Jyväskylä 2000, 390 s, tab, ill. 
Läroverk, Uleåborg Uleåborg Svenska Privatskola, årsberättelse, den grundläggande utbildningen och gymnasiet läsåret 1999-2000, 141 år. Förord av rektor Tom Hansén. 19 s, tab, ill. 
Läroverk, Uleåborg Uleåborgs pedagogik. Kort historik om Uleborgs pedagogi och dess efterföljare Trivialskolan, Högre Elementärskolan, Elementärläroverket och Lyceet i Uleåbog, förteckning över dessa skolors lärare 1610-1910 och förteckning över nämnda skolors elever åren 1801-1911 samt biografiska uppgifter om dem. Tammerfors 1926.
Läroverk, Uusikaupunki Uudenkaupungin yhteislyseo 1895-1920. Uusikaupunki 1920, 105+116 s., ill.  
Läroverk, Vasa LiberScholae Wasaensis 1722-1830. Hfors 1947, 207 s.  
Läroverk, Vasa Vaasan Lukio Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. Jyväskylä 1963, 66s. 
Läroverk, Vasa Vaasan Suomalainen Lyseo 1880-1930, Vasa 1930, 660 s., ill.  
Läroverk, Vasa Vaasan suomalaisesta tyttökoulusta Kirkkopuistikon yläasteeksi ja lukioksi. Tipulan 100 ensimmäistä vuotta.
Läroverk, Vasa Vasa fruntimmerskola 1905-1906. Vasa 1906. Wasa privata svenska fort­bildnings­läroverk. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1915-16, 71 s. Elevfört. s.24-28.  
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1916-17, 61 s. Elevfört. s.16-19.  
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1917-18, 51 s. Elevfört. s.10-13. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1918-19, 38 s. Elevfört. s.8-12. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1857-1893. Vasa 1893, 124 s. Elevfört. s.74-111, lärareg. 111-122. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1893-1917. Elevförteckning och personregister. Vasa 1917, 83+9 s. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1910-1911
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1914-1915
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola och dess Privata Fortsättningsklasser 1912-13. Wasa 1913, 92 s. Elevfört. s.32-37.  
Läroverk, Vasa Vasa fruntimmersskola. Komplettering till Knut Staafs första publicerade matrikel över Vasa Fruntimmersskola.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskolas och dess privata fortsättningsklassers verksamhet. 1907-1908. Afgiven till årsförhöret den 30 maj 1908. Av A. Krook.   32  s. (slutet saknas). Vasa 1908.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskolas och dess privata fortsättningsklassers verksamhet. 1909-1910. Afgiven till årsförhöret den 31 maj 1910. Av A. Krook. 68  s. Vasa 1910.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskolas och dess privata fortsättningsklassers verksamhet. 1911-1912. Afgiven till årsförhöret . Av A. Krook.  88  s. Vasa 1912.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1950-51, 30 s. Elevfört. s.6-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1951-52, 32 s. Elevfört. s.6-12.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1953-54, 36 s. Elevfört. s.8-14. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1954-55, 36 s. Elevfört. s.7-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1957-58, 35 s. Elevfört. s.6-13.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1958-59, 37 s. Elevfört. s.6-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1959-60, 38 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1960-61, 38 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1961-62, 38 s. Elevfört. s.6-15. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1962-63, 39 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1963-64, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1964-65, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1965-66, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1966-67, 43 s. Elevfört. s.9-18.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1967-68, 41 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1968-69, 41 s. Elevfört. s.9-17.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1919-20, 30 s. Elevfört. s.7-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1920-21, 30 s. Elevfört. s.6-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1921-22, 31 s. Elevfört. s.5-9.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1922-23, 32 s. Elevfört. s.5-10. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1923-24, 32 s. Elevfört. s.5-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1924-25, 32 s. Elevfört. s.8-13.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1925-26, 31 s. Elevfört. s.5-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1927-28, 32 s. Elevfört. s.6-12.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1928-29, 29 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1929-30, 28 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1930-31, 28 s. Elevfört. s.5-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1931-32, 30 s. Elevfört. s.8-14.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1932-33, 27 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1933-34, 26 s. Elevfört. s.5-9.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1934-35, 28 s. Elevfört. s.7-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1935-36, 27 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1936-37, 26 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1937-38, 28 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1938-39, 30 s. Elevfört. s.6-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1944-45, 32 s. Elevfört. s.9-16.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1945-46, 30 s. Elevfört. s.7-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1946-47, 31 s. Elevfört. s.6-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1948-49, 28 s. Elevfört. s.6-10. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1949-50, 30 s. Elevfört. s.7-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1902-1903. 1903, 61+18 s.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1904-1905. 1905, 59+21+8 s. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1905-1906. 1906. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum 1874-1949. Historik av Ragnar Krook och skolminnen av forna lyceister. Förteckning över rektorer, lärare samt studenter. 441 sid. Vasa 1949. Gåva av Anders Boucht.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Elevmatrikel 1874-1974. Historik 1949-1974. Vasa 2003, 353 sidor, illustrerad.
Läroverk, Vasa Vasa svenska Lyceum. Läsåret 1951-1952
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1953-54, 31 s. Elevfört. s.7-15. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1954-55, 30 s. Elevfört. s.6-14.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1956-57, 31 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1957-58, 32 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1958-59, 32 s. Elevfört. s.7-17.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1959-60, 34 s. Elevfört. s.7-18.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1960-61, 35 s. Elevfört. s.7-18.  
Läroverk, Vasa Vasa svenska samskola 1907-1957. Jubileumsskrift.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåren 1907-14. Vasa 1914, 63 s. Elevförteckning för läsåret 1913-14, s.17-22. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåren 1914-15. Vasa 1915, 51 s. Elevförteckning, s.9-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåret 1918-19. Vasa 1919, 54 s. Elevförteckning, s.18-25.  
Läroverk, Vasa Wasa primärskola 1894-1931 - en studie i en förberedande privatskolas funktion och verksamhet. Österbottens högskola - Pedagogiska institutionen. Pedagogiska rapporter Nr 3/1994. Vasa 1994, 125 s.+ 18 bilagor. 
Läroverk, Vasa Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro, af läroverkets v. v. rektor L. L. Laurén. – Inledning och lärarförteckning. – Wasa skolas lärarpersonal. Rektorer. Konrektorer. Collegae. Lektorer. – Trivialskolans elever. – Ur Wasa skolas lif. – Alfabetiskt lärarregister. – Register till elevförteckningen. Nykarleby 1884, 432 sidor. (
Läroverk, Viborg Viborg svenska lyceum. Program över verksamheten och förändringarna vid Svenska Lyceum i Wiborg under läsåren 1907-1910 utfärdat av G. Wald. Wahlroos, rektor. - Jahrbuch des Gouverments-Gymnasiums zu Wiburg 1805-1841. - Albin Simolin: En kamp för livet. Kulturbild från Wiborg på 1600-talet. - Elevförteckningar och matrikeln för Högre elementarskolan i Wiborg 1857-1874. Viborg 1911, 69+20+69+24+25+69+10+72+31 s.
Läroverk, Viborg Viborgs gymnasium 1805-1842, biografisk matrikel. Borgå 1961, 170 s. 
Läroverk, Viborg Viipurin Suomalainen lyseo 1874-1940. Viipurin Reaalikoulu 1884-1891. Viipurin Suomalainen reaalilyseo 1891-1914. Viipurin Suomalainen lyseo 1914-1930. Viipurin kaksoislyseo 1930-1940. Historik, lärar- och elevmatriklar. Pieksämäki 1955, 487 s., ill. 
Läroverk, Viborg Wiipurin Suomalainen Tyttökoulu, 50-vuotis juhlajulkaisu, 1881-1925. Viipurin tyttölyseo 1925-1931. - Liitteenä  Viipurin suomalainen jatkoopisto, Viipurin naisopisto 1899-1925. Historik, lärar- och elevmatrikel. Viborg 1931, 566 s., ill.
Läroverk, Viborg Viipurin tyttölyseo 1923-1924, årsberättelse. Viipuri 1924. 
Läroverk, Åbo Heurlinska skolan i Åbo 1861-1911. Lärar- och elevförteckning. Åbo 1911. 
Läroverk, Åbo Liber Scholae Aboensis 1670-1825-1830. Hfors 1933, 816 s.  
Läroverk, Åbo Svenska Fruntimmersskolan, Svenska Flickskolan i Åbo 1844-1955. Elevmatrikel, även lärarförteckning och personregister. Åbo 1966, 304 s., ill.  
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läseåret 1910-1911
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1904-1905
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1906-1907
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1907-1908
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1908-1909
Läroverk, Åbo Turun Klassilinen Lyseo 1879-1954. Julkaisivat entiset oppilaat. Historik, lärar- och elevmatrikel samt personregister. Åbo 1954, 587 s., ill.  
Läroverk, Åbo Turun suomalainen lyseo 1903-1933. Åbo 1933, 370 s., ill. 
Läroverk, Åbo Åbo Gymnasium 1828-1872. SLS, CXLIII. Helsingfors 1919, 322 s., ill. 
Läroverk, Åbo Åbo gymnasium. Lärare och elever vid Åbo gymnasium 1830-1872. Korta biografiska uppgifter. Personregister. Åbo 1897, 123 s. (2 ex) CEV  
Läroverk, Åbo Åbo gymnasium. Tillägg och rättelser i fråga om lärare och elever vid Åbo Gymn. 1830-1872. Åbo 1902, 21 s.  
Läroverk, Åbo Åbo Svenska Samskola. Matrikel över lärare och Elever 1888-1963. Åbo 1964, 250 s., ill.