Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Register till Släktspejaren 2004 - 2014

 

2004

Nr 1/2004

- En Wådlig färd. Fiskaren Backström på väg med sparkstötting från Walsörarna på svag is. Ur Vbl 31.12.1910. Bidrag av Bengt Söderberg.
- Karperö-boken. Presentation av innehållet. Av Göran Berglund.
- Adam av Bremen och Uppsala. Präst på 1000-talet, beskriver Uppsala hednatempel i sin Adams krönika. Av Richard Westberg.
- Plågsam slaktning i Vasa 1889, artikel i Vasabladet 15.5.1889. Under "Smånotiser" av Richard Westberg.
- Bondeseglationen i Solf. Viktigt näringsfång fr. 1500-talet till 1820-talet. Artikeln skildrar dråplig handelsresa till Härnösand när malaxbo slår ihjäl svensk. Av Karin Sten.
- Finlands Birka. Arkelogiska fynd visar på tätort i Vanajavesi samtida m. Birka. Av Richard Westberg.
- Antavla Harry Thölix. Av Kerstin Thölix.
- Ovanlig fångst. Fiskare från Vallgrund får upp tunna med drickbart innehåll på 1870-talet. Av Karin Sten.
- Yxan och sågen. Viktiga verktyg redan på vikingatiden. Av Richard Westberg.

Nr 2/2004

- Bondepraktikan. Utkom första gången 1808. Av Richard Westberg.
- Släktforskarsutställning i Korsnäs. (okt. 2003) Referat av Erik Sepänaho.
- Hästavelsförbundets stambokstagning i Björkö 1910. Ur Vasabladet sep. 1910. Bidrag av Bengt Södergård.
- Kojmossen och Stora ofreden. Invånarna på Klo och Lo hemman i Iskmo gömde sig 1714 undan ryssarna på Kojmossen. Av Richard Westberg.
- Genealogia Sursilliana. Presentation i Vasa Tidning 16.1.1847 av det då nyutkomna verket. Bidrag av Bengt Sjöberg.
- Soldat Abraham Granlund. Född 1753, Torpare på Stenkull i Lålax, Vörå,  död på Pensar i Österby, Oravais. Ättlingar i Keskisnejden. Av Ewald Lager.
- Vedspisen. Dess historia och användning genom tiderna. Av Richard Westberg.
- Antavla Lena Talvitie. Av Lena Talvitie.
- Rättelser i antavla H. Thölix.
- Tingsprotokoll år 1855. Johan Johansson Varg (1815-1886) fr. Västerhankmo anklagad för att ha fört varor till och ur landet utan tullens tillstånd. Av Birger Näsman.

Nr 3/2004

- Malören. Ö tanför Kalix som 1809 kom i svensk ägo. Av Göran Berglund.
- 100 år sedan Eugen Schauman sköt Bobrikoff. Smånotis av Richard Westberg.
- Första gengabile i Finland 1931. Smånotis av Richard Westberg.
- Klemetsötrakten. Platsen för nuvarande Vasa, byn Klemetsös historia. Ur VBL 3.12.1931. Bidrag av Bengt Kålax.
- Epilepsi, i Österbotten kallat "sprättasi". Smånotis av Richard Westberg.
- Boken Sahne by. Presentation av Erik Risbergs bok om Sahne i Pörtom.
- Verksamhetsberättelse för 2003.
- Verksamhetsplan för 2004.
- Antavla Lars-Ola Ek. Av samma.
- Solfbornas handelsresor. Tradition upptecknad i Solf om havsfrun och Snofsberget. Av Ulla Höglund.
- Kojmossen. Kommentar om samma i Släktspejaren 2/2004. Identifiering av personer. Voitby, Kvevlax, Petsmo. Av Inger Seittu.

Nr 4/2004

- Finländare funna i Njurunda kommunionbok 1892-99. Av Lena Talvitie.
- Kanoner och svartkrut. Historia och användning. Av Richard Westberg.
- Enkelstugan. En av de vanligaste bostadstyperna sedan medeltiden till 1800-talet i Norden. Av Richard Westberg.
- Martin Stadius. Professor vid Åbo Akademi, anklagad på 1600-talet för trolldom. Smånotis av Richard Westberg.
- Släkten Hising. Mäktig handelssläkt under 350 år i Sverige-Finland. Av Göran Berglund.
- Kvevlax. Spritsmugglingen i Vassor och Petsmo. Tidsbild ur Wasa Posten 15.7.1924. Bidrag av Bertel Wik.
- Antavla Lars-Ola Ek. Av samma. Forts. från föregående nr.
- Linet. Använt sedan urminnes tider för textiler. Dess historia. Av Richard Westberg.
- Familjeutvecklingen. Från storfamiljen i bondesamhället, torparinstitutionen till dagens samhälle. av Göran Berglund.
- Ting i Närpes 25-26 jan 1712. Simon Falur från Malax anklagad för bl.a. häststöld. Av Henrik Mangs.
- Avträdet. Toalettens historia. Av Richard Westberg.


Nr 5/2004

- Ostindiska kompaniet. Bildat 1731. Omkring 2000 sjömän dog i kompaniets tjänst. Av Göran Berglund.
Goda råd. Hälsokurer med honung, senap och vitlök.- Nils
Mattson Köping. Vistades mitten av 1600-talet i Ostasien, skrev resekildring. Kort notis av Göran Berglund.
- Inloppet till Vasa. Infartsleden till Vasa på 1600- och 1700-talet. Av Göran Berglund.
- Brännvin och trolldom. Matts Eriksson i Härkmeri i rätten ang. förtrollad brännvinspanna 1727. Av Göran Berglund.
- Heliga Birgitta. Levnadsbeskrivn. Av Göran Berglund.
- Antavla Lars-Ola Ek. Forts. fr. föregående nr.
- Finlands nationalmuseum. Utställn. om järnåldern. Av Göran Berglund.
- Vikingaromantiken. Vurm för vikingatiden lockade brittiska turister till Norden på 1850-talet.
- Släktvandring i västerled. Johan Spets född 1774, rotesoldat i Vörå, dömdes för mord på sin far, halshöggs och steglades i Vasa 1807. Hans ättlingar fram till nutid. Av Evald Lager.
- Johannes Rudbeckius. Levnadsbeskrivning. Av Göran Berglund.
- Invandrare. Vallonerna anlända på 1600-talet har nu 120 000 ättlingar i Finland o. Sverige. Av Göran Berglund.
- Präster och konservering av änkor. Kapellanen i Jomala, Jacob Ross försökte 1744 bli vald till ny kyrkoherde genom gifta sig med änkan. Misslyckades. Av Göran Berglund.
- Fälan i Österbotten. Säljakt på 1500-talet i Korsholm och Pedersöre. Av Göran Berglund.


Nr 6/2004

- Kappkörning. Maria Katarina Holtti från Malax förolyckades 1864 vid ungdomars kappkörning utanför Gamla Vasa. Övriga namn: Tölix, Snell, Enegren, Svarfvar, Fort. Ur Folkvännen 5.10.1864. Bridrag av Kerstin Thölix.
- Nöd och fattigdom 1867. Brev från Petalax till Åbo Underrättelser om nöden där. Av Göran Berglund.
- Det samhällsmässiga arvet. Av Göran Berglund.
- Visste ni detta? Mumie i Egypten identifierad som sångaren Waty, död 2372 fkr. Av Göran Berglund.
- Hur göra självbiografi. Av Göran Berglund.
- Innehåll i museumsarkiv. Vad allt finns? Av Göran Berglund.
- Den äldsta pistolen. Pistolens historia. Av Richard Westberg.
- Kilroy. Uppkomst av frasen "Killroy was here". Av Richard Westberg.
- Tåget över Qvarken. Krigsvintern 1809 avsåg både Ryssland och Sverige att förflytta trupper över isen. Ur Wasa Tidning 2.3.1839. Bidrag av Bengt Södergård.
- Vörå staden. Vasastadsdelens historia berättad i Ilkka 26.8.1999. Till svenska av Ewald Lager.
- Antavla Frank Fridolf Mangs. Av Henrik Mangs.
- Finländare i Njurunda (Kom.bok 1892-99). Fortsättning. Av Lena Talvitie.
- Ogillande av kyrkoherde. Sockenborna i Näshult låste 1664 kyrkan för provpredikande präst, ville ha avlidna kyrkoherdens son i stället. Av Göran Berglund.
- Missväxt på 1700-talet. Då tvingades också adeln till kroppsarbete. Av Göran Berglund.
- 1700-talets hygien. Stockholm drunknade i gödsel och exkrementer, med sjukdomsspridning och död som följd. Av Göran Berglund.


Nr 7/2004

- Dans och spel i Lappfjärd. Ungdomarna festade påsken 1765 på Josandts hemman. Kapellanen Roos yrkade på stockstraff.
- St Olofsborg. Uppfört 1475 som gränsfäste, senare fängelse. Av Göran Berglund.
- Skeppsvarvet å Grönvik. Olycka i Brändo 29.8.1842 på ny brigg från Grönvik orsakade J.E.Udds död. Av Bengt Södergård.
- Tysk turist i Sverige 1585. Vittreste Samuel Kichel nedtecknade sina upplevelser från Sverige. Av Göran Berglund.
- Finländare i Njurunda. Av Lena Talvitie.
- Släkten Basilier. Bemärkt adelssläkt med franskt ursprung. Av Karin Sten.
- Antavla Tavitie. Av Lena Talvitie.
- Måttenheter. Förr använda längmått ovandlade till nutida. Av Ben Linqvist.
- Myteri under marschen till Viborg. Män från bla Närpes, Korsholm och Nykarleby rannsakades 1710 på tinget i Korsholm för fanflykt. Av Henrik Mangs.
- Vällingklockarna. Storgårdarnas vällingklockor omgavs av folklig poesi. Av Göran Berglund.


Nr 8/2004

- Island. Landets historia, språket särart. Av Göran Berglund.
- Antavla Johan Eriksson. Av Göran Berglund.
- Julspriten. En våt historia i kåserande stil om smuggelsprit i skärgården kring Vallgrund på 1940-talet. Av Göran Berglund.
- Folkskolebyggnaden i Vallgrund. Takstolarna uppsatta. Ur Wasabladet 28.3.1899. Bidrag av Manja Hammarström.
- Wasa stadh åhr 1737. Staden beskriven i brev från Magistraten 1737. Avskrivet av Göran Berglund.
- Riihimäki fångläger. Förhållandena i fånglägret sommaren 1918. Lagstridiga arkebuseringar, misshandel och svält. Beskrivet 1919 av Erik Nylund.
- Rättelser. 1) Petter Mornie. 2) Lassila i Släktspejaren 3/2001.
- Petter Edvard Ohls idéer. Ohls (1872-1914) i Björkö bildade Björkö frivilliga brandkår, gav ut tidning, drev på inrättandet av skola. Av Göran Berglund.

2005


Nr 1/2005

- Stella Polaris Officerare. Om männen bakom den hemliga krigsoperationen. Av Göran Berglund.
- Nyvalde ordföranden. Åke Jaskari presenterar sig.
- I Människans Hjärta. Filosofisk reflektion sign. redaktionssrekreteraren (Göran Berglund).
- Malaxbo i Kanada 100 år. Erik Köping emigrerade 1893. Ur VBL 18.8.1949. Bidrag av Manja Hammarström.
- Sjöman omkommen. Axel Björklund från Nykarleby förolyckad i USA. Ur VBL 21.10.1899. Bidrag av Manja Hammarström.
- Donation. Omfattande släktforskardatabas donerad till föreningen av Sigvard Porko. Huvudsakligen Karlebynejden. Av Göran Berglund.
- Ett stort tack. Petter Mornie del I klar. Arbetet bakom bokverket refereras av Göran Berglund.
- Glasberg på Norderön. Simon Erik Abrahamsson Glasberg f. 1823 i Iskmo arbetade på gård i Jämtland. Göran Berglund i brevkontakt med gårdens nuvarande ägare.
- Barnsängsfeber. Sjukdom som pga bristande hygien förr drabbade föderskor, ofta med dödlig utgång. Av Richard Westberg.
- Hella Wuolijoki -ett kvinnoöde. Av Göran Berglund.
- En soldats helsa. Utdrag ur en uppsats av P Zetzell 1761. Av Richard Westberg.
- Stamtavla. Bredwijk, Bengt Påhlsson (1600-talet). Av Berit Björklund. Kronoby.
- Maxmo kyrkobyggnad 1824. Kyrkostämmoprotokoll dat. 28.3.1824. Av Leif G:son Nygård.
- Finnarna i Chicago. 700 personer, bland dem John Wickström som gjort en bil. Ur VBL 1.6.1899. Bidrag av Manja Hammarström.
- Fantastiska anmödrar. Skandal i Resele 1735 när Jöns Svensson jorde tre Ersdöttrar med barn. Domstolsprotokollet dock källa för släktforskare. Av Göran Berglund.
- Från Bergö. August Stark överlevde kriget men ådrog sig lunginflamation under paraden i H:fors och dog. VBL 4.6.1918. Bidrag av Manja Hamarström.


Nr 2/2005

- Fattighjälpen. Fattigbössor i Lappfjärd. Kronoby Hospital. Av Göran Berglund.
- Känslor. Dikt av Göran Berglund.
- Värnpliktsuppbåd (i Solf 1899). Klipp ur VBL förmedlat av Manja Hammarström.
- Missöde i Petter Mornie-boken. Rättelser.
- Antavla - Kristina Amanda. Rättelse till Petter-grenen Mornie.
- Från Vassor till Monte Carlo. Persiska prinsessan Fatima Arfa har österbottniskt bondblod. Ur VBL 19.10.1962. Bidrag av Henrik Mangs.
- Leendets verkan. Dikt av Göran Berglund.
- Förolyckad i Amerika. Bror Michael Andersson el. Norrgran från Närpes död i gruva i Utah 1899. Ur VBL. Bidrag av Manja Hammarström.
- Antavla Helena Skomars. Av Henrik Mangs.
- Åbo Lantbruksmöte. Två "negrinnor" förevisades på lantbruksutställningen 1881. Av Richard Westberg.
- Kulturell förändring. Med vikingatågen kom nya musik- och dansstilar till Norden. Av Göran Berglund.


Nr 3/2005

- Horatius skrifter. Av Göran Berglund.
- Egypiska dödsboken. Begravdes med mumier. Smånotis av Richard Westberg.
- Fotografering. Första fotot togs 1839. Smånotis av Richard Westberg.
- Riksmarschen 1941. Av Göran Berglund.
- Prästdoppet. Berättelse på vers av Göran Berglund.
- Ej lika inför döden. Olika klockrnigning för fattiga och rika döda Kristinestadsbor. Saxat av Göran Berglund ur VBL 09.06.1897.
- Romantik och horsbrott. Reformationen medförde strängare syn på sexualiteten. Av Göran Berglund.
- Kvinnornas osynlighet. Statistik över antal män och kvinnor verksamma i föreningslivet på 1800-talet. Av Göran Berglund.
- Viborg. Staden 700-åriga historia. Av Göran Berglund.
- Finskt genetiskt inflytande. DNA-undersökning av folks ursprung. Av Göran Berglund.
- Wasa Kronbränneri. Av Göran Berglund.
- Sjukdomar förr. Kloka gumor och gubbar. Av Göran Berglund.
- Danmark i spetsen. Framstående danskar inom vetenskapen på 1600- och 1700-talen. Av Göran Berglund.
- Kimo Bruk. vallonättlingar som arbetat på Kimo Bruk.
- Finlands fyra krig. Gustav Mannerheim beundrades av ryska militärer. Av Göran Berglund.
- Rättelser. Petter Mornie-boken.
- Pompeij katastrofen. Av Göran Berglund.
- Folkskolan i Gerby invigs. Ur VBL 6.10.1898. Bidrag av Manja Hammarström.
- Mumiepulvret. Ännu 1912 kunde mald mumie köpas som läkemedel på apotekena i Köpenhamn. Av Richard Westberg.
- Gotland fyndrikt. Många skatter från vikingatiden funna. Av Göran Berglund.
- Poetiska Eddan dä. Dikterna från 800-1000-talen nedtecknades på 1200-talet.
- Kriget 1808-1809. 70-årige Abraham Brenn i Pörtom vägrade ge hästar till ryssarna, skapade lokalt uppror. Av Göran Berglund.
- Östermyra bruk. Av Göran Berglund.
- Julius Caesars "Tärningen är kastad". Smånotis av Richard Westberg.


Nr 4/2005

- Gamla fotografier. Väcker minnen. Av Göran Berglund.
- Arbetsdagbok. Anteckningar från vardagen i Vörå i början av 1900-talet. Ur Ragna Ahlbäcks samlingar. Bidrag av Karin Sten.
- Från Skog och Borg. Politisk satir ur Arbetarbladet 1984. Bidrag av Evald Lager.
- Fast skola. Ambulerande hemslöjdsskolan fast placerad i Kvevlax. VBL 1949. Bidrag av Manja Hammarström.
- Ane. Enligt Ynglingasagan sveakung i Uppsala. Av Richard Westberg.
- Elias Hahne från Kimo Bruk. Smeden Hane född 1786 var inblandad i tre faderskapsmål på 1810-talet. Motparterna: Anna Storkålax, Anna Wästerbäck och Maria Ståhle. Av Mikael Helsing.
- Polisprotokoll. Mordbrand i Överpurmo 1908. Tuominen och Raunio misstänkta för att ha satt eld på sågägaren Matts Nymans egendom. Av Göran Berglund.
-Per Aron Borg. Född 1776 i Avesta. Protokollsereterare på Kungliga kansliet. Grundade skola för blinda och döva. Av Göran Berglund.
- Emigranter. Beskrivning av finska emigranter i brittis press. Ur Vbl 1900. Bidrag av Manja Hammarström.
- Litteraturhistoriskt. Medeltida svenska rimkrönikor, Kalevala, Strindberg. Av Ewald Lager.
- Ett besök i skärgården. Reseskildring från Vörå och Maxmo skärgård 1874. Ur Hufvudstadsbladet 8-9. aug 1874. Av Leif G:son Nygård.
- Teriak. Universialmedicin i romarriket som troddes bota alla åkommor. Av Richard Westberg.
- Jordanskaffningslagen. Småbruk till evakuerade Karelare efter kriget. Av Göran Berglund.
- Slagrutan. Dess historia. Av Göran Berglund.
- Skogsgång. Värsta straffet under vikingatiden. Av Richard Westberg.
- Bertby, Vörå. Per Andersson och Oleff Andersson fr. Bertby inför rådet i Stockholm 1514. Ur Medeltidsurkunder.


Nr 5/2005

- Dödsfall. Minnesruna över långvariga medlemmen Karl Sjöman. Av Göran Berglund.
- Gamla goda tiden. Birger Eriksson minns 1933 då han 14 år gammal jobbade som stuvare i hamnen på Vasklot.
- Seglationen i Österbotten. Segel- och ångbåtstrafik från Närpes och Kaskö.
- Födelsedag och namnsdag. Om traditionen att fira dessa dagar. Av Richard Westberg.
- Bakugnen. Dess historia och användning. Av Richard Westberg.
- Medeltida urkunder. Avsnitt ur Finlands medeltidsurkunder del 1-VI med österbottnisk anknytning från 1300-och 1400-talen. Av Karin Sten.
- Mangeln i Sommarösund. Gemensamma aktivitetshuset inrymde en mangel på 1940-talet. Av Göran Berglund.
- Anor ned till Kristus. Via Karl den Store och Henr I av Frankrike. Av Göran Berglund.
- Upptäcka, samla traditionell kunskap. Hur dokumentera information som fåtts genom intervjuer. Av Göran Berglund.
- Belsebub i Härlunda kyrka. Svart sugga i kyrkan 1844 skapade oro. Av Göran Berglund.
- Frändaskam. Vanära när någon lät döpa sig på vikingatiden. Smånotis av Richard Westberg.
- Snäv tolkning. Domslut 2004 ang. släktforskning kommenteras av Genealogiska Samfundet i Finland.
- Sax. Vikingatida svärd. Smånotis av Richard Westberg.


Nr 6/2005

- Vargen. Utbredningen i Österbotten och Europa på 1600-1800-talen. Av Göran Berglund.
- Begränsad tillgång till forskaruppgifter i vasa finska församling. Orförandes spalt av Åke Jaskari.
- Finska församligen. Ang. vasa finska församlings begränsning av tillgång till kyrkböckerna för släktorskning. Av Göran Berglund.
- Reseminne för 65 år sedan. Resa till Narvik 1940. Av Göran Berglund.
- Ostindiska kompaniet. Carl Gustaf Ekeborg studerande i Åbo Universitet. Första resan med O.K. som 26 åring 1742 följdes av 11 till. Av Göran Berglund
- Metodisk kultur- och historieförstörelse. Oskötta gravar på Vasa begravningsplats återanvänds. Av Bengt Håkans.
- Försvunna gravstenar. Gravstenarna tas bort när tiden för gravrätten gått ut. Av Göran Berglund.
- Antavla Olof Granholm, författare. Utdrag ur Göran Berglunds databas.
- Välbärgade Mornie söner. Av Göran Berglund.
- Edit Södergran. Levnadsteckning. Av Göran Berglund.
- Nytt- Kejsarsläkten. Kejsar släktbok IB (femte boken) utgiven av Kejsar släktförening. Av Bo-Erik Johansson.
- Dödsfall. Signar Bäckman (1931-2005) och Birger Eriksson (1918-2005), bägge mångåriga medlemmar. Nekrologer av Göran Berglund.


Nr 7/2005

- Också ett möte. Anders Grelsson från Tölby anklagades 1699 för sårande ord mot Botvig Höök i Vasa.
- Varifrån härstammar du? Med DNA blir det möjligt att spåra sitt ursprung 6 000 år tillbaka i tiden. Av Richard Westberg.
- Första silverdalern. Slogs 1534 av Gustav Vasa. Smånotis av Richard Westberg.
- Antavla Björkqvist.
- Hygienen förr. Personlig hygien bland allmogen i 1800-talets Sverige -obefintlig. Av Richard Westberg.
- Mönstringsresa. Krymplingen Leander från Orimattila forslades 1898 i en pärtkorg till huvudstaden för uppbåd till armén. Av Göran Berglund.
- Blot under vikingatiden. Smånotis av Richard Westberg.
- Ötzi ismannen. Av Richard westberg.
- Valloner. Ursprung och historia. Av Göran Berglund.
- Finländare i Njurunda. Fortsättning. Av Lena Talvitie.
- Vår begynnelsehistoria. Kulturarvet från förfäderna. Av Göran Berglund.

Nr 8/2005

- Bärplockning på söndag. Fängelse för Lappfjärdssystrar som 1724 plockat bär på söndag.
- Läsaren av forntidens DNA. Porträtt av forskaren Svante Pääbo. Av Göran Berglund.
- Att söka i äldre källor. Mantalslängder, jordebok, tiondelängd etc. Av Göran Berglund.
- Rådman Ringström. President Risto Rytis fru spiritistiske rådgivare. (Visste ni? s. 3).
- En släkt Bilang. Jacob Johan B. född i Haapajärvi 1740, officer och konstnär. Av Göran Berglund.
- Kätteri år 1311. Botolf i Gottröra vägra tro att brödet och vinet var Kristi kött och blod.
- Finländare i Njurunda. Fortsättning. Av Lena Talvitie.
- Statskuppsmakaren. Paul von Gerich konspirerade om mord på president Ståhlberg. av Göran Berglund.
- Bibeln i huvudet. Man på Åland hade lärt sig bibeln utantill. ur VBL 1889.
- Begravningsfest. 300 gäster drack 260 liter brännvin. Ur VBL 1889.
- Staden Wasa anlades. På Mussor och Klemetsö och Smedsby byars marker, 1606.
- Antavla Einar "Neger" Hagman. Av Göran Berglund.
- Humorn som vapen. Reflektioner kring det goda skrattet. Av Göran Berglund.
- Zacharias Topelius. Av Göran Berglund.
- Finn-invandringen. 5 % av bönderna i Uppland var finnar på 1500-talet. Av Göran Berglund.
- Blodskam. Bertel Eskilsson, anklagad för blodskam, söps redlös innan han fördes till tinget i Lappfjärd 1674. Man var rädda för honom.

2006


Nr 1/2006

- Tillägg och rättelser. Till Släktspejaren 6/05: Krutar, Ingman, Skinnars mfl. Av Inger Seittu.
- Soldatsläkten Storm/Stormhatt i Maxmo och Vörå socken. Utgångspunkt Mats Storm, död 1742, bosatt på torpet Lillkråklund i Kerklax. Av Leif G:son Nygård.
- Antavla Eling Ingvald Nynabb. Av samma.
- Dråp i Bertby påsken 1841. Oxkangarbon Michel Nygård dödas i slagsmål med lotlaxborna Michel Åkers, Gustaf Helsing och Mats Rännar. Av Mikael Helsing.
- Verksamhetsplan för föreningens 24:e verksamhetsår 2006.


Nr 2/2006

- Tölby Brita. Brita Erikslund f. 1812 i Malax, gift Forth. Ålderman, bondmor, barnmorska, liksveperska, hästtämjare, koskötare och affårskvinna. Av Göran Berglund.
- Arkeologins frammarsch. Av Göran Berglund.
- Personuppgiftslagen i Sverige rasistisk. Artikel i Expressen 2005. Urklipp av Peter Herler.
- Sundqvist i fängelset. Chefredaktör S. fängslades 1941 efter att ha hånat Hitler. Av Göran Berglund.
- Antavla Torbjörn Rabb. Av samma.
- Ossi Ansas. Stridbar person. Förste som talade finska i Vasa stadsfullmäktige. Krävde 1903 att Vasanamnet skulle återtagas. Av Göran Berglund.
- Misstron mot amatörforskare. Många stora upptäckter och uppfinningar har gjorts av amatörforskare. Av Göran Berglund.
- Gårdfarihandlaren från Storyro. Matti Pohto (1817-57). Icke läskunnig boksamlare. Stor kulturpersonlighet på sin tid. Av Göran Berglund.
- Släktkärlek i Skären. Många av förfäderna i Replot och Björkö är släkt med varandra. Av Nynabb.


Nr 3/2006

- Rasister? Ang. Datainspektionen i Sverige som vill förbjuda registrering av etnicitet i släktforskning. Av Göran Berglund.
- Kapellanen i Pörtom. Kerrström försökte avkräva högre naturalön 1745.
- Polack. Alexander Polack född 1625 i Polen blev förmögen affärsman i Sverige. Av Göran Berglund.
- Prästarnas utpressning. Vanligt på 1600-talet att prästerna krävde dyrt betalt för jordfästning.
- Släktforskningskällor. Kyrkoböcker, mantalslängder, roteringslängder ... Av Göran Berglund.
- Forntida kloaksystem. Fanns redan 4000 år f.Kr i Babylon. Av Göran Berglund.
- Jakob Wegelius. Född 1779 i Vörå, sjukhusläkare och kyrkoherde. Träffade Alexander I.
- Antavla Lennart Klavus. Av Göran Berglund.
- Rättelse Nynabb. Rättelser för Släktspejaren Nr 1/2006 s. 8-9 och Nr 2/2006 s. 12.
- Verksamhetsberättelse 2005.
- Kvinnors rösträtt på 1700-talet. Av Henrik Mangs.
- Ryssarnas framfart 1714. Fasansfullt övervåld mot befolkningen, särskilt mot prästerna. Av Göran Berglund.
- Budgetförslag 2006.
- Resultaträkning 2005.
- Minne från 1940-1950-talet. Lantbruksminnen, 4H. Av Ewald Lager.
- Dagbok från 1908. Erik Gustaf Ehrströms krigsdagbok. Av Ewald Lager.
- Läsarprästen Rosenius. Carl Olof R. född 1916 i Bjurträsk. Lade grunden för en vitt utbredd väckelserörelse i Sverige. Av Göran Berglund.

Nr 4/2006

- Uppvaktning. Göran Berglund 70 år 19.2.2006.
- Tandutsmyckning. Även vikingarna gjorde det. Richard Westberg.
- En förfalskning. Köpebrevet för gård i Uppland förfalskat på 1500-talet. Av Göran Berglund.
- Vasa med omnejd. Södra Vallgrund beskrivet av Bertel Mattson 1912. Av Göran Berglund.
- Tove och Atos. Tove Jansson och Atos Wirtanen. Av Göran Berglund.
- Järnframställning i Estland redan för 2000 år sedan (Under visste ni? s.3). Av Göran Berglund.
- Offersten. Alunbacken i Vörå. Av Göran Berglund.
- Årets hembygdsförening. Presentation av Vasanejdens släktforskare för tävling om titeln. Av Göran Berglund.
- Utskrivningslängder. Beskrivning av dessa. Av Göran Berglund.
- Antavla Mina Gästgifvars. Av Göran Berglund.
- Finsk 1600-tals bastu. Sedd med utlännings ögon. Av Göran Berglund.
- Lösensummor. Exempel på summor vikingarna krävde. Av Göran Berglund.
- Vikingaskeppet. Beskrivning av detta. Av Richard Westberg.
- Internetlänkar. Av Richard Westbeg.
- Minnet av det förflutna. Personbokföringen har en lång historia. Av Göran Berglund.
- Torpare och boställen. Indelningsverket, officersboställen. Av Göran Berglund.

Nr 5/2006

- Skyddskåren. Björkö, Replot. Av Lars-Ola Ek.
- Gäller Sydösterbotten. Växande antal torpare under 1800-talet sammanfaller med stigande våldsfrekvens. Av Göran Berglund.
- Biblia. Bibeln på finska i upplaga om 3600 ex 1769.
- Till Karl den Store. Anor ner till Maria Magdalena. Av Göran Berglund.
- Finska språket. Om finskans införande som officiellt språk under 1800-talet. Av Göran Berglund.
- Kultala. Finska litteratursällskapets 1:a skrift. Av Göran Berglund.
- Tampereen sanomat. Grundat  1866. Av Göran Berglund.
- Tieto-Sanomat. Första tidningen på finska 1775. Av Göran Berglund.
- Vinterkväll. Dikt av Inger Seittu.
- Benjamin Backoolm. Född i Vasa 1856. Emigrerade till Nya Zeeland och bilade där familj. Av Elof Rosendahl.
- Ellen Gustafsson. Född 1898. Lärare på Björkö, hembygdsforskare. Av Elis Skägg.
- Rättelser. Antavla Torbjörn Rabb Släktspejaren 2/2006. Antavla Lennart Klavus 3/2006.
- Vira flyger på 1980-talet. Anna Elvira Ollila f. Norrgård, till Kanada 1928. Besökte ensam som 83-åring Vasa på 1980-talet. Av Maja Hammarström.
- Anna Elvira Ollilas släkt. Hennes antavla.
- Maria av Magdala. Traditionen om MM som Jesus flickvän. Av Göran Berglund.
- Valloner. Ursprung och historia. Av Göran Berglund.
- Dale Jakob. Bonden Jakob Dahl/Dahlström fr. Björköby. Äventyrare i sin ungdom. Tapperhetsmedalj 1918. Av Las-Ola Ek.
- Leif Backas föreläsning. LB föreläste om ortnamnsforskning och svenskösterbottniskans ursprung på månadsmötet i feb. 2006. Referat av Henrik Fågelbärj.
- Brännwin. Lagtext om brännvinsframställning 1873.
- Dalsbruk. Ortens historia. Av Göran Berglund.
- Grammatica Fennia. Lärobok i finsk gramatik 1773. Av Göran Berglund.
- Vinddrivna säljägare 1916. Artikel ur Veckojournalen 1916. Bidrag av Lars-Ola Ek.


Nr 6/2006

- Märklig händelse. Soldat Abraham Wacker på Holmön troddes drunknad 1820, vaknade upp under liksvepningen. Av Göran Berglund.
- Arvet. Dikt av Inger Seittu.
- Rättelse. Antavla torbjörn Rabb. Släktspejaren 5/2006.
- Tjuvfiskare. Lurade uppsyningsmannen betala böter. Av Göran Berglund.
- Kvevlax skyddskår 100 år. Av Göran Berglund.
- Antavla Per-Erik Boij. Av Göran Berglund.
- Julen 1990. Dikt av Inger Seittu.
- Ljustring. Fiske i Vallgrund på 1950-talet. Av Göran Berglund.
- Skrivkonsten. Dess historia. Av Göran Berglund.
- Sjukvården får början. Vasa på 1600-talet. Höök, Wilstadius, Eggerz ... Av Göran Berglund.
- Kredithandeln. Berättelse om handlare i Uleåborg ur Sara Wacklin: Hundrade minnen från Österbotten 1919.
- P.O.Barcks anor.
- Täckning av riebyggnad. Att betalas av Norra Wallgrund 1853. Av Göran Berglund.
- Fångade vargar. Skottpengar för 9 vargar i Norra Vallgrund 1821. Av Göran Berglund.
- Konrad Westlins kappsäck. KW ,aktivist under Finlands frigörelse satt 2 år i rysk fångenskap. Av Göran Berglund.
- Rättelser. Släktspejaren 5/2006: Benjamin Backholm.
- Barnmord. I Vesterhankmo, Kvevlax 1852. Anna Brita Wargelin. Av Göran Berglund.
- Ätteläggen. Om tillkomsten av Ä, Vasa Släktforskares 1:a publikation. Av Göran Berglund.
- Sanna berättelser. Om besök hos kloka gubbar.
- Kimon ruukin väkeä. Presentation (på finska) av bok av Kirsti-Liisa Ståhlberg om Kimo Bruks invånare 1703-1890.
- Heliga Birgittas uppenbarelse. Av Göran Berglund.


Nr 7/2006

- Storkvarn. Kvarn på Geust-bergt i Björkö timrad 1799. Av Lars-Ola Ek.
- Vinterstadsfärd. Resa från Björkö till Vasa förr. Av Lars-Ola Ek.
- Sång och murbruk. Hjalmar Blomqvist, Sigrid Nyqvist. Minnen från s. Vallgrund på 1950-talet. Av Göran Berglund.
- Axplock. Traditioner från Björkö. Av Lars-Ola Ek.
- Gammal sägen: Ur Anders Ohls "Upplevelser och hågkomster" 1961. Möte med övernaturliga väsen i Björkö. Bidrag av Lars-Ola Ek.
- Fadderortsrörelsen. Organisering i Björkö 1945 för mottagande av fadderortshjälpen. Av Elis Skägg.
- En stormkväll. Berättelse om storm i skärgården av Anders Ohls. Bidrag av Lars-Ola Ek.
- Gästabudsskildringar. Beskrivna i de nordiska sagorna. Av Göran Berglund.
- En forskargärning. Biografi över Marita Westegård, aktiv i Björkö, död 1992. Av Lars-Ola Ek.


Nr 8/2006

- In memoriam. Göran Berglund (1936-2006), föreningens grundare.
- Syjuntan. dikt av Göran Berglund.
- Allvar med humor. Skröna från Maxmo. Av Göran Berglund.
- Vårt hopp. Namnet på handskriven tidning i Vallgrund 1902. Av Göran Berglund.
- Korstågsiver. Präster på krigsfronten i Karelen 1941. Av Göran Berglund.
- Anders Ohls. Björköbybon A.O., född 1873, konstruerade nätbindningsmaskin. Av Lars-Ola Ek.
- Bönehusgolvet rasade. Mitt under predikan 1920 rasade golvet under predikanten Frank Mangs på besök i Kvevlax. Av Göran Berglund.
- Sytningskontrakt. Exempel från 1937, Abraham Vestergård, Södra Vallgrund.
- Orörd Nazi-bunker. Funnen i Normandie. Av Göran Berglund.
- Antavla Vera Trontti. Av Göran Berglund.
- Matvanor i Tornedalen. Gröt, fil ...
- Benämningen seminarium. Samiska språkkonferenser 1743 och 1744. Av Göran Berglund.
- Två sidor av teologin. Prästen Poelchau i Hitlertyskland. Av Göran Berglund.
- Att tränga ned till rötterna. Människans nedärvda värdeuppfattning. Av Göran Berglund.
- Slottet Hohenholz. Svensk grevinnas berättelse om episod under nazisttiden. Av Göran Berglund.
- Så var det förr. Livet i Sommarösund och omgivning. Av Göran Berglund.
- Yougurt på stenåldern.
- Tordyveln. Vanlig förr på landet. Av Göran Berglund.
- Päronkamsan. Recept från förr på potatismaträtt.
- Obesuttna. Protest mot nya pålagor i Kvevlax 1901. Av Göran Berglund.
- Minnet stadgas av berättelsen. Minnesteknik. Av Göran Berglund.

2007

Nr 1/2007

- Cyniker. Etymologi och historia. av Richard Westberg.
- Beklagansvärd händelse. Om Johan Adamsson som på 1840-talet mördade flera personer i Tavastehus-trakten. Av Mikael Helsing.
- Skörbugg. Om bristsjukdomen, ett gissel under tidigare perioder av vår historia. Av Richard Westberg.
- Antavla Elof Rosendahl. Gen I-II. Av Elof Rosendahl.
- Egendomlig telefoninrättning. Telefon av sytråd och bleckrör. Klipp ur Morgonbladet 31.1.1883

Nr 2/2007

- Den historiska verkligheten. Om historieskrivning, hur tolka källor. Hur läsa historia. Av Carl-Eric Wingren
- Utdrag ur årsberättelsen.
- Stenbrytning på Rödgrynnorna. Granitbrytning vid Mickelsörarna i Kvarken 1850-1900. Av Viking Åberg.
- Antavla Elof Rosendahl gen. III
- Österbottens regemente -rotelön i sep. 1743. Namnlistor för Livkompaniet, Närpes kompani, Ilmola kompani. Av Leif G:son Nygård.
- Vikingatidens husdjur. Av Richard Westberg

Nr 3/2007

- Norra Frankrikes otrygga gränstrakter. Landskapet Thiérache i norra Frankrike, vallonsläkten de Morgnys ursprung. Av Bjarne Berg
- In memoriam Don Forsberg
- Antavla Elof Rosendahl gen IV
- Rättelse till antavla, Torbjörn Rabb, införd i Släktspejaren 2/2006.
- Släktskapet längst bakåt. DNA i släktforskningen. Av Richard Westberg.
- Kopparslagaren Johan Wickström. Industrirådet John Wickströms far i Vassor. Av Viking Åberg.
- Mera om Wickströms uppfinningar. Utdrag ur artikel om cykelns historia, i Murmursunds Allehanda år 2005. Av Ulla Höglund.
- Kyrkobyggarna Rijf. Referat av Håkan Ahlnäs föredrag på månadsmötet i feb. 2007. Av Viking Åberg.

Nr 4/2007

- En spännande resa i tid och rum. Förhållandena i Thiérache i norra Frankrike under 1500- och 1600-talen. Av Bjarne Berg.
- Livet efter döden i Romarriket: Uppfattningar om döden under antiken. Av Richard Westberg.
- Antavla Elof Rosendahl Generation V
- Några frågor att tänka på när vi skriver en text. Av Carl-Eric Wingren.
- Pojkaliv fordomdags. Byslagsmål mellan Öster- och Västersolf och Tölby. Avskrift ur Bygdeminnen II/1910. Ulla Höglund.
- Brännvinsbrännerierna i Vasa. Christer Jern berättade på månadsmötet i mars 2007 om brännvinstillverkning i Vasa i slutet på 1800-talet. Referat av Mikael Helsing.


Nr 5/2007

- Gamla mått och vikter. Förklarande text och omvandlingstabeller. Av Carl-Eric Wingren.
- Historiska skildringar av Vasa. Beskrivningar av Vasa från 1737 och 1802. Av Åke Jaskari.
- Antavla Elof Rosendahl Generation VI
- Några traditioner från Vörå. Slaget i Napue den 19 februari 1714 (Ur Vbl 31.5.1862/Mårten Lassus). Daniel Hovman i Karvsor överlevde drabbningen (Ur Finlands Svenska Folkdiktning, Sägner II.)
- Tema: upphovsrätt. Roy Sjöbloms föredrag på månadsmötet i april 2007 om upphovsrätt i släktforskningen, i referat av Ulla Höglund.

Nr 6/2007

- Gerhard von Schrowe. G.v.S född ca 1600 i Tyskland uppförde 1660 sätesgård i Karvsor, Vörå. Av Mikael Helsing.
- Antavla Elof Rosendahl, generation VII
- Frossdoctorn Israel Båtmans vistelse i Vassor. I.B. född 1787 i Malax, åtalad f. stöld i Vassor 1820. Av Viking Åberg.
- Vassorjäntan i Amerika. Humoristisk notis ur Wasa tidning 1888. Viking Åberg.
- Utfärd till Storkyro i maj 2007. Refeferat Mikael Helsing.

Nr 7/2007

- Bild: John Wickström med fam. kör Caloric bil 1899.
- Anders Johan Nygren – Mannen bakom byyrallorna. A.J.N född i Vassor 1869, död i Vasa 1902, flitig skribent. Av Ulla Höglund.
- Alternativ drivkraft i bilismens barndom. Fjäderdrivna automobiler på 1890-talet. Av Mikael Helsing.
- Antavla Elof Rosendahl Generation VIII
- Så drunknade grannfrun. Om Anna Hälla i Vassor som "vådeligen omkommit" 1886. Av Viking Åberg.
- Stenåldersmat. Av Richard Westberg.
- Innehållsförteckning för Vasanejdens släktforskare rf:s årsböcker.

Nr 8/2007

- Köckmo kanal -ett sommarminne. Köckmo kanal i Västerhankmo byggdes 1845-1851. Av Viking Åberg.
- Sparsam potatisodling under nödåren. Instruktion till allmänheten om potatis odl. under nödåret 1868 (Vbl 16.5.1868). Viking Åberg.
- Fullmakt för Mårten Dahllund att vara sockensmed i Vörå. M.D. född i Bertby 1780, död i Lotlax 1831. Fullmaktsbrev fr. landshövdingen 1817 att verka som sockensmed. Av Mikael Helsing.
- Antavla Elof Rosendahl Generation IX-X
- En ny bok om Pehr Kalm. Lawrence Backlund recenserar boken "The Travels of Peter Kalm, Finnish-Swedish Naturalist, Through Colonial North America, 1748-51".
- Presentation av Lawrence Backlund, professor i historia Montgomery County community college i Philadelphia, USA. L.B:s rötter finns i Österbotten. Av Mikael Helsing.
- Nyheter från Kvevlax 1868. (Vbl 29.2.1868).
- Målning av residenshusets tak i Nikolaistad. Offert fr. 1864 för ”Residenshusets i Nikolaistad vattentaks oljemålning”. Av Viking Åberg
- Vöörosprååtji po tapeetin. Olof Påhls berättade på månadsmötet i okt. 2007 om kommande bok om vörådialekt. Referat av Mikael Helsing.


2008


Nr 1/2008
- Johan Mattsson Martois. Martois fr. Tålamods i Vörå reste 20 år gammal 1905 till Colorado. Av Gun-Britt Lund.
- Antavla Elof Rosendahl Generation XI- XII
- Anders Johan Nygrens grav. Av Torbjörn Rabb.
- Kronofogden enade vassorborna. Tvist 1909 om förättningsarvode. Av Viking Aberg.
- SukuJutut -sukututkimusohjelma. Om släktforskningsprogrammet SukuJutut, på finska och svenska. Av Pirkko Vahtera.
- Rättelser till Vallonsläkten Mornie Del IV.

Nr 2/2008

- Skog-Nordling, en hantverkarsläkt från Vasa, verksamma under 1700-talet. Av Åke Jaskari.
- Foto: Arbetarna vid Wickströms fabrik ca 1910. Namnlista.
- Det var inte lite smör. Fyra vassorbor åtalades 1856 för fusk med pastorns naturalön. Av Viking Åberg.
- Att förstå sammanhanget är att förstå historien. Gun-Britt Lund berättade på månadsmötet i jan. 2008 om arbetet med boken Vallonsläkten Mornie IV. Referat Mikael Helsing.

Nr 3/2008

- Fem mjölkerskors död. Tragisk drunkningsolycka på Vassorfjärden 1835. Av Viking Aberg.
- Ett tingsrättsprotokoll från 1754. Faderskapsmål i Lillkyro gällande son född av Catharina Mårtensdotter Lång. Av Synnöve Mansikkaniemi
- Hantverkare i Vasa från stadens grundläggningsår 1611. Namnlista av Karin Sten.
- Gränsträff 2008. Henrik Mangs föreläste i jan. 2008 om släktforskning i Finland på seminarium i Härnösand. Av Mikael Helsing.
- Vörå Krigsskola 1918. Margareta Ehrman föreläste om officersutbildningen i Vörå år 1918 på månadsmötet i feb. 2008. Referat Elof Rosendahl.

Nr 4/2008

Temanummer om året 1918. Två längre artiklar:
- Inbördeskriget 1918 - regionalt och lokalt. Fångknekten Karl-Johan Westbergs dagbok om händelser i Vastrakten. Av Gun-Britt Lund.
- Några händelser i Nykarleby stad och nejden omkring under Finlands frigörande 1915 -1918. Av Carl-Eric Wingren.
- Mera om Vasahantverkarna. Åke Jaskari berättade på månadsmötet i mars 2008 om Skog-Nordling. Referat Mikael Helsing.

Nr 5/2008

- Handlanden Gustaf Svanljung. Gustaf Svanljung (1864-1934) var på sin tid en känd person i Vasa inom många områden. Av Ulla Höglund.
- Myrägg. Ett av Gustaf Svanljungs företag var export av myrägg för medicinsk användning. Instruktioner till äggsamlare.
- Ortnamnsforskning, så kan det gå. Argentinske ortnamnsforskaren Jaques de Mahieu (1915-1989) såg nordiskt ursprung i sydamerikanska ortnamn. Kåseri av Mikael Helsing.
- Omsorgen om de egna. Arvfördelning på 1800-talet. Som exempel personer i Vassor, namn: Anders Udd, Jakob Johansson Åman mfl. Av Viking Åberg
- Kaffe som medicin (Vasabladet 1868). Kaffe som bot mot rödsot.
- Skall finska undervisas i folkskolan? (ur Hufvudstadsbladet 12.9.1882)
- Johan Eliasson Falks begravningsräkning. Johan Eliasson Falk (1739-1820) hade varit bonde på Falk hemman i Sundom. Av Ulla Höglund.
- Bilder fr. föreningens besök på Vasa Landsarkiv i april 2008.

Nr 6/2008

- En prästdotters öde - eller “grundkurs i släktforskning”. Forskning i familjen Westberg utg. fr. kantorn i Maxmo församling Karl Robert Westberg f. 1836 i Honkajoki. Av Gun-Britt Lund.
- Livstidsfången Sandberg på Sveaborg. Z. Topelius berättar i sina hågkomster om mötet med åldrige fången Sandberg som i sin barndom knuffat biskop Tengström i ån. Av Mikael Helsing.
- Ärkebiskopen Tengström. Kort biografi av Mikael Helsing.
- Hemmansnamn och -nummer i Malax. Namnlista ur Helmer Smeds doktorsavhandl. fr. 1935 "Malaxbygden". gm Åke Jaskari.
- Utfärden i Jakobstad i maj 2008. Referat och foto av Viking Åberg.

Nr 7/2008

- Då Hin Onde besökte Ylöjärvi. Ett utbrott av spökerier hos Efraim och Eva Martin skapade oro i Ylöjärvi 1885. Av Mikael Helsing.
- Antavla Hans Martin TALVITIE. Av Lena Talvitie.
- Studieresa till DIS i Linköping i Sverige 9-20 maj 2008. Av John Långs.
- Vargjägaren Bobacka och mediedrevet. Mats Bobacka från Karvsor i Vörå blev omskriven i tidningarna 1881 efter att ha lovat göra slut på vargplågan i Åbotrakten. Av Mikael Helsing.
- Släkten Lipkins företagsamma affärsmän. John Holmström föreläste på månadsmötet i sep. 2008 om Kiril Lipkin f. 1835 i Karelen som startade affärsrörelse i Vörå. Referat av Mikael Helsing.


Nr 8/2008

- De ryska truppernas framfart norr om Vasa 1808. Ansökningar 1808 från Korsholm och Vörå om ersättning för ekonomisk skada pga kriget. Av Viking Åberg.
- Bolot ett fiskeläge som blev villaidyll. Om Bolot(backen) och Munsmo. Fotografier från tidigt 1900-tal på Bolotbor. Namn: Forth, Elfström, Glasberg, Enholm, Rosendahl, Smirnoff, Smeds mfl. Av Elof Rosendahl.
- Tölbys tvist om fiskevatten 1779. Rättegångsreferat. Av Elof Rosendahl.
- Långväga araber -och dito finlandssvenskar. Greg Granwik berättade på månadsmötet i okt. 2008 om arabisk kultur, sina resor till och studier i Nordafrika; Marocko, Kairo, Timbuktu. Referat: Mikael Helsing.


2009

Nr 1/2009

- Vem var min farfars farfar? Om Mickel Samuelsson Jaskari (1817-1876). f. i Käyppälä, Laihela, d. i Lillkyro. Dömd för mordbrand. Av Åke Jaskari.
- 40 par spö i Vasa 1882. Ur VBL 12.9.1882, bevittnat spöstraff i Vasa. Bidrag av Viking Åberg.
- Ryska trupper i Tölby 1808. Om ryska armens övervåld mot lokalbefolkningen. Namn: Thomas Jakobsson Ollant/Rodas f. 1746, Eric Danielsson Rodas f. 1743, Thomas Thomasson Rodas f. 1778, Maria Jonasdotter Kiöping f.1788. Av Folke Smeds.
- Mantalslängd med soldatrotering i Pedersöre 1627. Avskrift av mantalslängd av Inger Seittu.
- Släktforskarforumet Westside. Henrik Mangs berättade på månadsmötet i nov. 2009 om interneforumet Westside. Referat: Mikael Helsing.

Nr 2/2009

- Vassorbornas dag i häradsrätten. Om rättegång 1879 mot NN Södergård från Vassor åtalad för brännvinsförsäljning, utslagna tänder, inslagna fönsterrutor mm. Av Viking Åberg.
- Mantalslängd med soldatrotering i Pedersöre 1633. Avskrift av mantalslängd av Inger Seittu.
- Uppkomst av släktnamn i Sverige och Finland. Av Henrik Mangs.
- Släktforska på Internet. Beskrivning av internetresurser och -källor. Av Carl-Eric Wingren.
- Verksamhetsberättelse för 2008. sammandrag.

Nr 3/2009

- Att spåra samer i Österbotten. Samiskt ursprung i österbottniska ortnamn och folktraditioner? Karl IX bedrev renskötsel på kungsladugården i Gamla Vasa på 1600-talet mha lokala samer. Av Leif Paulin.
- Ett långt livsöde som fattig i Amerika. Ida Nygård (1888-1984) från Rökiö emigrerade 1910 till USA, där hon levde under små omständigheter och utan att återse hemlandet. Hennes egenhändiga levnadsteckning. Av Paul Martinsson.
- Mantalslängd med soldatrotering i Pedersöre 1642.  Avskrift av mantalslängd av Inger Seittu.
- Överraskande släktskap. Mor och svärmor från gemensamma anfäder liksom far och svärfar. Namn: Höök i Alajärvi, Luopajärvi och Köykkö i Jalasjärvi mfl. Av Inger Seittu.
- Humoristiska domstolsskrivare. Om tingsskrivarnas namngivning av bihang till protokollet, samt om tvist 1860 mellan vöråbönderna Simon Michelsson Thors och Matts Mattson Thors om död ko. Av Mikael Helsing.
- Vintersjöfartens fader i Norden. John Holmström föreläste på månadsmötet i feb. 2009 om Jakob Robert Runeberg (1846-1919), en visionär och pionjär inom flera tekniska branscher. Referat: Mikael Helsing.


Nr 4/2009

- Två skottdagar 1712. Om svensk almanacka från 1712. Av Henrik Mangs.
- Vem var Ketty Jansson?. Två färgade kvinnor Ketty Jansson och Alice Roffen turnerade på 1880-talet i Finland och visade upp sig som "negerbuskkvinnor". Av Mikael Helsing.
- Varför släktforska och hur man börjar. Tips och råd. Av Lena Talvitie.
- Mantalslängd med soldatrotering i Pedersöre 1648. Avskrift av mantalslängd av Inger Seittu.
- Efterlysning av kvinnor från Vallgrund på foto från 1901. Namn: Stolpe, Ström. Av Gun-Britt Lund.
- Malax museiförening. Gustav Smulter berättade på månadsmötet i mars 2009 om Malax museiförening och dess verksamhet. Referat: Mikael Helsing.

Nr 5/2009

- Vad hände i Nya Caledonien 1898? 14 man ur besättningen på fregatten Triton från Vasa omkom mystiskt 1898 i Nya Caledoninen. 12 var från Österbotten. Fotografi med namnlista. Av Åke Jaskari.
- Båtbyggare i Sundom. Bröderna Eric och Henric Släthår från Sundom var skeppstimmermän på Karlskrona varv under slutet av 1600-talet. I texten omnämnda båtbyggare i modern tid bl.a.: Otto Petander (1835-1916), Jonas Rönnqvist (1841-1927), Johan Marander (1868-1936), Abraham Johansson Huggar senare Dahl (1815-1878). Av Elof Rosendahl.
- Vad läste Vasaborna för 150 år sedan? Berit Öhman berättade på månadsmötet i april 2009 om ”Vasabor som bokägare, utgående från bokdonationer till Wasa gymnasium 1844-1852”. Referat: Mikael Helsing.

Nr 6/2009

- Koloniseringen av den österbottniska ödemarken. Redogörelse för Gustav Vasas koloniseringsiver under 1550-talet utgående från hans brevväxling. Av Gun-Britt Lund.
- Mantalslängd med soldatrotering i Pedersöre 1653. Avskrift av mantalslängd av Inger Seittu.
- Kyrkoherden Niokolaus Rungius. De mumifierade kvarlevorna efter Rungius, död 1629, förevisas i en glaskista i St Mikaels kyrka i Keminmaa. Av Mikael Helsing.
- Bilder från utfärden till Malax. Kort referat och bilder från föreningens utfärd i maj 2009 till museerna i Malax.

Nr 7/2009

- Fredrik Thel –vem var han egentligen?. Fredrik Danielsson Thel född 1687 i Stockholm, död i Oravais 1734. Familjen Thels historia. Av Stefan Gustafsson.
- Komplett lista över föreningens mikrokort. Av Karin Sten.
- Nykarleby från förr i bilder. Stig Haglund visade gamla bilder fr. sin hemstad Nykarleby på månadsmötet i sep. 2009 samt berättade om arkiveringsarbetet av William Knuts och Rafael Sjöbloms efterlämnade tusentals fotografier. Referat: Mikael Helsing.

Nr 8/2009

- Sigrid Kraft från Gumboda. Sigrid Kraft född 1740 i Gumboda i Nysätra gifte sig 1781 i Vasa med stadsfogden Bernhard Zachris Froman. Hon dog i Bertby, Vörå 1810. Av Mikael Helsing.
- Gåtan är löst! Svar på efterlysning i Släktspejaren 2/2009 av Vallgrundkvinnor på foto från 1901: Vendla Stolpe, Karolina Ström, Hilda Helena Ström. Av Gun-Britt Lund.
- Brita Storkålax, bouppteckning 1809. Brita Mårtensdotter Finnas/Storkålax (1750-1809) från Bertby, Vörå. Exempel på bouppteckning, hennes son Mårten Gustafssons arvedel. Av Mikael Helsing.
- Antavla Lena Talvitie GEN I-VI. Av Lena Talvitie.
- Smånotiser: Slagfärdig bödel (James Botting i London, 1800-talet), Största vikingaskeppet, Testamentets historia. Av Richard Westberg.
- Förlusten av Finland dråpslag för Stockholm. Finska kriget i Gösta Sellings bok "Mälardrottningens underliga öden". Av Viking Åberg.
- K.V. Åkerbloms arkiv. Fredrik Eriksson berättade på månadsmötet i okt. 2009 om Åkerbloms arkiv som förvaras i Korsholms kulturhus. Referat: Mikael Helsing.


2010

Nr 1/2010

- Längdmåtten genom tiderna. Redogörelse över längdmått, från historisk tid till nutid. Beskrivning och användning. Av Leif Paulin.
- Antavla Lena Talvitie Generation VII. Av Lena Talvitie.
- Mord i Maxmo. Mordet på "Sjudargubben" vintern 1868. ur Vbl 7.3.1868.
- Månadsmötet 30 november 2009. Uppvaktningar. Åke Jaskari berättade om numera rivna huset på Rådhusgatan 6. Osignerat referat, bilder.

Nr 2/2010

- Besök hos arbetarfamilj 1907. Diakonissan S. Lagerströms besök hos fattig familj i Brändö. Texten bygger på artikel ur VBL 29.1.1907. Av Britt-Louise Granö.
- Rådhusgatan 6 i Vasa. Artikel baserad på Åke Jaskaris föredrag på månadsmötet i nov 2009 om huset på Rådhusgatan 6 i Vasa och dess invånare. Av Mikael Helsing.
- Tomtbok över Vasa (Nikolaistad) 1856-1914, stadsdel 3, tomt nr 21, Rådhusgatan 6. Fastighetens historia. Av Åke Jaskari.
- Lista över bosatta på Rådhusgatan 6. Av Åke Jaskari.
- Kyroälvdeltat. Kyro älv som färdväg och kulturbärare. Viking Åbergs föredrag på månadsmötet i jan. 2010. Av Mikael Helsing.
- Verksamhetsberättelse för Vasanejdens släktforskare rf. år 2009. Sammandrag.
- Foto: Avgående kassören Maj-Len Stubb, revisorerna Henrik Fågelbärj och Erik Risberg.
- saxade jakthistorier. Glasmästaren sköt skata i Karvsor. Nattvakten vid Vasklot ångsåg trodde sig skjuta varg. Ur Åbo Tidning 11.1.1902.

Nr 3/2010

- Hågkomster från vapensmugglingen 1917. Egenhändig berättelse av Eric Kamis (1892-1971) från Vörå, skyddskårist och senare pionjärkapten. Smuggling av vapenlast från Västerö och Vassor.
- Kommentarer till Eric Kamis artikel ”Hågkomster från vapensmugglingen 1917”. Av Bertel Wik och Viking Åberg.
- Kort om vapensmugglingen via Västerö. Faktaruta med tidslinje. Av viking Åberg.
- Vedskutan vid Pungalot. Vapenfartyget Equitys ankomst till Västerö i oktober 1917. Av Jussi Mendelin.
- Blev det böter för Johanna?. Stadsfiskalens begäran 1884 att Johanna Abrahamsdotter Bränd ska inställas för förhör anklagad för "Hårt körande över Brändo bro". Fotograferat dokument av Viking Åberg.
- Brita Lisa, ”Fallit i grop”. Brita Lisa Mårtensdotter Norken/sandås (1808-1882) dog i Lotlax, Vörå genom vådlig olyckshändelse. Av Mikael Helsing.
- Kraftmaskiner i Vasa. Wolmar Strengell föreläste på månadsmötet i feb. 2010 om motorindustrins framväxt i Vasa. Vasa Ångkvarn, Br. wickströms motorfabrik, Finska Motorfabriken mfl. Av Mikael Helsing.
- Vältajmat bröllop 1841. Artikel ur Wasa Tidning 30.10.1841 om par i Peräseinäjoki som blev föräldrar på sitt bröllop jämförd med HiSki-databasen. Av Mikael Helsing.

Nr 4/2010

- Skolmästaren Erik Olin och hans byskola. E.O. föddes 1826 på i Hintz i Lillsocklot. Pionjär inom skolväsendet i Nykarleby. Död 1897. Av Carl-Eric Wingren.
- Yxans tjugotvå delar. Yxan har 22 namngivna delar på vörådialekt. Bild. Av Leif Paulin.
- Folkbildningen i Nykarlebynejden, från ambulerande skola till grundskola. Av Carl-Eric Wingren.
- Våra rötter -en lyckad tillställning. Referat från mässan V.R. 20.3.2010 av Mikael Helsing.
- Besök på Landsarkivet. Månadsmötet i mars 2010 hölls på Landsarkivet i Vasa. Referat: Mikael Helsing.

Nr 5/2010

- Legenden om Runar Holmström. R.H.(1923-1961) från Munsala blev på 1950-talet rikskändis, anklagad för mord på två kvinnor i östra Finland. Av Leif Paulin.
- Något om Släktforskardagarna i Örebro 27-29 augusti 2010. Av Leif G:son Nygård.
- Det gamla vykortet - ett stycke Vasahistoria. Vykort från 1922 skickat av apotekaren vid Gamla Apoteket Sigurd Brander till sin syster. Gamla Apotekets historia. Av Bengt Kålax.
- Marknadsplanering för Vasanejdens släktforskare. Annika Nystens skrev under studier vid Vasa Yrkeshögskola uppsatsen: "Marknadsplanering för Vasanejdens släktforskare". Referat av Mikael Helsing.

Nr 6/2010

- Guldsmeden Herman Wist. H.W. född 1883 i St:Petersburg grundade guldsmedsföretag i Gamlakarleby. Av Bo-Erik Johansson.
- Amerikabrev hem till Vassor. Återges två brev som br. Alfred (f. 1885) och Edward (f. 1890) Wasberg skickade från USA till föräldrarna i Vassor 1920 resp. 1914. Av Viking Åberg/Bertel och Siv Wik.
- Kornin Hammaseliksiriä. Annons ur Pellervo 14.2.1882. Av Bengt Kålax.
- Meteoria Söderfjärden. Gammal ria från Korsbäck blev besökscenter i regi av Sundom bygdeförening, Astronomiska föreningen Vasa Andromeda och Kvarkenområdets ornitologer. Av Ulla Höglund.
- Bilder från utfärden 24 maj 2010. Söderfjärdens pumpstation, Meteorian.

Nr 7/2010

- En sällsam släkthistoria. Earl (Jarl) Samuel Pöysti f. 1920 i Sibirien, död 2010 i Colorado. Legendarisk radioröst inom radiomissionen i Sovjet. Hade gemensamma rötter i Jeppo med fd ärkebiskop Mikko Juva. Av Stefan Gustafsson.
- Antavla Östring/Råbacka, 5 generationer. Av Ulla Höglund.
- Ett uppdrag för länsman. Länsman Carl-Johan Solfvin gör 1841 razzia mot misstänkt bränvinsbränneri hos Anders Andersson Lundgren/Helsing i Lotlax, Vörå. Av Mikael Helsing.
- Material för en levande släktutredning. Meta Sahlström och Katja Hellman berättade om Österbottens traditionsarkiv på månadsmötet i sep.2010. Referat: Mikael Helsing.

Nr 8/2010

- Vöråbo med egen bäck i Amerika. Anders Andersson Miemois emigrerade 1880 från Vörå, fick senare bäck uppkallad efter sig i Seattle. Av Torbjörn Nikus.
- Johan Erik Keto, folkombud. Av Viking Åberg. JEK f. 1826 i Veikars, långvarig nämndeman. Av Viking Åberg.
- Barndomens jul. Dikt av Solveig Rabb.
- Tragiska emigrantöden. Två emigranter från Vörå som i Usa drabbades av ond bråd död. Av Mikael Helsing.
- Använda kartor i släktforskningen. Birger Ingman föreläste på månadsmötet i okt.2010 om kartor som källa i släktforskningen.  Av Viking Åberg.


2011

Nr 1/2011

- Nyfunna släktingar i Nordamerika. Besök hos Sandra och Cindy Mangsen i Nordamerika. Rötterna finns i Närpes. Av Henrik Mangs.
- Antavla med fyra generationer för Sandra och Cindy Mangsen. Av Henrik Mangs.
- Pälsdjursjakt i Österbotten på 1500-talet. Utdrag ur professor Nils Storås text i SÖP:s 50-årsjubileumsskrift; ”Från pälsdjursjakt till pälsdjursodling”. Av Elof Rosendahl.
- Vexala i Nya Zeeland. Edward Gabrielsson Sundell fr. Munsala anlände 1883 till Nya Zeeland, anlade farm med namnet Vexala. Av Mikael Helsing.
- Uppvaktningar. Elof Rosendahl, Olof Påhls, Inger Seittu, Henrik Mangs.


Nr 2/2011

- Minnesalbum -ett minne blott? Minnesbok ägd av Johannes Nedergård, född 1882 och två minnesalbum från 1920-talet ägda av Signe Nedergård och Adéle Nedergård. Exempel på verser 1910-1940. Av Ulla Höglund.
- Ett minne från drygt 50 år tillbaka. Minnesbok fr. 1957. Av Carl-Eric Wingren.
- Verksamhetsberättelse för Vasanejdens släktforskare rf. år 2010. Sammandrag.
- Vörå-boys i Vilda Västern. Sju män från Vörå i barslagsmål med dödlig utgång i Utah 1903. Av Torbjörn Nikus.
- Spelmannen Karl Henrik Risås. Risås (1850-1934) från Öster Yttermark kallades ”Isakas Kal Hindrik” eller kort ”Isakasin”, skicklig timmerman och spelman. Av Mikael Helsing.
- Släktforskarens rätt att samla personuppgifter. Kort sammanfattning om rätt till persondata utgående från lagstiftningen.
- Bilder från flytten av Arkivet til Formarevägen i jan. 2011.

Nr 3/2011

- Temanummer om nödåren 1867-68.
- Nödåren på 1860-talet. Allmänt om nödåren, nödhjälpsarbete i Solf. Av Ulla Höglund
- Dödgrävaren och nödåren. Sockenstämman i Kvevlax beviljade extra medel åt dödgrävarn, de döda var så många. Av Viking Åberg.
- Nödår i Finland. Från 1500-talet framåt. Staistik. Av Carl-Eric Wingren.
- Hjälp fanns i Vassorfjärden. Blomvassens rötter var dugliga som reservföda. Av Viking Åberg.
- Fattigåren väckte frågan om skolbespisning. Kommunalnämnden i Kvevlax beslöt 1867 ombesörja mat åt skolbarnen. Av Viking Åberg.
- Barkbrödet. Hur baka samt ingredienser. Av Mikael Helsing.
- Byarnas uppkomst. Sven Löfqvist om byarnas uppkomst i Vörå. Referat från månadsmötet i februari 2011 av Mikael Helsing.

Nr 4/2011

- Tre Rejpeltbröder i Canada. Axel, Emil och Arvid Kastus fr. Rejpelt, Vörå i Kanada. Av Torbjörn Nikus.
- Bilistens vägkarta från år 1928. Av Carl-Eric Wingren.
- Korvensuu -en bil à la Lindström. Finsktillverkad bil från 1913, Korvensuu. Fabrikör Frans Engelbert Lindström (1874-1918). Av Mikael Helsing.
- Då bilen kom till Vasa. Hasselblatt och Ekman skaffade 1906 Vasas första bil, en ny Reo. Av Mikael Helsing.
- Besök på Österbottens traditionsarkiv. Föreningen på besök på ÖTA 28.3.2011. referat av Viking Åberg.

Nr 5/2011

- Sorjos -svenskbyn i Karelen. Kronoby- och Terjärvbor bildade svenskt samhälle i Karelen 1867. Byns utveckling, ättlingar på återbesök. Av Ulla Höglund.
- Gustaf Westerlunds släktförening. G.W. född 1801 i Härnösand g.m. prästdottern Brita Nyström från Kortesjärvi. Kyrkoherde i Jokkmokk. Av Curt Carlsson.
- Vad hände på Gräsörsskatan? Henrik Furunäs dräptes 1842 i Västerö. Bröderna Anders Kull och Mårten Finne från Kärklax dömdes skyldiga. Av Mikael Helsing.
- Filosofisk aspekt på den finska ryan. Av Leif Paulin.
- Några tankar kring kyrkostyrelsens cirkulär Nr 9/2011. Av Carl-Eric Wingren.
- Föredrag om Karelska namn. Leif Paulin föreläste på månadsmötet i april 2011 om karelskt namnskick. referat Mikael Helsing.

Nr 6/2011

- Altarskåpet i Vörå kyrka. Tillverkat i Lübeck sent 1400-tal, skildrar tre generationer: jesus, Maria och Anna. Av Gun-Britt Lund.
- Antavla Bengt Brors, generationerna I - VI. Av Bengt Brors.
- Egenheter hos karelska släktnamn. Fågel-, fisk-, växtnamn etc. Av Leif Paulin.
- Två källfynd från Västmanlands och Örebro län. Zachris Hansson fr. Finland i dombok 1681 misstänkt f. tvegifte o. stöld. Dödsruna 1746 Ramsbergs församling över Margreta Mattsdotter f. i Vasa. Av Leif G:son Nygård.
- Sofia Gustavsdotter från Oravais. Dödsruna 1749 Norrbärke kyrkoarkiv. "Sophia Gustavsdotter ifrån Gubbo. Född som berättas år 1683 uti Österbotn, Jio sochn och Orwas bÿ. Giftade sig första gången med Jacob Jansson i Kimå". Av Leif G:son Nygård.
- Västerö – Varppi – Tottesund. Rapport från vårens utfärd (23.5.2011). Av Viking Åberg.

Nr 7/2011

- Mekanikern och fabrikören Isak Wahlstedt. I.W. (1883-1968), Johannes Sand (1879-1966) och Anders-Johan Forsberg (1874-1960) fr. Västerhanko stod bakom bl.a. Hankmo-harven och Lucker-harven. Av John Holmström.
- Antavla Bengt Brors gen. VII - VIII. Av Bengt Brors.
- Gustav Sjöbloms evighetsmaskin. G.S. (1841-1899) fr. Oravais, dömd f. falskmynteri, var ett tekniskt snille som hela livet jobbade på en evighetsmaskin. Av Mikael Helsing.

Nr 8/2011

- Anders Österlund ”Dollis Ant” reser till Amerika. A.Ö. från Södra Vallgrund reste 1910 till USA. Där sjöman på fyrförsörjningsfartyget Manzanita. Av Gun-Britt Lund.
- De tillvaratar Tölbys historia. Byadokumentering. Av Sofia Isaacs.
- Antavla Bengt Brors generation IX. Av Bengt Brors.
- Hur stod det egentligen till med skrivkunnigheten på 1800-talet? Exempel på skrivkunnighet fr. Vörå o. Vassor. Av Viking Åberg.
- Mamrelund -en skogsby i Petalax. Inga Österblad berättade om byns historia på månadsmötet 31.10.2011. Referat: Mikael Helsing.


2012


Nr 1/2012

- Järnåldersbebyggelsen vid Storsjön i Malax. Utöver arkeologisk historia redovisas även byns bebyggelse och invånare under 1700-1900-talen. Av Gun-Britt Lund.
- Anders Lundin har rötter i Närpes. Tv-profilen A.L:s farfars mor Anna Stina Johan-Henriksdotter Liljedahl, var född 18.5.1853 i Norrnäs. Av Henrik Mangs.
- Antavla Bengt Brors generation X - XII. Av Bengt Brors.
- Rapport från valmötet (28.11.2011). Av Mikael Helsing.

Nr 2/2012

- Alfred Hellström, sjöman och hönsfarmare. Född 1895 på Kullas, Rejpelt. Sjöman i USA. Återvände och skulle starta pälsfarm. Dog som 40-åring 1935. Av Torbjörn Nikus.
- Varför sjönk Titanic?. Av Carl-Eric Wingren.
- Antavla Bengt Brors generation XIII - XX. Av Bengt Brors.
- Georg Jakob Printz. Kommentar till antavla Bengt Brors IX:129, Släktspejaren 8/2011. Av Britt-Louise Granö.
- Johan Häggman från Risö. Levde 1753-1830. Hans anor. Av Britt-Louise Granö.
- Verksamhetsberättelse för Vasanejdens släktforskare rf. 2011 i sammandrag.

Nr 3/2012

- Glömmer vi farsoterna? Tyfys, lungsot, polio. Av Viking Åberg.
- Titanicpassagerare från våra trakter. 65 passagerare från Finland, många från Österbotten. Av Carl-Eric Wingren.
- Thomas Finnas, en man från stora ofreden. T.F. bortfördes 1714 fr. Bertby till Ryssland. Rymde och återvände senare. Av K.V. Åkerblom. Totalt bortfördes 488 Vöråbor 1714, tillägg av Mikael Helsing.
- Hemman i Gerby – Vestervik 1550 – 1700. Inger Seittus föreläsning på månadsmötet den 27.2.2012. Av Viking Åberg

Nr 4/2012

- På liv och död. Johannes Birck (Henrikinpoika Siekkinen), född 1836 i Alahärmä vandrade med familjen under stora umbäranden genom Finland under nödåren på 1860-talet. Av Svenolof Karlsson.
- Emmy på Gropen. Aina Emilia Nyfors (1865-1952) förestod en vattenbar i Vasa, Gropen kallad. Av Barbro Sandelin.
- Masugnsarbetaren som blev torpare. Abraham Johansson f. 1735 på Åman i Vassor. Tog namnet Strömberg som arbetare på Masugnen i Oravais. 14 barn med hustrun Anna. Efter 1771 torpare på Åman. Av Torbjörn Rabb.
- Våra rötter drog mycket folk. Referat o. bilder fr. mässan 17.3.2012.

Nr 5/2012

- Gravstensprojektet på Gamla Vasa gamla begravningsplan. Gerby Hembygdsforskarförening rengjorde gravstenar 2011. Av Carola Seittu.
- Forskarnas röst och digitaliserat material. SLS-finanserad rapport om digitalisering av kulturarvet. Referat av Berit Öhman.
- Bokbindarna i Vasa – en bortglömd yrkesgrupp?. Bokbindare från 1600-talet framåt, namnlista, biografier. Av Berit Öhman.
- Det österbottniska folklynnet och provinsialismen. J.V. Snellman om Österbottningarna i Joukahainen 1869. Av Gun-Britt Lund.
- Österbottens museums dokumentarkiv. Referat från besök på museet 28.3.2012.

Nr 6/2012

- Kloka gumman Lurkon. Lovisa Törndal f. ca 1850 kallades Lurkon. Bodde i Kimo. Klok gumma, trollkunnig. Av Inga Skott.
- Med kol från en mordbrand. Albert Häggblom (1900-1982) berättade i Vbl 1982 om Lovisa "Lurkon" Törndal. Av Mikael Helsing.
- Vasafartyg som under 1800-talet förlist och vars hela besättning troligen omkommit. Fartygsnamn och listade besättningsmän. Av Alf Grop.
- Forna Vöråpräster av Järvi-släkten från Ylihärmä. Haapaluoma, Asproth, Hirvinen. Av Ewald Lager.
- Utfärden till Storsjön. Vasanejdens släktforskare och Vasa släkt- och bygdeforskare på gemensam bussutfärd till Malax 28.5.2012. Järnåldersleden och Kvarkens båtmuseum besöktes. Referat: Mikael Helsing.

Nr 7/2012

- Stanleyhyvlarnas 150-åriga släktträd. Bröderna Stanley grundade 1831 i Connecticut ett företag som blev världskänt för bl.a. hyvlar. Av Leif Paulin.
- Resan till seminariet i Jakobstad. 22 sep. 2012 firade Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare sitt 60-årsjubileum med ett seminarium om migration, med betoning på migration över Bottniska viken. Av Göran Fors.
- Några minnen från Vasa på 1860-talet. Av Lucina Hagman. Ur Vasabladet 24 September 1932.
- Lucina Hagman. Dotter till kronolänsmannen i Replot, Nils Johan Erik Hagman. På sin tid en av landets mest betydelsefulla kvinnor. Av Gun-Britt Lund.
- Agnes Sjöberg, veterinärmedicinsk doktor. A.S. (1888-1964), Europas första kvinnliga veterinär. Född i Kauhajoki. Av Ewald Lager.
- Visst var dom fina förr? Gamla logon. Labor. Av Viking Åberg.
- Vikten av att läsa rätt. Då sågbokhållaren blev sågbockshållare. Av Mikael Helsing.
- En riktig baddare till fisk. Sid och Södergård lyfte 73 kilos stör i Replot 1893. Av Mikael Helsing.

Nr 8/2012

- Några glimtar från bondelivet i Sundom på 1920-talet, nedtecknade av Adéle Östergård (1909-1998) 1991. Arbetsmoment, gamla ord. Illustrerat av Lars Nedergård (1924-2011).Sammanställt av Ulla Höglund.
- Wasa gymnasiums bibliotek 1844-1852. Gymnasiet grundat 1844 hade redan 1852 bibliotek med 7000 böcker. Vasabor som bokägare och donatorer. Av Berit Öhman.
- Månadsmötet 29 oktober (2012). Bägge släktforskarföreningarna samlade för första genomgång av nya stadgarna. Av Göran Fors.


2013


Nr 1/2013

- En historisk återblick på tidsenheterna dygn/dag och timme. Av Carl-Eric Wingren.
- När Rökiö by i Vörå brann 1897 Ur Vasabladet 26 juni 1897. Av Synnöve Mansikkaniemi.
- När 1900-talet ringde in i Vasa. Lovisa Bengs minnen från nyåret 1900 i Vasa jämfört med referat i Vbl 3.1.1900. Av Synnöve Mansikkaniemi.
- Studenter från Vasa gymnasium 1844-1872 med sydösterbottnisk anknytning. Av Håkan Olin.
- Valmötet 26 november 2012. Referat av Göran Fors.

Nr 2/2013

- Vasa år 1894. Turistguide för Vasa, Vaasan Opas, utgiven av Suomen matkailijayhdistys 1894. Samt sammanfattning av industrin och läroinrättningarna i Vasa vid denna tid. Av Carl-Eric Wingren.
- Vitaliebröderna, sjörövare på Korsholms slott. På slutet av 1300-talet var Korsholms slott högkvarter för sjörövare i östersjön. Av Mikael Helsing.
- Klaus Störtebeker. Mytomspunnen ledare för Vitaliebröderna, avrättad i Hamburg 1401. Av Mikael Helsing.
- Prosten Fredrik Gabriel Hedberg. FGH död 1893, kyrkoherde i bl.a. Oravais. Av Evald Lager.
- Sytråd mot kupong. Tidsbild från Vassor 1946. Namn: Ellen Berg, Harry Holtti.  Av Viking Åberg.

Nr 3/2013

- Lotsen Karl Rönnholm räddar Finland. K.R. född 1875 lotsade vapenfartyget i Vasa skärgård hösten 1917. Av Gun-Britt Lund.
- Rättelse ang. Fredrik Gabriel Hedberg i Släktspejaren 2/2013. Rätt födelsedatum är 10 maj 1815.
- Vapnen från Equity fördelas. Lossad vapenlast smugglas från Västerö. Inblandade bl.a. Wiik, Vesterö, Örn, Hjort, Forsman. Av Viking Åberg.
- Några rader om Industriskolan i Vasa. "Edvard Skjäl var elev i skolan åren 1900-1902". Av Britt-Louise Granö.
- Häst i korven. Korvmakare i Vasa köper hästar för korvtillverking och orsakar folkstorm. Av Mikael Helsing.
- Verksamhetsberättelse för Vasanejdens släktforskare rf. 2012 i sammandrag.

Nr 4/2013

- Christina Wilhelmina Rancken. C.W. (Mimmi) Asp f. 1830 i Vasa, gift 1850 m. Johan Oskar Immanuel Rancken. Skrev ABC-bok. Av Berit Öhman.
- Några tillbakablickar på de gångna åren. Vasanejdens släktforskare 30 år. Av Carola Seittu.
- Hur intresset för släktforskning väcktes. Av Göran Berglund (ur Släktspejaren nr 4/1984).
- Philip Kejsars släktförening. Efterkommande till Helena Erichsdotter Lunelund f. Knippare 1729 i Kronoby, Påras och maken Matz Matzsson Lunelund t. Knippare t. Löja. Av Bo-Erik Johansson.
- Från månadsmötet i mars (25.3.2013). Sista månadsmötet i Vasanejdens släktforskars regi. Av Mikael Helsing.
- Sveriges första bilägare. Karl X Gustav ägde 1650 fjäderdriven självgående vagn. Av Mikael Helsing.

Nr 5/2013

- Länssekreteraren Anders Olofsson Holm. Född ca 1640 i Piteå. Länssekreterare i Finland. Gift 2:a med Susanna Christiernsdotter Wernberg. Bosatt i Mustasaari och Vörå. Av Ulf Holmberg.
- Giuseppe Acerbi i Vasa 1799. G.A. Acerbi (1773-1846), italiensk reseskildrare och författare som 1798-1799 reste i Sverige och Finland. Avsnittet om Vasa ur hans bok om resan.
- Vingelskaftets tillkomst och historia. Genomgång av vingelskaftets (borrsväng) utveckling. Av Leif Paulin.
- Släktspejaren 30 år. Kort resumé. Av Mikael Helsing.
- Öppet hus den 6 april (2013). Föreningens Öppet hus i Arkivet. Av Viking Åberg.
- Månadsmötet i april (29.4.2013). Kari-Matti Piilahti fr. FSHF föreläste om digitalisering av källmaterial för släktforskning. Av Göran Fors.

Nr 6/2013

- Pomorerna – ursprungsfolk vid Vita havet. Pomorerna anses vara ättlingar till gamla novgorodbor och kareler som befolkade Vita havets sydkust på 1100-talet. Resereportage. Av Gun-Britt Lund.
- De Österbottniska träslotten. Om det traditionella österbottniska huset. Inslag i Finlands rundradio 1970 av Harald Wiik, gm. Viking Åberg.
- Dikt till en kamrat. Johannes Ulriksson Påfs (1894-1993) fr. Tölby och Einar Rosendahl (1897-1980). Av Elof Rosendahl.
- Vårutfärden till Kronoby. Föreningen besökte 23.5.2013 Påras kapell och Hospitalet på Korpholmen i Kronoby. Av Gunne Lax.
- Gäster i Arkivet. Vaasan Seudun Merieläkeläiset/Vasanejdens Sjöpensionärer besökte Arkivet 12.3.2013. Av Sirpa Kaikkonen.
- Var finns stället för Fiskartorpet? Efterlysning med foto på ställe i Österhankmo kallat Fiskartorpet. Av Birger Ingman.

Nr 7/2013

- Mormonernas släktforskning. Lars Kronqvist föreläste på månadsmötet 30.9.2013 om mormonernas omfattande arkiv. Av Gunne Lax och Viking Åberg.
- Svenska systrarna Spångberg föll för österbottningar i Amerika. Klara, Jenny och Hilma Spångberg fr. Sverige gifte sig tidigt 1900-tal i Michigan m. män från Vörå (Svens), Kvimo (Rådman) o. Pörtom (Styv). I artikeln även Erik Westin f. i Rejpelt 1855 m. butik i Newburry. Av Torbjörn Nikus.
- Styrelsen presenterar sig.
- Nyförvärv i biblioteket. Betydande bokdonation av Torleif Granér. Av Lisen Jåfs.
- En födelsedagsgåva sommaren 1945. Gåva till 2-åring under ekonomiskt knappa efterkrigstiden. Av Carl-Eric Wingren.
- Katarina Jagellonicas sten. Sten i Åbo som i traditionen anknyter till Katarina Jagellonica. Av Mikael Helsing.
- Ta fast rymlingarna! Två ryska soldater på rymmen i Vasa 1909. Av Mikael Helsing och Viking Åberg.
- Än flyger den gamla damen. Finlands enda flygdugliga Douglas DC-3, byggd 1942 förvaras vintertid i Vasa. Flygplansmodellens historia i Finland. Av Mikael Helsing.
- Viadukten förr och nu. Vasabilder från 1950-talet i jämförelse med samma motiv 2013.

Nr 8/2013

- Siluettklipparen i inbördeskriget. Emil Cedercreutz i Harjavalta samtida skildring av inbördeskriget 1918. Kort biografi över E.C. Av Mikael Helsing.
- Uppgifter om Jacob Mornies anknytning till Orisbergs bruk. Av Bjarne Berg.
- Finlands vallonättlingar r.f. Föreningen och dess senaste sammankomster. Av Bjarne Berg.
- Närviläboken. Presentation av ny bok om byn Närvilä i Karleby och dess historia. Av Bo-Erik Johansson.
- 1963 - Återblick i en tonårsdagbok. Minnesbilder från Vasa, Närpes, Örnsköldsvik. Av Gun-Britt Lund.
- Släkten Aminoff. Ilkka Aarnio berättade på månadsmötet 28.10.2013 om släkten Aminoff dit han själv hör på sin fars sida. Av Gunne Lax.


2014


Nr 1/2014

- Bilder ur Europas historia genom anor knutna till Cecilia Fleming. Del 1/2. Anor till vikingatidens slut. Anfäder inom släkten Fleming. Anor i Sveariket från 1100 till 1500. Anor från sen vikingatid i Norden. Av Carl-Eric Wingren.
- En Solfpojkes vådliga friarfärd till Tölby. Pojke från Mobacken i Solf uppvaktade 1808 en flicka vid Enegrens på Näsbacken i Tölby. En rysk soldat hade också fattat tycke för henne. En konflikt som slutade med soldatens död. Av Folke Smeds.
- Myndighetskontroll 1915. Myndighetskritiskt tidningskåseri rapporterades till polisen i Nikolaistad. Av Viking Åberg.
- Många hantverkare bland anorna. Åke Jaskari berättade på månadsmötet 25.11.2013 om släkterna Salmelin, Nordling och Jaskari. Av Mikael Helsing.

Nr 2/2014

- Bilder ur Europas historia genom anor knutna till Cecilia Fleming. Del 2/2. Släktband och anor utom Norden. Släktband från sen vikingatid i Kiev och Bysans. Anor i Mellan- och Sydeuropa genom Adele av Flandern, fram till Karl I. Av Carl-Eric Wingren.
- Två brev från fronten 1918. Brev skrivna 1918 till Israel Wasberg av Evert Södergård och Israel Hellman. Alla från Vassor. Av Viking Åberg.
- VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013.
- Några vöråbors ”amerikanamn”. Utgående från ett brev fr. 1919 granskas några vöråbors namn i Amerika. Johnson (Pörnull), Hendrickson (Helsing), Nystrom (Helsing), Swanson (Jåfs och Helsing). Av Mikael Helsing.
- Släktforskning på internet. Föredrag av Göran Fors på månadsmötet 27.01.2014 om olika möjligheter att bedriva släktforskning på internet. Av Gunne Lax.

Nr 3/2014

- Guldsmederna Bäckström – tre generationer hantverkare i Vasa. Enoch Bäckström f. 1803 i Umeå, gift m. Margaretha Sophia Gestrin 1836 i Vasa, där guldsmed samma år. Av Gun-Britt Lund.
- Släkt- och bygdeforskare i Vasa jubilerar. Föreningarna Vasanejdens släktforskare 30 år, Vasa Släkt- och bygdeforskare 50 år, nu sammanslagna. Historik av Marlene Ehnström.
- Finländare i Kanadas vildmarker. Johan Nikus och Emil Storlund från Vörå var två av de österbottningar som på 1930-talet arbetade i gruvstaden Anyox i British Columbias. Av Torbjörn Nikus.
- Bilder från de bägge släktforskarföreningarnas verksamhet genom åren.

Nr 4/2014

- Järnbruken i Finland. Konstnären Rolf Holm föreläste på månadsmötet 31.3.2014 om järnbruken i bl.a. Orisberg, Östermyra, Kimo med masugnen i Oravais, Gustafsfors (Inha) och i Kortesjärvi. Av Lisen Jåfs.
- Erick Jackson i Kalifornien. Erik Pörnull f. 1890 i Rejpelt, Vörå bosatte sig i Eureka, Kalifornien. Kallade sig där Erick Jackson. Gift med Elsa Josefina Viitanen. Av Mikael Helsing.
- Rapport från årsmötet (24.2.2014).
- Våra Rötter 2014. Referat från släktforskarmässan i Korsholm 22.3.2014. Av Göran Fors.
- Ny uppförandekodex för släktforskning. Genealogiska Samfundets i Finland anvisningar för tillämpning av personuppgiftslagen och rekommendationer om användning av personuppgifter vid släktforskning. Av Berit Öhman.
- Aarre A. Alapotis släktforskning. Alapotis efterlämnade omfattande arkiv förvaras i Laihela. Innehåller unikt material för släktforskning i Laihela. Av Göran Fors.
- Släktträff i Arkivet. Tor Myntti arrangerade träff i Arkivet i mars 2014 för medlemmar i släkterna Järf-Norrgård från Böle, Korsholm och Byman-Wilenius från Mårtensby, Sibbo. Av Tor Myntti.
- IN MEMORIAM hedersmedlemmen John Forsberg. (1917-2014). Av Börje Snickars.
- Jubileumsfesten 22 mars 2014. Vasa släkt- och bygdeforskare firade 50 år och Vasanejdens släktforskare 30 år med fest på Vallonia i Smedsby. Av Gunne Lax.

Nr 5/2014

- En nykterhetsförenings betydelse. Sundombröderna Jonas (f. 1872) och August (f. 1874) Stolpe lyckades väl i USA (Waukegan i Illinois). Av Synnöve Mansikkaniemi.
- Elever från Mustasaari i Vasa trivialskola 1722-1802. Lista med utredning av personernas hemby. Av Inger Seittu.
- Nykarleby, staden som växte fram efter branden. Lars Pensar föreläste om Nykarleby på månadsmötet 28.42014. Biografier över Carl Grundfelt (1820-1883) och Christian Willhelm Sundström (1817-1869). Av Mikael Helsing.
- Läraren Fredrik Westberg i Vasa. Lärare i Dragnäsbäck under tidigt 1900-tal, gift m. Elsa Lindroos. Av Gun-Britt Lund.