Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Verksamhetsplan för år 2021

Verksamhetens innehåll:

-  att ordna regelbundna månadsmöten med information och föredrag kring
temat släktforskning/hembygdsforskning.

-  att företa exkursioner och studiebesök till ställen med bygdehistoriskt,
gårdshistoriskt eller personhistoriskt intresse

-  att upprätthålla föreningslokalen Arkivet med dess bibliotek och ha
ändamålsenlig utrustning för forskning

-  att utge medlemstidningen Släktspejaren i pappers- och digital version

-  att upprätthålla hemsidan på internet

-  att utbilda medlemmar med grundfärdighet och ordna fortbildning

-  att samla in av medlemmar gjorda släktforskningsresultat

-  att upprätthålla kontakter med föreningar och organisationer med samma
m
ålsättning

-  att befrämja släkt- och hembygdsforskning i alla dess former i Vasa med
omnejd och att stödja och uppmuntra dem som forskar.

-  att hålla igång PR-verksamhet via alla slag av media

-  att värva nya medlemmar till föreningen