Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

 

 

Presentation av föreningen

I Vasa har under årtionden funnits två föreningar för släkt- och bygdeforskning, dvs. Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. som har grundats 1963 och Vasanejdens släktforskare r.f. som grundats 1983. Under våren 2013 har föreningarna beslutat gå samman och fortsätta under namnet Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.. Medlemsantalet är efter sammanslagningen drygt 300.

 Verksamheten i föreningen följer i stort sett nedanstående riktlinjer

- Att ordna regelbundna månadsmöten

- Att utge en medlemstidning

- Att arrangera seminarier

- Att fortsätta utgivning av Årsbok och Ätteläggen

- Att samla in enskilda medlemmars forskningar

- Att arrangera släkt- och bygdeforskare mässan ”Våra rötter”

- Att företa exkursioner och studiebesök

- Att utvecklas inom IT-området som hänför sig föreningens verksamhet

- Att upprätthålla hemsida på internet

- Att utveckla föreningens lokal Arkivet

- Att upprätthålla kontakter mellan likasinnade föreningar

- Att utbilda medlemmar

- Att värva nya medlemmar

- Att befrämja släkt- och bygdeforskning i olika former

 

Föreningen ger ut en medlemstidning, Släktspejaren som utkommer 3 gånger per år, 2 nummer på våren och 1 nummer på hösten. Redaktionskommittén består av Kerstin Lund, Gun.Britt Lund, Berit Öhman och Vivan Lygdbäck. Tidningens layout sköts av Linda-Marie Westerholm. Vi har också ca 40 olika tidningar från andra föreningar som utbyteslitteratur.

 Månadsmöten arrangeras 7 gånger per år med föreläsare med rubriker som hänför sig till släkt- och bygdeforskning, samt en utfärd i maj till något närbeläget ställe med anknytning till föreningens verksamhet.

 Föreningen tillhandhåller en klubblokal, Arkivet, som finns på adressen Formarevägen 1 H som finns på Strömberg Park området. Nyckel till dörren kan inlösas av kassören samt passerbricka (ABB) via ordföranden.

I Arkivet finns bl.a.

- ca 100 hyllmeter med böcker, tidskrifter och annat material som hänför sig till släkt- och bygdeforskning.

- Mikrokort och -filmer med tillhörande läsapparater över de flesta österbottniska svenska församlingarna samt ett antal närbelägna finskspråkiga församlingar.

- 2 datorer med internetuppkoppling samt skrivare. I utrymmet också trådlöst internet uppkoppling.

- Goda möjligheter att forska och ordna möten för arbetsgrupper.

 

Inom föreningen verkar också olika arbetsgrupper såsom Hembygdsforskningsgruppen, och den finskspråkiga arbetsgruppen. Den finskspråkiga gruppen samlas i Arkivet den andra tisdagen i månaden under perioden september-maj.

Som medlem får du medlemstidningen Släktspejaren och tillgång till föreningens arkiv. Årlig medlemsavgift år är 30 EUR och för familjemedlem 14 EUR. Kontakta ordföranden eller någon i styrelsen för att bli medlem.

Göran Fors
ordförande