Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Achrén Leo Mathias Achrén, den första bondestudenten från Vörå (1772-1850)
Achrén Leo Släkten Achrén Vörå. Sammanställningen gjord 1976-1979.
Achrén Leo Släkten Lindén, Sundom, ill. 1992.
Achrén Leo Släkten Strand, Bertby Vörå
Achté Eeva Maija Agthe - Achté - suku, Saksassa, Baltissa, Venäjällä ja Suomessa.
Ahlström Helge Ahlström Matts Leander (1859-1909), folkskollärare och kantorsdottern Selma Helena Rudströms 1865-1922 rötter och ättlingar. Korsholm 1984, 71 s. 
Alanen Konrad Sarvela Herman Jaakonpojan jälkeläiset. Vasa 1980, 262 s., ill. 
Alcenius Elias Robert Genealogia Sursilliana. Faksimil upplaga av utgåvan 1850. Uleåborg 1959, 13+345­+15 s.
Alcenius Elias Robert Genealogia Sursilliana. Sursillin Suku, red: Eero Kojonen. Tapiola 1971, 842 s.
Aminoff Torsten G. Släkten Aminoff. Berndt Herman Aminoff. Berör 1600-talet till medlet av 1900-talet. Personregister. Ekenäs 1978, 378 s, ill.
Andtbacka Birgitta/Strandén Rafael Nabba. Pörkenäs-Sjöblom-Pettersson-Strandén. Utredningen börjar med Andersson Daniel (Nybondas) f. 1779 i Kronoby gift med Isaksdotter Greta (Lukus) f. 1785 i Kovjoki. Register. 1996.
Andtbacka släkten Andtbacka släkten 1806-1984. Börjar med Simon Simonsson Näse-Riska-Andtbacka. Register. 106 sidor.
Andtfolk Erik Herr pedagogen Henrik Ehrenfors och hans hustru madam Lovisa Mexberg. Släktutredning gjord av Erik Andtfolk. Omfattar en del av släkterna Mangs, Ingves, Klemets, Rosenlund, Svalskulla m.fl. i nuvarande Kristinestad. Vasa 2000, 248 s. 
Andtfolk Erik Släkten Storm i Västervik. 163 s. Gåva av T-L Granér
Antus hemman Antus hemman i Karfsor. Ur tullnären Bengs´ samlingar
Aspholm Thorolf Släkten Frantz i Petalax. En omfttande släktutredning på 1605 sidor. Tryckt 2000.
Audas-Örn May-Britt Släkten Skåtar från Palvis, Vörå. 1998
Audas-Örn May-Britt Släkten Öling från Kärklax i Maxmo. 1998, 
Back Adam arvingar Släkten Back från Jungsund
Backlund Axel, Björklund Nils & Brunell Allan Fem grenar på Knuts träd. Boken är en uppföljning till Wold. Backmans bok från 1938: En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar. Ytterjeppo, Nykarleby och Helsingfors i juni 1988, 217 s. ill. 
Backman & Höglund Christer Backman och Ulla Höglund Ättlingar till Matts Eriksson Snåfs (1721-1810) och Maria Eriksdotter Huggar (1720-1806). 2003
Backman Nils   Släktanteckningar.
Backman Voldemar Nygård och dess ägare.  16  s.
Backman Voldemar Några äldre,ännu i staden levande Nykarleby-släkter
Backman Woldemar Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1943, 40 s. 
Backman Woldemar Bonäs hemman och släkten Bonäs.  1938-1939.  47  s., ill.
Backman Woldemar Bäck i Forsby by av Nykarleby socken. Hemman och släkt 1549-1934. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1935, 86 s. 
Backman Woldemar En släkt Björklunds stamtavla jämte sidogrenar. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1938, 58 s., ill.
Backman Woldemar Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721-1857. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1938, 148 s., ill. 
Backman Woldemar Forsbacka och dess ägare.  Särtryck ur Österbottniska Posten 1933.  36  s.
Backman Woldemar Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare. Den såkallade Högbacka släkten. Övertryck från Österbottniska Posten. Nykarleby 1932, 62 sidor. 
Backman Woldemar Jutbacka-Några anteckningar av Wold. Backman.  Särtryck Österbottniska Posten nr 37, 38, 42.1927
Backman Woldemar Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby. Hemman och släkt 1565-1935. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1936, 107 s. 
Backman Woldemar Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618-1933. Vasa 1933, 143 s. 
Backman Woldemar Släkten Boman, Tornskär. Gåva av Lisbeth Linqvist.
Backman Woldemar Smeds i Soklot Hemman och släkt av Wold. Backman. Den första utredningen utarbetad av professor Wold. Backman och lektor Hugo Lagström utkom år 1932. Kompletterad 1968-69 av lär. Oskar Fors. Vasa 1969, 117 sidor. 
Backman Woldemar Smeds i Soklot. Hemman och släkt. Övertryck från Österbottniska Posten. Nykarleby 1932, 68 sidor. 
Backman Woldemar Smedsbacka och dess ägare. Några anteckningar.
Backman Woldemar Soldattorp, soldater jämte deras efterkommande i Nykarleby landskommun. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1941, 123 s. 
Backman Woldemar Sundius Christian i Munsala, hans härstamning och efterkommande. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1945, 35 s., ill. 
Berg Bjarne Från Åsbacka till Vuojärvi  -  Från Skuthälla till Kvänusbacka.120  s., ill. Vasa 1992.
Berg Bjarne Haldis. 416  s., ill. Vasa 1994.
Berg Bjarne Morneis på Östergård.  160  s., ill. Vasa 1995.
Berg Bjarne och Ingegerd Pellas. Berättelsen om släkten Pellas rötter samt om Otto Pellas och hans ättlingar
Berg släkten Berg släkten, Orter som nämns bl.a Forsby, Pedersöre, Jakobstad, Virdois, Kållby och Kronoby.
Bergholm Axel Sukukirja, II osa. Suomen aatelittomia sukuja. Sumen muinaismuistoyhdistyksen puolesta. Kuopio 1901, 1401 s.  
Bergholm Axel Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja. Sumen muinaismuistoyhdistyksen puolesta. 1 osa.Jyväskylä 1984, 816 s. 
Bergholm Axel Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja. Sumen muinaismuistoyhdistyksen puolesta. 1 osa.Jyväskylä 1984, s.817-1566. 
Bergholm Axel Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja. Sumen muinaismuistoyhdistyksen puolesta. I vihko. Helsinfors 1892, 80 s. 
Bergroth Ingvald Släktutredning Byskata-Ventus. I. Bergroth 1962.  
Berlin John Släkten Pellas-Qwick-Söderback från Yttermark, Närpes.  Bok 1.  432 s. Vasa 2000.
Berlin John Släkten Pellas-Qwick-Söderback från Yttermark, Närpes.  Bok 2.  424 s. Närpes 2000.
Berlin John Släkten Pellas-Qwick-Söderback från Yttermark, Närpes.  Bok 3.  376 s. Närpes 2002.
Berlin John Vi kommer från Antas i Kalax. Släktutredning av John Berlin. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1993, 316 sidor. 
Bertlin Ruth Släkten Köping. Köpingsgården, ett stycke Malaxhistoria. Bilder av bebyggelsen. Karta över Köpingsgränd. Syskonen Köpings antavla. 114 sidor. 
Bertlin Ruth Utredning över en del av släkten Toppar i Vörå.  Utredning över en del av släkten Gåll i Vörå.  38+41 s., ill. Solf 1992.
Betlehem Johannes Hammarsmeden Anders Johansson Frögds ättlingar.  Kan även kallas släkten Bergman
Betlehem Johannes Pensar (förfäder). Betlehem. Frögd-Bergman
Betlehem Johannes Scandinavian Heritage the history and lineage of the Bergman Family.  Arvid Bergman.  44 s.
Betlehem Johannes Scandinavian Heritage the history and lineage of the Bergman Family. 78 s., ill.  Arvid Bergman
Betlehem Johannes Scandinavian Heritage the history and lineage of the Bergman Family.ill 80 s.
Betlehem Johannes The history of the Bergman family.  122 s.
Betlehem Johannes Ättlingar till Jacob Ericsson Wackur-Komossa.  71 s. Oravais 1978.
Björk Alarik Björkskatasläkten i Maxmo
Björkfors Katarina,Törnroos Märta Maria Mattsdotter Krypars ättlingar. 2010.
Björkgren Joe Johan Erik och Anna Sofia Björkgren från Malax och deras släkt. 115 sidor. 2007. Ur Th Aspholms bibliotek.
Björkgren Joe Släkten Karl Oskar Sand från Karkmo by i Korsholm. 152 sidor. 2002. Ur aaaaaaath Aspholms bibliotek.
Björklund E Josef Jakobsson Påfs f. 1719, med efterkommande upptecknade ur kyrkoböckerna i Korsholm i juli månad 1938
Björklund E. Abraham Eriksson Ehns efterkommande, upptecknade enligt kyrkoböckerna i Korsholm. Tölby
Björklund E. Michael Johansson Holtis efterkommande, upptecknade enligt kyrkböckerna i Korsholm.  (Martois)  1937.
Björklund Släktförening Björklund släktbok från Jeussen i Kronoby 1754 - 1978, 185 s. 
Björklund Släktförening Släkten Björklund från Jeussen i Kronoby, 1754-1991. Släkten utgår från Matts Mattsson Björk eller Lillbjörk f. 1715 och hans andra hustru Maria Mattsdr Snåre f. 1717, 63 sidor personregister. Boken har sammanställts av Dagny Abbor, Kronoby Lisbeth och Lars Bjolin, Kronoby, Berit och Nils Björklund, Kronoby, Sol-Britt och Jarl Björklund, Vasa samt Maj-Ingrid Granqvist, Nykerleby. Utg. Släktföreningen Björklund r.f. Kronoby 1991, 581 sidor. 
Björklund Släktförening Släkten Björklund från Jeussen i Kronoby, 1754-2007.
Björklund Solveig/Bexar Marit Aspfors Matts Herman Mattsson och Ida Jakobsdotter:s anor och ättlingar 1888-2008.
Björklundin Sukuseura Abraham Björklund- Seppä syntyessään. 49 s. Författare Matti Lehtiö. 1995.
Björklundin Sukuseura Abraham Björklund sukuseuran Juhla-Aviisi.  40 s., ill. Toim: Ossi Polari, Eila Kuivinen, Juhani Mikkilä. 1995.
Björkman Hjalmar Gamlakarleby stad och dess borgerskap i förgångna tider. (ur Runar Franzéns bibliotek). Gamlakarleby 1914, 64 sidor.
Blom Bengt Blom från Petalax. Krönika över släkten Blom från Petalax. Korsholm 1991, 32 s.  
Blom Bengt Skott-släkten från Vörå. Uppgjord av Bengt Blom 1997. Har personregister. Bland namnen: Achrén, Akers, Bergström, Blom,  Blomqvist, Boström, Ehrs, Ehrström, Elenius, Emet, Finne, Grannas, Granroth, Grönros, Heikius, Holmqvist, Häggbom. Härtull, Koskitt, Keko, Kula, Lundmark, Nyberg, Peth, Påhls, Rådland, Sjögren, Skott, Smeds, Solvin, Svels, Svenlin, Södergård, Wallgren, Wörgren, Åkers. Korsholm 1997. 33 sidor. 
Blom Bengt Släktutredning Blom. Ättlingar till Mårten Blomdahl f.1753 och Anna Eriksdr Israels f.1756 i Vörå, jämte ättlingar till Johan Hellgren f.1751 och Sofia Strömblad f.1756 i Malax, samt Maria Blom f. Sperring 1826 i Malax. Korsholm 1995, 7+69+4 s. 
Blom Bengt Släktutredning för Simon Mickelsson Jåfs f.1710 och hustrun Beata f.1703 från Vörå. Släktgrenarna Backull, Ollus, Gammal, Seppä och Ehrs. 
Blom Bengt Staffans Michele Michelsson, stamtavla över ättlingar till Michele Michelsson Staffans f.1805 och II hu Anna Lisa f. Peth 1811 i Vörå. Korsholm 1993, 13 s. 
Blom Bengt Stamtavla över Seppä-släkten, Vörå, Mäkipää. Uppgjord av Bengt Blom 1994, delvis uppdaterad 2004. Har personregister. Bland namnen: Bergman, Blom, Bruun, Ehrs, Enström, Herala, Häggblom, Kauppi, Nordbäck, Nordman, Nybom, Nykvist, Nylund, Ruths, Stenvall, Storlund, Thorn, Åkerholm, Åström. Korsholm 2004, 17 sidor.
Blom Bengt Ättlingar till Mårten Michelsson Staffans-Gran och Maria Eriksdotter Gran från Vörå. 8 sidor. 2005. Ur Th Aspholms bibliotek.
Blom Karl Blom Erik Jakobssons (född 1755) och Beata Henriksdotter född 1762 ättlingar. Handlar om Petalax och Korsnäs. 8 sidor
Blom Karl Karl Blom´s släktutredningar. – Personregister till Nils Wallins ättlingar i Ätteläggen nr 3. A4 pärm. 
Blom Karl Karl Blom´s släktutredningar. Bl.a.: Närpes: Blomqvist, Bengts, Krook, Mattfolk, Nääs, Pärus, Svartnäs, Södergrann. Korsnäs: Blom. Vörå: Hägglund, Brams, Höijer. A4 pärm. 
Blom Karl Karl Blom´s släktutredningar. Bl.a.: Petalax: Fant, Grägg, Juth, Rusk, Sebbas, Stam. Malax: Fredman, Stor, Storm, Thure, Tuuf, Udd. Sundom: Sund. A4 pärm.
Blom Karl Släkten Sperring. Utredningen börjar med Mads Knutsson Sperring född 1639 i Malax. Personregister ingår. Vasa 1998, 8+67 s. 
Borg Tyra Fyra köpmanssläkter. Lebell, Sjöberg, Holmström och Ahlström, anteckningar om släkterna  Helsingfors 1947, 294 s., ill. 
Boucht Anders August och Amelie Boucht samt deras ättlingar. 15 sidor. Vasa 1993. Ur Th Aspholms bibliotek.
Boucht Anders Släktutredningar Finnilä-Boucht. Utgående från Lars Mattsson född 1606 och Sven MårtenssonBoucht född ca 1565. Utredningen har 3 personregister. Bland namnen: Aschan, Hagan, Nordgren, Selander, Forsell, Heikel, Lax, Hellenius, Therman, von Schantz, Anglenus. Blix, Brännkärr, Frijs, Härmälä, Jurvelius, Lithovius, Lyttare, Setterberg, Sursill, Ångerman. Vasa 25+27+38 sidor. 
Boucht Sverre Smirnoff Vasili
Brander Torsten Hovioikeuden presidentti Ernst Fredrik Brander ja hänen jälkeläisensä. En bilderbok över Släkten Brander. Personregister. 303 sidor. Tryckt 2016.
Brommels Jarl Släkten Brommels. Hemfolk och utvandrare. Släkten Brommels. (ur Runar Franzéns bibliotek) Saarijärvi 1998, 176 sidor,illustrerad.
Brors Bengt  Rimal-släkterna Gammelgårds och Nygårds på Berg hemman. Solf 1984, 91 s. 
Byggmästar Släkten Byggmästar. 1997. 86 s
Byholm Axel Söka i Rötterna. Grannas II, Teir III. Släkt och bygdekrönika från Sydösterbotten. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1985, 272 sidor illustrerad.
Byholm Axel   Söka i rötterna.  II. Långfors. Vestergård. Släkt och bygdekrönika från Sydösterbotten.  296 s., ill. Närpes 1989.
Bäckby i Esse Bäckby i Esse 1550-1960. Hemman på Mattbäck, Lassila och Flinck. 64  s., ill. 1983.
Bäckman Signar Erkus i Malax. Tre upplagor av släktutredning Erkus med personregister. Dessa kopior har tydligen fungerat som arbetsexemplar.  460+243+242 sidor.
Bäckman Signar Granholm Matti 1825-1866 och hustrun Liisa Sarvela 1830-1867. En Malaxsläkt och dess förgreningar i finskspråkiga trakter. 
Bäckman Signar Gårdar och släkter i Öster Yttermark. Ur Signar Bäckmans arkiv. Omkring 200 A5 sidor med gårdar och deras bosättare under 1800- och 1900- talen.
Bäckman Signar Hassinen Leander Eriksson född 10/4 1845. Antog namnet Hagström. Utredning om släkten Hagström och Hagströms läderfabrik i Gamlakarleby. 45 sidor. 
Bäckman Signar Nymans släkt i Malax och Pörtom. 21 sidor. 
Bäckman Signar Räbb Johan Mattsson 1795-1870, hustrun Maja Lisa Mattsdotter Friis 1801-1885 och deras efterkommande. 31 sidor + personregister.
Bäckman Signar Släkten till Maria Eriksdotter Herts, f. Snickars i Norrnäs. Bland namnen: Backa, Bondfolk, Byggnings, Bäckström, Forsell, Forsström, Gullgren, Hermans, Hummelgård, Ivars, Knös, Källdin, Langels, Lidman, Lundell, Långgård, Lärka, Manngård, Pellas, Risås, Rofhök, Rosenholm, Sandström, Saxe, Svartbäck, Söderback, Westerback, Wickman, Åvik, Öist. Vasa 1989, 43+12 sidor. 
Bäckman Signar Släkter från Finby. Handskriven utredning, alla från Finby. Malm 26, Josslas 27, Groos 28, Heikfolk 29, Svartbäck 30, Karlå 31. 
Bäckman Signar Släktutredning Frönäs. 216 sidor. Vasa 1994. Ur Th Aspholms bibliotek.
Bäckman Signar Släktutredning Haga. 428 sidor. Vasa 1992. Ur Th Aspholms bibliotek
Bäckman Signar Släktutredning Kalander.
Bäckman Signar Släktutredning Mattfolk
Bäckman Signar Släktutredning Olson-Berg.Uppgjord av  --- 1989.
Bäckman Signar Släktutredning Simons. Från Oravais. Bland namnen: Antus, Dalkarl, Erkkilä, Holmström, Hägglund, Knuters, Nygren, Pohto, Pussinen, Redlig, Sandström, Seiplax, Skåtar, Thors, Åkerholm. Vasa, 22 sidor. 
Bäckman Signar Släktutredning Uljens m.fl. Utredningen berör mest Yttermarkbor. Personregister ingår. Vasa 1991, 275 s.  
Bäckman Signar Släktutredningar som till stor del utgår från Korsnäs Petalax. Bland namnen: Ahlbäck, Björkas, Björklund, Blom, Brown, Colombini, Enqvist, Fieant, Filpus, Gradin, Gästgivars, Hedman, Helgas, Hemgård, Hertsböle, Hyöty, Håkans, Joppas, Kangas, Kekäle, Kull, Kullström, Kvacik, Källros, Lalanda, Lassfolk, Lindell, Lönnqvist, Mattfolk, Mickels, Nordström, Norrbin, Nyström, Prost, Riddar, Råholm, Rönnlund, Rönnlöv, Skomars, Storgård, Strandholm, Sundqvist, Tipler, Uppgård, Vestberg, Vestergård, Vesterlund, Westman, Åstrand, Åvall.
Bäckman Signar Södergran Edit, författarinna, anor och släkt i Tjärlax i Närpes. 18 sidor. 
Caino-Torp projektet Caino-Torp 1490-1799. Ett släktforskningsprojekt vars avsikt är att fram till slutet av 1700-talet klarlägga de äldsta generationerna av ättlingarna till Grels Caino i Vetil, f. omkring 1490 och Olof Olofsson Torp f. omkring 1570. I arbetsgruppen ingår: Håkan Ahlnäs, Ole Granholm. Hans-Erik Krokfors, Ragnar Mannil, Jan-Erik Nygren, Sigurd Nylund och Reijo Ojala. Jyväskylä 2002, 622 sidor. 
Caino-Torp-projektet Caino-Torp, Commentarii 2012. (Rättelser och tillägg).
Carling Matts Gamlakarlebybon Matts Carlings ättlingar. Utarb. Av Claes-Erik Vester. Ingifte i Bergman/Stadig och Forsbergska släkterna. Kompl. Av Göran Berglund.
Clemetsö ättlingar Clemetsö ättlingar. Texten påbörjad av Erik Österberg och Bertel Buss samt slutförd av Edna Hammarström.  24  s., ill.
Clemetsöhem Släkten Clemetsöhem 1722-1860. Särtryck ur Vasabladet. 34 sidor. Vasa 1963. Ur Th Aspholms bibliotek.
Dahl Otto Släkten Dahl med ättlingar. Otto Dahl's livsskildring. Renskriven av Helge Norrback. 57 s. 
Dahlberg Martin Kyrkotorparen i Pörtom Matts Dahlberg. Rubriker i boken: Kyrkotorparen i Pörtom Matts Dahlberg. Tidiga förfäder. Kantorn Thomas Ludén. Kaplan Henrik Thomasson Ludén. Församlingen i Vittisbofjärd (Ahlainen). Incidenter i Vittisbofjärds församling. Skogsbrand. Adam Henriksson Ludén-Styf. Kyrkotorparen Matts Adamsson Styf-Dahlberg. Matts Dahlbergs brev till F.G. Hedberg. Kyrktorpets tillkomst. Torparkontrakt. Livet på kyrktorpet. Kyrktorpets senare ägare. Petter Dahlberg, lärare och affärsman. Albert Dahlberg, målarmästare.
Dahlström Svante Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. (Särtryck ur GSFÅ XXVIII,  1944).
Dalkarl Johannes Ättlingar efter Isak Jakobsson Kaustinen född 1764 i Lomby, Vörå. 1996. 88+10 sidor
Dalkarl Johannes Ättlingar efter Isak Mårtensson Kaustinen född 1744 i Lomby, Vörå. 1997. 60+7s
Dalkarl Johannes Ättlingar efter Jakob Isaksson Kaustinen-Luft född 1789 i Lomby, Vörå. 1995. 47+5 sidor
Dalkarl Johannes Ättlingar till Erik Staffanson Hägglöf-Kneck. 1996. 59 s
Damstén Birger Gustaf von och Santa Anna. En släktkrönika om kaplanen Johan Malin och hans ättlingar. Har släktnamnsregister och innehålls eller sakregister. Borgå 1979, 137 s. 
Dyhr Sylvin Ingeborg Ätten Sölfverarms Petalaxgren.  Särtryck ur Petalax Historia I.  37 s.
Dyhr Sylvin Ingeborg/Hirnod Eva Gamle Leutinanten och hans släkt.
Ehnholm Gunnar Släkt i Köklot utredd av Gunnar Ehnholm: Bertholm; Holm -­ Norrskat; Pada; Lundberg från Mickelsörarna; Pada - Holmström; Vestergård - Pitis. 10 s.
Ehnström Marlene, Beijar Per-Erik, Björk Doris Pada Anna Maria Mattsdotter, anor och ättlingar. (Gåva av Marlene Ehnström) Korsholm 2008, 138 sidor. 
Ehnström Marlene, Beijar Per-Erik, Björk Doris Pada Beata Mattsdotter, anor och ättlingar. En gren av släkten Pada. (Gåva av Marlene Ehnström) Korsholm 2008, 44 sidor.
Ekman Arne Starbus Pieter, kungliga bössmakaren och hans ättlingar. Har släktnamnsregister. Helsingfors 1942, 32 sidor. 
Enckell Gerald Släkten Enckell 1623-2000.  227 s.
Eriksson Erik Historien om Kourujärvi. Nedtecknad av Erik Eriksson. En hemmanshistorik från Karleby. Har personregister, bland namnen: Ahlroos, Aho, Ahonen, Alstadius, Backala, Backe, Backström, Bastubacka, Beskman, Bettini, Biström, Björk, Björklund, Björkskog, Björkstrand, Björnvik, Bohm, Borg, Broända, Brännkärr, Elf, Emery, Eschilli, Finnilä, Gorsberg, Frese, Furu, Gorton, Harabacka, Hartell, Hassel, Hassinen, Hautajärvi, Hayes, Herlevi, Herronen, Heselius, Hietala, Hofren, Holmgård, Holmlund, Hongell, Huhtala, Hästbacka, Högbacka, Ingalsuo, Isolankila, Jolkka, Jungestam, Jusslin, Kaino, Kaitfors, Kalli, Kangas, Kolppanen, Korpilainen, Koski, Kensälä, Laakso, Lillkotkamaa, Merijärvi, Mowers, Nissi, Nissilä, Nistler, Nyman, Paavola, Pietilä, Puumalainen, Sandberg, Sjöstrand, Skog, Skrabb, Storsalo, Sundelin, Sursill, Tiili, Vitick. Jakobstad 2000, 135 sidor, rikt illustrerad.
Eriksson Fredrik Blandade korta sl.utredningar
Esse Hembygsdssällskap Hemman och torp på Mattbäck, Lassila och Flink i Bäckby 1550-1960
Estlander Robert Släkten Estlander. Särtryck ur Österbottnisk Årsbok 1965, 75 s., ill.  
Fagerholm, redaktionskommitté Fagerholm, Karolina och Matts samt deras efterkommande. 20.s., ill. Hfors 1956.
Fant Holger/Hedman Karl Släkten Fant i Finland och Sverige. Ur Th Aspholms bibliotek.
Finne Birgitta Holm Viktor och Hilma, Kronoby 1867-1946 Korsnäs, Terjärv 1876-1956 Korsnäs. Anor och ättlingar. En diger utredning som närmast berör Karleby- och Kronobynejden. Bland namnen: Junttila, Skrabb, Spikbacka, Tast, Skog, Viitavesi, Borgbacka, Borgarbacka, Löja, Alaspää, Räf, Terilä, Kolam, Lybäck, Lassfolk, Holgers, Paavola, Finnholm, Virkkala, Nikula, Lång, Hannila, Caino, Storkaino, Storsalo, Salo, Skuthälla, Kronlund, Döragrip, Norrena, Sandbacka, Emtö, Södö, Rak, Nibb, Gädda, Kass, Björn, Stor, Antbacka, Merijärvi, Björkebo, Björk, Kankkonen, Näse, Hästbacka, Raval, Skrubbacka, Lyttare, Mattbäck, Lassila, Liimatainen, Lunabba, Karstunen, Rankbacka, Storrank, Lillrank, Brink, Appelberg, Forsbacka, Keurkal, Knivilä, Snåre, Hässjebacka, Rapp, Döfnäs, Kortjärv, Lassas, Varg, Kort, Tjäru, Myrskog, Byskata, Själ, Vevar, Ventus, Närvilä, Ventjärvi, Haukilax, Kallis, Venter, Borg, Vikar, Storhånga. Vasa 2004, 209 sidor, illustrerad.
Finne Birgitta Israel och Ester Wiik Korsholm 1863-1940 Vasa  Lappo 1869-1932 Vasa.  137 s. Vasa 2000.
Finne Birgitta Johannes och Lise Finne, Anor och ättlingar från Larsmo 1860-1930 och Vörå 1868-1948.  106  s.
Finne Gustav Persson Gustav Pehrsson Finnes avkomlingar.  Ur Runar Urbans släkttabell, utskrift från en antavla
Fjällström-Backholm, släkten Släkten Fjällström-Backholm, utkommen från Lövånger från Olof Thomasson f. I slutet av 1600-talet.  Efterkommande i Sundom och Lövånger
Flemming  Stamtavla Flemming. 26  s.
Forsberg John och Fredrik Släkten Klockars från Malax. Efterkommande till Matts Mattsson Klockars f.1828. Vasa 1994, 43+16 s., ill.  
Forsberg John och Fredrik Släkten Klockars. Ett första utkast till släktkrönika, 1828-. Utan årtal (1965) 2+40 s., ill. 
Forsberg William Rudolph (Rudy)  Forsberg Rudy i Amerika har sänt en utredning om sin fars Carl Arvid Forsberg f. i Sala 1879 och sin mors Elin Maria Ivars f.14.5 1888 i Närpes släkter. Till mammans fäder hör bl.a. folk med namnen Skomars och Långgård.
Forsman Helge Släkten Forsberg härstammar från Uppsala. Oravais 1947, 6 s. 
Forss Bengt/Krokfors Hans-Erik/Ojala Reijo Ättlingar till Rafvald Månsson Hästbacka, husbonde på Hästbacka i Terjärv 1590-1608. 37 sidor.
Forsskåhl Gösta Släkten Forsskåhl’s historia. Biografiska anteckningar 1556-1927. Bilaga: några dat angående Prestbacka gård och dess ägare sedan år 1744. Har släktnamnsregister. Borgå 1927, 148 sidor.
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark I. Gullans hemman. Personregister. Kristinestad 1948, 29 s.
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark II. Brommels. Personregister. Kristinestad 1948, 26 s.
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark VII-VIII. Nisuls och Bäcks. Separat personregister för Nisuls och Bäcks. 
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark V-VI. Åbonde och Ehrs. Separat personregister för Åbonde och Ehrs. 
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark, Groop N.R.XIII, Vasa 1951, 24 s.  
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark, Groop NR XII. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1950, 24 s 
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark, Simons – Knij blevBrännas XI och Bränn XVI. 13 sidor.
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark, Tårsch – Storthors – Lillthors XIX – XX. Kristinestad 1950, 34 sidor. 
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark, Öjst – Smeds, IX – X. Kaskö 1953. 
Franzén Alfred Bondesläkter i Övermark. Särtryck ur ortstidningarna på 1940 och 1950 talen inbundna i en bok: Gullans, Bromels, Ragvals, Kaars, Åbonde, Ehrs, Nisuls, Bäcks, Öjst, Smeds, Brännars, Perjus, Groop, Ehrsfolk, Rofhök, Bränn, Gabbels, Fratt, Storthors, Lillthors, Martens, Räfsbäck, Räfså, Granfors, Norrback, Pörtfors, Valsberg, Stenfors. (ur Runar Franzéns bibliotek) 
Franzén Alfred Ehrsfolk i Övermark, XIV. Vasa 1957, 18 s.  
Franzén Alfred Släkten Pada från Karperö, en gren.  Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1949, 32 s. 
Franzén Alfred Stenfors bondesläkt
Franzén Edvin Bondesläkter i Övermark. Ragvals-släkten på Ragvals hemman nr 3. Ur Th Aspholms bibliotek.
Franzén Edvin Släkten Norrback. Tabeller 2-204. på lösa blad bladf saknas. 
Franzén Edvin Släkten Södergrann i Tjärlax, Närpes. Utgående från Jöns Jopsson nämnd 1546 och ännu in på 1570-talet. Bland namnen: Nordbäck, Vägar, Wägar, Åback, Stoor, Sigg, Uljens, Tåg, Råtts, Hummelstedt. 1992, 50 sidor 
Franzén Runar Släkten Fagerström från Finbo. Översikt uppgjord av R. Franzén 1992, 44 s. Personregister. 
Franzén Runar Wallin Nils urmakare och hans ättlingar. Från Lövånger till Svenska Österbotten. Med register. Har ingått i Ätteläggen nr 2 och 3. Vasa 1983, 105 s.  
Franzén Runar Övermark-gubbar. Knut Persson Träsk, Simon Bärnsson (Nisuls), Peer Cnutsson Träsk, Matts Andersson Gullans. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1935, 11 s. 
Friis Lars Friis Lars, i Karleby och hans ättlingar. Har personregister. Utgiven av släktföreningen Friis, red. Emma Pulkis. Gamlakarleby 1956, 557 s. ill.  
Furu Heimer Wistbacka Henrik Gustav och Anna Sofia  anor och ättlingar.  Terjärv,  84  s.
Furu Heimer o. Krokfors Hans-Erik Furu Anders Jonasson 20.10.1839-20.12.1923    55  s.  Anor o. ättlingar.
Gallén Walter Släkten Gallén. Släktregister. Berör huvudsakligen Åboland och södra Finland. Vammala 1940, 21 s.
Gamla Vasa förr och nu, forskargrupp Släktgrenar Sabel från Höstves by i Korsholm, sammanställning och register, 21+20+29+13+11 s. 
Geber Birger Släkten Mara i Solf släktutredning av B. Geber 1964. 7 s. 
Geber Birger Släkten Pått i Korsholm och Solf, släktutredning. 1966. 37 s.  
Geber Birger Släkten Schultz i Solf, släktutredning. Av B. Geber, 1968. 27 s. 
Genberg Håkan Nordbäck Olof, stamtavla. Utdrag ur pågående släktutredning. 45 sidor + en bilaga på 3 sidor. Genberg Håkan. 
Genberg Håkan Släkten Genberg, Malax.  36 s.
Genberg Håkan Svenn Jakob och Maria Lovisa i Malax. Antavla till Jakob Svenn, f.1857 och till hans hustru Ma­ria Lovisa, f.1859 på Minders. - Personregister. Utredningen gjord av Håkan Genberg 1993, 61 s., ill. 
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae II. Släkter Wrede af Elimä-ättens tyska ursprung. Adliga ätten Schaumann, Szauman i Kurland och Litauen, Johann Knorring till Peddast, Släkten Nordström-Segerstråles ursprung, Släktgrenen, Kraemer (Cremer) från Pyttis. Ättertavlor. Hfors 1973, 179 s. 
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae III.  Redigerad av Torsten Aminoff. 161 s. Hfors 1975.
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae IV.  Redigerad av Torsten Aminoff. 190 s. Hfors 1978.
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae V.  Redigerad av Torsten Aminoff.  143 s. Hfors. 1981.
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae VI.  Redigerad av Friherre Erich von Ungern-Sternberg.  233 s. Hfors 1984.
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae VIII.   Redigerad av Herdis Modeen. 100 s. Hfors 1994.
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae.  I.  Redigerad av Torsten G. Aminoff. Hfors 1966.                       
Gentes Finlandiae Gentes Finlandiae. VII.     Redigerad av Erich von Ungern-Sternberg.  232 s. Ill. Esbo 1987.
Granfors Allan Granfors Isak Mattsson på Granfors hemman i Övermark och hans efterkommande. Boken börjar med 30 sidor by- och släkthistorik. Släkten börjar med Jakob Mårtensson född 1640 i Oravais och hans andra hustru Brita Persdotter född 1656 i Kärklax. Bland namnen: Ahläng, Aspegren, Broo, Båge, Rhrs, Enlund. Hedman, Kullman, Morney,  Nissas, Rönnlund, Schidt, Sjöblad, Österback. Vasa 2006, 179 sidor.
Granfors Allan Släkten Matlin – Granfors. Mörtmark. Släktutredning gjord av Allan Granfors år 2004. Matlin i Mörtmark – Granfors i Tjöck. – Livet i en bondfamilj i Sundom. 2 personregister, bland namnen: Andtfolk, Bonnas, Erichs, Erlands, Gfannas, Ingström, Kempe, Kiöping, Kroksmossa, Lillant, Majors, Olme, Pärus, Qvis, Sten, Sved, Yrjans, Äppel. Actman, Bertula, Fossila, Hakala, Hannula, Harju, HermansJossant, Kauppila, Kentälä, Kittilä, LillUppala, Lillhaaro, Mattila, Mikkilä, Mäntymäki, Nisula, Norrback, Ojala, Perälä, Ripilä, Rosenberg, Stor Filpula, Stormartonen, Söderback, Terilä, Toukola, Uppa. Vasa 2004, 102 sidor, up, illustrerad. 
Granfors Allan Släkten Äppel i Tjöck. Behandlar inte enbart släkten Äppel utan även byarna i Tjöck och Kristinestad, krig och ofärdstider i Sydösterbotten, brännvinsbränningen, olika tvister och hur den kommunala och kyrkliga indelningen varit genom åren. Boken innehåller släkttabeller och namnregister. 267 sidor. Vasa 2011. Gåva av författaren.
Granfors Brita Släkten Malmsten, Näsman, Westermark, Warg i Västerhankmo, Kvevlax. Renskrivet av Göran Berglund efter Brita Granfors anteckningar.
Granholm Helge & Viktor Delar av släkterna Staf och Granholm, Malax
Granholm K. T. Släkten Granö från Teerjärvi under 400 år. Släktnamnsregister. Jakobstad 1936, 117 s, ill. 
Granroth-Junes sl.förening Släkten Granroth under tre sekel. Del 1. Anna Elisabets, Gustafs och Henrics bok.
Granroth-Junes sl.förening Släkten Granroth under tre sekel. Del 2. Johans bok.
Greggas Anna Bergqvist. 66 sidor. Närpes 1995. Ur Th Aspholms bibliotek.
Greggas Anna Släkten Ågren ”Gullsme” från Nyby i Petalax, en gren av.Släktkrönikan är sammanställd av Anna Gräggas. Bland namnen: Nylen, Rönnbacka, Hägglund, Söderblom, Lillsved, Nordman, Källros, Östgren, Rönnskär, Rak. Kalax 1982, 42 sidor.
Greggas Anna Släktutredning från Bonde i Kalax. Släkten Bonde.  
Greggas Anna Valsås - Brännfors - Branford
Grönlund Karl Eskil Ättlingar till Matts Johansson (f. 1753, Låchteå) och Catarina Svinkrok (f. 1751, Kronoby), nybyggare i Harrström, Korsnäs
Guldén Stefan Bönderna på Gull skattehemman i Öster Yttermark 1546-1993.  48 s.
Gäddnäs En utredning med många foton från familjen Gäddnäs
Hagfors J.K. D:r Några bondesläkter i Nedervetil och Gamlakarleby under 400 år. Gamlakarleby 1929, 29 s. 
Hagfors K.J. Fädernas gård och dess folk. Släktöden under 500 år. 135 s., portr. Hfors 1940.
Hagman Ragnar Marins hemman i Sundom och dess tidigare ägare. Särtryck ur Österbottnisk årsbok 1958, 19 s., ill.  
Hagström Hannes  Hassinen Erik Larssons ättlingar. Erik Larsson Hassinen (14/1 1797 - 28/6 1856) var bonde på Hassinen, Övre Korplax i Karleby. Släktens anor och historia från 1500-talet, finns ett förord grundad på Rufus Hill:s och/eller Emma Pulkis forskningar. 32 sidor personregister finns. Gamlakarleby 1985, 192 sidor, illustrerad. 
Hannukaisten sukuseura Hannukaisten suku.  Matti Pekanpojan jälkipolvia.  Juho Martinpojan jälkipolvia.288 s., ill. Vaasa 2005.
Hannuksela Ruth Josskarhu, Forss-Seiplax släkten 1500-2005. Jöns Josskarhu och hans ättlingar. Utredningen börjar med en släktföljd, Jöns Josskarhus sondotters sondotters son Pehr Johansson Josskarhu född omkring 1664 i Rekipeldo, Vörå är den första som har mer än ett barn. Boken har 91 sidor personregister. Vasa 2005, 1131 sidor. 
Harabacka Kronoby Harabacka i Kronoby, släktutredning. Måns Månsson nämnd 1549-1580. Ur Helge Ahlströms samlingar. 19 sidor. 
Heikinheimo Ilmo Genealogia Heikeliana, Heikel-Heikinheimo suku. Personregister. Raumo 1980, 249 s., ill. 
Heikinheimo Ilmo Genealogia Heikeliana.Täydennyksiä ja korjauksia. I-III. 30+17 s. Hfors 1985.
Heino Riitta Mann-Mannin-Manninen. Sukututkimus Mannisen suvusta. 133 sidor. Joensuu 1990. Ur Th Aspholms bibliotek.
Helenelund Edvard Befryndade bondesläkter i Österbotten. Släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet av William Wik. Utan tryckningsår. Vasa 1972, 350 s., ill.  
Hellnäs Runar Marklund Daniel och hans hustru Christina Helena Storbäck vilka inflyttade år 1806 från Skellefteå socken i Sverige till Pedersöre socken i Finland. Genealogisk uppställning över efterkommande. Jakobstad 1985, 89 s., ill.
Hellström Torkel Några österbottniska släkter från 1700-1800-talet. En genealogisk studie av Torkel Hellström. En släkt Wiklund i Gamla Karleby. En släkt Hellström från Österbotten. En släkt Wallin i Gamla Karleby. En släkt Eklund i Österbotten. En släkt Löwenmark i Österbotten. En släkt Warila i Österbotten. Släkten Neunstedt. Gamlakarleby 1940, 40 s, ill. 
Helsing Mikael 100 år på Helsing i Lotlax.
Herlin Heikki H. Herlin Harald, II. Esi- ja jälkipolvien saatossa. Äitini 100-vuotispäivänä 3.12.1974. 640 s. Koonnut Heikki H Herlin. kuv. Helsinki 1975.
Herlin Heikki H. Herlin Harald. I.  Esi- ja jälkipolvien saatossa. 100-vuotispäiväksi 30.8.1974 koonut Heikki H.Herlin. 349 s. kuv. Helsinki 1974
Hill Rufus Släkten Haals från Såka, Karleby, av Rufus Hill, Gamlakarleby 1952, 140 s., rikt illustrerad. 
Hintsala Sigbritt Släkten Snabb från Björköby.  Del 1-2, 597 s.  Med början från år 1669 då Erik Nilsson var bonde och hemmansägare.
Hintsala Sigbritt Släkten Snabb från Björköby. Del 3.
Hirvonen Jaakko Tre presidenters rötter i Limingo prästgård. Samarbete 1.12.1982.
Hohenthal Torvald   Släkten Ekman  Kristinestad 1960. 24+7 s., ill. 
Hohenthal Torvald   Släkten Ekman  Kristinestad 1960. Särtryck ur Genos 1/60.  
Hohenthal Torvald   Släkten Hohenthal 200 år i Finland. Särtryck ur Genos 1968 nr 3, s.69-72. 
Holm Inga m.fl Westerlundska släktboken 1973. Kapellanen i Kortesjärvi och kyrkoherden i Jokkmokk Gustaf Westerlunds ättlingar. Tionde upplagan. Vasa 1973, 173 s.
Holm Margit, Höglund Ulla Det började med … Gästgiveriet på Johannesdahl i Pörtom. Vasa 2008. 191 sidor, illustrerad. 
Holmberg Håkon Anders Gustav Lampel. En krigarättlings levnadsöden i fredstid. Vbl 5.1.1962.
Holmberg Håkon Lampel i Vörå. En gren av släkten Lampel i Vörå. Särtryck ur Genos nr 4, 1950.
Holmberg Håkon   Rislachius-suku, Pohjanmaalta
Holmberg Nils A. En gravplatta i Åbo domkyrkas vapenhus. 12 s. Åbo 1987.
Holmlund Henry Holmlund Fritiof och Sophia Holmlund. Rötter, stam och nya grenar. Vasa 1998. 
Holmström Birgitta En släktgren Jåfs i Esse 1640-1990. Register. 1992.
Holmström Birgitta Teugmo-Holmssläkten från 1600-talet.Del 1.
Holmström Birgitta Västerösläkten 1700-2007.  Ättlingar till Erik Johansson Lassus och Margareta Isaksdotter Skåttas.  Släktgrenar  Vesterös, Granholms, Östmans, Björks, Holmqvists, Lövsunds, Rådmans. Vörå-Maxmo kommuner i Österbotten Finland.  245 s. Vasa 2007.
Holmström Otto Sukututkimuskirja. Påhls, Holmström, Karikoski, Bengs och Jernberg. Handlar bl.a. om Kimo bruk och bruksfolk. Vasa 1965, 96 s.
Hormia Yrjö Sukukirja. Kirkkoherra Matthias Melanderin (1639-1674) jälkiläisiä Pyhärannassa, Pyhämaassa ja niiden ymperistössä. Kolmisensataa kuvaa ja kaksi karttaa. Björneborg 1945, 720 s., ill.  
Hoving Johannes Släkten Hoving. Genealogiska föreningens släktböcker 2. Helsingfors 1938, 58 s, ill. 
Hyvärinen Jaakko Claudius Collanus. Collan suku 2.
Hyvärinen Jaakko Sukuluettelo Claudius Collanus.  Collan-suku I. 42 s.  Täydennysliite 1961 julkaustuun Claudius-Collanus-sukuluetteloon+Collan-suvun  vaiheita.  39 s. Hki 1961.
Hällström  Petter Petter Hällströmin suku V.  Helena Westmanin ja Elisabet Latva-Jussilan jälkeläiset.  Sukupolvet VII-VIII. 609 s., ill. Toim. Ritva Tokko. Jkylä 1997.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku I.  403 s., ill. Sukutauluston laatinut M. Sakari Siltaloppi. Jkylä 1993.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku II.  492 s., ill. Sukupolvet VI-VII. Toim. M. Sakari Siltaloppi. Jkylä 1991.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku III.  497-908 s., ill. Sukupolvet VI-VII. Toim. M. Sakari Siltaloppi. Jkylä 1991.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku IV.  589 s., ill. Tutkinut. kirjoittanut ja taittanu Matti J. Kankaanpää. Sukutalohistoria. Jkylä 1994.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku VI.  Maria Hyövältin jälkeläiset.  Sukupolvet VII-VIII.  812 s., ill. Toim. Ritva Tuokko. Jkylä 1997.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku VII.1.  Carl Hällströmin ja Katariina Jaskarin jälkeläiset.  Sukupolvet VII-VIII. 530 s., ill. Toim. Ritva Tuokko. Jkylä 2000.
Hällström Petter Petter Hällströmin suku VII.2.  Katariina Jaskarin jälkeläiset.  Sukupolvet VII-VIII. 538-1125  s., ill. Toim. Ritva Tuokko. Jkylä 2000.
Hällström Petter Petter Hällströmmin suku VIII.
Israels, släkten Släkten Israels, Vörå
Israels, släkten Släkten Israels, Vörå 1817-1987.  57 s., ill.  Släkten Israels, Vörå. (Något utvecklad upplaga
Jakobsson Ole Vi från Bagaris. Om Jakob Erik och Anna Lisa Jakobsson och deras ättlingar. Jakobstad 1980, 64 s, ill. 
Jansson Erik Johansson Jansson Erik Johansson, f.d. Lanthandlare, f. i Petalax 1848.
Johansson Bo-Erik Filip Kejsars släkt.
Johansson Bo-Erik Järviluoman suku.  Lapuan Ylikylästä.  304 s., ill. 2006.
Johansson Bo-Erik Kejsarättlingarna Mulicka. Korrigering av tabell 80 och därav föranlett tillägg. 46 sidor.
Johansson Bo-Erik Saxin räätälisuku, Lapualta
Johansson Bo-Erik Ätten Pettil/Petell i Kållby, Pedersöre. Ättlingar till Michel Jacobsson Petil och Barbro Ersdotter  Rif,  57  s.
Joupers - Jåpers  Släktutredning Joupers-Jåpers
Jungsund- släkten, Flemming Släktutredning för släkten Flemming.   14  s.
Juthas Nils Juthas släkt- eller stamtavla. Av Nils Jutas. 2 s.
Kaila Y.P.I. Kankarin kailat. Sukuluettelo n:o 2. Gustaf Johansson vanhan ja Johanna Emilia Schalinin jälkeläiset.  41 s. Hki 1960.
Kapténs Mary/ Andersson Gunnar Kaptens - Nysto i Larsmo. Släktutredningen är sammanställd till ett släktmöte för ättlingar till Johan Persson Kaptens och Maja Lisa Johansdotter Finholm i Larsmo 2003. Register. 99 sidor.
Kastemaa Matti Siikajoen Ylipatokosken suku I. Tuomas ja Liisa Ylipatokosken esivanhempia. Uleåborg 1961, 121 s, ill. 
Kaunisto Hannu Tuomas ja Maria Virtaniemen jälkeläiset.
Kejsar Släktförening Filip Kejsars släkt II. Kejsarättlingarna Mulicka. Boken är 2-språkig och omfattar 864 sidor rikt illustrerad. Jyväskylä 1996. 
Kejsar Släktförening Filip Kejsars släkt III. Mera om Mulickaättlingarna. Boken är 2-språkig och omfattar 933 sidor rikt illustrerad. Jyväskylä 1999, 933 sidor. 
Kejsar Släktförening Filip Kejsars släkt IV Från Mulickaättlingar till Biskopar. Boken är 2-språkig och omfattar 1116 sidor rikt illustrerad. Personregister finns. Jyväskylä 2002, 1116 sidor. 
Kejsar Släktförening Vilppu Kejsarin suku - Filip Kejsars släkt I. Boken berör Philip Kejsar i Konungså (Soini) född på 1560-talet och hans efterkommande i 7 släktled. 598 sidor och rikt illustrerad.  
Kejsar/Keisari  Filip Kejsar släkt - Vilppu Keisarin suku I b.  Från Kejsarbacken ut i världen.  984 s., ill.  Toinen uudistettu painos. Jkylä 2005.
Kerkkonen K. Skogster suku. Personregister. Tavastehus 1920, 75+8 s.
Kjellberg Astrid Utredning över Erik Israelsson och Anna Mattsdotter Lukus. 1980.
Koivunen Ann Från Haals till Såka by till Finells i Vasa
Koivunen Ann Ättlingar från Grims i Tuckor och Murkais i Mäkipää byar i Vörå
Korpijaakko Tauno 400 vuotta Stenius (Steen) sukua.  Tauno Korpijaakko täydentänyt ja laajentanut käsittämään myös suvun naispuolisten jäsenten perhesuhteet.   357  s. 1974.
Kortesojan sukuseura Kortesojan sukua 1550-luvulta nykypäivän saakka.
Koskenohi Maija Sukututkimus suvusta Fogde- Släktutredning av släkten Fogde i Övermalax.  1986.  116  s.
Koskinen Olle Sukumme lasinpuhaltajat. Tarinaa Maria Sofia Nelinin esi-isistä - hänen tyttärensä pojanpojan, Olle Koskisen kertomana.  2004
Krogius Carl-Johan, red Släkten Krogius 1600-2006. Tolv  generationer Krogier. Red. Carl-Johan Krogius. Boken har personregister. Bland namnen: Adlercreut, Alfthan, Becker, Beriche, Björkenheim, af Björkesten, Björnberg, von Born, Brusin, Canth, Castrén, Cauvin, Cavonius, Edelheim, Ehrnrooth, Fabritius, von Fieandt, Gottsman, Grotenfelt, Gyllenberg, Hackzell, Hallström, Hasselblatt, von Hausen, Hedman, Hoyer, Krogerus, Krumhorn, Lilius, Limnelius, Lindelöf, Mainetti, Meinander, Neovius, Nevanlinna, Orraeus, Oxman, Palmgren, Pals, Pipping, Rehbinder, Relander, Ruuth, Salonius, Sandelin, Schulman, Selin, Stadius, Strömmer, Svedberg, tamelander, Tawaststjerna, Thomé, Torckell, Wallgren, Wulffert, Örn.   Vasa 2006, 149 sidor. 
Krokfors Hans-Erik Caino-Torp-Svartsjö 1500-1800. Arbetsversion. Caino-Kainu 1500-1800, 9 generationer. Torp-Svartsjö 1600-1800, 6 generationer. Saknar register. 232 sidor. 1998.
Kronlund Johannes Elenius-Jungarå. Släktutredning som berör Jeppo- och Nykarlebytrakten. Stamfader i boken är: Thomas Alenius f. 1749, präst i Nykarleby, hustru Susanna Elisabet Paulin f. 1767 i Nykarleby. 160 sidor, illustrerad. 
Kronlund Johannes Släkten Nystrand, från Keppo. Berör Jeppo och Nykarlebytrakten. Vasa 1986, 456 s., ill. 
Kuhlman  Kuhlman suvun historiaa.  Vv.  1739-1985.  Laatinut Sulo Hynönen 24.2.1976.  32  s.
Kukko Reino O. Kukkojen suku. Talonpoikaissuku Karjalan kannaksen Pyhäjärveltä. Utgiven av Kukko­jen sukuseura. Har släktnamnsregister. Några mera förekommande namn: Haikonen, Inkinen, Kaasalainen, Karonen, Kiiski, Kuronen, Luukkanen, Musakka, Nokelainen, Paajanen, Pusa, Päiväläinen, Pärssinen, Talonpoika, Vuohelainen och Äijö. Där förekommer även namnet Käppi, som ingick i en efterlysning i januaribladet! Helsing­fors 1980, 273 sidor, ill.
Kulla Helge Anfäder till Släkten Lövdahl.  24 s
Kulla Helge Caurajärvi-Träsk, Simons. 59 s.
Kulla Helge Släktutredning över Caurajärvi-Träsk  släkten .  Del 2 A och B.  Ättlingar i tabellform efter Johan Mattsson och Erich Mattsson Caurajärvi.  226 s., ill.
Kulla Helge Släktutredning över Caurajärvi-Träsk.  Del 1.  Ättlingar i tabellform efter Jakob Mattsson Caurajärvi.  146 s., ill.
Lager Evald Släkten Jåfs i Bertby, Vörå.  Från 1683-1934 antecknade födelse- och dödsdatum (ströuppgifter)
Lagström Hugo Bastubacka.  Släktnamn: Aspnäs, Backe, Bastubacka, Dahl,  Kaitfors,  Kengo,  Pelo, Pesonen.
Lagström Hugo Borg hemman i Palo by, Karleby. 5 A5 sidor. 1935.  
Lagström Hugo Cronhjelm, greven i Öjan. Hembygdns Hävder 5 handskrivna A5 sidor. 
Lagström Hugo Den gamla Murik-släkten. Österbottningen, 4 handskrivna A5 sidor ur Hembygdens Hävder  
Lagström Hugo En härstamningslinje (Sursill). Österbottningen 1947, 3 A5 sidor.  
Lagström Hugo Frimodig i Gamlakarleby. Österbottningen 1939. 3 handskrivna A5 sidor  
Lagström Hugo Hästbacka i Nedervetil. Handskrift, avskriven 1956 av V.Silander, 6 s. 
Lagström Hugo Kaino hemman i Nedervetil i äldre tider. Österbottningen "Hembygdens Hävder", handskrift 5 A5 s., ingår i avskriften "Helge Ahlströms Efterlämnade småskrifter".  
Lagström Hugo Knivsund och Långö byar i Öja, i äldre tider. 
Lagström Hugo Porko. 
Lagström Hugo Silakka hemman i Rödsö by. Österbottningen, 9 handskrivna A5 sidor ur Hembygdens Hävder. 
Lagström Hugo Släkten Axelqvist i Gamlakarleby. Författare och årtal framgår ej. Handskrivet A5, 7 s. 
Lagström Hugo Släkten Branting. Gammelgård, Nygård, Kock, Nylund, Jaakkola, Fleen. 7 sidor. 
Lagström Hugo Släkten Gunderlach. Väst, Wester, Jaakkola, Häggblom, Jåfs. 6 sidor.  
Lagström Hugo Släkten Honka. Björneborg 1939, avskriven 1959 av John Åkö. Helge Ahlströms efterlämnade skrifter. 56 s.  
Lagström Hugo Släkten Laggar från Kantlax by i Munsala socken. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1937, 32 s.
Lagström Hugo Släkten Nyby i Kantlax, enligt gamla urkunder och berättelser. Knuts, Pet, Viklund, Eklund, Erkkilä, Mågas, Back, Bertlin, Nyborg, Lagström, Nyvik, Lillhögväg. 1926, 62 sidor.
Lagström Hugo Släkten Träsk från Hirvlax by i Munsala socken. Vasa 1948, 53 s., ill. Särtryck ur Vasabladet. 
Lagström Hugo Släkter i Harjux. Gammelgård, Rank, Ohls, Stenbacka, Stenbäck, Frilund, Harjulin, Holm, Gästgifvars, Nystedt, Molin, Gestrin, Mickelsbacka, Mågas, Helsing, Hedman, Pesonen, Wiklund, Forsbacka, Isakas, Nygård, Nybacka, Storsved, Rydström, Antbacka, Kivijärvi, Sik, Kock, Nyberg, Södersved, Edström, Backlund, Björklund, Blom, Fisk. Björneborg 1933, 72 sidor, avskrivet av Uno Skrivars 1970.  
Lagström Hugo Släkterna Räf från Munsala socken. Särtryck ur Vasabladet. Vasa 1939, 39 s. 
Lagström Hugo Still i Kronoby. Släktutredning. 
Lagström Hugo Strang, gren av Storkaino. Släktnamn: Domars, Karlsson, Kauko, Lussi, Lytts, Pelo,  Rinne, Strang, Stremberg och Strenberg. Helge Ahlströms efterlämnade skrifter. 17 s.  
Lagström Hugo Tuomisalo I och II.  Släktnamn: Bergroth, Borg, Karre, Lill­kåla, Skrabb, Store, Tumell, Virkkala och Åsmus. Avskrivet 1956 av M.Forsén. Helge Ahlströms efterlämnade skrifter. 14 s. 
Lagström Hugo Ventjärvi I. 
Lagström Hugo Vester hemman i Rödsö by i äldre tider. Österbottningen 1938. 3 A5 sidor  
Laine Eevert Suku Hakola-Selin. Släktutredning utgående från Hakola gård i Hattula, Tavastland på 1600-talet. Har personregister på tabellernas huvudmän. Vammala 1959, 80 s., ill.  
Lamminmäki Jorma Alavuden Kurhelan suku.  456 s. Alavus 1993.
Launis Armas Esivanhempien muisto 1600-1900.  32  s.,  kuv., sukutaululiite. (Eripainos: Sukututkija 3-5  1921).
Laure Inga Rangelius - Rangell. Eripainos, Genos n:o 1, 1984
Levlin Eugen Kull Erik, f.13.1 1820, bonde på Kull hemman i Yttermalax och hans efterkommande. Vigd 6.12 1839 vid Bata Stina Gullans, f.26.7 1817. 1963, 14 s. 
Levlin Eugen Sammanställning av ättlingarna till Henrik Bränn och Anders Ragvals, bönder i Övermark. Augusti 1976, 6 s.
Levlin Eugen Sammanställning av ättlingarna till Matts Gullans och Johan Henrik Larsson Gullans, bönder på Gullans hemman i Övermark. 1975, 7 s.  
Levlin Eugen-W & Levlin Pär-Erik  Levälä-släkten del 1. 2:a upplagan, vari Pär-Erik Levlin gjort en uppdatering med 120 sidor till. Jakobstad 1999, 304 sidor. 
Levlin Eugen-W & Levlin Pär-Erik  Levälä-släkten del 1. Utgående från David Eriksson Levälä, f. 13/9 1704 på Siggilä i Alajärvi åby. Har 5 didor släktnamnsregister. Vasa 1979, 161 s., ill. 
Levlin Pär-Erik Bärs-släkten del 1, Levälä-släkten del 3.1, Vasa 1989, 207 s., ill. 
Levlin Pär-Erik Levälä-släkten del 1.2, Vasa 1982, 165 s., ill.  
Levlin Pär-Erik Levälä-släkten del 2., Vasa 1984, 196 s.  
Levlin Pär-Erik Levälä-släkten. Del 4 av Pär-Erik Levlin. Omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var född 1763 och yngst av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än den äldsta. Fem av sonsönerna for som timmermän till S:t Petersburg och därför handlar mycket om finländare i Ryssland. Har personregister. Jakobstad 1994, 34 s., ill.  
Levlin Pär-Erik Släkten Levelius / Leveliuksen suku. Av Hillevi Tyni, Ullagreta Carlsson och Pär-Erik Levlin. Handlar om Anna Hansdr Leväläs efterkommande i Alahärmä och andra finskspråkiga kommuner ävensom i Sverige och Amerika. 1997, 229 s., ill.  
Lillsunde Frans En släktgren Döragrip i Norrby 1700-1980. Karleby 1988.
Lillsunde Frans En släktgren Knif - Parkkinen, Öja, 1768-1982. Stamfar i boken är: Michel Michelsson Parkkinen f. 1768 i St. Mickel, dräng på Krokfors, torpare på Lillkrokvik i Öja, hustru Catharina Christophersdr Knif f. 1768 i Öja. I förordet finns en släktföljd, med början från Per Tomasson Rapp f. omkring 1614 på Rank i Terjärv.  Släktnamnsregister.  Karleby 1983, 74 sidor. 
Lillsunde Frans En släktgren Korpilainen i Kronoby 1685-1980, 92 s. 
Lillsunde Frans En släktgren Kykyr-Djupsund i Karleby 1750-1985. 1993. 109 s
Lillsunde Frans En Släktgren Lillskrubb i Kronoby 1730-1980. Stamfar i boken är: Anders Johansson Lillskrubb f. 1734, hustru Margareta Hansdr Skuthälla f. 1730. I förordet finns en släktföljd från änkan på Lillskrubb, Lisa Mattsdr som dog 1676. Släktnamnsregister. Karleby 1982, 37 sidor.
Lillsunde Frans En släktgren Merijärvi i Kronoby 1729-1979. Stamfader i boken är Hans Jakobsson Merijärvi, f. 1729, hustru Brita Hansdr Skuthälla f. 1728 i Kronoby. I förordet finns en släktföljd från Erik Månsson, f. 1525, bonde på Merijärvi. Släktnamnsregister.  Karleby 1982, 104+4 sidor. 
Lillsunde Frans Hästö - Riska i Kronoby 1776-1980. Stamfader i boken är: Hans Hansson Klubb f. 1754 i Lepplax, flyttar till Riska och blir bonde där, Gift 1) med Elsa Andersdotter Spik f. 1756. Gift 2) med Maria Persdr Holgers f. 1764. Ett förord med släktföljd från 1500-talet finns.  Släktnamnsregister. Karleby 1981, 57+3 sidor.
Lillsunde Frans Lillsunde-en kronobysläkt av bönder och skeppare. (Tidn.artikel, kopia)
Lillsunde Frans Prästdottern i Kronoby, Beata Aulins (1778-1855) rötter och ättlingar. Har släktnamnsregister. Karleby 1982, 68 s. 
Lillsunde Frans Riska ”Tolvmans” Kronoby. 1800 –1980. Stamfader i boken är: Lars Hansson Riska f. 1804, (son i tabell 1 i Hästö-Riska). Gift 1) med Maria Hansdr Spik f. 1804. Gift 2) med änkan Brita Andersdr Backa f. Tjäru 1825 i Öja.   Släktnamnsregister. Karleby 1981, 74 + 3 sidor.
Lillsunde Frans Släkten Holgers i Kronoby 1799-1978. 1978. 50 s
Lillsunde Frans Släkten Kulla i Såka by i Karleby 1780-1980. Har släktnamnsregister. Karleby 1980, 127 s
Lillsunde Frans Släkten Skuthälla i Kronoby, släktgren 3, 1750-1980. Stammor i boken är: Anna Hansdr Skuthälla f. 1723, make Hans Eriksson Ståhl f.1723 i Kronoby. I förordet finns en släktföljd från Nils Mattsson Skuth f. omkring 1627, hustru Kerstin Mattsdr Lybäck, hennes far Matts var född 1584.  Har släktnamnsregister. (Tidigare utredningar  över släkten Skuthälla har ingått i tidskriften Karlebynejden No 6-13). Karleby 1983, 107 + 16 sidor.
Lillsunde Frans Släkten Sunde i Kronoby 1732-1980. Stamfar i boken är: Anders Eklund f. 1732, hustru Anna Michelsdr Sunde f. 1742 i Kronoby. Anders Eklunds far var Olof Ekelundh eller Eklund, f.1686 i Sverige, han kom som änkling till Kimo bruk och blev masmästare. Släktnamnsregister. Karleby 1981, 22+42+12+7+1+4 sidor.
Lillsunde Frans Släkten Åminne i Kronoby 1553-1985. 34 sidor + 13 sidor register
Lind Arvid Släkten Lind från Tavastland 1667-1923. Släkten utgår från Lampis på 1600-talet och är spridd i södra Finland, och även i Österbotten. Försedd med personregister. Åggelby 1924, 225 s., ill.
Lind Ralf Valsberg Hans Eriksson, nybyggare, ättlingar. Har släktnamnsförteckning + en stamtavla. Bland namnen: Bergman, Björni, Brännback, Gammals, Gran, Granfors, Groop, Håkans, Lillthors, Ringvall, Spelman, Uljens, Viklund, Öjst. Sundbyberg 1989, 42 sidor. 
Lindahl Herbert Bönder och markägare i Iskmo och Jungsund 1550 - 1950, (19­83)  
Lindkvist Ingvar Karl Johan Lindkvists levnadshistoria och Johanna Persdotter Lindkvists levnadshistoria.
Lindqkvist Ulla och Ingvar Från Laukkainen till Bäckström. En 400 årig historia. Gävle 2003. 75 s
Lindqvist Hjalmar Johan Fredrik Lindqvist och Maria Gustava Raumlins förfäder och avkommlingar.
Lindsjö Verner Släkten Lassas i Terjärv 1633-1983. Del I. Dessa 2 böcker på 1001 sidor, berör de flesta personer i Terjärv. Terjärv 1983, 488 s. 
Lindsjö Verner Släkten Lassas i Terjärv 1633-1983. Del II. Andra delen har ett personregister på sidorna 898-991 och 991-1001 tillägg och rättelser. Terjärv 1983, s.489-1001.
Lindsjö Verner Släkten Lassas i Terjärv 1633-1989.   2:dra uppl. 644  s. Terjärv 1983.
Lundell Svante Lövångersättlingar i Finland.  
Lundell Svante Västerbottensättlingar i Finland.
Lundén-Cronström Holmberg. Utredning av släkten Holmberg från Oravais och Vörå. Utgår från Johan Mårtensson f. ca 1670. Särtryck ur Släktbok Ny Följd II: 3-4.
Långs John Israels Erik Johanssons (1827-1891) ättlingar, från Rejpelt i Vörå. Sammanställningen är gjord av John Långs 1894-95. Har personregister. Några plock bland släktnamnen: Backels, Backlund, Engström, Kastus, Långs, Nygård, Sandberg, Sandås, Svens, Talus, Toppar, Tunis m.m. Vörå 1995, 31 s.  
Långs John Släkten Bengter, Vörå. Uppgjord av John Långs, Vörå. En släktutredning utgående från Jöran Johansson Bengs född 1718 i Rejpelt, måg och bonde på Bengs. 20 sidor personregister. Slältnamn som förekommer 10 eller frler gånger: Anderson, Andersson, Bengs, Bengter, Bäck, Dahlin, Fors, Grannas, Hannuksela, Hildén, Jussil, Jåfs, Kamis, Kullman, Lindell, Långs, Miemois, Munter, Måsa, Nikus, Ohlis, Peth, Staffans, Stafford, Tripp, TurpelaWallin, West och Öling. Vasa 2004, 94 sidor. 
Långs John Släkten Härtull. 418 sidor. Register. 2009.
Långs John Släkten Långs, Vörå. Börjar från Nils Lang, född omkring 1410 och dog omkring 1470. Utredningen är gjord med Disgen 7 och har personregister. Vasa 1998, 308 s.
Långs John Stamtavla för Karl Josefsson Blomberg 1848-1909 och Maria Ulrika Jonasdr.  Spolander 1852-1949  i Lappfjärd.  60  s.
Långsjövatten/Hjulfors Långsjövatten/Hjulfors Petter Anders Hanssons ättlingar. 72+11 sidor
Lönegren Holger Björnberg Carl Fredrik. Släktbok sammanställd av Holger Lönegren. Personregister. Ekenäs 1948, 159 s., ill. 
Lönnqvist Bo En finsk adelssläkts öden. Standertskjöld, Standertskjöld-Nordenstam
Majors Hans Häradsnämndemannen och bonden på Pått hemman nr 6 i Västra Solf Johan Hellström och hans efterkommande släkten. 72 sidor. Smedsby 2002. Ur Th Aspholms bibliotek.
Majors Hans Släkten Sassi. På Sassi hemman nr:6 i Solf och deras efterkommande. Forskat av: tekniker Hans Majors. Handlar närmast om släkter i Solf, Korsholm, Vasa, Malax. Bland namn som förekommer 15 eller fler gånger: Backman, Boström, Majors, Nyberg, Sassi, Snickars, West. Korsholm 2002, 31 sidor. 
Malax museiförening Daniel Johansson Kiöping, del A, dottern Beata. Första delen av en serie om fem digra böcker. Det handlar om Malaxsläkten Kiöping, denna del om dottern Beata född 1703 och hennes efterkommande. Vasa 2003, 794 sidor. 
Malax museiförening Daniel Johansson Kiöping, del B och C, döttrarna Karin född 1703 och Margareta född 1708. Andra delen. – Leo Hallbäck: Förord. – Siri Hagback: Daniel Kiöping. – Nils-Erik Nykvist: Daniel Kiöping och Indelningsverket. – Isak E:n Smeds: Folkdikter af Maria Berg eller Pali-Maja. – Daniels familj och anor. – Karins familj och efterkommande. – Margaretas familj och efterkommande. Personregister. Släktnamn som förekommer 20 eller fler gånger: Ahlskog, Andersson, Antfolk, Aspgård, Aspholm, Asplund, Back, Backholm, Backlund, Backman, Berg, Berglund, Bergström, Björklund, Björknäs, Björkqvist, Björksten, Björses, Blomberg, Bonn, Brolund, Brommels, Broo, Båsk, Båtman, Bäck, Bäcklund, Bäckström, Carlson, Dahlblom, Dahlsten, Ehrström, Ek, Eklund, Enbacka, Enegren, Enholm, Enlund, Eriksson, Erkus, Fagerström, Fant, Finne, Gogde, Foxell, Granholm, Granlund, Groop, Grönberg, Gull, Gullans, Gullman, Hedman, Hellman, Hemming, Henriks, Herrgård, Hildén, Hjort, Holm, Holmblad, Hortans, Hostman, Håkans, Häggback, Häggblom, Hägglund, Häggqvist, Johansson, Jåfs, Kaas, Karlsson, Kiöping, Klemets, Klockars, Knös, Kull, Köping, Lassfolk, Lervik, Levlin, Lillthors, Lind, Lindberg, Lundström, Lång, Malm, Mangs, Manngård, Marander, Marins, Martens, Martin, Masus, Mattsson, Mickelson, Mitts, Moliis, Nedermo, Nilsson, Nordlund, Nordman, Nordström, Norrgran, Norrgård, Norrman, Nyback, Nyberg, Nygård, Nylund, nyman, Nysand, Orre, Pada, Perjus, Påfs, Rafwals, Ragvals, Remahl, Risberg, Rofhök, Rosenlöf, Rågård, Rönn, Rönnholm, Rönnlund, Rönnqvist, Sand, Schultz, Schöring, Sigg, Sjöberg, Skur, Smedman, Smeds, Smulter, Snickars, Staffans, Sten, Stenfors, Stolpe, Storm, Strom, Ström, Ståhl, Sund, Sundblom, Sundin, Sundström, Svahn, Svarvar, Sved, Svenn, Svevar, Söderback, Södergård, Söderholm, Söderlund, Söderman, Udd, Uppgård, Wallin, West, Vesterback, Westerback, Westerholm, Vesterkvist, Westman, Viklund, Wägar, Väglund, Yrjans, Åbonde, Åstrand, Öjst, Österback, Österberg, Östergård, Österlund, Östersund och Östman.  Vasa 2004, 814 sidor. 
Malax museiförening Daniel Johansson Kiöping. Del D1, dottern Elisabet 1711-1788. – Leo Hallbäck: Förord. – Siri Hagback: Daniel Kiöping. – Berit Björklund: Daniel Kiöpings hustru Lisa Mattsdotter. – Värdefulla ägodelar. – Nils-Erik Nykvist: Daniel Kiöping och indelningsverket. – Siri Hagback: Gårdsnamn i Malax. – Leo Hallbäck: Statistiska uppgifter. – personregistret finns i Del D2. Vasa 2006, 1008 sidor.
Malax museiförening Daniel Johansson Kiöping. Del D2, dottern Elisabet 1711-1788. – Leo Hallbäck: Förord. – Fortsättning från Del D1. Personregistret omfattar även boken Del D1. Bland släktnamnen: Aalto, Ahl, Ahlbäck, Ahlholm, Ahlskog, Ahlstedt, Alm, Antell, Aspgård, Aspholm, Asplund, Back, Backholm, Backlund, backman, Baddar, Beijar, Berg, Bergvik, Berts, Björkgren, Björklund, Björkqvist, Blomqvist, Bonn, Bro, Broman, Bränn, Brännback, Båsk, Båtman, Cederberg, Dahl, Dahlgren, Dahlsten, Dala, Damsten, Edman, Ekholm, Ekman, Enegren, Englund, Enholm, Enlund, Erkus, Fahlur, Fant, Finne, Fiskar, Fogde, Forsman, Fredman, Genberg, Glasberg, Granberg, Granfors, Granholm, Granlund, Grönlund, Gullback, Gullholm, Gullman, Gästgifvars, Haga, Haglund, Halfvar, Hallvar, Helenelund, Hellman, Hemming, Herrgård, Holm, Holmberg, Holmgren, Häggblom, Högback, Högfors, Hönn, Klockars, Knös, Kull, Köping, Lervik, Lindberg, Lindholm, Lindqvist, Lund, Lågas, Lång, Långqvist, Malm, Malmberg, Marins, Martin, Masus, Mattlar, Minders, Nordman, Nordström, Norrgård, Norrman, Nygård, Nyman, Orre, Paro, Paxal, Pilkar, Pott, Pörn, Qvist, Ribacka, Risberg, Rodas, Råholm, Röj, Rönnlund, Sandelin, Sjöberg, Sjöman, Skinnar, Smedman, Smeds, Smulter, Snickars, Sperring, Staf, Sten, Stenbacka, Stenström, Stolpe, Stoor, Stor, Storfors, Storgård, Storm, Ström, Styris, Sund, Svahn, Sved, Svefvar, Svenn, Svenns, Söderback, Söderholm, Söderlund, Söderman, Thure, Tuuf, Udd, Uppgård, West, Vesterkvist, Westerlund, Wias, Widlöf, Väglund, Åkerback, Ånäs, Åstrand, Österberg, Östergård och Östman. Vasa 2006, sidor 1009-2144
Malax Museiförening Daniel Johansson Kiöping. Del E. Dottern Maria Danielsdotter Kiöping 1716-1794. Har personregister. (gåva av Malax Museiförening) Vasa 2008, 1152 sidor. 
Mangs Henrik Namnregister till släktutredningar som finns i Henrik Mangs dataregster
Mangs Henrik Släkten Mangs från Närpes.  131  s.
Mangs Henrik Släkten Perjus-Groop från Övermark 220 s.
Mangs Henrik Släkten Rahm från Munsala  101  s.
Mangs Henrik Vi från Bagaris ättlingar till Jakob Erik Jakobsson.  34  s. Vasa 2001.
Mangs Henrik Wilson Family Tree.  27 s. Vasa 2001.
Mannil Ragnar Svartsjö Matts Johansson 300-årsminne. Kopia ur SFV:s kalender 1973. s.50-64. 
Marander Kurt Släkter Marander i Finland.
Marander Kurt Släkter Marander. En utredning över Gunnar Maranders och Elin Sundströms anor och släkt.  233 s. Esbo 1992.
Masalin Birger Släkten Bagge från Oravais. Ingår i Medlemsbladet  
Mellberg Walter Mellberg från Kakskerta. Släkthistorisk studie. Vasa 1976, 44 s. 
Mellberg Walter Nanny Hammarström och hennes släkt.
Mellberg Walter Palmén från Kauvatsa. Släkthistorisk studie.
Michelsson Kurt V. Norrskata i ord och bild.  634 s., ill. Turku 1988.
Miller George Rausk eller Pesonen Jakob Andersson, stamtavla f.1836. 
Moring K-J Släkterna Sjöman, Alrutz och Moring samt med dem besläktade medlemmar av familjerna Zitting, Stegman, Gadd, Nordenstrahl, Andersin och Neovius. Nr. 161. Släktnamnsregister. Tavastehus 1950, 108 s. 
Mornie, Vallgrund Mornie Petters ägohandlingar i Vallgrund. Särtryck  
Möller P, Paulsen K J, Knorring  Ätterna Knorring
Nelin Klas  Släkten Nelin, utredning, av Klas och John Nelin. Börjar med Eric Nelin f.1734, d.1788, glasblåsare vid Björknäs glasbruk i Boo socken. 20 s.  
Nelimarkka sukuseura ry Juureni Alajärven rannalla. Hoiskon, Kyrönlahden, Hämeenniemen ja Linnanmäen sukuja. Lauri Kyröläinen (1610-1653) ja Anna Pietarintytär Kyröläinen (1610-1667) jälkeläisistä. 1045 s. Mustasaari 2010. Gåva av Pirkko Vahtera
Nelin Pia Släktutredning för Isak Johansson Back.
Nikus Torbjörn Släkten Bengs från Rejpelt, Vörå. Av Torbjörn Nikus. Bland namn som förekommer 25 eller fler gånger: Alho, Antill, Back, Backlund, Backman, Bengs, Bengter, Berg, Bergman, Bergström, Bertils, Bertlin, Björk, Blomqvist, Brors, Carlström, Dalkarl, Ehrs, Ehrström, Ekman, Fors, Forsman, Frantz, Granholm, Grannas, Grims, Grägg, Hannus, Hellqvist, Hjort, Hjortman, Holm, Holmberg, Hurr, Häggblom, Hägglöf, Häggman, Ingo, Isakas, Israels, Jussil, Jåfs, Kastus, Kaustinen, Klemets, Kneck, Knuts, Kock, Kullas, Kullman, Källberg, Lassus, Lundberg, Långs, Miemois, Murkais, Nabb, Nikus, Nordqvist, Norrgård, Nybacka, Nyby, Nygård, Nylund, Nyman, Nyqcist, Nyström, Ohlis, Ollus, Omars, Paro, Peth, Pörnull, Rex, Sandberg, Sanders, Sandås, Scott, Seppas, Simons, Sjöberg, Smeds, Snickars, Staffans, Storlund, Strand, Stråka, Sundell, Svarvar, Svens, Södergård, Thors, Wallin, West, Vinberg, Yrjas, Åkers, Öling, Östman. En stor bok om Vörå-släkter och mycket för en släktforskare att söka i.  2006, 453 sidor, illustrerad. 
Nikus Torbjörn Släkten Israels, Vörå.  396 s., ill. Ylöjärvi 2005.
Nordbäck Elof Släkten Nordbäck. Uppgjord av Elof Nordbeck, Michigan, USA, 52 + 7 s.  
Nordgren Bertil Släkten Norrgrann med sidogrenar. Sidor 1-2 saknas. Örebro 1961, 20 sidor. 
Nordgren Bertil Släkten Rusk i Närpes under 400 år.
Nordgren Venzel Lang Matt´s ättlingar, Christian Herbouth, född 12 juni 1747 i Stockholm.Bosatt i Blaxnäs, Närpes. Redaktör Signar Bäckman. Bland namnen: Antfolk, Bergholm, Blomqvist, Brådd, Ekström, Fjellström, Fröjd, Glanz, Granö, Grönlund, Haggren, Hannus, Harling, Hertsbacka, Hertsberg, Hoffman, Hoffmén, Häggblom, Klåvus, Knös, Lillblom, Lillbåsk, Linde, Losvik, Långvik, Mandelström, Martens, Nordberg, Nybåsk, Nyfors, Nysand, Ragvals, Rausk, Småfisk, Sänkas, Träskböle, Ulfvens, Vikgård, Wesström, Wikström, Åkerblom, Åvik, Östersund. 149 sidor. 
Nordgren Venzel Ättlingar till bonden på Mattfolk hemman i Yttermark, Närpes mellan åren 1546-63 Mats Andersson Mattfolk och grenen Gädda. Del 1
Nordgren Venzel Ättlingar till bonden på Mattfolk hemman i Yttermark, Närpes mellan åren 1546-63 Mats Andersson Mattfolk och grenen Gädda. Del 2.
Nordling Bruno Herrskap och småfolk I. Personhistoriska anteckningar om släkterna Nordling, ävensom finska adliga ätten Eketrä. Tammerfors 1947, 156 s. 
Nordlund Isak, kapellan Kapellan Isaac Nordlunds ättlingar. Utskrift i tabellform av G. Berglund. 1963.
Nordlund K.I. Släkten Nordlund av Luvia. Vasa 1927. 25 s.
Nordmans släktförening Släkten Nordman från Petalax, såsom den har utgått från Benjamin Nordman, f.1848 i Malax, hans första hustru Brita Stina, f. Orre och hans andra hustru Brita Lovisa, f. Kull. III uppdatera­de upplagan. Vasa 1997, 62 s., ill. 
NorrbäckSlotte Kerstin Soldaten Henrik Kratz ättlingar 1777 - 1998. 85 s
Nybo Ragnar Släkten Mannas Dahl och Storpått 1767-1972.
Nybond Gunnar Erland Grankull, en företagare i Syd Österbotten.
Nybond Gunnar Henriksdal. "Herr Pedagogen Henric Ehrenfors och Henriksdahl. Vasa 1981, 15 s.  
Nybond Gunnar Wilhelmas rabande  Sideby släkt, en följetong i Vasabladet  1977  
Nybond Gunnar   Bottnisk bygd. Ömossa by i Kristinestad under 400 år, 1590-1990. Släkterna Skogman och Öman. Vasa 1988, 236 s. ill.  BcNG88
Nybond Gunnar   Gränsmark. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten 2. Vasa 1984, 209 s. ill. 
Nybond Gunnar   Skaftung by i Kristinestad. Släkten Sundnäs och Teirfolk. Författaren har tidigare skrivit om de övriga byarna i Sideby och nu har turen kommit till Skaftung by. Materialet för en historisk presentation av Skaftung är både rikt och mångsidigt. Men då så mycket har skrivits om byn tidigare, har det nu gällt att begränsa innehållet och endast lyfta fram förut förbisedda sidor av lokalhistorien. Vasa 1998, 224 s., ill. 
Nybond Gunnar   Soldater, torpare och bönder. Släkt- och bygdekrönika från Sydösterbotten. Har 24 sidor personregister. Vasa 1981, 239 s. ill.  
Nygren Jan-Erik Släkten Möllers rötter i Västerbotten. Register. 51 sidor.
Nygren Jan-Erik Släkten Slotte, från Nedervetil. Personregister. Gamlakarleby 1982, 429 s., ill.
Nygren Jan-Erik Slotte släkten 1983-1993. Komplettering till 1982 års släktbok. Register. 118 sidor.
Nygren, släktutredning Nygren Matias, fogde f. 1823 i Pörtom. Släktutredning 1s.
Nygren Werner Nygren Werners anfäder. Handlar om Oravais och Munsala.
Nygård Gunilla Berg släktutredning. Utgår från Matts Hinricsson Berg f. 1708 på hemmanet Berg i Rangsby och hans son matts f. 1733. Gåva av Lisen Jåfs.
Nygård Gunilla Nordman 1.  Margaretha 1767-1839.  Catharina 1771-1831. Närpes 2003-2004.
Nygård Gunilla Nordman 2. Johan (Dunder) 1774-1831. Matts 1778-1843. Maria 1781-
Nygård Gunilla Nordman 3. Beata 1783-1830.
Nygård Gunilla Nordman 4. Helena 1786-
Nygård Gunilla Släktutredning Prost. 78 sidor. Närpes 2006. Ur Th Aspholms bibliotek.
Nygård Manne Släkten Juslin. Jeppo 2002, 22 sidor. 
Nygård Manne Släkten Kackur-Hilli. En släktutredning om Carl Carlsson Kackur f.1778 i Larsmo, måg på Hilli i Jeppo genom gifte med Cajsa Hilli f.1784. Vasa 1996, 549 sidor, illustrerad. 
Nygård Manne Släkten Liljeqvist från Jeppo, en utredning utgående från Isak Isaksson f.1831 på Böös i Jeppo. Jeppo 2000, 60 sidor. 
Nygård Manne Släkten Nääs-Nybyggar efter torparen på ”Kilis” i Jeppo. Jeppo 2001, 30 sidor 
Nygård Manne Släkten Sandberg från Jeppo. Har 53 sidor personregister. Bland namnen: Björklund, Blomqvis, Bärs, Elenius, Fagerholm, Finskas, Forsman, Granqvist, Hill, Isaacson, Jonson, Julin, Jungarå, Jungell, Kronlund, Lindholm, Lönnvik, Nilsson, Nygård, Nylund, Penttinen, Pettersson, Salo, Sandin, Sandås, Sarkaranta, Skog, Sundqvist, Syynimaa, Tonberg, Wikström, Vitka. Vasa 2004, 693 sidor, illustrerad. 
Nyholm Bertel Släkten Ryss i Monå, av Bertel Nyholm. Utgående från Erik Jönsson som var bonde i Monå 1552-66. Bland namnen: Ahl, Asplund, Backlund, Björkgren, Blomqvist, Frilund, Fågel, Kronqvist, Lillas, Lithén, Mattlin, Nybacka, Nyblom, Nyby, Nygård, Nylund, Nyman, Nymark, Renvall, Roos, Ryss, Simons, Skytt, Spåra, Stenbacka, Stråka, Svevar, Thors, Wiklund, Ådahl, Östman. Jakobstad 1989, 176 sidor.
Nyholm Bertel Släkten Ryss i Monå. Del 2 tillägg och rättelser.
Nyholm Leo Befolkningen i Jakobstad 1653-1714. Befolkningens öden i jakobstad från stadens grundläggning år 1653 fram till stora ofreden. Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland, nr 51. Saarijärvi 1996, 149 sidor. 
Nyholm Leo Sjökapten Jonas Andersson Wijkman och hans släkt. Valdemarsviks förste invånare. Särtryck ur "Gård och släkt" Tryserum-Hannäs.  Kulturhistoriska Stiftelsens årsbok 1997.  Sida 81-96.
Nylind Karl Hjalmar Räf Hansas radän från Norrnäs. Räf-Nygård-Nylind släkten. 110 sidor. Kristinestad 1991. Ur Th Aspholms bibliotek.
Nylund Erik Släkten Kock från Hirvlax by i Munsala kommun
Nylund Erik  Släkten Pelat från Monå by i Munsala socken, Vasa 1958, 58 s. 
Nylund Sigurd Tast-Skog i Nedervetil
Närpes släktforskare Axplock 6. Släkten Snickars, IV och V
Närpes släktforskare Axplock 7. Släkten Snickars. Del Ivtabellerna 2725-4060. 408 s. 1995
Närpes släktforskare Axplock 8. Släkten Snickars VI
Närpes släktforskare Axplock 9. Prästens torpare och deras efterkommande. 431 s. Arkmedia 2002
Närpes släktforskare  Axplock 2, ur hembygdens och släktens historia. Släkten Snickars. Har släktnamnsregister. Närpes 1986, 330 s., ill. 
Närpes släktforskare  Axplock 3, ur hembygdens och släktens historia. Bondeseglare från Närpes, Böle, Gottböle och Kåtnäsbönderna. Släkten Snickars III. Har släkt­namnsregister. Närpes 1988, 239 s., ill. 
Närpes släktforskare  Axplock 4, Tjärlaxbor 1702-1930 av Allan Norrgrann. Sammanställning av uppgifterna i kyrkböckerna om Tjärlax befolkning från 1700-talets början fram till 1930. Närpes 1989, 416 s.
Närpes släktforskare  Axplock nr 5, ur hembygdens och släktens historia. Kroksmossa kronobygge. Närpes 1989, 108 s. 
Närpes släktforskare  Axplock, ur hembygdens och släktens historia. Närpes 1983, 72 s., ill.
Näsman-Repo Marita Släkten Näsman från Larsus i Västerhankmo. Del 1.
Näsman-Repo Marita Släkten Näsman från Larsus i Västerhankmo. Del 2.
Oja Aulis & Kärenlampi Paavo Salonseutulaiset Piintilän, Junttilan, Yli-Jaman ja Haikion suvut. Utgående på 1500-talet från Halikko och Kuusjoki. Har släktnamnsregister. Åbo 1966, 322+9 s., ill.  
Oja Aulis & Somiska Paavo Vitikkalan Suku. Berör tiden 1760 till 1900-talets senare del. Personregister. Raumo 1978. 311 s, ill. 
Olin Håkan   Släkten Olin  från K.stad 1963, 8 s. 
Olin R Släkten Mornie
Olson Rudolf Hans Henriksson Haralds släkt.  Bondsonen från Klubb i Lepplax, Pedersöre som 1843 blev bonde på ett av Harlads hemman i Forsby Nykarleby socken. 1999.  16 s.
Olson Rudolf Hemman och bönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548-1950, fd. Lepu by i Jepu fjärding av Pedersöre storsocken.  Publ. Nr 3  1997.  112 s. Forsby- Ytterjeppo hembygdsförening
Olson Rudolf Hemman och husbönder i byn Kovjoki och Strömmen 1550-1850.  1998. 40 s.
Olson Rudolf Matts (Frost) Hellstrands släkt.  Byskräddaren, senare fiskaren i Nykarleby.  2000.  13 s.
Olson Rudolf Sigfrids i Socklot 1614-nutid.  Hemman och släkt.  1. 1990.  181 s.
Olson Rudolf Sigfrids i Socklot 1614-nutid.  Hemman och släkt.  2.  "Matts-linjen".  1992.  358 s.
Olson Rudolf Släkten Malin och Henrik Storgård från Edsevö i Pedersöre samt Malins förfäder på Storgård och Henriks på Sääksjärvi i Vindala.  1981.  75 s., ill.
Olson Rudolf Släkten Olson i Finland - U.S.A. - Coopvaerdieskepparen "Finn"-Ole Olsen (Olof Olson) från Korshamn i Norge. Hans Förfäder samt efterkommande i Finland och USA. Vasa 1981, 98+3 s., ill.  
Palander E.W. Slägten Palander. Genealogisk studie Utgifven af E.W. Palander. Tavastehus 1895, 43 s. 
Palin Alf H Släkten Nordman från Petalax. Utgått från Benjamin Nordman och hans hustrur Brita Stina f. Orre och Brita Lovisa  f. Kull. Släktkrönikan baserar sig på en släktutredning gjord år 1972 av prosten Alf H Palin. Övriga uppgifter har samlats av Adele Nordman, Bertel Fant, Karin Nyström, Helena Westermark, Berit Juthström, Vivan Lygdbäck, Kerstin Storfors, Torsten Björkholm och Martin nordman.. Sammanställd för släktträffen i Petalax den 6/7 1980. 51 sidor. 
Pargas Släktforskare Magerstan 1996. Pargas släktforskares årsbok 2. - Pyhänsuubonden Johan Henricssons ättlingar (Å.Johansson)
Paulaharju Jyrki Kaisa ja Jaakko Paulaharjun jälkeläiset 1858-1983
Peitsalo Ilmari Helenius. Kangasalan suku. Särtryck ur Genos 1960 nr 3. s.65-81. 
Pellas Frank Descendants of Herman Johansson Pellas. 1996. 
Pensala byforskningsgrupp Grels Knutsson Karf f. 1671 d. 1748. och hans ättlingar. 706 s. Vasa 2005.
Pietikäinen Toivo Pietikäisten sukuhistoria. Ylä-Savon sukuhara. Har personregister. Utgivare: Pietikäisten Sukuseura ry. Kiuruvesi 1979, 448 s. 
Poppius Liisa Hämäläisiä sukuja, Melkas-Tiura-Nuutila. Personregister. Jalmari Finnen säätiön julkaisuja II. Helsingfors 1948, 60 s. BcPL48
Poppius Liisa Hämäläisiä sukuja, Pastell. Personregister. Jalmari Finnen säätiön julkaisuja IV. Helsingfors 1949. 37 s. BcPL49a
Poppius Liisa Hämäläisiä sukuja, Pohjola, Uotila, Paasikivi. Personregister. Jalmari Finnen säätiön julkaisuja III. Helsingfors 1949. 79 s. BcPL49
Poppius Liisa Släkten Poppius. Baserad på den av Liisa Poppius år 1943 utgivna släktkrönikan. Personregister. Borgå 1966, 62 s.  
Porko Sigvard Klassträffen som blev en släktträff.  Klass VIII  vid Gamlakarleby Svenska Samlyceum 1956-57. 144 s. Vasa 2004.
Pulsa Tuomo Mäki-suku U.L.Pyhäjärveltä Juho Heikinpoika, s.1757 ja hänen jälkeläisensä. har personregister. Idensalmi 1984, 157 s. 
Raevuori Yrjö Pyhänoja - Kyttä - Laatu. Eräs Hämäläis-satakuntalainen talonpoikassuku. En stor del av släktnamnen är svenska och berör även Österbotten. Personregister. Tammerfors 1927, 464 s, ill.
Ramsay Jully Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, af Jully Ramsay. Fjärde häftet. Helsingfors 1916, s.421-592.  
Ramsay Jully Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, af Jully Ramsay. Tredje häftet. Helsingfors 1915, s.293-420.  
Rancken Oskar Ätten Reeth n:o 598, en liten bit adelshistorie och bidrag till en genealogi å svenska riddarhuset, av J. Oskar L. Rancken. Handlar om adelsfolk i Höstves. Vasa 1884, 58 sidor. 
Raukko Anna-Maria Släktkrönika. Isak Abrahamsson Rival och hustru Anna-Maja Karls-dotter. Släkten Revahl-Rosendahl från Viitala såsom den utgått från Isak Abrahamsson Rivahl-Rosendahl och hans hustru Anna-Maja Karlsdotter.  Släktkrönikan baserar sig på den släktutredning som gjorts av Linnea Revahl och på de uppgifter som samlats in av var och en. 33 s.Sammanställts av Ann-Marie Raukko. Viitala 3 juli 1983.
Relander Tauno Hirvensalmen Relander-suku. 1976.  (SSTS:n julk. 31)  189 s. Täydennyt ja painoon toim. Pentti J Voipio
Risberg Alvar och Erik Släktutredning Ståhl-Österback-Risberg
Rodas Erik Danielsson Erik Danielsson Rodas Tölby 1781 och hans släkt
Roos Johan E Släkten Krogius under trenne sekel. Berör 1600-talet i Viborg till tidigt 1900-tal. Personregister. Helsingfors 1924, 279 s, ill.
Rosenholm Gunnar Diverse utredningar från Solf, Årris-Maria, Bråddis-Jon el. Jonas Wikström, Sto-Brit, Lill-Gabbelas kåsje, Brita Majors, Lensmans Brit, släkten Smeds.
Rosenholm Gunnar Lillbåsk – Båsk från Solf.
Rydalm Ann-Louise Carl Jakobsson Frans ättlingar, familjeregister. 77 sidor. 1997. Ur Th Aspholms bibliotek. 
Råholm Börje Släkten Råholm från Malax. Efterkommande till Matts Mattsson Råholm, f.1847 och Maja Greta Johansdr Haga (Svart) f.1849. med kort släktkrönika. Bland namnen: Erkus, Lindgren, Enedahl, Lingonqvist, Vesterqvist, Granback. Malax 1995, 26+28 sidor 
Räfså Räfså Karl Gustav Mattssons ättlingar. Utgående från Matts Mattson Röij född 1786 i Malax och hans hustru Anna Eriksdr Norrback född 27/11 1791 i Pörtom. Har släktnamnsförteckning. Bland namnen: Björni, Granlund, Lind, Skogman, Stenfors, Valsberg, Vinberg, Åberg. 1988, 22 sidor. 
Rönblad Jacob Soldaten Jacob Rönblad.
Rönnbacka Bror Släktutredningen begränsas till att följa efterkommande till de tre systrarna Jonasdöttrar på Gertruds. Den ena gift Gers, den andra Lillkung och den tredje gift Granholm. 
Rönngren Merit, red. Släkten Äbb. Lappfjärd. Merit Rönngren. Kristinestad 1993, 552 s., ill.  
Rönngren Merit; Eklund Kurt; Gunhild Ragnäs Släkten Klockars i Lappfjärd. Ättlingar till Henrik Thomasson Klockars (1668 – 1754) och Anna Larsdotter (1679 – 1769). En släktkrönika från Sydösterbotten. Utgivare: Klockars släktforskargrupp. Ett gediget arbete med ett personregister om 160 sidor. Släktnamn med tio eller fler förekomster: Aalto, Agnäs, Ahlberg, Ahlkulla, Ahlman, Ahlroos, Aijasalo, Airaksinen, Andersson, Andlin, Andtfolk, Antfolk, Appel, Asplund, Aspås, Axén, Back, Backlund, Backman, Bengts, Berg, Bergfast, Bergholm, Bergkulla, Berglund, Bergman, Bergqvist, Bergsjö, Bjors, Björk, Björklund, Björkman, Björknäs, Björmans, Björs, Björses, Brandt, Branting, Brunman, Bränn, Butts, Båsk, Bäckström, Carlson, Carlsson, Dahl, Dåhli, Ebb, Edvards, Ek, Ekholm, Eklund, Ekman, Engelholm, Englund, Engman, Enlund, Enqvist, Eriks, Eriksberg, Eriksson, Erlands, Eskola, Evars, Fagerholm, Finne, Finnström, Flenmark, Forsberg, Forsman, Forsten, Fredriksson, Fröberg, Granberg, Granér, Granfors, Granholm, Grankull, Granlund, Grannas, Granqvist, Granroth, Grans, Granskog, Granström, Grangärds, Gröndahl, Grönlund, Gull, Gullberg, Gullmes, Guss, Gustavsson, Haaranoja, Haglund, Hagman, Hakala, Hammarberg, Hannus, Harju, Hautaviita, Havula, Hedkrok, Heinonen, Hellman, Hemgård, Henriksson, Hermans, Herrgård, Himilä, Hinders, Hinds, Holm, Holmberg, Holmlund, Holmqvist, holmström, Holmudd, Hox, Hoxell, Huldén, Häggblom, Hägglund, Häggqvist, Hällström, Höglund, Ingves, Isuls, Ivars, Jaakkola, Jansson, Johansson, Jossandt, Juhola, Juth, Juusele, Kaas, Kaivo-Oja, Kalberg, Kallio, Kangas, Kankaanpää, Kanstrén, Kari, Karlsson, Karp, Ketola, Key, Klemets, Klockars, Klåvus, Knus, Koivumäki, Koivuviita, Korkeamäki, Korpela, Korpi, Korsbäck, Koski, Koskinen, Kotiranta, Kronman, Kujanpää, Kukkamäki, Kullman, Kvis, Kölli, Laakkonen, Lahtela, Lahti, Laine, Lamminpää, Landgärds, Lappalainen, Lassfolk, Latva, Lehtinen, Lehtonen, Lidman, Lillandt, Lillant, Lillbäck, Lillgäls, Lillhannus, Lillkaas, Lillkull, Lillmals, Lillsjö, Lillsund, Lillträsk, Lillvik, Lilllåhls, Lillås, Lind, Lindahl, Lindal, Lindberg, Lindblad, Lindbäck, Lindedahl, Lindell, Lindén, Lindfors, Lindh, Lindholm, Lindqvist, Lindroos, Lindstedt, Lindström, Luhtala, Lund, Lundell, Lundström, Luoma, Lång, Långfors, Lähdetmäki, Lähteenmäki, Länsimäki, Löfgren, Malm, Mangs, Mannfolk, Mannila, Marttila, Mattfolk, Mattila, Mattsson, Mitts, Myllökangas, Myllyluoma, Mylläri, Mård, Mäenpää, Mäkelä, mäki-Marttunen, Männistö, Nelson, Nevala, Niemelä, Nieminen, Nissander, Nordberg, Nordbäck, Nordgren, Nordman, Nordström, Norrback, Norrbutts, Norrgrann, Norrgård, Norrgårds, Norrholm, Nummela, Nummelin, Nyberg, Nygren, Nygård, Nyholm, Nylund, nyman, Nyroos, Nystedt, Nyström, Ojala, Olme, Olsson, Pajuluoma, Pantulin, Panu, Parman, Pellfolk, Peltomaa, Pettersson, Peuralahti, Pihlaja, Pihlajamäki, Prosi, Pärus, Qvis, Ragnäs, Rajala, Rajamäki, Rajaviita, Rintala, Roos, Rosenback, Rosenberg, Rosenblad, Rosendahl, Rosengård, Rosenlund, Rosemstedt, Rusk, Råtts, Rönn, Rönngren, Rönnlund, Rönnqvist, Saari, Salo, Salonen, Saloranta, Sandbacka, Sandelin, Sandgärds, Sandström, Sandvik, Seppälä, Sigg, Silander, Siljamäki, Sillanpää, Simons, Sjuls, Sjöberg, Sjöblom, Sjögren, Sjölund, Sjöqvist, Sjöstrand, Sjöström, Skoglund, Skogman, Skrivars, Smeds, Smith, Småträsk, Snickars, Sten, Stenberg, Stengård, Stenlund, Stenman, Stenroos, Stens, Storgård, Storhannus, Storkull, Storlåhls, Stormals, Storsjö, Storås, Sundell, Sundman, Sundnäs, Sundqvist, Svahn, Svens, Söderback, Söderberg, Söderlund, Söderman, Söderström, Tasanko, Teir, Thomasfolk, Träskvik, Tunfjord, Tuominen, Tuominiemi, Tuomiranta, Tåg, Ulfves, Uljens, Ulves, Uppstu, Utfolk, Utter, Uusitalo, Wahlberg, Wahlbäck, Wahlroos, Vanhatalo, Varpelaide, West, Vesterback, Westerback, Vesterholm, Vesterlund, Westerlund,Vidberg, Vidgren, Viitanen, Vikberg, Vikfors, Vikman, Wilhelms, Villgren, Virtanen, Wissander, Vähämäki, Yli-Hannula, Ylikoski, Ylinen, Yli-Yrjänäinen, Ylänkö, Yrjäns, Åback, Ådjers,Åkerlund, Ålgars, Ånäs, Åstrand, Äbb, äbbol, Äppel, Öhman, Österback, Östergård, Österholm, Östman, Öström. Lappfjärd 2002, 892 sidor. Gåva av Erik Andtfolk.  
Rönngren Merit Släktutredning över Majagreta Mattsdotter Korsbäck och Esaias Josefsson Varsaviita. 1982-1983. Ur Th Aspholms bibliotek.
Rönnlund Leif Stamtavla för Anton Magnusson f. 1752 i Stockholm. Torpare på Sperring furirboställe i Petalax. 70 sidor. 1999. Ur Th Aspholms bibliotek.
Rönnlund Leif Stamtavla för Simon Jöransson f. 1709 i Överby, Malax. Måg på Östman i Bergö. 210 sidor. Bergö 1999. Ur Th Aspholms bibliotek.
Rönnqvist Rolf Efterkommande till Simon-Erik Simonsson Kjerp från Vörå Bergby.  5.11.1795-30.11.1878.  77 s.
Saarinen Erik Wikströmin suku 1870-1999. 1995. 58s
Salusvuori Armas Kaarniemen Sundbergsuku 1702-1990. Från Karnäs gård i Marby, Kymmene. Har personregister. Jyväskylä 1990, 1102 s., rikt ill.  
Sandelin Elis Valdemar Torpare - Bönder - Nybyggare. Släkt- och hembygdsbok. Upplaga 2. Släktgårdarna Håxell-Pärus 1546-1993. (ur Runar Franzéns bibliotek) Närpes 1993, 448 sidor, illustrerad. 
Sandelin Elis Valdemar Torpare-Bönder-Nybyggare.  Släkt och hembygdsbok.  Släktgårdarna Storlåhls-Sandelin 1546-1990.  333 s., ill. Närpes 1991.
Sandelin Elis Valdemar Torpare-Bönder-Nybyggare.  Släkt och hembygdsbok.  Svenska släkterna Mårtensson-Silfvernagel-Bruun kommer från Sverige till Finland.  Ättlingar i Syd-Österboten 1600-1997.  216 s., ill. Närpes 1997.
Sandelin Lars Hugo Släkten Sandelin i Finland, tillägg och rättelser. Tammerfors 1928, 16 s.
Sandelin Lars Hugo Släkten Sandelin i Finland. Tammerfors 1923, 40 s, ill.
Sandén Eric Barckars - Österholm. En släktkrönika. Sundom 1988, 54 s., ill.
Sandén Eric Olander David och Erik, byggmästare på 1700-talet. (ur Runar Franzéns bibliotek) Sundom 1992, 42 sidor, illustrerad.
Sandin Erik Karolina och Matts Fagerholm samt deras efterkommande.  55 s., ill. Vasa 1995.
Sandvik Jan Wiik Israel Israelsson.  24 s.
Sarvela Jaakko Jaakko Ilkan suku. 130 s., kuv. Julk. Ilmajokiseura ry. 1979.
Schalin, släkten Släkten Schalin 1820-1981
Sederlin Curt A. Släkten Lunabba (tidig. Utredn. Släkterna Back, Norlinder, Wallström
Sederlin Curt A. Släkten Lunabba+antavla: Sven Peter Sederlin.  I samma pärm: Släkten Lunabba av Bruno Bjon, R.R.Eklund, Anna Lundqvist och Curt A. Sederlin.  Andersson Paul: Släkten Rif i Lepplax
Selinheimo Oras Leikola-Leidenius suvun sukukirja. 1966.
Selinheimo Vilho Eräitä sukujohto-oikaisuja ja -täydennyksiä. Liittyy sukuihin Adlerström-Ehrenskiöld, Björnberg ja Colliander.  7 s. Hki 1932.
Setälä Esko Kokemäkeläisen Juha Setälän (1776-1858) jälkeläiset, v. 1971. Helsingfors 1972, 48 s. 
Setälä Salme Setälän Suku. Heikki Sonnista E.N. Setälän lastenlasten lapsiin asti, 1455-1962, 64 s.
Sillanpää Pauli Ahlbäckin suku. Maanmittarin jälkeläisiä Korsholmasta ja Vetelinjokilaaksosta.  448 s., ill. Kokkola 2003.
Simelius Kalle Från Clemetsöhem Till ”Påttis” i Gerby. Utgivare Kalle Simelius. Släktutredning. Tammerfors 2007, 283 sidor, illustrerad.
Simons Lennart Mina anfäder och anmödrar. Vörå släkter. Helsingfors 1980, 95 s. 
Simons Lennart Släktutredning för Rut Simons. Släkter i Kvevlax, Maxmo, Solf, Malax m.m. (2 ex). Helsing­fors 1982, 61 s. 
Simons Lennart Supplement till Mina anfäder och anmödrar
Sjölund Thomas Båsk Sjölund Petter, stamtavla, född 31/7 1879 i Rangsby. 45 tabeller. 
Sjölund Thomas Båsk ättlingar. Ättlingar till Karl Johan Båsk f 1842 och Anna Stina Witans f 1848 i Rangsby, Närpes. 31 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Sjöman Karl Malax släkter
Sjöman Karl Malax släkter. 251 s
Skogman Axel Skogman och Öman-släkterna i Sideby. Inledning till forskning. Ömossa.
Skogman Axel Släkten Norrback i Sideby. Denna av Emil Norrback utförda släktutredning har publicerats i tidningen Syd-Österbotten år 1940 och avskrivits av Axel Skogman. 
Skrifvars Uno Johan Blåman.  3 s. Vasa 1974.
Skrifvars Uno Samlingspärm. Div. urklipp, utkast, brev m.m. 
Skrifvars Uno Släkten Bergman på Strömming i Monäs, Munsala. Pesonen, Fågelbärj, Flygar, Spåra, Roos, Sjövik. 1970, 10 sidor. 
Skrifvars Uno Släkten Snåre. Forsbacka, Forsström, Bonäs. 1930,  6 sidor, avskrivet 1970 av Uno Skrifvars.  
Sl.utredningar Lösa blad ur någon släktbok. En släktgren Hauhtonen, släkterna Korp och Vidnäs, släkten Backa, Lybeck, Broända, Riska, Qvarnnabba, Lillkrokvik m.m.
Smeds Christer F G Släkten Enegren 1824-1997.  44 s. Doris Påhls, Göra Enegren
Smeds Christer F G Släkten Lervik 1850-1992
Smeds Christer F G Släkten Smeds, Tölby 1830-2000.Anna Ulrika&Johan Smeds, Sofia & Johan Ehn.  68 s., ill. Oravais 2000.
Smeds Fjalar Min släkt del 1. Berör bl a släkter: Björklund, Blomqvist, Båsk, Eklund, Forsén, Granlund, Haglund, Holmgren, Hult, Hultholm, Norberg, Nordman, Norman, Riback­a, Sand, Sippa, Sjöberg, Sjöholm, Sjöros, Smeds, Sten och Östman. Grankulla 1990, 96 s. + 2 antavlor.
Smeds Fjalar Min släkt del 2. Bland namnen: Ahlbäck, Ahlskog, Andersson, Björkholm, Dahl, Dahlbäck, Ek, Ekström, Eriksson, Fant, Frans, Granqvist, Grägg, Gröndal, Grönlund, Hemming, Hofman, Häggblom, Höstman, Lindell, Nordlund, Nyblom, Nyström, Näsman, Rusk, Rönnholm, Smith, Stenbacka, Ståhl, Thors, Vesterback, Vik, Viik, Åmossa. Grankulla 1992, 136 sidor + 4 antavlor, illustrerad.
Smeds Folke Släkten Granholm , Tölby. 7 sidor. 2002. Ur Th Aspholms bibliotek.
Smeds Folke Släktutredningar Ehn i Tölby 1937, Holtis i Martois 1937 och Påfs i Tölby 1938. Upptecknade ur kyrkböckerna av Elli Björklund. Häften om 90 sidor.
Smeds Gustav Danielsson Smeds Gustav Danielsson f. 26/1 1838 på Smeds i Malax gift med Broo Cajsa Eriksdotter. Kort släktutredning ur Th Aspholms bibliotek. 30 sidor. Register.
Smeds Lars Kyrkobyggarna Rijf
Smith Peggy Kronberg Ida, Stenträsk, Vasa. Förfrågan och utredning.
Småbönders Fotosläktbok över Småbönders by. 2001. 205 s
Snickars Börje Isak-Gabriel och Ulla Hinders och deras efterkommande.  Sammanställd för släktmötet i Malax 23.7.1989.
Snickars Georg Släkten Kålax-Keskis. Snickars-Träsk 1690-1993.    74 s. Smedsby 1994.
Snickars Georg Släkten Pada-Jern 1717-1991.  16 s. Smedsby 1992.
Snickars Georg Släkten Sjögren-Storm.  1750-1997. 54 s. Smedsby 1998.
Sola Solmu Naantalin kappalaisen Mikael Mikaelinpojan, Vesilahden kappalaisen Josef Mikaelinpoika Walleniuksen ja Vesilahden kirkkoherra Josef Josefinpoika Walleniuksen muistiinpainoja 1589-1701.
Sompin suku  Sompin suku - kappale Kauhavan asutushistoriaa.  Kirj.  Markku Pihlajaniemi, Matti Lehtiö, Hillevi Tyni.  27 s. 2006.
Spikbacka Håkan Svensbacka I, Lepplax. Utredning över släkten Svensbacka-Svenström-Murmästar. Börjar med Henrik Gustaf Klubb Abbors f. 1800 i Lepplax gift med Maja Kajsa Mattsdotter Puss f. 1805 i Munsala. Många bilder. Register. 118 sidor + bilder och andra notiser.
Staerk Bjarne Pastoslekten fra Korsholm. 45 sidor. Moss 1992. Ur Th Aspholms bibliotek.
Staffans Oscar 300 år med släkten Sigfrids från Kimo by i Oravais. Del I.  237 s. Vasa 1991.
Staffans Oscar 300 år med Släkten Sigfrids från Kimo i Oravais. Del 2.  135 s. Vasa 1992.
Staffans Oscar Släkten Präst från Kimo by i Oravais. 98 s.Oravais 1993.
Staffans Oscar Tillägg till släkten Kyhr från Kimo, Oravais
Staffans Oscar Utredning  över släkten Finnas, Bertby Vörå.  Del III.  124 s.
Staffans Oscar Utredning över släkten Finnas, Bertby Vörå.  Del I,  148 s.
Staffans Oscar Utredning över släkten Kyhr från Kimo, Oravais.  199 s. Oravais 1997.
Staffans Oscar Utredning över släkten Skeppar från Oxkangar, Oravais.  47 s. Oravais 1998.
Staffans Oscar Utrednings över släkten Finnas, Bertby Vörå.  Del II.  190 s.
Staffans Oskar  Släkten Staffans från Kimo i Oravais. Bland namnen: (sidor 1-20) Achrén, Ahlfors, Ahonen, Alaranta, Andersén, Back, Bengts, Berglund, Bergman, Betlehem, Björk, Boj, Bondsdorf, Bongstad, Braks, Bäck, Bäckström, Bärs, Dahlqvist, Dann, Enges, Eriksén, Fagerlund, Fagerström, Frisk, Gammelgård, Granholm, Grönlund, Hedberg, Heikkanen, Henriksnäs, Hill, Hjelt, Hjort, Holm, Holmberg, Höglund, Ivars, Jakobs, Jern, Karhusaari, Karjalainen, Kaunismäki, Kauppi, Ketola, Knip, Kyhr, Lehtinen, Lindholm, Lindroth, Lindvall, Lithén, Lundqvist, Lärka, Mattus, Malm, Neuman, Nieminen, Niinivirta, Nordqvist, Nyblom, Nybäck, Nygård, Nykvist, Nylund, Nyström, Näs, Ojala, Pensar, Pihlajaniemi, Pirttinen, Pitkämäki, Präst, Purs, Pyttönen, Rosing, Roukkus, Ruths, Ryynänen, Salonen, Sigfrids, Siironen, Sik, Sirén, Sjöberg, Sjöholm, Slotte, Sparv, Stenback, Stråka, Sundell, Sundqvist, Sundström, Suominen, Söderholm, Teut, Toivanen, Törnvall, Vester, Vesterlund, Vickbom,  Viberg, Vigren, Viitanen, Viklöv, Öhman Öman, Österlund, Österåker,  Vasa 1989, 69 s. 
Sten Karin En gren av släkten Nåls från Replot.  120 s.
Sten Karin En släkt West från Replot
Stenberg Kaj En släkt Stenberg.  26 s.
Stenberg Kaj Stenbergska släkten 1750 i Nastola. Gabriel Gabrielsson född 1750 i Kärkölä. Stockholm 1981, 34 s. 
Stockman-Lindholm Valborg Petrell från Petas. Nyländska öden. Ekenäs 1976, 127 s., ill. 
Storbjörk Yngve En släktutredning kring Fanny och Johannes Storbjörk. 1987. 180 s
Storå Melker Släkten Granroth i Pedersöre. A5 häfte 32 s. Jakobstad 1963.  
Strangin ja Spangarin sukuseura  HET SITTE SUKUA
Strangin ja Spangarin sukuseura  HET SITTE SUKUA
Strangin ja Spangarin sukuseura  HET SITTE SUKUA
Strangin ja Spangarin sukuseura  HET SITTE SUKUA
Strangin ja Spangarin sukuseura  HET SITTE SUKUA. Markus Ollinpoika Spangarin ja Helka Markuksentytär Hokkasen Jälkiläisiä. 2192 familjer och 16371 personer. En omfattande släktutredning som börjar från 1600-talet i Vindala, en socken på Lappajärvis östra strand. Bland namnen har vi bl.a.: Bejar, Hjort, Lunelund, Näsman Svarvar och Varg i Kvevlax, Fors, Hattar, Humla, Maans, Punsar, Påvals, Raij, Teirfolk och Värn i Esse. Boken har 129 sidor personregister. Jyväskylä 1998, 946 sidor, illustrerad. 
Strengell Wolmar Ur minnens gömmor, krönika över en släktgren Jungar-Strengell i Jeppo
Strömsnäs J. A. Släkten Portinus i Österbotten.  En utredning jämte släkttabeller.  11 s. Jstad 1969.
Strömsnäs Johan  Den gamla släkten på Olkafolk i Kållby. Jakobstads museums publikationer 1965, 16 s.
Strömsnäs Johan  Fordellättlingar. Till frågan om Fordellättlingar i Pedersöre, ett inlägg och en komplettering.  Jakobstad 1972, 9 s. A5. 
Strömsnäs Johan  Några ströfynd i arkiven. Särtryck ur Jakobstads Tidnings jul- och hembygdsblad 1966, 12 s.  
Ståhlberg Kirsti-Liisa Vasaraseppä Erik Ståhlen jälkeläisiä 1666-1900. Del 1
Ståhlberg Kirsti-Liisa Vasaraseppä Erik Ståhlen jälkeläisiä 1666-1900. Del 2
Sundholm Göran Släkten Haals. Haals ättlingar. Från Haals hemman i Såka by i Karleby socken. Släktnamnsregister. Karleby 1980, 579 s., ill. 
Sundom bygdeförening r.f. Byn som steg ur havet. Sundoms historia I. Personregister. Vasa 1994, 336 s., ill.  
Sundom bygdeförening r.f. Hemman och släkter i Sundom. Sundoms historia II. Personregister. Vasa 1994, 412 s., ill.  
Sundom bygdeförening r.f. Släkter i Sundom. Sundoms historia III. Innehåll: Släkttabeller Jåfs, Lervik, Släthår, Berg, Björs, Båtmästar, Huggar och Berg, Staffans, Östergård. När radion kom till byn, Första traktorn i Sundom, Tre krig krävde många offer, Bomärken i Sundom och Tillägg och rättelser till Sundoms historia del I och II. Vasa 1995, 604 s., ill.  
Sundqvist Birger Flera släktutredningar. Ättlingar till Hans Larsson Lassfolk, bonde i Esse.  Ättlingar till Kieurkall, Olof Jönsson, bonde i Terjärv.  Ättlingar till Lars Mårtensson och Brita Mattsdotter Jåfs i Vörå.  Ättlingar till masmästaren Isak Fröjdenberg (Frögdenberg, Fröidinberg), Oravais masugn.
Sundqvist Birger Släkten Emet, från Jacob Mattsson nämnd 1627. 19 blad. 
Svahn Alf Mallungan. En släktkrönika. 103  s.,  ill. Vasa 1993.
Svinkrok Jakob Johansson Svinkrok Jakob Johansson och Lisa Eliasdotter. En omfattande utredning av okänd sammanställare. Släkter: Svinkrok, Forsström, Lillskrubb, Björkström, Björk, Norrby, Norrman, Gers, Vikman, Vikar, Sandbacka, Kieurkall, Ståhl, Lybeck, Forsnäs-Koskenniemi.
Söderling Sven En gren av Tuvängssläkten på Höglund nr 10 i Taklax, Korsnäs.  Med 26 fotografier och tilläggsuppgifter om en del släktmedlemmar.  Sammanställd av Sven Söderling 1985.  23 s., ill.
Söderling Sven Långvikssläkten.  En släktkrönika
Söderling Sven Tuvängssläkten i Taklax by, Lundvalls-Häggbloms-Höglunds-Wadbacka och Westerdahls släkterna.
Söderlund Hans Fröberg Olof, sockenskomakare och hans efterkommande. Utredning utförd för släktmötet i Sommarösund den 27 juni 1981. 16 s.  
Söderlund Hans Fröberg Olof, sockenskomakare, och hans efterkommande. En ny upplaga utskriven för släktmötet 24/7 2010.
Söderlund Hans Fröberg Olof, sockenskomakare, och hans efterkommande. Släktutredning utskriven för släktmötet vid Pärus Café, lördagen den 14.7 2007. (gåva av Hans Söderlund). Södra Vallgrund juli 2007, 194 sidor.
Söderlund Hans Fröberg Olof, sockenskomakaren Olof Fröberg och hans efterkommande. Utskrift av en utredning under arbete. Södra Vallgrund 1999, 124 s. 
Söderlund Hans Nybonde Anders, född 1753, hans och hans 3 hustrurs barnskara, storfamilj i Sundby, 5 s.
Söderlund Hans Släkten Håkans, från Sippos hemman i Petsmo. Södra Vallgrund 1985, 16 s. 
Söderlund Hans Sockenskomakaren Olof Fröberg och hans efterkommande.  Utförd för släktmötet i Brahegården, Kristinestad den 9.7.1983.
Söderqvist Sigurd Lasse Olsson  (" Björnram")
Talvitie Lena Erik Markusson Mellangård West 1733 - 1809 och Beata Markusdotter Erkus 1739 - 1780. Barnen Markus och Beatas ättlingar. Utgår från Bergö. Korsholms Tryckeri 2013. 524 s.
Talvitie Lena Erik Markusson Mellangård West 1733 - 1809 och Beata Markusdotter Erkus 1739 - 1780. Barnen Erik och Margaretas ättlingar. Utgår från Bergö. Korsholms Tryckeri 2013. 654 s.
Talvitie Lena Erik Markusson Mellangård West 1733 - 1809 och Beata Markusdotter Erkus 1739 - 1780. Barnen Maria, Johan, Caisa och Britas ättlingar. Utgår från Bergö. Korsholms Tryckeri 2013. 507 s.
Talvitie Lena En gren av släkten Back.  Ättlingar till Erik Mattsson Back och Beata Hansdr Slask, Bergö. Malax 2003.
Talvitie Lena Vi har våra rötter från en Stubb. Jakob Mattsson Stubb och Brita Mattsdotter Fors ättlingar. Uppgjord av Lena Talvitie, 1997. - En omfattande släktutredning, som i huvudsak berör Esse och Pedersöre med omnejd. Bland mycket annat ingår även våra biskopar Vikström's släkt. Ett 45-sidigt personregister ingår. Malax 1997, 275 sidor.  
Talvitie Lena Vi är ättlingar till Häradsnämndeman Johan Mattsson Sfaaf från Malax. 192 s. Malax 2002.
Talvitie Lena Våra förfäder var Henrik Mårtensson och Maria Mattsdotter Kull. Uppgjord av Lena Talvitie 1998. - Utredning som berör hela svenska Öster­botten, men främst Malax och omkringlig­gande kommuner. Ett 33-sidigt personregister ingår. Malax 1998, 199 sidor.  
Talvitie Lena Våra förfäder var Nybyggare på Norrback i Övermark.  273 s. Malax 1998.
Talvitie Lena Våra förfäder var Sebbas Erik Mattsson och Båsk Ulrica Johansdotter. Uppgjord av Lena Talvitie 1997. - En utredning som berör Petalax, Malax och Korsnäs, ett 18-sidigt personregister ingår. Malax 1997, 94 sidor.
Talvitie Lena Ättlingar till Hindrik och Karin Smeds dotter Margareta.  208 s. Malax 2000.
Talvitie Lena Ättlingar till Hindrik och Karin Smeds son Carl.  Del II.  210 s. Malax 2000
Talvitie Lena Ättlingar till Hindrik och Karin Smeds son Carl. 376 s. Malax 2001.
Talvitie Lena Ättlingar till Hindrik och Karin Smeds son Johan.  202 s. Malax 2001.
Talvitie Lena Ättlingar till Jakob Andersson nybyggare på Kroksmosa, Närpes Del I.  287 s. Malax 2002.
Talvitie Lena Ättlingar till Jakob Andersson nybyggare på Kroksmossa, Närpes.  Del II. 433 s. Malax 2002.
Talvitie Lena En gren av släkten Holländer. Från Sundby, Pedersöre till Malaxtrakten. Korsholms Tryckeri, 2016.
Teermäki Aarne Björklundien sukuhaarat. Abraham Björklund 1733-1789   115  s.
Thölix Bertel Isak Jakobsson Klavus-Lalls och hans hustru Eva Nilsdotters ättlingar, upprättat år 1982 av Bertel Thölix.   69  s.
Tigerstedt Edvard Severin Anteckningar om adliga ätten Tigerstedt 1691-1891. S:t Michel 1891, 103 s.  
Tissari Jorma (koonnut) Tissarin suku vuosisatain takaa. 128 s., kuv. Pieksämäki 1986.
Udd family history  Udd Släktbok-Udd Sukukirja  710 s., ill.
Vakkuri Anttoni   Härmä-Knuuttila-Vakkuri. Viisisataa vuotta isäni sukua.  Vasa 1962, 8 s. 
Vakkuri Anttoni   Piri suku. Viisisataa vuotta Piri sukua Lapualla ja Härmässä.  Vasa 1961, 7 s.  
Wallén Carl-Johan Anna Elisabeth Clemetsös ättlingar. Vasa 5.5 1968, 20 blad.
Wallén Carl-Johan Ättlingar till Michel Granholm. 34 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Valli Harry  En bygmästarsläkt från Backa i Öja av Harry W. Walli. Familjerna Backa, Backlund, Backman, Höglund, Jakobsen, Jakobsson, Lillkrokvik, Nygård, Riska, Wiklund, Witick m.fl. Gamlakarleby 1941, 56 s., ill. 
Valtari Allan Vähäkyrön Järvenkylän Historia ja Sukuperinnekirja.   298  s.,  ill. Merikaarto 1999.
Wanne Olavi Brander suku. Särtryck ur Uuden Sukukirjan I osasta. Helsingfors 1945, sidor 179-352. 
Wester Bror Matts Släkten Wester. Uppgjord av Bror Matts Wester. Utskrift av Signar Bäckman. Bland namnen: Aro, Bäck, Granfors, Hamberg, Malmgren, Skinnars, Sundin, Uppstu, Wäster, Åbonde. Vasa 1998, 9 sidor. 
Vesterback Ann-Kristin Petalax by Storhemman 1-13. Smeds, Frantz, Juth (Greus), Finne (Lillgreus), Tors, Båsk, Grägg, Sebbas (fd Juth), Höstman, Sperring furirboställe, Prest och Rusk. Nybyggeshemman inom Petalaxby 14-19: Kapellannsbolet, Träskbäck, Mamrelund, Granberg, Långbacka, Hultholm. Nybyggeshemman inom Nyby by 1-10: Ribacka, Lolax, Åmossa, Bjurnäs, Ågren, Österback, Vesterback, Söderback, Österholm och Reval. Kopia av en prydligt handskriven utredning. 127 sidor.
Westergård Holger Släkten Pada från Holmströms, Köklot.  Påhls hemman nr 4, Rökiö, av Holger Westergård
Wichmann Einar Wichmann-suku. Uleåborg 1915, 58 s. + släkttavla. 
Wik William Rijf Jacob. Kunglig korrespondens: Jacob Rijf till Majestätet om Entreprenaden i Luleå. Särtryck u Jakobstads tidning 6.1.1974, 8 s., ill. 
Wik William Rijfs släkten. Bidrag till studiet av släkten Rijfs kyrkobyggarverksamhet. Särtryck ur Befryndade Bondesläkter i Österbotten. Vasa 1972, sidor 276-350, ill.
Viklund Ragnar Släkten Storkåll, huvudsakligast släktgrenen Storkåll/Nyby från Kantlax efter år 1845. Jstad 1983.
Williamsson Ralf Fransholm Wilhelm Johan Eriksson, fiskare, (1850-1910) och hans hustru Anna Brita Johansdr Lassus (1851-1931) ättlingar. Vasa 2003, 49 sidor
Wingren Carl-Eric Anfäder och ättlingar till Karl Viktor och Brita Johanna (Hanna) f. Smedslund, Nylund. Illustrerad. Kartor. 79 s.
Wingren Carl-Eric En familjs livsöden under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Johan Erik Eriksson, 1853-1908, och Maria Isaksdotter (Wikmora) f. Pesonen, 1849-1939, Wik och deras efterkommande i Socklot och Amerika.
Wingren Carl-Eric Wingren August, anfäder och ättlingar
Wirkkala Ilmar, Kivioja V.H. Släkten Virkkala. /Släkten Virkkala i Såkaby. /Släkten Wirkkalas möte i Kaustby år 1946. /Släktnamn i Karleby på 1500-talet.  
Wirkkala Ilmari Wirkkalan suku. Släkttavlor + karta. Hfors 1960.
Virrankoski Pentti; Pulkkinen Marjatta; Mannil Ragnar Caino-Torp, 1490-1799. – Pentti Virrankoski: Huvuddragen i Österbottens äldre bosättningshistoria. – Marjatta Pulkkinen: Caino och Torp iVetil. – Ragnar Mannil: Grels Caino och Olof Olofsson Torp. Historien om två bönder i Vetil och deras sentida ättlingars sökande efter rötter. 
With Anders Släkten Käcko 1769-1976.  61 s. Jstad 1977.
With Anders Släkten With (Larsson ). 195 s. Jstad 1968.
With Anders Släkten With (Larsson) II i Purmo. Nykarleby landsförsamling, hemmansnamn och nummer för Kyrkoby, Forsby, Markby, Soklot, Ytterjeppo och Kovjoki. Pedersöre församling, hemmansnamn och nummer: Bennes, Edsevö, Forsby, Karby by, Katternö by, Kyrkoby, Kållby, Lepplax by, Lövö, Sundby, Vestersundsby och Östensö by. Purmo hemmansnamn och nummer: Nederpurmo, Överpurmo och Pedersöre utmarker. Släktnamnsregister. Jakobstad 1974, 380 s. 
With Anders Släkten With (Larsson) II.  2. Uppl. 356 s. Jstad 1980.
Voipio Pentti J. Boråsin-Kokolan Åkerman-suku. Åkerman, Akerman, Orkamaa, Voipio. (ur Runar Franzéns bibliotek) Särtryck ur GSF:s årsbok XXXVIII 1965 sidor 237-308.
Ylistaron Kaukosen suku Ylistaron Kaukosen sukua 1600-2004.  738 s., ill. Reijo Perttu, suvun oltermanni. Vaasa 2004.
Åbonde Johannes Bondesläkterna Joppas och Nygård i Västra Yttermark i Närpes. Släktkrönika sammanställd av Johannes Åbonde. Utgående från Jakob Nilsson på Joppas, född omkring 1570. Vasa 1975, 62 sidor. 
Åbonde Johannes Hemman och bönder i Yttermark 1545-1915. Vasa 1972, 128 s., ill. 
Åkerblom Bror Kvevlax hemmanstabeller. Hemmanstabeller i Kvevlax. Förteckning över husbönder och hemman i Kvevlax kommun. En kopia ur Bror Åkerbloms Kvevlax historia 1962. sidor 689-714. 
Åkerblom K.V. Släkten Wijk i Vassor. Denna släktutredning, som senare kompletterats, överlämnade K.V. Åkerblom till Johannes Wiik på dennes 70-års dag den 1 april 1943. 8 s.  
Åkerblom K.V. Släkter på Ekqvist från Hurr hemman i Kvevlax Överby fr. ca 1480. I samma pärm: Släkter från Sigfrid Larsson Jern i Gerby fr. ca. 1600.  7 s. Kvevlax 1943.
Åland publ. Rödhamnsutställningen 2002. – Bertil Lindqvist: Johan Lindqvist – stamfar för en lots och sjömanssläkt. 
Åman Emil Nybyggarna på Åvist och deras ättlingar. Del I. Släkterna Sexmans och Smeds 1775-1980. Det handlar om en sidoby i Purmo. Byn gränsar till Kortesjärvi och Jeppo. Har släktnamnsregister. Jakobstad 1982, 187 s
Åman Emil Släkten Kronqvist i Markby.  272 s., ill. Purmo, Åvist 1989.
Åman Emil Nybyggarna på Åvist och deras ättlingar. Del II. Nöstö, Nysto, Hansas och Matsson 1775-1985.
Öberg Abraham Öberg Abraham f. 17/8 1774 i Pedersöre gift i Lappfjärd med Lisa West f. 27/9 1772 i Bergö. Flyttat flera gånger. Trumslagare, skolmästare vid Iskmo Glasbruk. Ur Th Aspholms bibliotek. 13 sidor, register.