Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Svensk slägtkalender Svensk slägtkalender och Svenska ättarl. Årg. 1-14. 1885-1908.  Personregister. 2 uppl.  482 s. Göteborg 1939.
Svenska släktkalendern SVENSK SLÄGTKALENDER 1885, första årgången, Stockholm 1884. Börjar med Konungahuset. Stockholm 1884, 184 sidor. Bilaga: Innehållsförteckning till släktsam­lingsverket Svenska Ättartal, de 12 första delarne som för distribution finns hos Victor Janssons Bokhandel Vadstena.
Svenska släktkalendern SVENSK SLÄGTKALENDER 1886, andra årgången. Förklaring öfver i denna bok merändels nyttjade beteckningssätt och åtskilliga förkortningar. Slägtförteckning bokstavsvis. Stockholm 1885, 12+391 sidor.
Svenska släktkalendern SVENSK SLÄGTKALENDER 1887.
Svenska släktkalendern SVENSK SLÄGTKALENDER 1888.
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1912. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. Stockholm 1911, 780 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1913. Ugifven af Gustaf Elgenstierna, med 16 porträtt. 52 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1912, 1302 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1914. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 40 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1913, 986 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1915-16. Utgifven af Gustaf Elgenstierna. Fjärde årgången med 12 porträtt. Släktregister och personregister. Stockholm 1915, 15+1016 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1917. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 35 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1917, 874 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1918. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 41 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1918, 1058 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1919. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 55 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1919, 1080 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1920-21. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 28 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1920, 644 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1927. Utgifven af Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 33 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1927, 687 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1930. Utgiven av Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 44 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1930, 974 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1936. Utgifven af Gustaf Elgenstierna. Elfte årgången me 13 porträtt. Register över samtliga i Sv. Släktkalendern förekommande släkter. Förteckning på ingifta, manliga och kvinnliga separat. Stockholm 1935, 23+1018 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1938. Utgiven av Gustaf Elgenstierna, med 12 porträtt. 44 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1937, 944 sidor.
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1943. Utgiven av Gustaf Elgenstierna, med 15 porträtt. 58 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1942, 1107 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1947.
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1950. Utgiven av Ulla Elgenstierna, med 8 porträtt. Släkter: Abelin, Afzelius, Alfvegren, Almquist, Almström, Amelin, Arrhén, Arrhenius, Aschan, Aspelin, Bachman, Bager, Bagge, Bergman, Berwald, Beskow, Bexelius, Billmason, Bjuggren, Björkander, Blomquist, Boëthius, Boheman, Bokström, Bonnier, Bratt, Broander, Broms, Brunberg, Brusewitz, Bruzelius, Calissendorff, Carbonnier, Carlberg, Carlgren, Chrigström, Claudelin, Collberg, Cramér, Dahlbäck, Dahlerus, Degerman, de Maré, Dieden, Durling, Duse, Dyrssen, Eberstein, Eckerström, Edenholm, Edman, Egerström, Ehinger, Ekelund, Ekman, Elliot, Enequist, Eneström, Engdahl, Evers, Ewert, Facht, Fagerström, Falkman, Fant, Faxe, Febvrel, Floderus, Florman, Follin, Fries, Frisell, Gardsten, Geijer, Gibson, Giron, Grafström, Grauers, Grefberg, Göthe, Hafström, Hallström, Hanström, Hauffman, Hauschildt, Hedborg, Hederstedt, Hegardt, Herlitz, Hasselman, Hildebrand, Hjelmqvist, Hjortzberg, Holmgren, Huldt, Hult, Hultkrantz, Hyltén, Håkans, Hägglöf, Höjer, Hök, Ihre, Ingeström, Insulander,Jung, Jungstedt, Kahl, Karlberg, Kempe, Key, Kinberg, Kjellberg, Kjellgren, Kleberg, Klint, Koch, Kolmodin, Krokstedt, Kugelberg, Landahl, Landegren, Laurin, Leffler, Lennman, Liedholm, Lilienberg, Lindblad, Lindhagen, Ljungberg, Ljungströmmer, Lothigius, Lovén, Lundborg, Lundh, Lyberg, Lyth, Låftman, Löfström, Löfvenberg, Malm, Mannheimer, Martin, Moberg, Montell, Munktell, Myrsten, Möller, Nobel, Nordahl, Norinder, Norlén, Norrby, Norrman, Ohly, Osterman, Ostwald, Otterborg, Palme, Palmgren, Poppelman, Quennerstedt, Qyensel, Redelius, Rhedin, Rhodin, Ridelius, Ringborg, Rinman, Rodhe, Romdahl, Ros, Rosman, Rubarth, Rudelius, Schale, Schartau, Schenström, Schrewelius, Schubert, Schuldheis, Setterwall, Settman, Slettengren, Smedmark, Smitterberg, Snöbohm, Spånberg, StackellStare, Stenström, Sterkö, Stjerna, Strindberg, Ström, Strömbäck, Sturzenbecker, Swartling, Sylvan, Söderbaum, Söderberg, Söderhell, Söderpalm, Södersten, Söderström, Tengelin, Thorburn, Tottie, Undén, Upmark, Wahlström, Waldner, Vallberg, Wallenberg, Wallensteen, Wallér, Weijdling, Wesslén, Wester, Westerdal, Westerström, Westrup, Weström, Wijk, Wingårdh, Winroth, Wittberg, Wulff, Wåhlin, Zethelius, Åkerman, Ödin, Ödman och Östlihn. 37 sidor förteckning öfver i kalendern förekommande levande personer, som icke tillhöra de i kalendern intagna släkterna. Stockholm 1949, 914 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1962. Utgiven av Gösta Berg, Curt Kempff och Börje Furten­bach. Släkter: Almqvist, Andreen, Arfwedson, Arrhenius, Atmer, Barkman, Beckman, Berg, Bergman, Bernhardt, Bernström, Berthelson, Berwald, Beskow, Bexelius, Bjuggren, Björkman, Björkenheim, Blom, Boheman, Bonnier, Brandberg, Brusewitz, Burén, Carlquist, Cervin, Cronlund, Cullberg, Dahlgren, Dahlstedt, Dandenell, Danielsson, Dickson, Dieden, Ditzinger, Drangel, Dubois, Dyrssen, Edman, Ekelund, Ekman, Enell, Ericson, Essén, Fahlbeck, Falck, Falkman, Fallenius, Fant, Faxe, Florman, Gadelius, Gedda, Geijer, Giöbel, Gottlieb, Grefberg, Gülich, Hafström, Hagemann, Hagstedt, Hain, Hall, Hansson, Haslum, Helleday, Henshen, Hernmarck, Herslow, Heyden, Hägglöf, Höök, Ingeström, Jedeur, Jungstedt, Kalling, Karlberg, Kempe, Kempff, Kindstrand, Kjellberg, Kjelleström, Koch, Kockum, Kollberg, Kugel­berg, Lagerlöf, Levan, Lewander, Lindblad, Lindmark, Linton, Ljungberg, Looft, Looström, Lovén, Lundeberg, Lybeck, Lyttkens, Malmsten, Moberg, Mollstadius, Montelius, Montell, Mårtens, Möller, Nordenson, Nordenström, Nordmark, Norup, Nyblaeus, Odelberg, Palin-Pallin, Palmborg, Planck, Ramstedt, Rhedin, Ros, Rudberg, Rundqvist, Sahlin, Schartau, Setterwall, Sidenblad, Simonsson, Sjöfors, Sohlman, Staaf, Stenhammar, Stenström, Sterky, Ström, Svenonius, Syk, Söderström, Tarras, Tauvon, Thorburn, Thordeman, Thorén, Tillquist, Tottie, Trägårdh, Ulff, Wennerholm, Wenster, Wersäll, Westermark, Wibling, Wijk, Wijkander, Wretman, Zetterberg, Åhlén, Åkerman, Årmann, Örn, Östberg och Östrand. Stocckholm 1962, 564+29 sidor.  
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1963. Utgiven av Gösta Berg, Curt Kempff och Börje Furten­bach. Sextonde årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga) för såväl årgång 1962 som årgång 1963. Stockholm 1963, 590+30 sidor.  
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1965. Utgiven av Gösta Berg, Curt Kempff och Börje Furtenbach. Sjuttonde årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1965, 456 sidor.
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1967. Utgiven av Gösta Berg, Curt Kempff och Börje Furtenbach. Adertonde årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1967, 414 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1974. Utgiven av Gösta Berg, Bertil Broomé och Börje Furtenbach. Red. Nittonde årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1974, 504 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1976. Utgiven av Gösta Berg, Bertil Broomé och Börje Furtenbach. Red. Ullagreta Carlsson. Tjugonde årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1976, 468 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1978. Utgiven av Gösta Berg, Bertil Broomé och Pontus Möller. Red. Ullagreta Carlsson. Tjugoförsta årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1978, 445 sidor. 
Svenska släktkalendern SVENSKA SLÄKTKALENDERN 1980. Utgiven av Gösta Berg, Bertil Broomé och Pontus Möller. Red. Ullagreta Carlsson. Tjugoandra årgången. Innehåller även förteckning över ingifta (manliga och kvinnliga). Stockholm 1980, 477 sidor. 
Tengwall Gustaf Dankwardsättlingar. Borgmästaren  Joachim Danckwardts  afkomlingar. Ett försök till utredning af Gustaf Tengwall. Har ett släktnamnsregister. Andra delen. – Några bland namnen: Abelin, Asker, Bergendahl, Blåfield, Brenner, Bååt, Clarin, Colliander, Dahlgren, Edvall, Ekermann, Essén, Falkman, Fock, Frykman, Gadolin, Gartz, Gullberg, Hamberg, Hedborg, Herrlin, Hult, Ingelman, Julin, Kaijser, Key, Kyhlberg, Laurin, Luth, Löwenadler, Malmborg, Munthe, Möller, Mörck, Nordin, Norén, Olander, Phalén, Rehbinder, Rettig, Roth, Runeberg, Sahlén, Schildt, Sjödin, Sylvan, Tegnér, Trahn, Törner, Ulff, Uggla, Wahlberg, Wallin, Wermelin, Westring, Wullf, Åkerman och Östberg. 
Tengwall Gustaf Dankvardsättlingar. Borgmästaren (i Nyköping) Joachim Danckwardts (f. 1565) afkomlingar. Ett försök till utredning af Gustaf Tengwall. I. Adliga ätter. -  Några bland namnen: Störning, Berchner, Rothlöben, Sviring, Adlercreutz, Tigerstedt, Wärnhjelm, Aminoff, Thun, Preutz, Armfelt, Arnell, Bröms, Barck, Bennet, Berch, Bergenstråhle, Bildt, Brakel, Bruncrona, Cederström, Dalman, de Geer,  de Laval, Ehrenborg, von Essen, Fock, Franc, Geete, Gripenberg, Hamilton, Hermelin, Jennings, Kalling, Klingspor, Lagerfelt, Liljestråle, Nisbeth, Peyron, Posse, Raab, Rappe, Sack, Stjernstedt, Tamm, Taube, Tersmeden, Uggla, Wachtmeister och Wrangel.   Hernösand 1912, 503 sidor.