Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Anthoni Eric Finlands medeltida frälse- och 1500-tals adel.   431 s., karta. Hfors 1970.
Finlands Adelsförbund Finlands Adelsförbunds Årsskrift 1926. Biografier: Johan Munsterhjelm, Wilhelm Teodor v. Kraermer, Anton Leonard v. Knorring, Wolter Ramsay, Friherre Birger v. Troil, Axel Fredrik Tigerstedt. Utgångna ätter.
Finlands Adelsförbund Finlands Adelsförbunds Årsskrift 1927. Heraldikens uppgift och betydelse. Frälsefrihet och frälsemannarätt i äldre tider. En fråga om immatrikulering på Finlands Riddarhus. Levnadsteckningar: Gustaf Björkenheim, Eugenie von Schoulz, Alexis Gripenberg, Hanna von Wright, Friherre Carolus Wrede, Friherre Carl Ernst Wrede, Friherre Adolf Voldemar Freedericksz, Ebba prinsessa Zu Solms-Braunfels, Friherrinnan Johanna Wrede, August Ferdinand von Christierson, Lovisa Fredrika Adelaide Ehrnrooth, Friherre Rabbe G.O. Wrede, Eynar Thesleff, Alexis v. Kraemer, Friherre Carl Munck, Friherre Gabriel von Haartman. Utgångna ätter.
Finlands Adelsförbund Finlands Adelsförbunds Årsskrift 1928. En landsmans brev från Sevastopol 1853-55. Ratula och greve Alexander Armfelt som godsherre därstädes. Ur Maja Gustava Gyllenstjernas bibel. De adliga ätternas storlek 1895, 1925, 1928. Utgången adlig ätt. Levnadsteckningar: Greve Filip Armfelt, Friherre Adolf von Bondsdorff, Karl Wilhelm Bruncrona, Bertha Ekbom, Knut Gustaf Victor Furuhjelm, Arne Gripenberg, Kustavi Grotenfelt, Ninni von Haartman, Friherre Harald von Hellens, Friherre Fridolf L. Hisinger, Friherrinnan Sophie Mannerheim, Gustaf Richard Munsterhjelm, Wilhelm Friedrich von Nottbeck, Wilhelm Ramsay, Augusta von Rosenkampff, Anna Schauman, Friherrinnan Anna af Schultén, Karl Snellman, Knut Alfred Woldemar Stjernvall, Björn Wasastjerna, Matilda Wrede.
Finlands Adelsförbund Finlands Adelsförbunds Årsskrift 1931. På Lutzen-dagen, porträtt av Gustaf II Adolf. Gestalter ur Finlands Ridderskap och Adel: Arvid Eriksson Stålarm, Arvid Tönnesson till Tjusterby, Evert Horn, Torsten Stålhandske. Levnadsteckningar: Iwar Aminoff, Anders Boije af Gennäs, Gustaf Arne Cederholm, Friherre Victor Eugen de la Chapelle, Bernhard Estlander, Augusta Järnefelt f. Grotenfelt, Friherre Gustf Adolf Langenskiöld, Oskar Teodor Schauman, Hugo Standertskjöld, Evert Edelfrid Wasastjerna, Friherre Henrik Albrecht Wrede. Utgångna ätter.
Jokipii Mauno Suomen kreivi- ja vapaherrakunnat I. Hist tutkim. XLVIII. Forssa 1956, 447 s.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps- och adelskalender för 1890. Storfurstendömet Finland. Utgifven af Magnus Stackelberg. Helsingfors 1890, 535 sidor.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1923. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Oscar Wasastjärna, riddarhusgenealog. Helsingfors 1922, 646 sidor. 
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1929. Carpelan Tor. Helsingfors 1928, 532 s.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1932. Helsingfors 1931, 543 s. Carpelan Tor.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1935. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan, riddarhusgenealog. Helsingfors 1934, 564 sidor. 
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1944. Helsingfors 1944, 595 s. CEV Carpelan Tor.  
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1947. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan, riddarhusgenealog. Helsingfors 1946, 590 sidor.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1950. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Tor Carpelan, riddarhusgenealog. Helsingfors 1949, 602 sidor.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1953. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff, riddarhusgenealog. Helsingfors 1952, 603 sidor.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1956. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff, riddarhusgenealog. Helsingfors 1955, 613 sidor.
Riddarhusdirektionen Finlands riddarskaps och adelskalender 1965. Sammanställd av Torsten G. Aminoff.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1968. Enligt uppdrag av riddarhusdirektionen utgiven av Torsten G. Aminoff, riddarhusgenealog. Helsingfors 1967, 642 sidor. AcbAT67
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1977. 684 s. H-fors 1976. Gåva av John Holmström.
Riddarhusdirektionen Finlands ridderskaps och adelskalender 1983.   716  s., ill. Utg. Carl Ehrnrooth. Hfors 1983..
Carpelan Tor Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna. Personregister. Hfors 1937, 426 s. Carpelan Tor.
Carpelan Tor Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna äterna. II. A-G.  507 s. Red: Tor Carpelan. Hfors 1954.
Carpelan Tor Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna. III. H-R.  941 s. Red: Tor Carpelan. Hfors 1958.
Carpelan Tor Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna ätterna. IV. S-Ö.  1365 s. Red: Arne Ekman. Hfors 1965.
Riddarhusdirektionen Ättartavlor. Personregister.  187 s. Tor Carpelan. Hfors 1996.
Riddarhusdirektionen Ättartavlor. Av Blomstedt Yrjö. Harry Walli. Bilaga von Brandenburg. Åbo 1960, s.61-162 ill. 
Riddarhuset Förteckning över inskrivna ätter i riddarhuset (domkap. cirkulär 1924)
Riddarskapet och adeln Riddarskapet och adeln vid 1904 års lantdag.  25 s., ill. Hfor 1905.
Wasastjerna Oskar Supplement. 369 s. Borgå 1883.
Wasastjerna Oskar Ättartaflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. A-K. 748 s.
Wasastjerna Oskar Ättartaflor öfver den på Finlands Riddarhus introducerade adeln. L-Ö. 818 s.
Dahlby Frithiof & Raneke Jan Den svenska adelns vapenbok. Stockholm 1967, 158 s., rikt ill. 
Swalin Wilhelm Bidrag till Kongl. Maj:ts hofs personalhistoria under det senaste århundradet I. Biografiska data samlade af Wilhelm Swalin. Personregister. Stockholm 1888, 352 s.  
Svenska Ättartaflor Svenska adelns Ättartaflor ifrån år 1857. Wrangel F.U. och Bergström Otto. Del I, Adelborg-Mörner till Tuna. Stockholm 1897, 7+911 s. 
Svenska Ättartaflor Svenska adelns Ättartaflor ifrån år 1857. Wrangel F.U. och Bergström Otto. Del II, von Nackreij-Örnskiöld. Supplement omfattande tiden till år 1900. Register på alla i arbetet förekommande, svenska adeln icke tillhörande personer. Stockholm 1900, 748+176+93 s. 
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1889.
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1890.
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1891, nr 7, tidskrift för Svensk slägtkunskap och för slägtforskning. – Svenska kungahuset. Bland andra ätter: Almkvist, Almqvist, Meijerhelm, Appelberg, Arenius, Barch³us, Björkman, Blomberg, Blåå, Borg, Bratt, Camitz, Carlander, Aschan, Des Réaux, Djurberg, Drangel, Ehinger, Fagerlin, Franzén, von Friesen, Fröst, Gléerup, Gran, Granqvist, Grund, Haglund, Hammarberg, Hanngren, Hedberg, Högström, Hökenberg, Hörnell, Kastman, Keijser, Kellgren, Key, Kolthoff, Kåhre, Lagergren, Lagerquist, Liedholm, Lindeberg, Lindgren, Lindgrén, Ljungströmer, Lundblad, Lundgren, Luth, Marcellus, Meijer, Mobeck, Nordwall, Norén, Owen, Pfaff, Reichenbach, Rudbeck, Ryberg, Sandberg, Schenmark, Schotte, Schönherr, Siefvert, Siggebohytte slägten, Sjöstrand, Stockenström, Thunberg, Toll, Toutin, Tronius, Törne, Wadsberg, Wahlberg,Wahlström, Valerius, Wallerius, Wallerman, Warodell, Widegren, Widmark, Winge och Wistrand. Stockholm 1891, 510 sidor.
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1892.
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1893 afsedda att utgöra tidskrift för svensk slägtkunskap och släktforskning samt slägtbok och slägt kalender. Stockholm 1893, 528 sidor
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1894. Stockholm 1894, 576 sidor. 
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1896. Stockholm 1896, 504 sidor. 
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1898. Stockholm 1898, 568 sidor. 
Svenska Ättartal Svenska Ättartal 1905.
Riddarhusdirektionen Sveriges ridderskap och adelskalender 1958. Utgiven av riddarhusdirektionen, åttioförsta årgången. Stockholm 1957, 1333 sidor ill. 
Riddarhusdirektionen Sveriges ridderskap och adelskalender 1960. Utgiven av Riddarhusredaktionen, åttiotredje årgången. Förteckning på Grevliga ätter, Friherrliga ätter, Adliga ätter, Vadstena adliga jungfrustift och på ingifta. Stockholm 1959, 1338 sidor, illustrerad. 
Riddarhusdirektionen Sveriges ridderskap och adelskalender 1964.  
Tersmeden Carl-Herman Kalender över i Sverige levande ointroducerad adel. Stockholm 1886. 
Tersmeden Carl-Herman Kalender över i Sverige levande ointroducerad adel. Svensk och utländsk. Stockholm 1899, 304 s. 
Påhlsson Leif Kalender över ointruducerad adelsförening 1970. Uppsala 1970, 586 s., ill. 
Schlegel Bernhard och Klingspor Carl Arvid Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade svenska adelns Ättartaflor samlade och utarbetade af Bernhard Schlegel och Carl Arvid Klingspor. Stockholm 1875, 409 s.
Ehrenkrook Hans Friedrich v. Genealogisches handbuch der adeligen häuser. - Genealogisches handbuch des adels. Hauptbearbeiter: Hans Friedrich v. Ehrenkrook. Band 5. Glücksburg 1953, 28+568 sidor.
Ehrenkrook Hans Friedrich v. Genealogisches handbuch der freiherrlichen häuser. - Genealogisches hand­buch des adels. Hauptbearbeiter: Hans Friedrich v. Ehrenkrook. Band 21. Glücksburg 1959, 63+636 sidor.
Ehrenkrook Hans Friedrich v. Genealogisches handbuch der freiherrlichen häuser. - Genealogisches handbuch des adels. Hauptbearbeiter: Hans Friedrich v. Ehrenkrook. Band 4. Glücksburg 1952, 600 sidor. 
Ehrenkrook Hans Friedrich v. Genealogisches handbuch der fürstlichen häuser. - Genealogisches handbuch des adels. Hauptbearbeiter: Hans Friedrich v. Ehrenkrook. Band 1. Glücksburg 1951, 548 sidor.
Ehrenkrook Hans Friedrich v. Genealogisches handbuch der gräflichen häuser. - Genealogisches handbuch des adels. Hauptbearbeiter: Hans Friedrich v. Ehrenkrook. Band 2. Glücksburg 1952, 571 sidor. 
Hueck Walter v. Genealogisches handbuch der freiherrlichen häuser. - Genealogisches handbuch des adels. Hauptbearbeiter: Walter v. Hueck. Band 68. Glücksburg 1978, 36+492 sidor.
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 1. Rostock 1930. 74 sidor. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 10. Sidor 707-786. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 11. Sidor 787-866.
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 12. Sidor 867-946. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 2. Sidor 75-154. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 3. Sidor 155-234. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 4. Sidor 235-314.
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 5. Sidor 315-394.
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 6. Sidor 395-474. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 7. Sidor 475-554. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 8. Sidor 555-626. 
Kurland (Lettland) Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Kurland. Lieferung 9. Sidor 627-706. 
Tyska släktböcker Badisches Geschlechterbuch, Baden 3 - Deutsches Geschlechterbuch, herausgegeben von Dr.jur. Bernhard Koerner. Band 101. Görliz 1938, 756 sidor ill. 
Tyska släktböcker Badisches Geschlechterbuch. Bearbeiter Paul Strack. Band 3. - Deutsches Geschlechterbuch. Herausgeber: Dr.jur. Edmund Strutz. Band 120. Glücksburg 1955, 680 sidor ill. 
Tyska släktböcker Genealogisches Handbuch, bürgerlicher familien. Erster Band. Har släktnamnsregister. Charlottenburg 1889. 406 sidor. 
Tyska släktböcker Genealogisches Handbuch, bürgerlicher familien. Zweiter Band. Har släktnamnsregister. Charlottenburg 1889. 441 sidor. 
Tyska släktböcker Gothaischer Genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistischen Jahrbuche. 1915. 152:a årgången. Gotha 1915, 24+1204+40 sidor. 
Tyska släktböcker Gothaischer Genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistischen Jahrbuche. 1917. 154:a årgången. Gotha 1917, 24+1158 sidor.