Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Adrup Karl Anders 129 svenskar. Porträtt av mer och mindre kända svenska män.271 s. 1978
Afzelius Carl Bröderna Wollgemuth i Härnösand  Personhistoriska anteckningar.  22 s. Uppsala 1937.
Ahrenberg Jac. Människor som jag känt. VI .Personliga minnen, utdrag ur bref och anteckningar.  311 s., ill. Hfors 1914.
Ahrner Leif Karin Ahrner, en svenskösterbottnisk märkeskvinna. Biografi. Rikt illustrerad. Korsholm 2001, 19 s. 
Axén Lars Frans Oskar Henrikson 1870 - 1960. En kulturmecenat. Född i Närpes 1870. Etablerade sig tillsammans med sin 6 år äldre bror som lanthandlare i Näsby, Närpes 1895. Öppnade butik i Kristinestad 1902. 1921 - 1928 verkade han som kamrer i Brändö  församling i Helsingfors. Efter den parentecen var han tillbaka i Kristinestad igen. Han var svensk vicekonsul i Kristinestad mellan åren 1929 och 1946. Han deltog i politiken i staden och var en stor kulturpersonlighet.
Berg Bjarne Kommer tid kommer råd. Kommer nöd kommer nåd.. Denna bok tillägnas minnet av Marta och Torsten Berg. 111 s., ill. Vasa 1997
Björkenheim Magnus Bergsrådet Lars-Magnus Björkenheim. En biografisk och kulturhistorisk studie.  136 s., ill. Hfors 1961.
Bonsdorff v. Carl Gustav Mauritz Armfelt.  Levnadsskildring.  Andra delen.  CCXXIII.  693 s. Utg: Litteratursällskaet i Finand. Hfors 931.
Bonsdorff v. Carl Gustav Mauritz Armfelt.  Levnadsskildring.  Första delen.  CCXII.  608 s. Ill. Utg: Litteratursällskapet i Finland. Hfors 1930.
Bonsdorff v. Carl Gustav Mauritz Armfelt.  Levnadsskildring.  Tredje delen.  CCXXXI.  514 s. Ill. Utg: Litteatursällskapet i Finland. Hfors 1932.
Born Ernst von Levnadsminnen. 438 s.,  ill. Hfors 1954.
Bowen Catherine Drinker Fri konstnär. Bröderna Rubinsteins liv. Orginalets titel: Free artist. The story of Anton and Nicholas Rubinstein. Svensk övers.: Vanja Lantz.   258  s., ill. Hfors 1941.
Damstén Birger Också en memoar? Har innehålls eller sakförteckning och släktnamnsregister. Borgå 1982, 175 s.
Eden Guy Porträtt av Churchill. Orig.: Portrait of Churchill. Till svenska av Hugo Hultenberg.  262 s., ill. Sthlm 1945.
Estlander B. Mathias Alexander Castrén, hans resor och forskningar.  En levnadsbeskrivning. 187 s., ill. Kartor. Hfors 1928.
Finländska gestalter Finländska gestalter.  Del I. Ekenäs 1961.
Finländska gestalter Finländska gestalter II. Mathilda Wrede, Viktor Magnus von Born, Carl Gustaf Estlander, Jacob Tegengren, Nils Oskar Jansson, Julius Sundblom, Ernst von Born och John Österholm. Ekenäs 1962, 201 s., ill.  
Finländska gestalter Finländska gestalter.  X.  Fantaster och realister. Fritz Wetterhoff, Hjalmar Gabril von Bonsdorff, Sara Wacklin, Gustaf Adolf Helsingius.   191  s.,  ill. Ekenäs 1974.
Finskas Erik Glimtar ur ett sjuttio-årigt liv.  Minnesbilder i dikt och prosa från Oravais i Finland till Upplands Väsby i Sverige.   72   s., ill. Vasa 1984.
Fogelberg Evy Bland fångar och fria. Nya drag ur Mathilda Wredes liv och verksamhet. Samlade av ---.  128  s. Hfors 1922.
Fogelberg Evy Mathilda Wredes sista år.   133   s.,  ill. Uppsala 1929.
Forslin Alfhild Greta Dahlström som fältforskare i Svenskfinland.  Särtryck ur Budkavlen årg. XLV-XLVI 1968.  64 s., ill. Åbo 1948.
Fågelbärj E.V. Förteckning över folkliga talare i Munsala som lovat tjäna olika föreningar med referat och föredrag. Övertryck från Österbottniska Posten.  (u.å.)  16 s.
Föreningen 1870 års män VID sextio år.  Föreningen 1870 års mäns minnesbok I-II. 1870-1930. I. Födelseårets krönika. Vad hände under år 1870?  Utdrag ur omkring1200 olika nummer av stockholmspressen, landsortstidningar, illustrerade tidningar och tidskrifter samt en del utländska tidningar. 181 s., ill. II.  Historik.  Medlemsförteckning med biografika och porträtt (Sthlm 1930. 184 s., ill.   III. Ur arkivets gömsle. Sthlm 1929.
Gerhardt Oswald Behring, Emil von, läkare och forskare.  Orig.: Stationen der Idee. 199 s., ill. Hfors 1943.
Gigon Fernand Dunant Henri. Förunderligt stort är ett mäniskoöde. Henri Dunant, Röda Korsets skapare.  231 s. Hfors 1943.
Granholm Ole Sällskapsklubben i Gamlakarleby 1828. Porträtten berättar. Tecknade porträtt och beskrivningar över tidigare ordföranden och aktiva medlemmar i klubben. Porträtten tecknade av Leo och Jorma Korpela. Karleby 2008. Gåva av John Holmström.
Huldén Alfred Ur Anders Svedbergs skrifter och tal med data ur hans levnad.  Munsala hembygdsförenings förlag.  74 s.,portr. Jstad 1932.
Huldén J. J. Anders Svedberg. Skolman, tidningsman, lantdagsman.  253 s., ill. Hfors 1932.
Huldén J. J. Österbottningar i vardagsdräkt. 265 s., ill. Hfors 1934.
Jakobson Max 38. Kerros. Havaintoja ja muistiinpanoja vuosilta 1965-1971.
Jern Levi Till fältprosten A.R. Hedbergs minne. Kort levnadsteckning av olika författare. 104 sidor. Vasa 1922. Ur Th Aspholms bibliotek.
Karleby Hembygdsförening Märkesmän och kvinnor i Karlebynejden. Arbetsgrupp: Anne-Maj Korpela, Bror Ahlstrand, Rainer Sandström, Guy Gripenberg, Jan-Erik Rudnäs, Holger Ahlskog, Christer Forsström, Heimer Furu, Sven Hästbacka, Bjarne Sundfors och Leif Sundfors. (gåva av Sigurd Nylund). Vasa 1999, 486 sidor, illustrerad. 
Kruif Paul de Hungerns banemän. Forskaräventyr i kampen för livets uppehälle. Orginalets titel: Hunger fighters. Övers: Lennart Björk och Gustav Svensson. 379 s. Sthlm 1940.
Kuusi Sakari Aksel August Granfelt.  Elämä  ja toiminta.  513 s., ill. Hki 1946.
Landgrén Folke En Liten Lärarinna. (ur Runar Franzéns bibliotek). Lovisa 1944, 242 sidor illustrerad. 
Lilius Aleko Min kinesiska krigsbok.  227 s. Hfors 1928.
Lindroth Sten Charles Darwin. 179  s.,  portr. Hfors 1946.
Loman Ing-Marie Johan Wenelius Dagbok.  Anteckningar 1844-1916.  292 s., ill. Jkylä 1990.
Lundén-Cronström Ingegerd Herrar till hatt och värja. SLS nr 397. Borgå 1963, 173 s.  BacLI63
Långbacka Runar Runar Långbacka.  Idealist och fredsvän.  207 s., ill. Närpesnejdens fredsförening rf:s förlag. Närpes 1974.
Meri Veijo C.G. Mannerheim, marskalken av Finland. Rubriker: Frihetskriget, Riksföreståndaren, Ryska revulutionen, Släkten och ungdomstiden, Åren i Peterburg, Ritten genom Asien, Första världskriget, Ett årtionde i det civila, Försvarsrådet, Överbefälhavaren, Från storm till stiltje. Personregister. 515 sidor.  Borgå 1989. Gåva av mikael Helsing.
Munsterhjelm Jacobina Charlotta Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker 1799-1801.  Hfors.  149  s.,  ill.
Mårtensson Gunnar Främlingens syn. Kulturhistoriska essäer. 251 s.
Naakka-Korhonen Mervi Halpa Hinta-Pitkä Mitta. 294 s., ill. Rauma 1988.              
Nordman P. Björnstjerne Björnson i lif och lära.  163 s., ill. Hfors 1916.
Nyberg Paul Från Kuddnäs till Björkudden. En bildkrönika om Zacharis Topelius med text ur hans skrifter och brev sammanställd av ---.  234 s., ill. Hfors 1938.
Nyberg Paul och Hoving Victor Människor och minnen. Personliga hågkomster släkthistoriska skildringar. Femte Samlingen. (ur Runar Franzéns bibliotek)  Helsingfors 1952, 231 s, ill.
Nyberg Paul och Hoving Victor Människor och minnen. Personliga hågkomster släkthistoriska skildringar. Fjärde Samlingen. (ur Runar Franzéns bibliotek)  Helsingfors 1946, 282 s, ill.
Nyberg Paul & Hoving, Victor Människor och minnen III.  Personliga hågkomster och släkthistoriska skildringar.  301 s., ill. Hfors 1944.
Ojaharju Jorma Vaasalaisia. Lapsuuden ja nuoruuden kuvakirja. 160 sidor.  Ur Th Aspholms bibliotek.
Osvald-Sirén Rose Madame de Stael, Sverige världsberömda ambassadris.  Övers. fr. franskan av Margareta Lindfors  185 s. Sthlm 1945.
Paulin Leif Runar Holmström - en österbottnisk profil
Pohjolan poliisi Pohjolan poliisi kertoo 1974. 463 sidor. Kungsbacka 1974. Ur Th Aspholms bibliotek.
Rapila Alpo K. Johan Kristian Svanljung 1829-1891.  Vaasalainen kulttuuriliberaali ja vaikuttajahahmo 1857-1891.  Poimintoja hänen ja hänen lastensa Gustafin, Knutin, Jennyn ja Matin elämänvaiheista.  142 s.,ill. Hki 1986.
Rein  Th. Lefnadsminnen.  Upptecknade af Th. Rein.  488 s. Hfors 1918.
Rosenqvist V. T. Sagan om en gosse
Saarikangas Martin/ Haapavaara Heikki Iso-Masa-laivanrakentaja. Förteckning över fartyg byggda under Martin Saarikangas tid. Personregister. 286 s. Jyväskylä 2002. Gåva av John Holmtröm.
Schröder Gustav En bruksbokhållares minnen. Göteborg 1912, 304 s. 
Schulman Hugo Minnen från fälttåget i Turkiet åren 1877.1878.  179 s., ill.Hfors 1955.
Seppelä Raimo Strömberg - mies josta tuli tavaramerkki. Gottfrid Strömberg (1863-1938) oli suomalaisen sähköteollisuuden ja sähkötekniikan opetuksen uranuurtaja. 343 s. Jyväskylä 1997. Gåva av Göran Fors.
Sigfrids Elly Människor på Vesterback. Ekenäs 1987.
Spjut Einar Människa och präst. Fältprosten A.R. Hedberg. 164 sidor. Borgå 1959. Ur Th Aspholms bibliotek.
Stadius Gunnar Herbart och Decroly, två nydanare inom skolpedagogiken.  387 s. Hfors 1943.
Stadius Uno Alli Trygg-Helenius  En levnadsteckning.  157 s., ill. Vasa 1929.
Stenvall Edvin Frid på Jorden.  229 s., ill. Vasa 1976.
Strömborg J E Biografiska anteckningar om Johan Ludvig Runeberg av J.E. Strömborg. IV senare delen 1845-1860.  512 s., ill.  Skrifter utgivna av Sv. Litteratursällskapet i Finland. CCXXV. Hfors 1931.
Sundblom Erik Torparpojken från Sommarö.  150 s. Mariehamn 1969.
Svanljung Albert Fr. Hilda Hellman.  En minnesteckning sammanställd af Albert Fr. Svanljung.  96 s., port. Hfors/Vasa 1902.
Svenska Litteratursällskapet Oskar Rancken.  Pedagog och samlare, folklivsvetare o. Historiker. Skrifter utgivna av Sv. Litteratursällskapet i Finland 632.  Meddelande från Folkkultursarkivet nr 18. Red: Carsten/Bregenhöj. Hfors 2001.
Söderström Arne, redakrör Strömborg Signe. En minnesbok. (ur Runar Franzéns bibliotek). Tammerfors 1948, 130 sidor illustrerad. 
Tuominen Uuno Paasikivi, kuvaelämäkerta. 99 s. Hfors 1970.
Tuomioja Erkki K.H.Wiik, itsenäisyysmies ja internationalisti. I. Elämäkerta vuoteen 1918.  218 s., kuv. Hki 1979.
Wendt Georg von Ur min levnads bokfilm.  385 s., ill. Hfors 1948.
Westermarck Helena Finlands första kvinnliga läkare, Rosina Heikel.  Kvinnospår i finländskt kulturliv.  177 s. Hfors1930.
Westlin Konrad Två år i rysk fångenskap.  159 s., ill. Jstad 1987.
Wiik Hugo Utsikt från Högberget.  Självbiografiska anteckningar.  103 s., ill. 1985.
Wijkmark Kerstin Boken om Astrid, den svenska prinsessan som blev belgierans drottning.  Red. av Kerstin Wijkmark.  184 s., ill. Sthlm 1936.
Wikberg Sven Amerikanska presidenter.  Drag ur förenta staternas historia.  149 s., port. Sthlm 1947.
Voipio Anni Finlands fältmarskalk. Ett personporträtt av fältmarskalken, friherre C.G. Mannerheim. 198 sidor. Helsingfors 1942.
Wrede K.A. Mathilda Wrede.  Personliga hågkomster.  Föredrag hållet i Missionskyrkan i Helsingfors den 14 april 1929.  23 s. Hfors 1931.
Åkerblom K.V. Johannes Klockars. En folkbildningens banérförare.  271 s., ill. Vasa 1935.
Åström Margit Röster och bilder från en gången tid. (ur Runar Franzéns bibliotek). Ekenäs 1981, 130 sidor illustrerad.