Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Statistiska centralbyrån Statistisk årsbok för Finland 1910. Utgiven av Statistiska centralbyrån. Helsingfors 1910, 548 sidor. 
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1873, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1872, 288 + 136 s. 
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1878, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1877, 327 + 160 s. 
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1884, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1883, 374 + 182 s.  
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1885, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1884, 368 + 177 s.  
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1892, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1891, 8 + 479 + 217 s.  
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1896, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1895, 8 + 518 + 223 s.  
Finlands statskalender Finlands statskalender 1904.
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1913, utgiven av Kejserliga Alexanders Universitet i Finland. Hfors 1912, 8 + 715 + 262 s.
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1920, utgiven av Helsingfors Universitet. Hfors 1919, 8 + 820 + 262 s. 
Finlands statskalender Finlands statskalender för året 1952.    707+144  s. Hfors 1952.
Finlands statskalender Finlands statskalender, 1964, utgiven av Helsingfors Universitet 1964, 821+104 s.  
Finlands statskalender Finlands statskalender 1963. 825 sidor + register.
Suomen kaupunkiliiton julkaisu Tietoja kaupungeista ja kauppaloista sekä kaupunkiliitosta/Uppgifter om städerna och köpingarna samt stadsförbundet nr 6. 31 s. Lahti 1964. Gåva av John Holmström.
Sveriges företagare Statskalender 1947. Uppsala 1947, 1081+200 s.