Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Ahlström Al. Tdningsklipp ur Jakobstads Tidning: En sjöma älskar havets våg. Bilder ur Jakobstads sjöfarts historia av Al. Ahlström
Ahnlund Nils Uppländskt 1600-tal i domböckernas ljus
Edling Nils Liv och leverne i Vendels socken
Edling Nils Vendels sockens dombok 1615-1645 
Groop Martin Blandade notiser, tidningsklipp, mycket om Gamla Vasa och Vasa, krigshändelser m.m. 2 st mappar
Kronlund Johannes Tidningsartiklar om släkten Elenius Jungarå
Lassfolk Lennart Söderback-Båsk: Mannen med tigerblod.  Man kallade honom Bus-Hans.  Artikel i Vasabladet tisdagen den 15 maj 1979 om en bok av Fridolf Söderback-Båsk.  3 s.
Nordgren Bertil Pressklipp 1971 – 1979
Syd-Österbotten,tidningsklipp 1983-1984 Edith Södergran, Lang-Matt och hans bössa, De sista nybyggarna i Grefva i Töjby, En bemärkt Träskbölebonde (Einar Träskböle), Ett arvsskifte i Rangsby, Sierskan från Norden med släktrötter i Närpes och Åboland (Edith Södergran), Två amerikafarare från sekelskiftet, Svenskt och finskt förr och nu i Korsnäs byar.
Wickman Jörgen Stor Hajin.  En märkesman och hans tidsålder.4 s.  Tidningsurklipp, Närpes Tidning.
Allers Famijejournal Bilagor till Allers Familjejournal mellan åren 1910-1912
Allers Familjejournal Postväsendet genom tiderna.  Från kung Dareios postryttare till våra dagars luftpost.  47 s., ill. 1928
Arb. Nykterhetsförbund Humanitet 1940
Arbetets vänners centralförbund Facklan 2/86. Arbetets vänner i Vasa 90 år. Residensstaden Vasa. Drottningstaden. Om Lovisa.
Bärgslags bladet Bärgslagsbladet och Arboga Tidning julhälsning 1976. 
Finlands Allmänna Tidning Finlands Allmänna Tidning. 23 maj 1913, 24 maj 1913, 1 juli 1913, 1 december 1914, 2 december 1914, 2 januari 1915.
Finlands Gjuteritekniska förening Valimoviesti, medlemsblad 3/01.
Finlands svenska nykterhetsförbund Jullyktan. 1937
Fäderneslandet Tidningen Fäderneslandet och dess redaktion. "Fäderneslandets" afslöjade hemligheter. Södertelge 1873, 79 s. 
Försvarsmaktens Tidning Vapenbrodern, 30.12 1939, 25.2.1940, 29.2.1940, 30.3.1940, 4.4.1940, 8.4.1940, 14.4.1940, 18.4.1940.
Hemmet Hemmet, läsning för ung och gammal. 24 nummer totalt. 1909 9 st, 1911 7 st, 1912 1 st, 1917 3 st, 1919 3 st, 1920 1 st
Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladet 2 oktober 1941
Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladet. Tisdag 8 juni 2004 publicerades en bilaga över tidningens första sidor från krigssommaren 1944. Gåva av Gunilla Waselius.
Hvar 8 dag  Hvar 8 Dag.  834 s., ill. Göteborg 1901.
Jakobstad Jakobstad 21 mars 1914
Jakobstad Jakobstad 7 aug 1907
Jakobstads Tidning Jakobstads Tidning 1 nov. 1988. Ger fyra historiska återblickar. 16 febr 1956 Kekkonen president efter dramatiskt val. 23 mars 1956 Generalstrejken. 8 okt. 1959 Nykarleby på tröskeln till ny utvecklingsperiod. 10 nov 1960 Demokraten John Kennedy USA:s nye president.
Jakobstads Tidning Jakobstads Tidning 3 dec 1898
Jakobstads Tidning Pedersöre 1932. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1935. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1955. Jakobstads Tidnings jul- och hembygdsblad. Jakobstad 1955, 28 s., ill. 
Jakobstads Tidning Pedersöre 1987. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1988. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1989. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre, 1992.Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsnummer - Pekka Toivanen: Vasa byggt skepp öppnade Saltvägen till Kanarieöarna.  
Jakobstads Tidning Pedersöre 1993. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1994. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1995. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1996. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1998. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 1999. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 2000. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Jakobstads Tidning Pedersöre 2001. Jakobstads Tidnings Jul- och Hembygdsblad
Lukija Läs Nu är den finska tidningens LUKIJAS svenskspråkiga specialnummer, som utkommer till Bok- och Biblioteksmässan i Göreborg 1990.  55 s., ill.
Korsholms pensionärsförening Korsholms senioren 1/11. På vintern var det läsförhör… Sång och spel, språk, släkter … och ved. Om Per-Erik Beijar
Kvällsstunden Kvällsstunden nr 40 2005. Finnkolonisationen i Värmland. Veckans tema: Finland. Bl.a. Bengtskär, Ylitornio, Hangö, Hammarland, Pello, Kemi. Ekenäs, Fiskars, Enare sjö, Hattula, Tammerfors och Korsnäs. "Fritsala Kalle". De svåra sjukdomarna i Moflo.
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys Lounais-Hämee Joulu 1987
Malaxblade Malaxblade nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/79. Ur Th Aspholms bibliotek.
Mellersta Österbottens skrivarförening Präntarna. Sanat/Skrivet, 1985, 1986, 1987.
Suomalainen Wirallinen Lehti Suomalainen Wirallinen Lehti. 23 p:nä Toukokuuta 1913, 24 p:nä Toukokuuta 1913, 1 p:nä Heinäkuuta 1913, 1 p:nä Joulukuuta 1914, 2 p:nä Joulukuuta 1914, 2 p:nä Tammikuuta 1915.
Svensk folkkunskap och hembygdsforskning i Finland Hembygden 23-24/1910. Några synpunkter vid hembygdsforskningen. Några drag ur den svenska folkvisan. Ätten Bosin i Hauho. Nyländska folkseder om fastlagstisdagen. Anteckningar från Närpes, om vidskepelse. "Cneiffens sten" och Kaskö hundraåriga förbannelse. Förstörda klosterminnen.
Svensk Juristtidning Svensk Juristtidning 1940.
Svensk Juristtidning Svensk Juristtidning 1941
Svenska Dagbladet Svenska Dagbladets årsbok 1929. 
Svenska Familjejournalen Svenska Familjejournalen, illustrerad månadsskrift. Adertonde bandet. Inb. 1879
Svenska Familjejournalen Svenska Familjejournalen, illustrerad månadsskrift. Trettonde bandet. Inb. 1875
Sveriges Ungdom Kamraten 1897, illustrerad tidning
Syd-Österbotten Syd-Österbotten 20/3 1962  
Uusi Suomi Uusi Suomi, 7 kesäkuu 1946.
Vaasan työväenopisto Vaasa 400 Vasa 1/99. 
Vaasan työväenopisto Vaasa 400 Vasa nr 2/97.
Vasa Bomull Spinneriet. Vasa Bomull Ab:s personaltidning nr 2 1954. Gåva av John Holmström.
Vasa Bomull Puuvilla. Vaasan Puuvilla Oy:n tehdaslehti nr 4 1954. Gåva av John Holmström.
Vasa distritets Lotta Svärd Svenska Skyddskåristen 1921
Wasa Hot Rod Association Membermail 4/83.
Vasa stads personaltidning Kaupunki – Staden
Vasabladet Vasabladet 25 april 1912
Vasabladet Vasabladet 27 april 1912
Åbo Underrättelser Åbo Underrättelser 23 april 1967
Österbottningen Österbottningen 13.12.1962
Österbottningen Österbottningen 20.3.1962
Österbottniska posten Österbottniska posten 14.12 1962 
Österbottniska posten Österbottniska posten 23.11 1962  
Österbottniska posten Österbottniska posten 25.1 1963  
Österbottniska posten Österbottniska posten 26.10 1962  
Österbottniska posten Österbottniska posten 29.12 1962  
Österbottniska posten Österbottniska posten 4.1 1963   
Övermark Tidning  Övermark Tidning  3.3 1962  
Gullberg Kurt Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudband inspelad av Runar Niemi nr II. 
Jern Kurt Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudinspelning av Runar Niemi nr III. 
Risla Pentti Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Band inspelad av Runar Niemi nr I. 
Udd Bjarne Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudband inspelad av Runar Niemi nr IV.