Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Aspholm Thorolf Mapp 1. Anteckningar och urklipp som berör familjen Aspholm.
Aspholm Thorolf Mapp 2. Ståhl. Släkten Frantz i Petalax. Kopior från Högsjö, Anundsjö, Ljustorp, Skön m.m. Församlingar.
Aspholm Thorolf Mapp 3. Mått och vikter. Post. Almanackan. Glas. Soldater. Krigsfångar. Sorjos. Befästningsarbete på Karelska näset. Sveaborg. Taisto Huuskonens berättelse om sina 26 år i Sovjet. Estlandssvenskarna. Amerikas upptäckt. Jakt och fiske.
Aspholm Thorolf Mapp 4. Släkten Juth i Petalax. Family of Viktor August Fant. Karl Erik och Karolina Söderbacks efterkommande. Bergö, Väst. Ättlingar till bonden Erik Carlsson Fant i Petalax. Erik Mattsson Thors. Förfäder till Karl Gustav Juth-Linden-Lönnqvist. Ribacka. Sölverarm. Strömbäck-Ribacka. Olika ämbetsbetyg.
Aspholm Thorolf Mapp 5. Seglationen. Lotsa. Farleder. Fartygsunderrättelser. Navigationsskolan. Förteckning på handelsflottan, storlek och förändringar.
Aspholm Thorolf Mapp 6. Holmberg. Släkten Moliis. Leonard Svedberg. Alfred Holmgren med familj. Udd i Yttermalax. Johannes Emanuelsson Sidbäck Stoor, första hustrun Johanna Majasdotter Gästgivars, andra hustrun Marie Vinberg Isakson. Granholm nr 42 hemmansnummer i Ö Malax. Mindre utredningar och ämbetsbetyg. Erik Kull bonde på Kull hemman i Y Malax. Släktkrönika om syskonen Kull i Malax. 
Aspholm Thorolf Mapp 7. Sång och musik. Personporträtt och levnadsbeskrivningar över Edla Träskbäck, Vasa och Johannes Smeds född i Helsingby. Intervju med K J Kullman i Finby. Alma Sjödahl´s gåva till folkbiblioteket i Petalax
Aspholm Thorolf Mapp 8. Arkeologi, utgrävningar, vrakfynd. Vikingaskepp. Kyrkogårdar. Fattiggubbar. Medeltiden. Bomärken. Salpetersjudningen. Pärthyvling. Hemslöjd. Foto. Mode. Folkdräkter. Kvinnor och familjen i medeltiden. Häxor. Vidskepelse och folktro. Traditioner och seder. Läkekonst. Bröllopsseder.
Aspholm Thorolf Mapp 9. Skeppsbyggen och båtar.
Aspholm Thorolf Mapp 10. Skrivnorm för dialekter. Dopnamn. Ortnamn. Namn på öar och flador i Bergö skärgård. Finlandssvenskarnas ursprung. Byarkiv. Lokalhistoria. Lokalhistoriska kartor. Grevskapet Carleborg. Urkunder.
Aspholm Thorolf Mapp 11. Kopior och urklipp om Petalax. Skolfoto från Ahlholms skola. Storr-Brit från Övermalax. Olika hemman i Sundom: Klemetsö-Mitts. Fjällström-Backholm, Båssar-Sund, Båtmästar-Bergendahl, Enholm, Falk, Hortans, Huggar, Schöring, Staffans, Staffans-Ekebohm-Rönnholm, Stenberg, Svarfvar, Uppgård-Nedergård. Handlande Uno Wettergren. Häradsnämndemännen i Sundom.
Aspholm Thorolf Medlemsförteckningar över föreningen Brages medlemmar (Renskrivna)
Aspholm Thorolf Medlemsförteckningar, Brage. (Utskrifter under arbetet, 2 mappar med 3 versioner)
Aspholm Thorolf Urklipp om bondbröllop och bondbrudar, allsångsblad, Folkvisor från Svenskfinland
Aspholm Thorolf Isak Smeds. Urklipp och utredningar
Aspholm Thorolf Sölfverarm H.J. Och Hugo. Olika protokoll.
Aspholm Thorolf Bouppteckningar.
Aspholm Thorolf Lagfarter, brott och tvister, Rättsprotokoll.
Aspholm Thorolf Kopior av gamla dokument.
Aspholm Thorolf Bergö bykista, olika kopior.
Aspholm Thorolf Petalax bykista, Material som ingår där?
Aspholm Thorolf Räkenskapslängder.
Aspholm Thorolf Räkenskapslängder. Tullräkenskaper, Stockholm.
Aspholm Thorolf Projekt Auma. Fraktskutor från Maxmo, Köklot, Petalax. Avskrifter av Bröd. Wickströms motorfabrik. Journaler för fartygstrafikerande, Vasa stads hamnar. Hamnjournaler, Vasklot
Aspholm Thorolf Handeln med Stockholm. Vedhanteringen i Stockholm 1910-1970.
Aspholm Thorolf Tampella