Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Brun Frans ( Frans de Brun ) Band I:2 – Sturekapellet, s.97. – Strödda anteckningar om släkterna Synt och Säbråsynt, s.99. – Viktsenheterna under vikingatiden, III, s.106. – S:t Johannes kyrka vid Österlånggatan, s.112. – Två medeltida sjukhus i Stockholm, s.118. – S:t Örians hospital, s.153. – Målare, pärlstickare, snickare och stenhuggare i Stockholm under medeltidens sista århundrade, s.177. – Rationell Stockholmsforskning, s.189. – Anteckningar om Köpmanbrinkarne i äldre tider, s.191. Duplicerat i Stockholm i november 1922, sidor 97-212. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Band I:3. – Några gamla hus vid Stortorget, s.213. – Runt kvarteren Capheus och Cassiopea, s.228. Duplicerat i Stockholm i december 1922, sidor 213-324. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Band II:2. – Register till S:t Nikolai kyrkas i Stockholm Vigselbok I 1609-1659, utgiven av F. U. Wrangel, s.77. – Mans förnamnsregister, s.77. – Kvinno förnamnsregister, s.109. – Släktnamnsregister, s.130. – Yrkesregister för brudgummarna, s.148. Duplicerat i Stockholm, februari 1923, sidor 77-155.
Brun Frans ( Frans de Brun ) Band II:3. – Register till S:t Nikolai kyrkas i Stockholm Vigselbok II 1660-1700, utgiven av F. U. Wrangel, s.156. – Mans förnamnsregister, s.156. – Kvinno förnamnsregister, s.186. – Släktnamnsregister, s.209. – Yrkesregister för brudgummarna, s.230. Duplicerat i Stockholm, mars 1923, sidor 156-249. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Band III:3. – Ett par kröningar under Sveriges storhetstid, s.192. – Stockholms stads tänkebok 1533-1538 i sammandrag efter registret, s.225. Duplicerat i Stockholm, juli 1923, sidor 192-272.
Brun Frans ( Frans de Brun ) Brev från och till svenska studenter i Tyskland, uppsnappade av danskarne under nordiska sjuårskriget. – Förteckning över breven, s.335. – Register till breven, s.407. – Dagbok för 1745, s.412. – Jacob Jonas Björnståhls dagbok för år 1766, s.433. – Register till Lidbäcks och Björståhls dagböcer. Personnamn, s.440. – Ortnamn, s.461. Duplicerat i Stockholm, oktober 1926, sidor 335-462. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Fortsättning på svenska studenter. – Släktnamnsregister, s.278. – Danskar och andra, s.310. Duplicerat i Stockholm, augusti 1926, sidor 167-334.
Brun Frans ( Frans de Brun ) HOLMIANA ET ALIA. Band I. – Stadens inre kvarter, husen N:o 60-191 åren 1703, 1711, 1721, 1731 och 1766, s.1. – Husens nummer i inre kvarteret, s.65. – Namnregister, s.70. – Yrkesregister, s.92. Duplicerat i Stockholm, oktober 1922, 96 sidor. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) HOLMIANA ET ALIA. Band II:1. – Kvarteret Argus i Stockholm, s.1. Tiden intill början av 1700-talet. Viktigaste källor, s.2. – Österlånggatan 51 och tomterna öster därom invid nuvarande Tullgränden, s.3. - Österlånggatan 49, s.14. – Tiden efter 1700-talets början, s.40. – Regleringen av Staden inom broarna, s.66. – Dödligheten församlingsvis i procent av folkmängden, s.66. – Tuberkulosdödligheten i Stockholm församlingsvis åren 1917-1921, s.68. Duplicerat i Stockholm i januari 1923, 76 sidor. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) HOLMIANA ET ALIA. Band III:1. Alfabetisk förteckning över svenska studenter vid in- och utländska universitet i gamla tider. Duplicerat i Stockholm, Maj 1923, 100 sidor. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) JORDEBOKEN REG I. Rgister till Stockholms stads jordebok 1420-1498. – Viktigaste källor, s.1. – Förnamnsregister, s.6. Stockholm 1930, 125 sidor.
Brun Frans ( Frans de Brun ) JORDEBOKEN REG II. Fortsättning på register till Stockholms stads jordebok 1420-1498. – Yrkes och släktnamnsregister s.237. – Välborne män s.247. – Diverseregister s.250. – Tillägg. Duplicerat i Stockholm, maj 1930, sidor 126-253. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Minnen från Maria Skola och Södra latin. Duplicerat i Stockholm, januari 1930, 23 sidor. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) Noter och register till Stockholms stads räkenskaper 1434 – 1440, 1460 – 1473. – Innehållsförteckning till Holmia et Alia (sidor 327-330. Duplicerat i Stockholm, December 1925), s.327. Duplicerat i Stockholm, April 1928, 46 + 4 sidor.
Brun Frans ( Frans de Brun ) PERSON OCH ORTNAMNSREGISTER till Stockholms skottebok åren 1501-1509. – Register, s.5. – Topografiska noter, s.84. – Innehållsförteckning till Holmiana et Alia, s.327. Duplicerat i Sockholm, december 1925, 87 + 6 sidor.
Brun Frans ( Frans de Brun ) S:t Nikolai kyrkas dopbok från och med 1611 till och med 1622 i sammandrag utgiven med register. – Register från sidan 69. Duplicerat i Stockholm, november 1929, 159 sidor.
Brun Frans ( Frans de Brun ) Stockholms Storkyrka, strödda anteckningar. Duplicerat i Stockholm, juli 1928, 33 sidor. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) SVENSKA STUDENTER. Utgiven med anslag från Längmanska kulturfonden. – Alfabetisk förteckning över svenska studenter vid in- och utländska universitet i gamla tider. 1400- 1600-talen, s.1. - Duplicerat i Stockholm, augusti 1926, sidor 1-166. 
Brun Frans ( Frans de Brun ) VARIA. Tvillingarne i Frostvikens socken 1750-1930 1/7, s.1. – Målskjutning, s.12. – Pris på divese varor m.m. i Uppsalatrakten 1528 och 1529, s.13. – Utdrag ur Föllinge församlings äldsta kyrkobok s.16. – Ett medeltida pappersbrev i Riksarkivet rörande Wärmdö, s.28. – Riddarelängd för 1400-talet, s.29. – Generalisering till den m-imensionala rymden av en elementär geometrisk sats, s.40. – Bibliografi 1925-1930, s.44. – Fotografi av Frans de Brun, s.44. – Innehållsförteckning till Holmiana et Alia, s.44. Duplicerad i Stockholm 1931 i januari, 47 sidor.