Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Vester Claes-Erik Hane från Kortfors.  19 s., ill.
Vester Claes-Erik Boktryckaren i Vasa Georg W. Londicer f. 25.11.1745 i Stockholm samt hans efterkommande.  (råkopia)
Vester Claes-Erik Sex Närpesorganister (Släkten Ramstedt)
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10.
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10.
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 10. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 11 och 12.
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 11. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 11. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 11. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 12.
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 12. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 9. 
Vester Clas-Erik Släkten Brun från Kimo bruk Grundmaterial till Ätteläggen nr 9. 
Vester Clas-Erik Le Brunis släkten under utredning  
Vester Clas-Erik Bruun, Ståhlberg  
Vester Clas-Erik Morney-ättlingar 31 blad 1978. 
Vester Clas-Erik Pague-ättlingar