Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Pensar Göran En släkt Achrén.  Manuskript
Pensar Göran Släkterna Karf och Präst 1-2  Manuskript
Pensar Göran En släkt Lindström från Nådendal.  Sammanställd 1984
Pensar Göran Släkten Lindström (Räickä, Paxén, Renfors)  Manuskript
Pensar Göran Ollandt-släkten
Pensar Göran En släkt Pensar A-B, D.  Manuskript
Pensar Göran En släkt Pensar från Pensarhemman nr 18 i Oravais österby.  
Pensar Göran Föredrag om Pensarsläkten (För overhead-projektor
Pensar Göran Husbönder på Pensarhemmanet i Oravais Österby
Pensar Göran Pensar -släkter
Pensar Göran Pensar-hemmanet.  Handlingar och dokument
Pensar Göran Pensar-släkter
Pensar Göran Pensar-släkter.  "Finn-Eljas" Pensala I, Målar-Pensar, Spelmans-Pensar, Pesonen-Pensar, Gullback-Pensar, Aspnäs-Pensar
Pensar Göran Pensar-släkter.  Förteckning
Pensar Göran Släkten på Pensarhemmet i Oravais Österby
Pensar Göran Släkter från Pensarhemmanet i Oravais-Österby
Pensar Göran En släkt Pesonen. Manuskript
Pensar Göran Släkterna Rausk och England  Manuskript
Pensar Göran Rossander.  Släkten Rossander i Resmo på Öland
Pensar Göran Släkten Rossander.  Manuskript
Pensar Göran Släkter Salin och Raumlin. Manuskript
Pensar Göran Släkterna: Salin, Werfwing, Raumlin
Pensar  Göran Diverse släkter.  Manuskript
Pensar  Göran Namnregister på Pensar släktgren A, släkt på Grötas i Överjeppo, släkten Svarvar.  Manuskript: Hemman i Vörå. Oravais, Munsala, Jeppo, Nykarleby sn.  Släkten Ollandt, slökt från Pensar, Finn-Elias, skrivelse ur Vbl 9.10.1858.  Manuskript:  England, Rausk, Södersved, Storpensala, Karf, Präst, Pått, Aspnäs, Pesonen, Pensar, Olin.
Pensar Göran "Släkterna". En krönika tillägnad Annika, Lotta och deras kusiner.  1-2.  Innehåller bl.a. Släkterna Pensar, Achrén?Strand, From, Lindström, Jaatinen, Rossander
Pensar Göran Diverse manuskript.  Släkter: Lolander, From, Böös, Neuman, Jungman, Stekseen, Kjeld
Pensar Göran Diverse släktregister.  Manuskript
Pensar Göran Handlingarna i denna mapp utgör kopia av det material om MUNSALA släkter som ihopsamlats av Uno Skrifvars och som är deponerade i Nykarleby stads bibliotek. 28.5.86 Göran Pensar
Pensar Göran Släkter 1-4. Manuskript. (Pensar, Achrén+Strand, From, Lindström, Jaatinen, Rossander
Pensar Göran Släkter i Oravais.  Manuskript. 1. Carls, Backa, Nybonde, Thors. 2. Wäst, Erkilä, Bertils. 3.  Ropars, Seiplax, Mårtens
Pensar Göran Släkter i Pensala och Österby.  Släkterna Rausk, England, Karf (Karf)Präst, Pått, Pesonen, Aspnäs, Kengo, Södersved
Pensar Göran Släkter på hemman i Pensala & Österby 2.  (Kengo, Kjeld-Pensar, Pesos, Wackur).  1989
Pensar Göran Släkter på hemman i Pensala-Österby.  Aspnäs, England, Karf, Karfpräst, Pått, Rausk och Södersved.  1988
Pensar Göran Släkter på Pensala mossens hemman I.  Karfpräst, Präst , Kjeld-Pensar, England, Rausk och Karf
Pensar Göran Släkterna Achrén, Strand, Pensar.  Manuskript och korrespendens
Pensar Göran Släkterna Jakobs-Lingonblad, Bertils, Nybäck, Aspnäs, Lunabbasläkten, Back i Munsala, Haapala-Damskata, Hästbacka-Björkbacka, Sundius i Munsala, Smeds i Socklot, Storgård, Olson-Berg, Larssönernas Kråkösläkt, Stubbsläkten, Fröjdenberg, Briggsläkten, Närviälä, Jaatinen, Pensalabyns historia.  Olika författare.  Innehålls i samma mapp.
Pensar Göran Släkterna Kengu, Pått, Aspnäs och Södersved. Manuskript
Pensar Göran Släkterna Knuters, Simons, Ruths. Manuskript
Pensar Göran Släkterna Lolander, Lindberg, Kjeld-Pensar, Steckseen, Akers, Achrén
Pensar Göran Fotografier och negativ
Pensar Göran Förteckning över Pensars arkiv
Pensar Göran Originalhandlingar.  Privat korrespondens.
Pensar Göran Soldater.  Manuskript
Pensar Göran Ämbetsbevis o. Dyl