Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bergman Gösta Mapp nr 1. Släkten Bergman gruppfoto med adress och namnförteckning över personerna på fotot. / Bergman family Norway, Sweden, Finland. / Als. P.A. Peterson reunion, Skellefteå, Sweden samt Linnea Peterson Swigart A. view of Kiruna, Lappland / From Johan Anderson Frogd to Petter Jacobson Gammelgard-Bergman. / Släkten Bagge från Oravais, Kimo.
Bergman Gösta Mapp nr 2. Om följande släkter: Bäck, Björklund, Brun, Carl Carlsson, Dunder, Fährman, Forsberg, Forsman, Grop, Hallberg, Hollström, Höök, Hahne, Jernström, Rehnbäck, Ståhle, Spetz, Syhl, Stark, Vestman, Werme, Vinter.
Bergman Gösta Mapp nr 3. Bergman. / Jalasjärven asuttamisesta + kartskiss. / Släkten Bergman från Komossa (Dalabacken och Baggas). / Wilhelm Rehnbäcks memoarer av dottern Ida Latva-Reinilä. / Kronologisk ordning över handlingar som berör Oskar och Ewa Bergman i Baggas, Oravais. / Johan Pehrsson Bergman en utredning med några dödsannonser och tidningskopior från USA. / Släktutredning August Wilhelm Lindström och Anna Lovisa Andersson 1885 som samlingspunkt. Ingår några fotografier och en tidningskopia "Mielessä Vuoksenranta.
Bergman Gösta Mapp nr 4. Handlingar om Petter Bergman: Bergman-Frögd-Kejsar i Munsala (handskrivna) samt fotostatskopior av dito handlingar. / Tingsprotokoll VT Vörå § 273 24.3.1832 (avskrivet). / Holger Westers artikel i VBL 6.5.1978 om Kimo. / Följande kopior som berör olika hemman: Back nr 5, Gammelgård nr 11, Mattus nr 2, Pärus nr 7, Söder nr 10, Jouper nr 1, Mutta nr 9, Sågars nr 15 och Sigfrids nr 14. / Flyttningsbetyg från 1755 i Oravais ( Kopia). / Antavla: Carl-Johan Bergman. / Bergman familier in Canada and USA med anor från Masmästarbo. / Förfädernas boställen i Skinnskatteberg. / Utredning över släkten Frögd-Bergman av Johannes Betlehem.
Bergman Gösta Mapp nr 5. Innehåller följande: Frögd, Asplund, Ahlberg, Kannasto, Back, Bergman, Bergström, Petter Berg, Brun, Biörn, Brun V, Bäck, Björklund, Pontus Carlsson, Carlsson, Dunder, Dufva, Forsberg III, Forsman, Forsell, Fährman, Hellberg, Hollström, Greg, Grop, Holmström, Holmström III, Holmström IV-V, Häggström II-IV, Johansson, Nordman, Krus, Höök, Rehnbäck, Gaxholm, Lundberg, Palmlöf, Röök-Häggström. Starck, Strandberg, Westman, Ulf, Waldeman, Winter, Westman III, Wärme, Wörgren, Åberg, Öman, Öberg. / Avskrifter ur hammarsmedskassans protokoll.
Bergman Gösta Mapp nr 6. Utdrag om sl. Swanljung, brev per 26.3.1987 och 3.4.1987. / Mtl. 1571 från Knuth Sigfredsson- 1856 Henrik Henriksson Gammelgård. / Handskrivet om Sigfrids samt om sl. Sigfrids i Kijmo 208 tabeller. / Handskrivet av mtl. Från Göran Jöransson på Petäys hemman i Petäjäluoma i Jalasjärvi (ca 30 sid.). / Stamtavla för Maria Christin Eriksson Gren (4 sid.) / Avskrift från Norrbräcke om kopparsmedsgesällen Petter Hesler. / Utdrag Eva Judith Hessler f. 16.6.1820 i Kaskö. / Utdrag dito Maria Christina Eriksson f. Sarén f. 1.6.1861 i Ilmola. / Handskrivet om sl. Sigfrids i Kimo. / En sida ur en matrikel om  Josef Fritjof Ferdinand Holmström f. 22.6.1891 i Kristinestad. / Johan och Abraham Frögd (lösa handlingar). / Abraham Frögd. / Johan Frögd. / Johan Frögd (lösa handskrivna uppgifter).
Bergman Gösta Mapp nr 7. Tablå över släktgrenarna A, B, C och D linjerna i släkten Frögd. / Johan Frögd - brev om släkten från Yrjö Orispää. / Tablå - Johan Andersson Frögd samt fotografier ca. 40 st samt en översiktskarta 16 Grängesberg. / Flera översiktsscheman från Skinnskatteberg. / Mommentarer till Johannes Betlehems utredning över släkten Frögd-Bergman från år 1972 (3 st). / Dito engelsk text (2 st). / Kopia från Ramsbergs hfl 1705-1810 bil. 4. / Kopior av orginal om Johan Bergman. / Hammarsmeden Johan Andersson Frögds mästarbrev Hb7 s. 365 (avskrift). / Dito även på engelska. / Anställningskontrakt dito per 18.09.1732 i Stockholm på väg till Kimo med båt (även på engelska. / Diverse handlingar om Bergman och Frögd samt Ståhle. / Handavskrift från 1655 i Skinskatteberg. / Ur Daniel Starmans relationer 1699 Orisberg (Eb 1 FRA). / Tysksmidet vid Kimo bruk på 1700-talet (5 sid). / Anders Andersson Bergman d. 1687 i Ramsberg. / Utdrag ur Kb Orisberg (4 sid). / Koder för Frögd familj. / Utdrag ur bok om Laurentsius Hesselius f. 1.5.1694. / Om sl. Lygdman (handskrivet). / Om Frögd släktgren (ca 10 sid.).
Bergman Gösta Mapp nr 8. Släkten Dunder (på finska, 31 sid.). / Brev av Gustav Sandelin 12.3. 1996. / Om Lydman-Lygdman mws avsända uppgifter till Lotta Lygdman (hennes brev dat. 3.12.1997). / Utredning Erik Eriksson Ståhlberg f. 16.11.1758 i Kimo. / Utredning Johan Erikinpoika Ståhle sukuhaara 830 sid 9. / Brev från Kirsti-Liisa Ståhlberg 20.11.1997 om sin utredning. / Dito brev 1.7.1997 om Bagge släkten. / A.Johan Erikinpoika Ståhle dito (31 sid) med anteckningar. / Ståhle I-II handskrivet. / Ståhle III handskrivet. Maria Larsdotter Ståhle f. 29.8.1737. / Ståhle IV (handskrivet). / Ståhle V-VI (handskrivet). / Diverse om smedsläkten Ståhle från Hans Hansson Stolle f. 1615 död 1691. / Översiktschema Ståhle.
Bergman Gösta Mapp nr 9. Kimo bruk - Tegengren. / Totokopior av Kimo bruk och Oravais masugn intill lill ofreden. / Karta över Kimi bruk 1931. / Otryckta källor dito. / Fotokopior ur Svenska Österbottens Historia s. 126-129 om Oravais Masugn. / Fotokopior om Kimobruks arkiv i Åbo Akademi (24 st).
Bergman Gösta Mapp nr 10. Människorna vid Kimo bruk - En studie av befolkningen vid ett järnbruk i Österbotten på 1700- och 1800-talet - Sune Jungar (103 sid. + källförteckning).
Bergman Gösta Mapp nr 11. Fotokopior och avskrivna mikrokort: Oravais, Storkyro, Orisberg.
Bergman Gösta Mapp nr 12. Smeder vid Jäders bruk. / Om städsel som lägoavtal sid 10-15, 96-103. 106-117. Järnframställning sid 43-54. / Mått och vikt (diverse fotokopior). / Häfla hammarsmedja 1682-1924 (83 sid). / Från bondehytta till brukssamhälle - Anders Persson (sid 74-89). / Blästerugn för osmundjärn (sid 630-635). / Den gamla Brukslagstiftningens betydelse av Eli Heckscher (ur en bergsbok). / Om smide vid Jäders bruk + artiklar av Bertil Boethius, Herman Sundholm mfl. / Kronans inkomster.
Bergman Gösta Mapp nr 13. Järnhantering, Skinskatteberg. Skinskatteberg tingsprotokoll 15.8.1621 (renskrivet). / Gösta Pädersson och Christopher Jönssons hammarplats - hammarkommissionens handlingar 1686 ÄK 405 i SRA. / Fotokopior hammarkommissionen 1686 (ca. 30 st). / Hammarsmedordning ur orginalhandlingar (30 sid i plastfolie). / Dito (25 st i plastfolie). / Avhandling om riddarhyttans i Västmanland gruvor och bruk del I, Johan Edmark (10 sid). / Skiss Mårtenstorp (1 st). / Köping-Utterberg Riddarhyttans järnväg. / Kopparverket (3 sid). / Järnstämplar (84 sid). / Historiskt sammandrag om Svensk Bergverks uppkomst och utveckling - J.O.Carlberg 1879. / Namn och Bygd nr 52, 1969 Skinskatteberg sid 153-157. / Historiskt sammandrag Brukets historia - Skinskatteberg. / Johannes Rudbeckius Memoriale Quotidianum 29 sid. med källförteckning. / Ordförklaringar (10 sid). / Om järnhantering i Skinskatteberg Bergslag från mitten av 1500-talet till ca. 1620 - Harald Carlborg (16 valda sidor i kopior). / Utterbergs bruk, historisk skildring - Harald Carlborg (812 valda sidor i kopior). 
Bergman Gösta Mapp nr 14. Vasa Landsarkivs förteckning över vissa mikrokort. / Sällskapet bokvännerna i Finland 3 angivna boktittlar (1 sida). / Den gamla kartan (en broschyr). / Västmanlands läns mtl 1656, en förteckning. /  Kopparbergsmtl 1696, en förteckning. / Statistiska centralbyråns arkiv jan. 1988. / Beställningsblanketter från SVAR. / Anteckning Gustav Adolf Ekholm f. dec 1769 i Vasa? / Handskrivet om hammarsmeden Johan Andersson Frögd och hans efterkommande. / G. Berglund - om vad som finns i tiondelängder på olika tider. / Med datorn genom släktleden ur Beijboms bok. / Artiklar med källmaterial. / Listor över kopierade länsarkivalier i Uppsala 1953.
Bergman Gösta Mapp nr 15. Gösta Bergmans korrespondens del I. / Protokoll renskrivna kungl. SRA 27.10.1705. / Beskrivning Kimo bruk 5.5.1703 (25 sidor).
Bergman Gösta Mapp nr 16. Kimo bruk, laga tingsprotokoll, renskrivna från 1700-talet.
Bergman Gösta Mapp nr 17. Avsnitt 1: Bergstingsprotokoll gällande Kimo bruk, Österbottniska bruken. / Avsnitt 2: Lagtima bergsting, gällande Kimo bruk, Orisbergs bruk.
Bergman Gösta Mapp nr 18. Orisberg/Östermyra: Fotokopior av bergshantering. / Fotokopior av Åkerblom´s Oravais historia. / Fotokopior - Tekla Hultin. / Smidda gravkors i Oravais - Helmer Tegengren. / Gravkors i Kimo - Pelle Kevin.
Bergman Gösta Mapp nr 19. Skinnskatteberg längder och dyl.. / Dombok ordinarie ting 7.7.1609 RA. / Genealogiska samarbetsgruppens vägledning för forskare (6 sid). / Fogderäkenskaper avskrivet Uppsala (3 sid). / Dito Stockholm (3 sid). / Dito Krigsarkivet (1 sida). / Litteraturförteckning (1 sida). Adliga ätten Drommel 1 (sida 327). / Släkten Smed Johan Andersson Frögd. / Skiss dito. / Masmästarbo 1976 bild före rivningen. / Beskrivning öfver Vermland - Oof Grau (valda sidor). / Mtl. Skinnskatteberg 1636. / Dito 1686. / Nya Kopparberg, olika beskrivningar och namnlistor. / Förteckning över bevarade räkenskaper i Skinnskatteberg 1539-1630 (4 sid). / Rekonstruktion av hushåll i Aspeboda före 1677 och 1552-1597. / Fotokopior av längder (15 sidor). / Färna och Bockhammar, en förteckning (8 sid).
Bergman Gösta Mapp nr 20. Suomen Vuoritoimi - Evert Laine (fotokopior ur boken). / Stadgesamlingar om Bergshantering. / Sammandrag av stadgar och förordningar 1821. / Storfurstendömet Finland - En kamerallagfarenhet del 1. 1833 (fotokopior).
Bergman Gösta Mapp nr 21. Dokument Ramsbergs hfl 1664-1722 (50-tal sidor). / Älfsborgs lösen. / Skinnsktteberg. / Gustaf II Adolfs rgistratu 161. / m släkten Reuter. / Avskrifter från Masmästarbo. /Biskopslista ur en tidning. / En släktforskares kunskapsarsenal - Ragnar Mannil (VBL 5.12.1982). / Hfl Skinnskatteberg i La i Uppsala. / Vallonrnas krönika om livet vid Österby bruk (10 sid). / Förteckningar över kyrkböcker  / Register på Hfl år 1737 med ortsregister Skinnskattebergs församling. / Lista från Ramsberg över torpen 1679-1693. / Punktutdrag och tydningar för födelsedatum 1681-1685 och 1713 i Masmästarbo. / Hans Olson och Kerstin Göstafsdotters barn (bil.5) fotokopior och tydningar. / Delade på 2 mappar.
Bergman Gösta Mapp nr 22. Dokument Ramsbergs hfl 1664-1722 (50-tal sidor). / Älfsborgs lösen. / Skinnsktteberg. / Gustaf II Adolfs rgistratu 161. / m släkten Reuter. / Avskrifter från Masmästarbo. /Biskopslista ur en tidning. / En släktforskares kunskapsarsenal - Ragnar Mannil (VBL 5.12.1982). / Hfl Skinnskatteberg i La i Uppsala. / Vallonrnas krönika om livet vid Österby bruk (10 sid). / Förteckningar över kyrkböcker  / Register på Hfl år 1737 med ortsregister Skinnskattebergs församling. / Lista från Ramsberg över torpen 1679-1693. / Punktutdrag och tydningar för födelsedatum 1681-1685 och 1713 i Masmästarbo. / Hans Olson och Kerstin Göstafsdotters barn (bil.5) fotokopior och tydningar. / Delade på 2 mappar.
Bergman Gösta Mapp nr 23. Register till antavlorna.
Bergman Gösta Mapp nr 24. Släktgrenarna A, B, C och D i original och kopior. / Översiktsschema Bergman Frögd. / Johan Andersson Frögds troliga härstamning i Sverige. / Grönt anteckningshäfte.
Bergman Gösta Mapp nr 25. Oravais kyrkböcker (filmer).
Bergman Gösta Mapp nr 26. Foton av personer, kartor och bruk.
Bergman Gösta Mapp nr 27. Handlingar i kopior från Oravais. / Dombok af Hercebo Härad. / Kimo bruk 1760 övre hammaren (projektioner). / Kopior av handlingar Högefors, Billebo, Stijlan och Maddebo. / Mtl från 1611 Skinnskatteberg. / Masugn - kronologisk förteckning på ord inom järnhantering. / Olika skisser om hammare och dess utförande. / Kopior av kartor, foton och handlingar.
Bergman Gösta Mapp nr 28. Kopparberg stämplar./ Västmanland stämplar. / Arkiv uppsats. / Mårten Lassus: Gamla beråttelser. / Roteringslängd 1649. Skinnskatteberg 1620. / Oravais 1547 och 1638-40. / Mantalslängder Oravais-Kimo 1600-talet. / Mästersvennerna Tysksmidet. / Kungsbrev 2.12.1705. / Kimo bruk 1737. / Kimo bruk 1757. / Frögd-Gammelgård-bouppteckningar. / Hemmansnummetförteckning Bagg nr 6 och Staffans nr 9. / Kimo jernbruk och Oravais bruk försäljning 1873. / Husbönder i Kimo, ur VBL 18.5.1976.